Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 53, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на ї - С.В. Головань
Досліджено реакцію Фріделя - Крафтса на модельних сполуках з метою одержання реакційноздатних олігомерів. Синтез модельних сполук з кінцевими аміногрупами здійснено на базі взаємодії ацетаніліда з хлористим бензоїлом і хлорангідридом терефталевої кислоти, модельних сполук з кінцевими малеїмідними групами - взаємодією N-фенілмалеіміду з хлорангідридом терефталевої кислоти, а ненасичених модельних сполук - реацією малеінового ангідриду дифеніловим етером. На підставі одержаних даних розроблено методи синтезу олігомерів з кінцевими малеімідними, аміногрупами, а також ненасиченими групами, розташованими вздовж ланцюга. Показано, що олігоарилетеркетони є аморфно-кристалічними системами. З використанням полімеризації ненасичених олігомерів та поліконденсації олігобісмалеімідів з діамінами синтезовано полімери та проведено їх дослідження за методами диференційної скануючої калориметрії та термогравіметричного аналізу. На основі полімерів одержано композиції з задовільними адгезійними властивостями. Створені матеріали можна використовувати як термостійкі зв'язуючі та клеї.

Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод Львівщини та корекція мутагенних фонів природними або с - А.В. Фединяк
Досліджено реакцію Фріделя - Крафтса на модельних сполуках з метою одержання реакційноздатних олігомерів. Синтез модельних сполук з кінцевими аміногрупами здійснено на базі взаємодії ацетаніліда з хлористим бензоїлом і хлорангідридом терефталевої кислоти, модельних сполук з кінцевими малеїмідними групами - взаємодією N-фенілмалеіміду з хлорангідридом терефталевої кислоти, а ненасичених модельних сполук - реацією малеінового ангідриду дифеніловим етером. На підставі одержаних даних розроблено методи синтезу олігомерів з кінцевими малеімідними, аміногрупами, а також ненасиченими групами, розташованими вздовж ланцюга. Показано, що олігоарилетеркетони є аморфно-кристалічними системами. З використанням полімеризації ненасичених олігомерів та поліконденсації олігобісмалеімідів з діамінами синтезовано полімери та проведено їх дослідження за методами диференційної скануючої калориметрії та термогравіметричного аналізу. На основі полімерів одержано композиції з задовільними адгезійними властивостями. Створені матеріали можна використовувати як термостійкі зв'язуючі та клеї.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 53, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка та застосування методу складних перерізів для розрахунку залишкових деформацій від зварюван О.В. Прохоренко 106.6 КБ
Розробка та обгрунтування методу діагностування стану систем "підйомна посудина - армування" при зап І.С. Ільїна 68.5 КБ
Розробка та обгрунтування параметрів доочисних транспортерів бурякозбиральних машин І.Г. Тунік 46.2 КБ
Розробка та обгрунтування параметрів нових технологій проходки виробок великого перерізу в складних В.І. Петренко 35.1 КБ
Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача В.С. Бончик 37.6 КБ
Розробка та обгрунтування раціональних параметрів з'єднально-керуючого модуля фронтального навантажу О.В. Щербак 40.1 КБ
Розробка та обгрунтування способів забезпечення стійкості виробок при інтенсивній відробці вугільних А.І. Демченко 25.2 КБ
Розробка та освоєння ефективної технології сухого волочіння сталевої катанки після механічного видал І.М. Ломов 36.0 КБ
Розробка та освоєння маловідходної технології виготовлення сталевих балонів способом гарячої закатки А.І. Іванов 451.1 КБ
Розробка та освоєння регламентованого шихтового режиму конверторної плавки Я.Л. Альперович 399.6 КБ
Розробка та освоєння технології виготовлення біметалевих відцентроволитих роликів машин безперевного Л.О. Шапран 70.2 КБ
Розробка та освоєння технології інжекційної обробки сталі твердими шлакоутворюючими сумішами О.М. Стоянов 134.9 КБ
Розробка та освоєння технологічних параметрів зміцнюючої обробки високозносостійких залізничних колі А.В. Книш 38.7 КБ
Розробка та підвищення точності навігаційних комплексів системи зовнішнього цілевказування наземних В.М. Корольов 83.2 КБ
Розробка та реалізація методу автоматизованого діагностування системи запалювання автомобільного дви Ю.Ю. Кукурудзяк 84.7 КБ
Розробка та розвиток методів і засобів створення, аналізу й удосконалювання пароводяних теплообмінни А.М. Ганжа 45.7 КБ
Розробка та синтез кулачково-цівкових механізмів переривчастого обертового руху вихідної ланки Я.О. Підгайчук 72.7 КБ
Розробка та товарознавча оцінка нових видів сухих сумішей для кавових напоїв спеціального призначенн Б.О. Голуб 30.3 КБ
Розробка та удосконалення гідрогазодинамічних методів підвищення надійності експлуатації підземних с Є.І. Сухін 42.9 КБ
Розробка та удосконалення ресурсосберегаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів С.М. Григор'єв 71.7 КБ
