Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Властивості акреційного потоку у магнітних тісних подвійних системах - О.В. Халевін
Наведено результати моделювання акреційного потоку в магнітних тісних подвійних системах, фотометричних і поляриметричних спостережень, а також методи їх обробки. На основі аналізу 106 спостережень визначено характеристики швидкої аперіодичної і періодичної змінності магнітних катаклізмічних змінних BY Cam, QQ Vul, AM Her, EF Eri, MR Ser і AR UMa, викликаної нестаціонарними процесами в акреційному потоці. Створено каталоги параметрів квазіперіодичних осциляцій, дробового шуму і вибухової активності даних об'єктів. Побудовано моделі акреційного потоку з урахуванням різних нестаціонарних процесів. Показано відповідність між моделями і спостереженими виявами даних процесів.

Технологія одержання та фізичні властивості багатокомпонентних твердих розчинів на основі телуриду с - Є.І. Слинько
Наведено результати моделювання акреційного потоку в магнітних тісних подвійних системах, фотометричних і поляриметричних спостережень, а також методи їх обробки. На основі аналізу 106 спостережень визначено характеристики швидкої аперіодичної і періодичної змінності магнітних катаклізмічних змінних BY Cam, QQ Vul, AM Her, EF Eri, MR Ser і AR UMa, викликаної нестаціонарними процесами в акреційному потоці. Створено каталоги параметрів квазіперіодичних осциляцій, дробового шуму і вибухової активності даних об'єктів. Побудовано моделі акреційного потоку з урахуванням різних нестаціонарних процесів. Показано відповідність між моделями і спостереженими виявами даних процесів.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 59, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Теоретичне обгрунтування, методи і засоби узгодженого вторинного перетворення вібросигналів у систем П.О. Тесленко 1.14 МБ
Теоретичне обгрунтування, методи та пристрої перетворення з цифровою корекцією параметрів нахилів дл Олександра Володимирівна Садовникова 55.7 КБ
Теоретичне узагальнення та впровадження енергозберігаючих технологій в доменних повітронагрівачах Л.П. Грес 93.3 КБ
Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів н С.В. Каверцев 29.6 КБ
Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання фторовмісних сполук у фосфорно-т А.В. Лапінський 37.5 КБ
Теоретичні засади створення генетичної систематики видів електричних машин А.А. Августинович 39.8 КБ
Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі пр А.П. Бондарєв 173.3 КБ
Теоретичні засади та методи моделювання електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейр О.В. Данилюк 75.6 КБ
Теоретичні і експериментальні шляхи створення систем зберігання і подання водню на основі твердих ре В.І. Кривцова 80.1 КБ
Теоретичні і практичні основи високопродуктивного торцевого шліфування важкооброблюваних матеріалів В.І. Польшаков 76.9 КБ
Теоретичні і практичні основи збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань із теплотривких перлі В.В. Дмитрик 360.1 КБ
Теоретичні і практичні питання впровадження і експлуатації стрілочних переводів на залізобетонній ос М.М. Шавловський 48.6 КБ
Теоретичні і прикладні основи добування бурштину механо-гідравлічним способом М.Г. Лустюк 92.2 КБ
Теоретичні і технологічні основи комплексного зміцнення інструментових матеріалів з використанням ви С.С. Самотугін 39.9 КБ
Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування О.І. Мороз 68.0 КБ
Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському кон Олена Михайлівна Величко 68.6 КБ
Теоретичні основи газодинаміки факела, методи та системи управління полем температури у металургійни В.К. Лисиця 11.5 КБ
Теоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синерг Т.А. Паламарчук 72.6 КБ
Теоретичні основи гетерофазних озонних процесів і технологія денітрифікації газових потоків Г.С. Столяренко 61.6 КБ
Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії і тепло С.В. Дубовський 91.5 КБ
Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів Ю.О. Давідіч 53.0 КБ
Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями А.Б. Бойнік 139.1 КБ
Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії Я.В. Щербак 122.5 КБ
Теоретичні основи і методи розрахунків білякритичних течій рідини з вільною поверхнею О.А. Рябенко 73.8 КБ
Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструк М.І. Мазурков 262.1 КБ
Теоретичні основи і способи підвищення енергоекологічних характеристик теплогенераторів для локальни О.В. Лук'янов 66.7 КБ
