Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 57, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Закономірності формоутворення при гібридизації гексаплоїдних форм тритикале з м'якою пшеницею - К.Ю. Суворова
Наведено результати досліджень схрещувань у 56 комбінаціях тритикале різної геномної будови з м'якою пшеницею. Досліджено вплив геномної будови материнського тритикале на зав'язуваність, життєздатність гібридних зернівок, успадкування мофрологічних ознак, диференціацію морфотипів за результатами формоутворення. Встановлено, що дане схрещування є найбільш простим і ефективним способом одержання вихідного матеріалу тритикале та м'якої пшениці з заміщеними хромосомами та перенесеними генами. За цим методом створено лінії пшеничних ревертантів та новий сорт тритикале Ладне.

Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України - О.Є. Короленко
Наведено результати досліджень схрещувань у 56 комбінаціях тритикале різної геномної будови з м'якою пшеницею. Досліджено вплив геномної будови материнського тритикале на зав'язуваність, життєздатність гібридних зернівок, успадкування мофрологічних ознак, диференціацію морфотипів за результатами формоутворення. Встановлено, що дане схрещування є найбільш простим і ефективним способом одержання вихідного матеріалу тритикале та м'якої пшениці з заміщеними хромосомами та перенесеними генами. За цим методом створено лінії пшеничних ревертантів та новий сорт тритикале Ладне.Смотрите www.ats-telecom.com wifi телефон.
Официальный сервисный центр бош в киеве на http://www.service-bosch.kiev.ua.
сервисный центр аристон
Смотрите здесь dreamworlds.ru/flame/15990-anime-devil-mejj-krajj.html.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 57, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Системне обгрунтування і розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок Г.В. Бабіюк 82.0 КБ
Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора С.М. Ващенко 599.5 КБ
Системне рішення задачі підвищення ефективності пасажирських перевезень на метрополітені С.В. Глушаков 56.5 КБ
Системне формування технологій автомобільних перевезень за критеріями енерго- і ресурсовіддачі Р.А. Хабутдінов 102.9 КБ
Системний аналіз і прогнозування ресурсу промислового трубопровідного гідротранспорту Н.Б. Чернецька 62.6 КБ
Системні аспекти забезпечення безпеки руху в проектах перевезень І.І. Галак 171.0 КБ
Системні аспекти, методи і моделі інформаційних процесів в управлінні інноваційними проектами М.С. Дорош 690.8 КБ
Системні моделі аналізу тестопридатності при проектуванні цифрових структур на кристалах М.О. Камінська 58.4 КБ
Системні моделі вартісного аналізу в управлінні складними проектами Ю.С. Виходець 39.6 КБ
Системні моделі та метод вибору політик управління матеріальними потоками організації виробництва і С.Ю. Мелешенко 72.3 КБ
Системні моделі та методи прогресивної інформаційної технології управління діяльністю підприємств зв Руслан Олексійович Гузій 112.2 КБ
Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу К.М. Якименко 195.9 КБ
Системотехнічні аспекти організаційно-технологічних рішень відновлення об'єктів транспортного компле Анатолій Валентинович Радкевич 59.4 КБ
Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних А.В. Кожем'яко 53.2 КБ
Ситуаційне управління першою стадією подрібнення залізної руди в режимі енергозбереження Я.Г. Куваєв 43.1 КБ
Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань Т.Г. Петренко 13.9 КБ
Сіткові моделі електродинамічних об'єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен О.В. Вишнівський 104.3 КБ
Скінченноелементний аналіз коливань пакетів лопаток турбомашин на основі тривимірних моделей О.В. Тишковець 43.0 КБ
Скінченноелементні моделі геодезичних вимірів Ю.О. Карпінський 196.4 КБ
Склад, властивості, технологія кондиціонування та використання поверхнево-зливового і талого стоків Ю.В. Ярошенко 40.2 КБ
Складчасті склепіння, що трансформуються Ю.М. Сазанович 63.3 КБ
Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного призначення на основі системи Li2O-P2O5 Олександра Андріївна Амеліна 80.3 КБ
Склокерамічні матеріали на основі природних компонентів для ізоляції відпрацьованого ядерного палива С.Ю. Саєнко 30.1 КБ
Склокерамічні матеріали триботехнічного призначення на основі карбіду кремнію Я.І. Кольцова 20.9 КБ
Склокристалічні матові покриття в системі Na2O-B2O3-TiO2-ZnO-SiO2 для виробів з маловуглецевих стале Оксана Вікторівна Саввова 35.9 КБ
Склокристалічні поліфункціональні покриття по кераміці з регульованими властивостями Г.В. Лісачук 54.6 КБ
Скорочення тривалості виробничого циклу шляхом синтезу раціональної послідовності складання виробів Я.І. Чибіряк 45.3 КБ
