Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних - В.І. Манжула
Розроблено критерії оптимальності структури моделей "вхід - вихід" статичних систем та методи структурної ідентифікації на підставі аналізу інтервальних даних. Формалізовано критерій повноти моделі для випадків активного та пасивного експериментів, що відображає ступінь урахування реальних зовнішніх впливів на систему у властивостях побудованої моделі. Формалізовано задачу багатокритеріального синтезу структури моделей "вхід - вихід" статичних систем на базі інтервальних даних для більш повного урахування специфіки досліджуваного об'єкта та відображення його властивостей у моделях. Розроблено методи структурної ідентифікації інтервальних моделей для активних і пасивних експериментів. Запропоновано генетичний алгоритм синтезу структури інтервальних моделей на базі пасивного експерименту. Створено програмний комплекс для структурної ідентифікації, на базі якого побудовано інтервальні моделі фонових рівнів шкідливих викидів в атмосфері.

Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення (за геофізичними даними) - В.П. Коболев
Розроблено критерії оптимальності структури моделей "вхід - вихід" статичних систем та методи структурної ідентифікації на підставі аналізу інтервальних даних. Формалізовано критерій повноти моделі для випадків активного та пасивного експериментів, що відображає ступінь урахування реальних зовнішніх впливів на систему у властивостях побудованої моделі. Формалізовано задачу багатокритеріального синтезу структури моделей "вхід - вихід" статичних систем на базі інтервальних даних для більш повного урахування специфіки досліджуваного об'єкта та відображення його властивостей у моделях. Розроблено методи структурної ідентифікації інтервальних моделей для активних і пасивних експериментів. Запропоновано генетичний алгоритм синтезу структури інтервальних моделей на базі пасивного експерименту. Створено програмний комплекс для структурної ідентифікації, на базі якого побудовано інтервальні моделі фонових рівнів шкідливих викидів в атмосфері.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 58, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар В.Ю. Луценко 72.8 КБ
Створення та дослідження технології брикетування порошкових відходів алюмінієвого виробництва В.В. Нікітін 38.4 КБ
Створення та удосконалення автоматизованого вагодозуючого обладання для металургійних виробництв К.С. Богдан 47.6 КБ
Створення технології гідротермічного емульгування паливних емульсій О.А. Крюковська 144.5 КБ
Створення технологічних процесів прецизійного зварювання вибухом елементів металоконструкцій Л.Д. Добрушін 127.1 КБ
Створення тягового електроприводу моторвагонних поїздів на базі сучасних інформаційних технологій В.І. Носков 69.5 КБ
Стиснені елементи із сталевих двотаврів з порожнинами, заповненими бетоном В.М. Джура 67.3 КБ
Стиснені сталезалізобетонні елементи зі стрічковим армуванням В.В. Биба 88.8 КБ
Стиснуті елементи зі сталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненими бетоном О.В. Нижник 75.4 КБ
Стиснуті трубобетонні елементи із різними типами оболонок та ядер В.Б. Васюта 56.3 КБ
Стійка побудова цифрових радіозображень при неявній дискретизації спостережень В.О. Храпчинський 60.6 КБ
Стійкість гнучких оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною при термосилових навант О.П. Кривенко 86.4 КБ
Стійкість і закритична поведінка пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях М.О. Соловей 107.3 КБ
Стійкість морських бурових платформ на м'яких та рухливих грунтах В.Р. Душко 42.7 КБ
Стійкість підземних виробок у структурно-неоднорідному породному масиві з випадково розподіленими вл О.О. Сдвижкова 75.3 КБ
Стійкість поля нейтронів при перехідних процесах в активній зоні реактора ВВЕР-1000 А.О. Корінний 48.1 КБ
Стійкість та підсилення схилів узбережжя Азовського моря Н.О. Петракова 30.9 КБ
Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виникнення глибокого зсуву В.В. Ковальов 82.5 КБ
Стійкість шаруватих складених оболонок обертання при геометрично нелінійному докритичному стані В.М. Гупалюк 102.4 КБ
Стінові карбонатні матеріали на комплексному механоактивованому силікат-натрієвому в'яжучому М.П. Лук'янченко 25.8 КБ
Стінові матеріали карбонізаційного твердіння на основі вапна Т.О. Бахтіна 45.1 КБ
Стохастичне моделювання потоків транспортних систем для задоволення інформаційних потреб диспетчерсь А.І. Пилипенко 461.0 КБ
Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробницт Н.Е. Хомякова 299.9 КБ
Структура біомедичних матеріалів на основі барієво-боратного скла з керованими властивостями О.М. Целікова 185.8 КБ
Структура зернистого шару і рух газів у доменних печах О.А. Томаш 112.8 КБ
