Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів окисненн - А.В. Яцимирський
Проведено термодесорбційні та РФЕС дослідження поверхні носіїв. Встановлено вплив OH груп на каталітичну активність. Вивчено каталітичні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів на різних носіях. Вивчено кінетику окиснення CO на нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторах. Запропоновано механізм окиснення CO на Pd - Ag каталізаторах, на основі якого одержано кінетичне рівняння, яке узгоджується з експериментальним. Визначено, що електронний стан паладію залежить від його дисперсності та впливу носія й суттєво впливає на каталітичну активність. Висока активність Pd - Ag каталізаторів зумовлена утворенням ансамблів, що адсорбують CO в слабкозв'язаній формі.

Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах централь - В.В. Федорів
Проведено термодесорбційні та РФЕС дослідження поверхні носіїв. Встановлено вплив OH груп на каталітичну активність. Вивчено каталітичні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів на різних носіях. Вивчено кінетику окиснення CO на нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторах. Запропоновано механізм окиснення CO на Pd - Ag каталізаторах, на основі якого одержано кінетичне рівняння, яке узгоджується з експериментальним. Визначено, що електронний стан паладію залежить від його дисперсності та впливу носія й суттєво впливає на каталітичну активність. Висока активність Pd - Ag каталізаторів зумовлена утворенням ансамблів, що адсорбують CO в слабкозв'язаній формі.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 60, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систепм біоконверсії Н.В. Резидент 107.0 КБ
Теплометрична діагностика підземних теплотрас П.І. Трикоз 29.6 КБ
Теплонавантаженість стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок С.І. Криштопа 94.3 КБ
Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв С.М. Василенко 79.6 КБ
Теплообмін дисків роторів ГТД енергетичних установок морських бурових платформ С.Є. Тверська 55.2 КБ
Теплообмін і динаміка процесу утворення прикордонної кристалізованої фази у неньютонівській рідині, О.М. Репалова 51.8 КБ
Теплообмін плоских поверхонь з сітчато-дротяним оребренням Н.В. Боса 23.9 КБ
Теплообмін при випаровуванні плівки рідини, що стікає по горизонтальній трубі з поперечним оребрення В.І. Сидоренко 37.5 КБ
Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні вільного струменя рідини О.Б. Рогоза 24.1 КБ
Теплообмін при обтіканні неізотермічних розвинених поверхонь В.Г. Горобець 203.3 КБ
Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням О.В. Баранюк 703.1 КБ
Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізним оребренням О.Є. Шаповал 40.3 КБ
Теплообмін та гідродинаміка за подвійним рядом заглиблень різної геометричної форми В.М. Онищенко 55.0 КБ
Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апар Б.В. Давиденко 766.9 КБ
Теплопередавальні характеристики теплообмінних апаратів на основі змійовикових випарних термосифонів О.Ф. Захарченко 58.3 КБ
Теплопостачання на основі утилізації енергії охолодження обертових печей, яке регулюється В.Д. Петраш 346.8 КБ
Теплостійкі полімерсилікатні композиційні матеріали на основі поліізоціанатів І.В. Ігнатова 40.1 КБ
Теплотехнічні характеристики полімерних сонячних колекторів для систем теплопостачання К.О. Шестопалов 105.2 КБ
Теплотехнологічні режими процесу концентрування томатопродуктів в роторно-пліковій випарній установц Т.О. Ващук 89.2 КБ
Теплофізичне моделювання мікроканальних систем терморегулювання електронних пристроїв Д.М. Нікітін 48.2 КБ
Теплофізичні аспекти холодильного зберігання плодоовочевої продукції в умовах жаркого клімату Аль-Ахрас Гассан Халед Мохаммед 44.8 КБ
Теплофізичні властивості іонних рідин та їхніх розчинів з органічними сполуками Т.В. Васильцова 62.9 КБ
Теплофізичні засади стабілізації процесів топлення-кристалізації евтектичних стопів для створення ре С.В. Прохоренко 84.8 КБ
Теплофізичні основи раціональної теплової обробки порожнистих металовиробів І.Г. Яковлєва 129.3 КБ
Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних мате К.Д. Малецька 81.0 КБ
Теплофізичні процеси при використанні газонасичених геотермальних вод в когенераційних технологіях Т.А. Резакова 94.0 КБ
Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів А.Т. Разаков 113.0 КБ
Теплофізичні процеси утворення кулястого графіту при модифікуванні чавуну магнієм О.В. Меняйло 60.3 КБ
Теплофізичні характеристики сирного зерна та розробка нової конструкції сировиготовлювача Ю.Т. Орлюк 22.6 КБ