Скреч- метод визначення трибологічних властивостей поверхні Борислав Савелійович Волинський 49.6 КБ
Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу В.В. Громоздін 107.7 КБ
Слідкуюча електромеханічна система з покращеними динамічними характеристиками у складі прокатного ст О.О. Азюковський 47.3 КБ
Смугові фільтри з перестроюванням частоти на комбінованих хвилеводно-діелектричних ланках для відомч С.О. Івко 37.5 КБ
Соекструзійна обробка вторинних полімерних матеріалів (теорія, технологія, обладнання) В.В. Дядичев 75.4 КБ
Сонячні системи тепло- і холодопостачання Б. Белал 34.0 КБ
Сорбція йонів міді хімічно модифікованим природним клиноптилолітом З.С. Одноріг 43.0 КБ
Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі О.Ю. Провалов 43.8 КБ
Спектрально-кольориметричні методи і засоби визначення вмісту основних форм гемоглобіну в крові Хазем М. Ф. Х. Фаттух 46.7 КБ
Спеціалізований електротехнологічний комплекс на базі індукційно-дугового перетворення електричної е Ю.Е. Пачколін 126.6 КБ
Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, які експлуатуються в умовах дії агресивних О.О. Шишкін 97.6 КБ
Спеціальні властивості бетонів, модифікованих сіркою М.М. Жук 38.7 КБ
Спеціальні поліноміальні сплайни третього, четвертого і п'ятого степенів у геометричному моделюванні О.М. Ковтун 89.2 КБ
Спеціальні цементи на основі сполук системи BaO - Fe2O3 - SiO2 І.В. Гуренко 40.3 КБ
Спільна робота грунту та елементів армування, які виготовлені за бурозмішувальною технологією Р.В. Петраш 50.1 КБ
Спіральні свердла з переривчастими різальними кромками Ю.Й. Бесарабець 62.3 КБ
Сплайн-методи і засоби аналізу і синтезу цифрових сигналів І.В. Шелевицький 94.2 КБ
Сплайн-Фур'є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управлінн В.М. Шутко 280.4 КБ
Споживні властивості і збереженість вафель з рослинними добавками В.Т. Лебединець 49.3 КБ
Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби О.В. Романенко 47.5 КБ
Споживчі властивості нової клейової мастики на основі інгредієнтів у водному середовищі В.В. Осієвська 16.1 КБ
Споживчі властивості фігурних керамічних виробів на основі легкоплавких глин та вуглевміщуючих відхо Т.Г. Глушкова 26.7 КБ
Споруда для скиду зворотних вод з біоставком та біоплато "Водоскидний ківш" К.С. Пономарьов 82.4 КБ
Спосіб і засоби організації віртуальних підмереж в мобільних корпоративних мережах Халіль Хамді Атіє Аль Шкерат 36.4 КБ
Спосіб локального підсилення кам'яних конструкцій О.М. Бондар 158.2 КБ
Спосіб та засоби багатоабонентської доставки повідомлень у комп'ютерних мережах Халдун Абдел Карім Ахмад Бесуль 26.0 КБ
Способи обробки вимірювальної інформації та побудова вимірювачів електричних параметрів конденсаторі Ю.М. Бойко 34.9 КБ
Способи підвищення ефективності експлуатації газотранспортних систем і ресурсозберігаючі технології В.І. Шелудченко 47.2 КБ
Способи поліпшення характеристик перетворювачів з синусоїдальною ШІМ О.В. Єресько 29.7 КБ
Способи та засоби двовимірного перетворення зображень в базисі Хаара К.О. Бохан 69.4 КБ
Способи та засоби локалізації і нейтралізації зварювальних аерозолів О.Г. Левченко 60.1 КБ
Способи та засоби підвищення продуктивності локальних мереж, орієнтованих на мультимедійні додатки Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі 28.3 КБ
Способи та засоби побудови ефективних цифрових моделей реального часу для керованих динамічних систе Л.М. Іванова 64.8 КБ
Спряжені поверхні в геометричних моделях формотворення робочих органів коренезбиральних машин В.П. Юрчук 83.8 КБ
Спрямований вибір силових вузлів агрегатних верстатів по компоновочним та технологічним вимогам Тань Яохуей 29.0 КБ
Спрямовані, фокусуючі й розсіюючі властивості модифікованих лінз Френеля З.М. Велієв 57.2 КБ
Стабілізатори напруги, струму та потужності змінного навантаження на основі індуктивно-ємкісної ланк В.Ф. Чернай 59.3 КБ
Стабілізатори постійної напруги з цифровою адаптацією до видів широтно-імпульсної модуляції О.А. Велігорський 58.7 КБ
Стабілізація детонації свердловинних зарядів при відбиванні гірських порід різної міцності Є.Т. Завіша 30.3 КБ
Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок Я.Б. Сторож 56.4 КБ
Стабілізація природного кольору продуктів переробки фруктів і овочів Т.В. Щербакова 72.6 КБ
Стабілізація швидкості гнучкого носія інформації в апаратурі магнітного запису Р.М. Дейнека 84.9 КБ
Стабілізований перетворювач з поліпшеними енергетичними та динамічними характеристиками А.П. Собчак 64.5 КБ
Стабілізуючі імпульсні перетворювачі постійної напруги зі змінною структурою та слідкуючим управлінн Данило Васильович Кобець 96.1 КБ