Структура і властивості високоміцних титанових сплавів, синтезованих із використанням гідрованого ти М.В. Матвійчук 853.8 КБ
Структура і властивості дифузійних покрить, сформованих на сталях у розплаві літію з використанням о Х.Б. Василів 27.0 КБ
Структура і властивості маловуглецевих низьколегованих сталей, які містять домішки миш'яку Г.В. Самохвалов 91.8 КБ
Структура інформаційного забезпечення містобудівного проектування системи навчально-виховних закладі В.А. Смілка 56.2 КБ
Структура та властивості захисних покриттів на основі евтектичних сплавів заліза з тугоплавкими фаза В.Є. Панарін 64.6 КБ
Структура та властивості хімічно стійкої кераміки, синтезованої з використанням техногенної сировини Л.П. Черняк 69.2 КБ
Структура та тріщиноутворення робочих поверхонь зміцнених бандажів залізничних коліс М.Л. Валевич 53.6 КБ
Структура та функціональні властивості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговою обро О.М. Реброва 47.9 КБ
Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання композиційних матеріалів Cu - Mo І.М. Гречанюк 51.5 КБ
Структура, властивості та технологія виробництва комплексних надлужних сульфонатних мастил О.О. Македонський 37.4 КБ
Структура, фазові переходи і ліквації при твердінні та термічній обробці теплостійких сталей з підви В.В. Коваленко 38.8 КБ
Структури рекурсивних цифрових фільтрів низького порядку для систем керування та контролю П.В. Ступень 123.3 КБ
Структуризація якісних характеристик зносостійких покриттів для підвищення конкурентноздатності прод К.І. Скрипка 63.2 КБ
Структурна ідентифікація сигналів у кардіологічних системах Г.Є. Філатова 45.8 КБ
Структурна неоднорідність з'єднань маловуглецевих низьколегованих трубних сталей, виконаних зварюван С.Г. Григоренко 27.0 КБ
Структурна організація паралельних спецпроцесорів для матричних задач лінійної алгебри В.В. Шолота 54.3 КБ
Структурна організація пристроїв порівняння зображень для оптоелектронних паралельних процесорів Самі Хейреддін 48.7 КБ
Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей В.Л. Грешта 215.7 КБ
Структурне моделювання складних геометричних об'єктів у літакобудуванні Я.І. Ткачевський 46.3 КБ
Структурний аналіз і оптимізація багатотактних неперервно-дискретних систем керування К.В. Лазарева 127.3 КБ
Структурний синтез двофазних обмоток асинхронних двигунів С.Б. Смірнов 79.6 КБ
Структурні моделі та методи оцінки ризиків при плануванні проекту Т.І. Бондарєва 156.6 КБ
Структурні моделі та методи синтезу багатофазних обмоток електричних машин В.Г. Дьогтєв 68.9 КБ
Структурні та фазові перетворення в жароміцних нікелевих сплавах і їх роль в утворенні тріщин в звар Г.В. Звягінцева 33.9 КБ
Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання О.В. Івахів 87.3 КБ
Структурно-аналітичні моделі, алгоритми і програмні засоби для розпізнавання виробничих ситуацій за Л.О. Філіпковська 128.9 КБ
Структурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин В.М. Гайдучок 67.6 КБ
Структурно-каскадні методи стиснення та відновлення даних у телекомунікаційних системах Г.В. Хаханова 62.3 КБ
Структурно-концентраційні зміни в тонкоплівковій системі Cr/Cu/Ni при лазерній обробці Н.Ю. Вилкова 37.9 КБ
Структурно-параметрична оптимізація цифрових керуючих пристроїв нечітких систем управління І.Я.М. Аль Зубі 102.5 КБ
Структурно-параметричне геометричне моделювання несучих поверхонь на стадії ескізного проектування л І.В. Ванін 69.4 КБ
Структурно-параметричне геометричне моделювання як засіб інтеграції процесів проектування та виробни В.В. Ванін 41.1 КБ
Структурно-параметричний аналіз і синтез системи експлуатації перспективних радіоелектронних засобів В.Г. Мелкумян 104.0 КБ
Структурно-параметричний синтез електроприводів постійного струму Б.Г. Бойчук 72.1 КБ
Структурно-параметричний синтез елементів та пристроїв систем керування оптичних електронних комплек В.І. Задорожний 174.8 КБ
Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом Т.А. Галагуз 54.4 КБ
Структурно-статистична ідентифікація геометричних об'єктів та текстур в автоматизованих системах упр В.М. Крилов 77.9 КБ
Структурно-функціональне удосконалення систем подачі та розподілення води О.А. Ткачук 87.9 КБ
Структурно-функціональний аналіз та синтез перетворювачів дискретної інформації для передпроцесорної Ірина Валеріївна Купрейчик 82.7 КБ
Структурно-функціональний аналіз тестопридатності при проектуванні цифрових систем на кристалах О.О. Гузь 37.7 КБ
Структурно-функціональні моделі та методи інформаційної технології адаптивного управління технологіч Л.А. Шувалова 59.4 КБ
Структуровані мережі Петрі у системах проектування спеціалізованих процесорів Д.Б. Єльчанінов 67.5 КБ
Структурологічні основи створення нанокристалічної кераміки на основі титанату барію А.В. Полотай 20.3 КБ
