Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах - Т.Г. Чамор
Проведено дослідження електромагнітно-спінових хвиль і коливань в багатошарових структурах. Експериментально вивчено особливості спектрів елементарних магнітних збуджень в епітаксіальних плівках одновісних гексаферитів у стані з циліндричною доменною структурою (ЦДС) і плоскопаралельною доменною структурою (ППДС) та в області насичення за нормального намагнічування. Показано, що експериментальні результати добре узгоджуються з розрахунковими. Досліджено вплив підкладки на параметри взаємодії плівок гексафериту барію з надвисокочастотним (НВЧ) полем, проведено порівняльний аналіз для плівок різних товщин. Вперше виявлено гістерезис частотно-польової залежності феромагнітного резонансу (ФМР) в епітаксіальних плівках та монокристалічних пластинках барієвих гексаферитів. Показано, що в епітаксіальних плівках перехід з однодоменного в багатодоменний стан відбувається плавно, а в монокристалічних об'ємних зразках - стрибком. Дане явище обумовлене тим, що епітаксіальна плівка не є однозв'язною магнітною областю, а складається з окремих блоків, в яких зародження доменної структури (ДС) відбувається за різних значень зовнішнього магнітного поля. Показано можливість використання характеру частотно-польової залежності як параметра якості епітаксіальних плівок. Вперше одержано спектри зв'язаних коливань у структурі епітаксіальна плівка гексафериту барію - підкладка з гексагалату стронцію, що добре узгоджуються з теорією гібридизації електромагнітних і магнітостатичних коливань Олда. Експериментально досліджено зміну ширини лінії ФМР в області гібридизації. Створено та досліджено одно- та двочастотні НВЧ резонатори, де як резонуючий елемент використано епітаксіальну плівку з ППДС та ЦДС. Запропоновано технічні рішення, які рекомендовано застосовувати для розробки невзаємних пристроїв, які функціонують у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин - Р.В. Чубик
Проведено дослідження електромагнітно-спінових хвиль і коливань в багатошарових структурах. Експериментально вивчено особливості спектрів елементарних магнітних збуджень в епітаксіальних плівках одновісних гексаферитів у стані з циліндричною доменною структурою (ЦДС) і плоскопаралельною доменною структурою (ППДС) та в області насичення за нормального намагнічування. Показано, що експериментальні результати добре узгоджуються з розрахунковими. Досліджено вплив підкладки на параметри взаємодії плівок гексафериту барію з надвисокочастотним (НВЧ) полем, проведено порівняльний аналіз для плівок різних товщин. Вперше виявлено гістерезис частотно-польової залежності феромагнітного резонансу (ФМР) в епітаксіальних плівках та монокристалічних пластинках барієвих гексаферитів. Показано, що в епітаксіальних плівках перехід з однодоменного в багатодоменний стан відбувається плавно, а в монокристалічних об'ємних зразках - стрибком. Дане явище обумовлене тим, що епітаксіальна плівка не є однозв'язною магнітною областю, а складається з окремих блоків, в яких зародження доменної структури (ДС) відбувається за різних значень зовнішнього магнітного поля. Показано можливість використання характеру частотно-польової залежності як параметра якості епітаксіальних плівок. Вперше одержано спектри зв'язаних коливань у структурі епітаксіальна плівка гексафериту барію - підкладка з гексагалату стронцію, що добре узгоджуються з теорією гібридизації електромагнітних і магнітостатичних коливань Олда. Експериментально досліджено зміну ширини лінії ФМР в області гібридизації. Створено та досліджено одно- та двочастотні НВЧ резонатори, де як резонуючий елемент використано епітаксіальну плівку з ППДС та ЦДС. Запропоновано технічні рішення, які рекомендовано застосовувати для розробки невзаємних пристроїв, які функціонують у міліметровому діапазоні довжин хвиль.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вимірювальні генераторні частотні перетворювачі для промислових мікроелектронних датчиків Н.А. Омельчук 64.7 КБ