Термоакустична нестійкість теплоносія в активній зоні водоводяних енергетичних реакторів Ю.Л. Коврижкін 39.6 КБ
Термодинаміка циклів енергоустановок з уловлюванням вуглекислоти Алі Абдельхафід Абулгасем 53.9 КБ
Термодинамічні властивості озонобезпечних холодоагентів R32 і R125 Д.В. Фомінський 55.6 КБ
Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоагентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, м В.П. Желєзний 82.7 КБ
Термодинамічні властивості розчинів холодоагенту R-245fa з компресорним поліефірним мастилом (Експер С.М. Анчербак 57.8 КБ
Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних та природних холодоагентів В.П. Мальчевський 112.2 КБ
Термодинамічні властивості та характеристики високодисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних В.П. Студенець 83.7 КБ
Термодинамічні та структурні аспекти вибору складів флюсів для електродугового зварювання (Основи те В.Г. Кузьменко 54.4 КБ
Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-xGex та створення на їх основі с Юрій Романович Когут 53.0 КБ
Термоімпульсні технології очистки поверхонь деталей агрегатів авіаційних двигунів О.А. Жданов 40.5 КБ
Термоконтактний піроліз кам'яного та бурого вугілля в киплячому шарі Л.С. Гапонич 45.1 КБ
Термомагнітний газоаналізатор із корекцією за "роторним" ефектом О.Б. Целіщев 53.1 КБ
Термомеханіка спонтанної кристалізації алмазів в апаратах високого тиску О.О. Лєщук 72.4 КБ
Термоперетворювачі з металевих шкел - концепція, нормалізація термоструктурних характеристик, реаліз П.І. Скоропад 92.4 КБ
Термопружнопластичне швидкісне деформування циліндричних тіл при їх формоутворенні і з'єднанні М.В. Чернобривко 42.1 КБ
Термостійка склокераміка з реакційно зформованою структурою Н.Ю. Ільченко 55.8 КБ
Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів О.С. Кабат 36.1 КБ
Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку Сергій Сергійович Рижков 908.1 КБ
Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів Е.С. Аппазов 36.3 КБ
Термошумовий термометр І.П. Микитин 41.8 КБ
Техніко-економічна оцінка нерухомості І.С. Нестеренко 47.8 КБ
Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуатованих металевих конструкцій А.М. Югов 75.9 КБ
Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та опорних точок фігур програм Т.Р. Грицишин 36.5 КБ
Технічне діагностування аналогових систем керування електропривода С.М. Бабій 38.1 КБ
Технічне діагностування ізоляції в електричних розподільних мережах напругою 6 - 10 кВ С.В. Матвієнко 62.7 КБ
Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації В.І. Степура 55.3 КБ
Технічні та програмні засоби систем автоматизації процесів приготування технологічної суміші у будів О.Л. Цилюрик 87.3 КБ
Технологические основы возведения монолитных железобетонных каркасов в высотном жилищном строительст Г.В. Бадеян 53.5 КБ
Технології захисту поверхонь нагріву котлів та мінімізація втрат енергії під час простоювання енерго Є.М. Якимів 62.7 КБ
Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних метод Я.Б. Тарко 121.9 КБ
Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними П. Мурр 705.1 КБ
Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій у корозійних середовищах Ю.В. Філатов 1.72 МБ
Технологічна оптимізація якості вапняного молока для підвищення ефекту очищення дифузійного соку Т.С. Гусарук 347.8 КБ
Технологічна підготовка авіаційного виробництва при залежному утворенні розмірів деталей з використа А.К. М'ялиця 25.4 КБ
Технологічна підготовка літакобудівного виробництва в умовах дискретно-нестабільних програм випуску А.К. М'ялиця 331.0 КБ
Технологічна пошкодженість та робота залізобетонних згинальних елементів по похилим перерізам Н.В. Пушкар 28.7 КБ
Технологічна та енергетична ефективність індукційного наплавлення тонких сталевих дисків Ч.В. Пулька 786.1 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення внутрішніх півкруглих шліцевих канавок В.О. Дзюра 54.8 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу валів на базі методів нейромережевого моделюванн Є.В. Мішура 43.7 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу тіл обертання з профільного прокату О.Л. Ляшук 72.5 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення елементів осьового стопоріння механізмів машин Ігор Богданович Гевко 90.6 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення нежорстких гвинтових заготовок В.З. Гудь 69.8 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів І.Я. Новосад 59.2 КБ