Структуроутворення в контактній зоні як основа формування водостійкості асфальтобетонів В.К. Жданюк 47.0 КБ
Структуроутворення і формування властивостей трубної заготовки і труб для атомної енергетики з викор Т.М. Буряк 40.9 КБ
Структуроутворення композиційних градієнтних покриттів з підвищеною зносо- та корозійною стійкістю п М.О. Тепленко 42.2 КБ
Структуроутворення при вакуумному осадженні одношарових та композитних покриттів на основі літій-ман О.М. Левко 39.0 КБ
Структуроутворення при комбінованій обробці порошкових евтектичних та перитектичних сталей, що забез В.А. Доморацький 59.5 КБ
Структуроутворення та деформаційне зміцнення при пластичній деформації вуглецевих сталей І.О. Вакуленко 79.7 КБ
Структуроутворення та шляхи підвищення властивостей термобар'єрних газотермічних покриттів з ZrO2 на Анастасія Анатоліївна Притуляк 47.8 КБ
Субоптимальне керування багатозв'язними стохастичними об'єктами на основі байєсівського підходу С.Г. Удовенко 160.0 КБ
Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообр А.В. Торопов 831.5 КБ
Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної інформації в комп'ютерних оптико-електронних сис Й.Й. Білинський 112.6 КБ
Сульфатна технологія електролітичного відокремлення компонентів мідно-срібних сплавів О.В. Чернюк 26.1 КБ
Сульфатостійкий бетон на звичайних портландцементах з органо-мінеральним комплексом Л.В. Кадол 31.0 КБ
Сумісна робота плит та ригелів у складі диска перекриття О.С. Савченко 100.1 КБ
Сумісне виявлення, оцінювання параметрів і розпізнавання радіовипромінювань в автоматизованих компле О.В. Чеботов 182.6 КБ
Сумісне подрібнення та сушіння природних цеолітів В.А. Ларін 30.8 КБ
Сумісний аналіз газодинамічного та термопружного станів торцевих ущільнень з газовим змащенням ротор Л.В. Розова 38.9 КБ
Суперпластифікована цементно-водяна композиція для ремонту гірських тунелів Д.В. Шумик 48.8 КБ
Сухі будівельні полімерцементні суміші з целюлозним волокном Н.Р. Антонюк 503.9 КБ
Сухі гіпсові суміші з комплексними добавками на основі вторинних продуктів цукрової та газової проми О.В. Шаповалова 110.7 КБ
Сухі суміші на основі системи CaO-MgO-Al2O3-SiO2 для торкрет-мас та бетонів Наталія Костянтинівна Вернигора 72.5 КБ
Сухі суміші та розчини на їх основі для влаштування підлог промислових будівель В.В. Троян 39.3 КБ
Сучасні проблеми геодезичного контролю експлуатаційної надійності на АЕС та методи їх розв'язання К.О. Бурак 92.1 КБ
Сушіння вівсяної крупи у завислому шарі О.Б. Чабанова 27.8 КБ
Сушіння глини у нерухомому шарі Т.І. Римар 1.93 МБ
Сушіння короткорізаних макаронних виробів із застосуванням мікрохвильового електромагнітного поля О.Л. Бошкова 74.0 КБ
Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі Д.П. Кіндзера 77.3 КБ
Сушіння пастоподібних матеріалів у нерухомому шарі О.В. Станіславчук 69.2 КБ
Сушка пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі О.В. Гура 76.4 КБ
Сферична дзеркальна антена зі спіральними опромінювачами О.В. Троїцький 299.8 КБ
Схемотехнічне моделювання НВЧ пристроїв Б.А. Кирюша 47.6 КБ
Схемотехнічні засоби побудови оптоелектронних інтегральних схем обробки зображень В.А. Суприган 56.7 КБ
Тверді градієнтні покриття та електронно-променева технологія їх отримання А.Г. Маринський 27.5 КБ
Тверді планарні джерела для дифузії бору з алюмоборосилікатних сполук В.М. Мищишин 115.9 КБ
Твердотільні давачі температури та їх практичне використання О.Є. Іларіонов 28.4 КБ
Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімерних сегнетоелектриків з покращенними технічними А.Ф. Бутенко 1.27 МБ
Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку діагностичної інформації для тестування комп'ютер В.Я. Ляшкевич 63.2 КБ
Текстурована наноструктура і властивості тонких хромових електропокриттів на консервній жерсті В.І. Овчаренко 32.4 КБ
Телевізійна система автоматичного супроводження І.М. Русняк 64.6 КБ
Температурні перетворювачі на основі реактивних властивостей структур метал - діелектрик - напівпров Н.С. Кравчук 38.3 КБ
Температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій будівель О.Б. Чумуріна 355.3 КБ
Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій Ю.О. Кубрак 43.0 КБ
Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин Н.І. Осипенко 54.7 КБ
Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом О.С. Меняйленко 83.0 КБ
Теоретичне обгрунтування і розробка методів інтенсифікації роботи систем водозабезпечення В.А. Петросов 79.6 КБ
Теоретичне обгрунтування параметрів гвинтових затискних пристроїв металорізальних верстатів І.С. Геник 78.4 КБ
Теоретичне обгрунтування та впровадження вдосконаленого процесу волочіння дроту у волоці, що обертає Д.Ю. Клюєв 59.9 КБ
Теоретичне обгрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти В.І. Мулявко 90.0 КБ