Вимірювальні перетворювачі струму з електронною компенсацією похибки для електроенергетики та електр Г.М. Варський 41.9 КБ
Вимірювання витрати та кількості стисненого природного газу на газонаповнювальних станціях Ф.Д. Матіко 63.5 КБ
Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінюванн А.Я. Голдак 58.1 КБ
Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів Я.В. Грень 56.5 КБ
Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика І.П. Микитин 194.4 КБ
Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляцій А.В. Марченко 57.2 КБ
Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра В.Р. Любчик 38.8 КБ
Вимірювачі температури з використанням напівпровідникових перетворювачів для контролю технологічного В.М. Василюк 42.1 КБ
Випадкові коливання та прогнозування безвідмовності рам візків вагонів електропоїздів О.Б. Білоцерківський 53.9 КБ
Виплавка напівпродукту в дугових електропечах з використанням металізованої сировини, що відновлена А.П. Тіщенко 44.4 КБ
Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням В.П. Редченко 105.6 КБ
Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними п'єзокерамічними перетворювачами І.О. Моргун 78.7 КБ
Виробництво виливків з ЧКГ методом модифікування у формі за моделями, що газифікуються О.А. Чайковський 26.8 КБ
Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку М.В. Комаров 34.7 КБ
Вирощування полікристалічних кальцій-фосфатних покриттів на поверхнях титану і сапфіру О.С. Крижановська 202.1 КБ
Високовольтні джерела живлення фізико- аналітичного обладнання Лариса Іванівна Сенько 138.1 КБ
Високовольтні електророзрядні системи з керованим перетворенням енергії О.І. Вовченко 84.6 КБ
Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних пластмас Я.М. Гончаренко 29.4 КБ
Високоефективне відновлення експлуатаційних якостей робочих рідин авіаційних гідрооливних систем у к С.А. Халіль 39.1 КБ
Високоефективний привід для ультразвукової віброударної обробки металів А.В. Мовчанюк 68.1 КБ
Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі індуктивно-ємнісних перетворювачів О.Є. Коротинський 98.0 КБ
Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальн М.З. Фльор 32.5 КБ
Висококонцентровані кварцові суспензії, отримані на основі нанотехнологічного підходу і колоїдно-хім Т.В. Рапіна 40.4 КБ
Високоміцні тонкозернисті бетони з комплексно модифікованою мікроструктурою М.М. Зайченко 107.1 КБ
Високопродуктивна реалізація протоколів захисту інформації на базі операцій модулярної арифметики Рамзі Анвар Саліба Сунна 62.0 КБ
Високопродуктивні методи та засоби кінцевої візуалізації тривимірних зображень у системах комп'ютерн О.Н. Романюк 112.9 КБ
Високопродуктивні спеціалізовані комп'ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у С.О. Кошман 460.1 КБ
Високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні структури для обробки даних О.О. Синельніков 34.0 КБ
Високорухливі ін'єкційні розчини на модифікованому в'яжучому для захисту транспортних споруд від вод Т.В. Ульченко 116.4 КБ
Високотемпературне паяння ливарних жароміцних нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм В.В. Куренкова 42.5 КБ
Високотемпературне паяння ливарних жароміцних нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм Вікторія Віталіївна Куренкова 42.3 КБ
Високотемпературні фільтрувальні і композиційні матеріали на основі неперервних волокон з базальтови Ю.Л. Цибуля 38.3 КБ
Високоточна швидкодіюча ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковіст А.В. Снігур 71.5 КБ
Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишково Н.О. Біліченко 65.7 КБ
Високоточні дозуючі пристрої з часовим розподілом складових дози для фасовочних систем О.Д. Середа 98.1 КБ
Високоточні порозрядні АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю для систем цифрової реєстра О.А. Архипчук 55.9 КБ