Розробка та удосконалення способів та пристроїв для зниження енергосилових параметрів процесу волочі К.В. Таратута 72.7 КБ
Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площа В.М. Орловський 32.3 КБ
Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердл І.В. Воєвідко 58.7 КБ
Розробка теоретичних основ технології і обладнання виробництва кальцинованої соди з метою створення В.М. Титов 61.5 КБ
Розробка теоретичних основ, дослідження і впровадження інновацій при будівництві методом "стіна в гр О.І. Менейлюк 71.7 КБ
Розробка теоретичних положень і удосконалення технології пресування адгезійно роз'єднаних волокон зі В.В. Свяцький 53.3 КБ
Розробка теоретичних та технологічних основ синтезу неорганічних пігментів з використанням як базово О.В. Іванюк 42.3 КБ
Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaAs за LEC технологією зі зниженим вмістом с П.О. Хозя 52.3 КБ
Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією С.В. Омельченко 34.2 КБ
Розробка теплотехнічних аспектів керованого струминного охолодження тіл із застосуванням параметричн С.І. Суховій 69.3 КБ
Розробка теплофізичних і гідродинамічних параметрів формування якісних багатошарових і армованих зли В.М. Меліхов 392.4 КБ
Розробка теплофізичних і технологічних засад рециркуляції та регенерації водню при відновленні заліз О.І. Ховавко 165.9 КБ
Розробка термодеформованих титанових композитів системи Ti-Si-(Al,Zr) конструкційного призначення дл Микола Миколайович Кузьменко 34.3 КБ
Розробка технічних засобів індивідуального протитеплового захисту і методу підготовки гірничорятувал Ю.В. Клименко 40.2 КБ
Розробка технології безалкогольних напоїв профілактичного напряму з рослинної сировини Н.В. Осіпчук 137.7 КБ
Розробка технології безфутлярної прокладки теплопроводів закритим способом О.М. Менайлов 21.1 КБ
Розробка технології боротьби з пилом при перевезенні гірничої маси залізничним транспортом Ю.Й. Кошик 243.3 КБ
Розробка технології борошняних виробів з використанням дріжджів, що активовані у перемінному магнітн Т.В. Капліна 25.8 КБ
Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми С.Ю. Боброва 87.2 КБ
Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень Л.М. Мельник 137.7 КБ
Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття Г.Є. Лобанова 46.3 КБ
Розробка технології виготовлення довгомірних багатошарових труб для літальних апаратів методом газод К.О. Никитенко 45.4 КБ
Розробка технології виготовлення листових ошипованих деталей літака з високоміцних алюмінієвих сплав Є.П. Рогачов 29.0 КБ
Розробка технології виготовлення листових суднокорпусних деталей методом повітряно-плазмового різанн Ж.Г. Голобородько 179.0 КБ
Розробка технології виготовлення спеціального взуття з використанням нових вогнезахисних клейових сп О.А. Шеремет 76.5 КБ
Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефт Т.В. Іванішена 126.8 КБ
Розробка технології видобування ефірних олій з нетрадиційної сировини В.В. Любченко 28.6 КБ
Розробка технології виноградного соку з високим вмістом фенольних сполук Г.О. Саркісян 44.8 КБ
Розробка технології виробів з пісочного тіста на основі емульсії, обробленої в електромагнітному пол І.В. Жидецька 33.7 КБ
Розробка технології виробництва ароматизованих напоїв на основі використання рослинної сировини півд М.Г. Ткаченко 49.2 КБ
Розробка технології виробництва булочних виробів радіозахисного призначення О.М. Григоренко 71.6 КБ
Розробка технології виробництва зародкового продукту із зерна пшениці Д.О. Жигунов 21.3 КБ
Розробка технології виробництва ігристих вин з підвищеними пінистими властивостями С.А. Колосов 79.9 КБ
Розробка технології виробництва комбікормової продукції з використанням кормових трав для великої ро Н.В. Хоренжий 35.7 КБ
Розробка технології виробництва кормових продуктів з бобів сої В.В. Ганзенко 301.0 КБ
Розробка технології виробництва круп'яних продуктів із зерна соризу О.В. Жегалюк 13.7 КБ
Розробка технології виробництва пресервів та рибних консервів з використанням лактоферментованої сир М.С. Горшунов 26.8 КБ
Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалів із сумішей полімерів зі спец І.О. Цебренко 33.3 КБ
Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин М.С. Коваленко 134.0 КБ
Розробка технології високодисперсних порошків з рослинної сировини для безалкогольних та лікеро-горі З.М. Романова 34.6 КБ
Розробка технології висококалорійних соковмісних напоїв з використанням зерна злакових та бобових ку Ю.О. Козонова 35.3 КБ
Розробка технології високонадійних термоелектричних модулів Пельтьє на основі кристалів твердих розч І.С. Романюк 35.3 КБ
Розробка технології високотемпературної переробки дисперсних залізографітових відходів металургійног Л.О. Трофімова 42.3 КБ
Розробка технології відновлення абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання В.М. Атаманчук 31.1 КБ