Сталеві трубчасті конструкції перехресно-стрижневих систем з гарантованими показниками довговічності І.Ю. Черних 41.7 КБ
Сталезалізобетонні балки із зовнішнім листовим армуванням О.В. Сколибог 46.3 КБ
Сталезалізобетонні згинальні елементи з локальним і технологічним попереднім напруженням В.В. Асанов 29.3 КБ
Сталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки Р.М. Шемет 31.8 КБ
Стальні попередньо напружені перфоровані арки В.В. Супрунюк 200.8 КБ
Стандартизація безнадлишкових рядів методом оптимальних структурних пропорцій О.В. Бандирська 64.1 КБ
Стандартизація моделей безпечного управління стаціонарними об'єктами залізничної автоматики В.М. Бутенко 52.6 КБ
Статика та формоутворення просторових вантових систем з проковзними вантами М.О. Шимановська 935.5 КБ
Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури А.В. Сербін 133.7 КБ
Статистична ідентифікація моделей динаміки та ії застосування у задачах адаптивного управління О.М. Жигайло 63.7 КБ
Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування К.М. Нежальська 515.6 КБ
Статистичний аналіз вимірювальних сигналів при магнітодинамічній дефектоскопії залізничних рейок Г.Р. Трохим 87.6 КБ
Статистичний контроль стану дискретних каналів зв'язку в системах передавання інформації з адаптивни О.Ю. Міщенко 14.0 КБ
Статистичні методи кластеризації для систем контекстного пошуку зображень О.Л. Вовк 111.4 КБ
Статистичні методи та засоби контролю гідроекосистеми в умовах екологічного забруднення Н.О. Любимова 63.9 КБ
Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в В.А. Саєнко 36.8 КБ
Створення безаміачної технології пігментного друку текстильних матеріалів із використанням електроак М.Г. Діхтяренко 67.2 КБ
Створення високонавантажених механічних передач із гнучкими ланками і проміжними тілами кочення для В.М. Стрельніков 89.3 КБ
Створення високопродуктивної технології виготовлення профілів з гофрами, які періодично повторюються О.І. Тришевський 109.1 КБ
Створення вихрової установки і способу одержання зародка із зернових продуктів О.В. Шіхабутінова 90.1 КБ
Створення гіперболоїдних передач з лінійним контактом зубців на базі спеціальних ріжучих інструменті І.О. Кириченко 57.2 КБ
Створення датчика кутової швидкості на базі динамічно настроюваного гіроскопа з аналого-цифровими ко Г.Є. Янкелевич 65.2 КБ
Створення економнолегованих корозійно-стійких метастабільних аустенітно-феритних сталей і керування Г.В. Шейченко 32.5 КБ
Створення засобу ведення розрахункового експерименту в насособудуванні на базі просторової моделі по І.В. Баранова 68.4 КБ
Створення і впровадження пресового обладнання для брикетування дрібнофракційних металургійних відход В.О. Носков 70.5 КБ
Створення і дослідження систем керування гальмуванням автотранспортних засобів В.О. Богомолов 89.6 КБ
Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень Н.В. Занько 100.4 КБ
Створення комплексу високоефективних електродинамічних пристроїв для контролю параметрів навколишньо А.Г. Гурин 80.0 КБ
Створення математичних моделей і алгоритмів біотехнічної системи як засобу навчання штучного інтелек К.Ю. Шульга 92.5 КБ
Створення навісної гідравлічної трамбовки із керованими параметрами коливань А.Т. Свідерський 22.8 КБ
Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації С.А. Казанцев 75.2 КБ
Створення науково-технологічних основ формування багатокомпонентних порошкових систем і оптимізація О.К. Радченко 101.7 КБ
Створення низькочастотного вібромайданчика з пневмогідравлічним приводом В.О. Токарєв 35.9 КБ
Створення перетворювачів механічних величин з п'єзоелементами в схемах електричних фільтрів Р.В. Трембовецька 70.4 КБ
Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими органами для збагачення та фрак А.М. Сергєєв 60.0 КБ
Створення пневмотранспортної установки з порційним рухом сипких будівельних матеріалів О.В. Гущин 66.4 КБ
Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текст Н.Є. Субботіна 80.0 КБ
Створення резонансної гідравлічної вібротрамбовки для ущільнення грунтів Олег Павлович Дєдов 58.7 КБ
Створення рівнотовщинних моно- та багатошарових покрить з підвищеними фізико-механічними властивостя М.Л. Бєлов 32.0 КБ
Створення робочого органа для ущільнення грунту під магістральними трубопроводами М.П. Кузьмінець 324.7 КБ
Створення робочого органу землерийної машини з орієнтованими потоками виносу грунту Є.В. Горбатюк 61.0 КБ
Створення селективних каталітичних систем для процесів рідиннофазного окиснення вуглеводнів В.В. Реутський 55.2 КБ
Створення стабільних високочастотних пристроїв радіохвильового неруйнівного контролю матеріалів П.О. Кравченко 62.2 КБ
Створення та аналіз оптоелектронних спектрально-селективних пристроїв нового покоління Володимир Олександрович Манько 68.0 КБ