Високочутливі модуляційні структури радіометричної апаратури НВЧ-діапазону О.П. Яненко 84.1 КБ
Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів М.В. Цеховський 59.2 КБ
Вишукування раціональних транспортно-планувальних рішень пішохідних зон у центрах міст Іорданії (на Ал-Заідіеен Слеіман 29.1 КБ
Виявлення змінення властивостей стохастичних послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж Н.С. Ламонова 66.6 КБ
Виявлення сигналів від космічних об'єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий та денн О.П. Литюга 98.4 КБ
Вібрації та автоматичне балансування машин з вертикальною віссю обертання і змінним дисбалансом рото Р.Г. Чоловський 33.8 КБ
Вібраційна установка для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей О.В. Орисенко 42.3 КБ
Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок М.Б. Налісний 67.2 КБ
Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах О.В. Березюк 95.2 КБ
Вібраційний модуль на оболонках високого тиску для пресування порошкових матеріалів Д.О. Сомов 48.8 КБ
Вібраційний моніторинг елементів конструкцій складних інженерних споруд І.В. Аврутова 110.8 КБ
Вібраційні методи оцінки якості тракторів на стадіях проектування, виготовлення та експлуатації В.Д. Мигаль 88.0 КБ
Віброакустика овочерізальних машин підприємств харчування Д.О. Єрьоменко 71.9 КБ
Віброакустична діагностика тріщиноподібних пошкоджень турболопатних машин на стаціонарних та нестаці Н.І. Бурау 178.4 КБ
Вібровакуумовані дрібнозернисті золошлакові бетони Т.М. Павленко 44.5 КБ
Вібролиті корундошпінельні і корундопериклазові тиглі для плавки жароміцних сплавів С.В. Чаплянко 35.1 КБ
Віброплощадка з управляючим впливом на суміш, яка ущільнюється В.В. Герасименко 91.8 КБ
Вібропрес з двочастотним приводом пуансона для формування дрібноштучних бетонних виробів Л.В. Саєнко 63.9 КБ
Вібропресований дрібнозернистий бетон з використанням відсівів подрібнення граніту В.В. Житковський 34.7 КБ
Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи Ю.К. Тараненко 318.4 КБ
Відведення промивної води із швидких фільтрів пористими трубами В.С. Тельпіс 86.5 КБ
Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю О.В. Кадук 83.8 КБ
Віднесення поверхонь до ліній кривини стосовно проектування оболонок О.В. Фролов 42.9 КБ
Відновлення деталей сільськогосподарської техніки методом електроіскрової обробки О.Д. Мартиненко 267.7 КБ
Відновлення експлуатаційних властивостей фільтрів функціональних систем літальних апаратів методом д А.М. Желіба 47.8 КБ
Відновлення електропостачання знеструмлених споживачів в розподільних електричних мережах Л.М. Лук'яненко 78.1 КБ
Відновлення інструменту для гарячого об'ємного штампування електрошлаковим наплавленням некомпактним О.Г. Кузьменко 34.9 КБ
Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням присадного матеріалу з одночасним формоу О.В. Тіхонов 122.7 КБ
Відновлення поверхонь тертя за допомогою триботехнічних регенеруючих сумішей Артем Петрович Білик 1.7 КБ
Відновлення працездатності вертикальних монтажних з'єднань стінки рулонованих резервуарів А.Ю. Барвінко 38.2 КБ
Відновлення працездатності поверхонь деталей машин детонаційними та металополімерними покриттями С.В. Полтавченко 26.7 КБ
Відображення площини на поверхню та його застосування В.В. Шепелев 47.9 КБ
Відстійник для малих витрат стічних вод О.М. Нечипор 38.9 КБ
Візок нового покоління для вантажних вагонів В.П. Воронович 21.9 КБ
Візуалізація просторово-часових електричних параметрів шкіри для виявлення їх характерних змін Ю.Ф. Бабіч 29.9 КБ
Візуальні пірометри з розширеними функціональними можливостями Б.Ю. Гриневич 57.4 КБ
Вільні та вимушені коливання неоднорідних в'язкопружних механічних систем К. Цабаньска-Плачкевич 118.8 КБ
Віртуальне проектування інтелектуалізованих роботів для розвідки і нейтралізації небезпечних екологі Юлія Валеріївна Писаренко 53.2 КБ
Вітрова дія на висотні будівлі в умовах міської забудови С.Г. Кузнецов 106.1 КБ
Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування Н.П. Мельниченко 147.5 КБ
Властивості і технологія бетону, модифікованого залізистими цеолітами Н.В. Астахова 173.7 КБ
Властивості і технологія газобетону, модифікованого оксидами заліза О.Б. Настич 34.2 КБ
Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змін А.В. Краснюк 32.3 КБ
Властивості і технологія спеціального, модифікованого залізом бетону, в умовах динамічних впливів К.В. Герасимова 128.2 КБ
Властивості та технологія корозійностійких тампонажних цементів В.О. Бугайов 39.6 КБ
Влаштування армованих основ під фундаменти будівель Б.Б. Корчевський 141.4 КБ
Влияние технологической поврежденности бетона на трещинообразование и прочность железобетонных изгиб С.О. Постернак 827.4 КБ
Вмонтований гідравлічний привод конвеєра, чутливий до навантаження О.О. Адлер 66.8 КБ
Вогнестійкість монолітних залізобетонних конструкцій будівель Ель Мутассім Ларбі 56.6 КБ
Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель Б.Г. Демчина 181.5 КБ
Вогнестійкість статично невизначених сталезалізобетонних конструкцій Като Лоренс Альберт 41.4 КБ
Вогнестійкість стиснутих залізобетонних елементів при температурних режимах, близьких до реальних Б.Б. Григорьян 79.7 КБ
Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних в'яжучих Т.П. Кіценко 71.1 КБ
Вогнетривкі бетони на основі лужних в'яжучих з підвищеними термомеханічними властивостями О.М. Єфремов 76.4 КБ
Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO - <$Eroman bold R su Я.М. Пітак 64.3 КБ
Вогнетривкі цементи на основі системи CaO - Al2O3 - HfO2 Т.Д. Рищенко 35.4 КБ
Водневий чинник у корозійному розтріскуванні зварюваних конструкційних сталей Л.В. Капінос 26.0 КБ
Водоаміачні термотрансформатори (теорія, аналіз, синтез, оптимізація) Т.В. Морозюк 89.7 КБ
Волокнисті теплоізоляційні матеріали на основі композицій системи Al2O3- SiO2-MgO-P2O5 Юлія Вікторівна Чурілова 28.6 КБ
Вплив gamma-радіації і НВЧ випромінювання на параметри GaAs польових транзисторів з бар'єром Шотткі О.Є. Ренгевич 32.7 КБ
Вплив активних обробок на процеси формування та властивості омічних та бар'єрних контактів до карбід Я.Я. Кудрик 36.8 КБ
Вплив блокувань і гнучкості транспортної системи на надійність і продуктивність асинхронної автомати М.Р. Швехер 83.5 КБ
Вплив вихідних параметрів на розрахункові моделі будівель в складних умовах будівництва Родрігес Сауль Ортіс 35.7 КБ
Вплив вихідної структури і попереднього деформування на характеристики зміцнення і руйнування техніч М.В. Мінаков 245.8 КБ
Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і з П.В. Басістий 25.0 КБ
Вплив водневої обробки на структуру і властивості промислових магнітних сплавів на основі систем Sm А.М. Тростянчин 38.5 КБ
Вплив водневої обробки на структуру та розрядні властивості сплавів на основі фаз Лавеса ZrCr2 Юрій Борисович Басараба 58.1 КБ
Вплив гвинтових рушаїв на аеродинамічні характеристики несучої системи літака А.О. Новіков 40.6 КБ
Вплив дефектів структури на електрофізичні та сцинтиляційні характеристики кристалів твердих розчині І.А. Рибалка 66.4 КБ
Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи Л.М. Козар 79.2 КБ
Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт Ю.М. Василюк 50.1 КБ
Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем М.І. Олексін 1.12 МБ
Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в раптових звуженнях і розширеннях труб В.І. Орел 59.5 КБ
Вплив дорожніх умов, експлуатаційних і конструктивних параметрів автомобільних шин на рівень їх шумо О.А. Загородній 67.6 КБ
Вплив експлуатаційних факторів та технічного стану автомобіля на його стійкість проти заносу Д.М. Клец 72.7 КБ
Вплив експлуатаційних чинників на напружений стан верхньої зони стінки підкранової балки О.М. Петросян 73.1 КБ
Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках В.П. Скляров 33.8 КБ
Вплив електроіонізованого повітряного середовища на тривалість зберігання плодів черешні Д.С. Степаненко 40.5 КБ