Теоретичні основи і технології полімерної сірки із сірководню та продуктів його утилізації З.О. Знак 58.4 КБ
Теоретичні основи компактного представлення зображень на основі усунення версифікаційної надмірності А.В. Корольов 158.0 КБ
Теоретичні основи компонетики агрегатованих технологічних систем О.А. Пермяков 53.0 КБ
Теоретичні основи моделювання і аналізу дискретно-безперервних систем із структурою, що управляється В.А. Денисенко 117.0 КБ
Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук В.В. Малишев 85.1 КБ
Теоретичні основи оцінки працездатності шин легкового автомобіля в експлуатації О.М. Ларін 97.8 КБ
Теоретичні основи підвищення стійкості та технологія дисперсно-армованих покриттів В.М. Дерев'янко 56.2 КБ
Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку в М.Б. Копитчук 85.8 КБ
Теоретичні основи побудови плоских обкатних зачеплень для силових зубчастих передач А.І. Павлов 42.2 КБ
Теоретичні основи побудови узагальнених гідравлічних моделей свердловинних струминних насосів О.В. Паневник 67.7 КБ
Теоретичні основи початкової стадії корозійно-втомного руйнування корозійнотривких сталей і сплавів М.С. Хома 61.3 КБ
Теоретичні основи прогнозування термопружних деформацій осьового інструменту і деталі і їх вплив на О.Г. Татьянченко 72.0 КБ
Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень О.В. Родченко 88.5 КБ
Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів В.В. Зайцев 53.3 КБ
Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів В.В. Зайцев 178.0 КБ
Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів Г.О. Маршалок 112.9 КБ
Теоретичні основи ресурсозберігаючих електротехнологій та системи контролю біооб'єктів при обробці ї О.Д. Черенков 45.2 КБ
Теоретичні основи робочих процесів машин набризку будівельних сумішей А.М. Баранов 97.6 КБ
Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу О.М. Петрищев 631.9 КБ
Теоретичні основи розробки несучих і тягових канатних систем М.П. Мартинців 115.4 КБ
Теоретичні основи розроблення та застосування методів, технічних засобів та систем інформаційної під В.С. Зайцев 87.4 КБ
Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі О.М. Новохатський 71.1 КБ
Теоретичні основи синтезу фрикційних зв'язків і удосконалення демпферів екіпажу швидкісного поїзда Л.О. Губачева 1.27 МБ
Теоретичні основи та методи стиску зображень в телекомунікаційних системах на підставі біноміально-п В.В. Баранник 195.2 КБ
Теоретичні основи та практичні методи визначення швидкостей руху автомобілів при зіткненні В.Б. Кисельов 101.1 КБ
Теоретичні основи та практичні методи одержання литих прокатних валків із комплексномодифікованих ча Л.Х. Іванова 61.2 КБ
Теоретичні основи та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю Л.П. Клименко 79.0 КБ
Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів О.І. Кунтий 57.5 КБ
Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону В.Й. Скорохода 81.2 КБ
Теоретичні основи удосконалення конструкції та технології роботи залізничних станцій В.І. Бобровський 58.0 КБ
Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей теле О.В. Лемешко 75.8 КБ
Теоретичні основи фільтрації в середовищах, що деформуються, та їх застосування в області дренажу М.М. Хлапук 97.4 КБ
Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресур М.О. Володін 904.3 КБ
Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем О.В. Поморова 65.8 КБ
Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з О.В. Дрозд 97.2 КБ
Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок А.П. Драган 99.3 КБ
Теоретичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-техноло Станіслав Олександрович Болдирєв 55.6 КБ
Теоретичні та експериментальні дослідження процесів очистки газів в каталітичному перетворювачі ново Л.П. Зубков 1.56 МБ
Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів І.В. Мельник 108.2 КБ
Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометри Х.В. Бурштинська 84.1 КБ
Теоретичні та реалізаційні основи створення адаптивно-критеріальних систем побудови інформаційних те С.Г. Антощук 545.4 КБ
Теоретичні та реалізаційні основи створення лінійних цифрових частотно-залежних перетворювачів з рег В.С. Ситніков 192.8 КБ
Теоретичні та технологічні основи одержання литих заготовок із композиційних матеріалів на основі ал О.А. Щерецький 50.0 КБ
Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрі Г.Д. Петрук 26.7 КБ