Технологічне забезпечення виготовлення стрічок з зубчастих гумово-кордових рулонних заготовок І.В. Логуш 138.6 КБ
Технологічне забезпечення виробництва гвинтових заготовок з листового прокату В.В. Васильків 111.2 КБ
Технологічне забезпечення виробництва широкосмугових профільних гвинтових заготовок О.М. Лясота 55.1 КБ
Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар'єрів при змінному попиті на рудну си А.Ю. Череп 55.9 КБ
Технологічне забезпечення високоефективного механоскладального виробництва агрегатів зі змієвиковими В.М. Петрівний 50.7 КБ
Технологічне забезпечення віброармування зубків бурового інструменту Л.Д. Пітулей 69.1 КБ
Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок І.Б. Назар 71.1 КБ
Технологічне забезпечення експлуатаційних характеристик кілець роликопідшипників Ю.С. Лапченко 76.0 КБ
Технологічне забезпечення операцій лазерного контурного різання Нідаль Мохд Рібхі Юсеф Аль-Зухайр 38.4 КБ
Технологічне забезпечення параметрів якості лопаток компресора ГТД в процесі їх виготовлення В.В. Попов 40.0 КБ
Технологічне забезпечення показників зміцнення поверхневого шару деталей машин методом пластичного д В.Д. Іоргачов 54.0 КБ
Технологічне забезпечення точності виготовлення керамічних розпилювачів І.М. Городецький 60.8 КБ
Технологічне забезпечення точності виготовлення кілець карданних підшипників в адаптивних технологіч О.Л. Кайдик 73.2 КБ
Технологічне забезпечення точності виготовлення корпусних деталей важкого машинобудування Т.Ю. Соломко 27.9 КБ
Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-мон Ю.В. Карпенко 26.9 КБ
Технологічне забезпечення точності деталей роликопідшипників в умовах автоматизованого переналагоджу В.Т. Михалевич 59.1 КБ
Технологічне забезпечення точності і стабільності виготовлення різьбових отворів у балонах в умовах І.Є. Іванов 52.2 КБ
Технологічне забезпечення точності обробки криволінійних осей базуванням у трьох центрових отворах І.І. Стойко 106.1 КБ
Технологічне забезпечення точності обробки та показників якості поверхневого прошарку зубчатих рейок О.О. Клочко 57.5 КБ
Технологічне забезпечення точності та якості відновлення посадочних отворів корпусних деталей Ігор Олександрович Хітров 43.6 КБ
Технологічне забезпечення точності формоутворення витих заготовок Л.М. Данильченко 58.7 КБ
Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнекови А.М. Жаровський 74.1 КБ
Технологічне забезпечення фізико-механічних параметрів поверхневих шарів металевих довгомірних цилін Я.М. Кусий 72.5 КБ
Технологічне забезпечення формоутворення конічних і сферичних поверхонь в плитах та корпусних деталя М.Г. Левкович 57.1 КБ
Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва В.Ю. Денисюк 54.1 КБ
Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на О.Р. Баранецька 59.6 КБ
Технологічне забезпечення якості виготовлення трамвайних вісей Н.М. Лопаткіна 43.6 КБ
Технологічне забезпечення якості лопаток компресорів в дослідному виробництві Н.В. Сахнюк 33.9 КБ
Технологічне забезпечення якості поверхневого шару роликів витяжних механізмів А.М. Зелений 33.4 КБ
Технологічне забезпечення якості поверхні напилених деталей поліруванням пелюстковими кругами В.В. Бурикін 47.8 КБ
Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин обробленням струменем незв'язаних твердих т Т.О. Стефанович 44.9 КБ
Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів параметрами імпульсної фрик І.В. Гурей 72.2 КБ
Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання о Ольга Іларіонівна Хмілярчук 64.3 КБ
Технологічні властивості картоплі залежно від сорту, умов вирощування та зберігання Н.І. Войцешина 48.1 КБ
Технологічні задачі підвищення вібротермостійкості кристалічних сцинтиляційних детекторів В.І. Мельник 50.2 КБ
Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій О.М. Гриценко 35.8 КБ
Технологічні засади газифікації некоксівного вугілля з утилізацією відходів у доменній печі О.Є. Меркулов 46.0 КБ
Технологічні засади підвищення зносостійкості дереворізального інструменту комплексною електроіскров О.В. Білоус 32.9 КБ
Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими В.І. Фененко 39.9 КБ
Технологічні і технічні основи удосконалення конструкцій сошників зернових сівалок І.В. Морозов 613.3 КБ
Технологічні методи підвищення працездатності підшипників ковзання транспортних дизелів В.М. Остапчук 24.4 КБ
Технологічні методи підвищення стабільності показників якості і фізико-механічних властивостей стіль М.В. Сливинський 94.7 КБ
Технологічні можливості підвищення довговічності інструменту для виробництва волокно-оптичних кабелі Д.В. Іоргачов 48.5 КБ