Теоретичні та технологічні основи розробки пористих матеріалів з заданими теплофізичними характерист Г.В. Кошлак 102.4 КБ
Теоретичні, основи проектування відрізних фрез В.Г. Панчук 39.7 КБ
Теория и технологии получения высококачественных силуминов физико-химическими воздействиями на распл А.Г. Пригунова 58.9 КБ
Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів В.М. Максимович 70.2 КБ
Теорія аналого-цифрового перетворювання сигналів та оцінка похибок І.П. Книшев 98.9 КБ
Теорія і метод оптимізації сталевих стержневих конструкцій виробничих будівель і споруд М.Г. Черненко 60.1 КБ
Теорія і методи визначення і моделювання динаміки рельєфу морського дна І.І. Гладких 83.3 КБ
Теорія і основні закономірності процесу віджиму вугільного пласта Н.С. Хапілова 175.5 КБ
Теорія і практика безпечного управління судном при маневруванні А.С. Мальцев 220.2 КБ
Теорія і практика моніторингу параметрів електричних двигунів електромеханічних систем О.П. Чорний 76.9 КБ
Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів В.П. Пустовойтенко 80.1 КБ
Теорія і практика шахтної сейсморозвідки А.В. Анциферов 71.2 КБ
Теорія і робочий процес ерліфтів А.П. Кононенко 79.1 КБ
Теорія і технологія виробництва феросиліцію в потужних рудовідновних електропечах В.Л. Зубов 83.1 КБ
Теорія інструментального оснащення з пружними напрямними та орієнтованою жорсткістю для токарної обр О.В. Шевченко 108.0 КБ
Теорія проектування системи зрівноважування шпиндельних вузлів токарних верстатів Є.Ю. Сахно 108.4 КБ
Теорія сигналів із компактним спектром та її застосування в системах передачі інформації Е.О. Сукачов 78.1 КБ
Теорія та методи прогнозування розмивів в зоні впливу мостових переходів О.С. Славінська 102.6 КБ
Теорія та практика оптимальних за швидкодією управлінь веденими пристроями синхронізації телекомунік Б.Я. Костік 201.4 КБ
Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої то В.М. Нестеренков 70.0 КБ
Теорія та практична реалізація системного підходу при створенні екіпажної частини локомотива М.І. Горбунов 84.4 КБ
Теорія та технологія модифікування формувальних сумішей для виливків зі спеціальних сплавів В.М. Сімановський 1.22 МБ
Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп'ю Н.І. Алішов 98.6 КБ
Тепло- і звукоізоляційні вироби на основі гіпсобетону К.В. Черкасов 74.3 КБ
Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традицій І.І. Пуховий 179.2 КБ
Тепло-і масообмінні характеристики процесу гідротермічної обробки гіпсу в рідинному киплячому шарі п А.О. Редько 59.5 КБ
Тепло-масообмін в трубчатому осушувачі стисненого повітря Г.О. Змієвський 62.5 КБ
Тепловий режим зимових теплиць з позонним опаленням І.В. Клімова 67.2 КБ
Тепловий стан асинхронних двигунів в умовах нестабільної напруги живлення Євген Ростиславович Алєксєєв 50.5 КБ
Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок О.Е. Малецька 68.5 КБ
Теплові режими побутових холодильників із застосуванням двофазних теплопередаючих панелей Д.Г. Парменова 77.0 КБ
Теплові режими приміщень при енергоощадному теплоакумуляційному підлоговому електроопаленні Л.Ф. Черних 209.0 КБ
Тепловіддача дротових теплообмінних поверхонь спіральної та спірально-тороїдальної форми С.В. Кошель 63.7 КБ
Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті О.П. Ломейко 79.2 КБ
Теплогідравлічна нестійкість конденсаторів-барботерів АЕС Хайєр Бєк Мохаммад 56.6 КБ
Теплогідравлічні основи нестабільності роботи СПП турбоустановок АЕС і засоби її усунення В.М. Бондаренко 20.8 КБ
Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження В.І. Рузайкін 57.6 КБ
Теплогідравлічні процеси в контурних теплових трубах з капілярним насосом на основі оксиду алюмінію С.М. Хайрнасов 44.8 КБ
Теплоенергетичні засади модернізації системи теплопостачання мегаполісу (на прикладі м.Києва) І.В. Плачков 46.6 КБ
Теплозахисні властивості фундаментної зони цивільних будинків О.І. Філоненко 77.1 КБ
Теплоізоляційний матеріал на основі відходів металургійної промисловості та некондиційних глин Н.В. Кондратьєва 77.6 КБ
Тепломасообмін в глибоководних генераторах водню на основі гідрореагуючих речовин В.Б. Пода 92.4 КБ
Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками Н.Л. Лебедь 45.4 КБ
Тепломасообмін та гідродинаміка в парорідинних дисперсних середовищах, теплофізичні основи дискретно Г.К. Іваницький 289.6 КБ
Тепломасообмін та гідродинаміка у пульсаційному диспергаторі для приготування глиняних суспензій М.В. Матюшкін 116.1 КБ