Розробка технології відновлення деталей сільськогосподарської техніки вібраційним деформуванням Т.Г. Лапенко 625.3 КБ
Розробка технології відновлення експлуатаційної придатності м'яких покрівель водними суспензіями І.В. Мальований 91.1 КБ
Розробка технології відновлення напірних трубопроводів водовідведення з використанням профільованого В.М. Кісь 54.1 КБ
Розробка технології водневотермічної обробки нітриду алюмінію І.А. Морозов 26.2 КБ
Розробка технології десульфурації чавуну алюмотермічним відновленням магнезиту в глибині металевого С.В. Семірягін 38.1 КБ
Розробка технології диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання Fram Віталій Євгенович Курушкін 202.4 КБ
Розробка технології дифузійного зварювання у вакуумі хрому з міддю О.О. Новомлинець 27.8 КБ
Розробка технології дріжджових лізатів у полі ультразвукових хвиль для інтесифікації біотехнологічни Р.Б. Косів 60.6 КБ
Розробка технології друкування текстильних матеріалів дисперсними барвниками із застосуванням уретан Н.М. Олійник 65.5 КБ
Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю Є.В. Ребенок 1.09 МБ
Розробка технології жельованих виробів з використанням мікробних полісахаридів М.В. Артамонова 24.7 КБ
Розробка технології застосування карбоксиметильованого крохмалю в друкуванні і заключній обробці тек О.В. Іщенко 88.1 КБ
Розробка технології зберігання овочів у розчинах хлоридів при виробництві маринадів С.Є. Саламатіна 35.5 КБ
Розробка технології зварювання тертям сплавів алюмінію із сталлю та міддю І.В. Зяхор 34.3 КБ
Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву Л.В. Стрембулевич 2.28 МБ
Розробка технології знезалізнення підземних вод на пінополістирольно-цеолітових фільтрах Т.П. Хомутецька 28.7 КБ
Розробка технології знесірчення нафталінової фракції коксохімічного виробництва О.Л. Борисенко 136.5 КБ
Розробка технології і обладнання зварювання стисненням у вакуумі алмазно-твердосплавних пластин і кі В.М. Бакланський 40.7 КБ
Розробка технології ізолювання танків суден для перевезення гарячих наливних вантажів Ю.О. Казимиренко 43.8 КБ
Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз О.С. Вавринюк 42.5 КБ
Розробка технології ковбасних виробів з використанням гороху О.А. Штонда 175.0 КБ
Розробка технології комплексної переробки сої з отриманням консервованих продуктів І.О. Селіванська 43.8 КБ
Розробка технології консервів з піленгаса Т.М. Новікова 95.6 КБ
Розробка технології контролю якості втулок циліндрів неруйнівним методом М.В. Марченко 42.5 КБ
Розробка технології лактоферментованих овочевих консервованих продуктів Л.П. Холодний 33.1 КБ
Розробка технології м'ясних виробів з використанням зернових культур Віктор Григорович Гарбуз 21.7 КБ
Розробка технології макаронних виробів з добавками поліфункціональної дії Т.І. Левадна 28.6 КБ
Розробка технології макаронних виробів з пектином та пектиновмісною сировиною Г.І. Волощук 24.8 КБ
Розробка технології мікроплазмового напилення біокерамічного покриття С.Г. Войнарович 48.8 КБ
Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей О.А. Іващенко 29.6 КБ
Розробка технології молочно-соєвих продуктів подовженого терміну зберігання Ю.І. Данчук 2.97 МБ
Розробка технології молочно-солодового десерту функціонального призначення А.В. Мінорова 164.4 КБ
Розробка технології низьколактозних молочних продуктів з використанням ферментних препаратів бета-га Анаіт Сємівна Погосян 37.5 КБ
Розробка технології нових видів морозива з солодовими екстрактами В.М. Поліщук 22.7 КБ
Розробка технології нових тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів Є.П. Куваєва 193.9 КБ
Розробка технології одержання базальтонаповнених поліпропіленових композицій з пониженою горючістю В.В. Пахаренко 38.9 КБ
Розробка технології одержання волокон на основі композиції полікапроамід - пек В.М. Лоза 30.4 КБ
Розробка технології одержання гомогенних бензино-етанольних композицій В.М. Дутчак 28.2 КБ
Розробка технології одержання композиційних матеріалів з полімерних сумішей та відходів шерсті Н.М. Березненко 51.0 КБ
Розробка технології одержання нафтополімерних смол з гідроксильними групами Альмаурі Самір Абдулрахман Салех 20.0 КБ
Розробка технології одержання однорідного льняного волокна Л.В. Нестеренко 38.0 КБ
Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних мат С.М. Бірюков 32.5 КБ
Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження Ольга Олексіївна Горач 64.3 КБ
Розробка технології оптимального моделювання GPS-мереж І.Б. Романишин 50.5 КБ
Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну М.Й. Расторгуєва 39.6 КБ
Розробка технології очищення вовняного волокна з використанням електророзрядної нелінійної об'ємної А.В. Єрмолаєва 46.5 КБ
Розробка технології очищення вовняного волокна із застосуванням ультразвуку П.В. Костилєв 29.5 КБ
Розробка технології пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання О.А. Кручек 39.9 КБ
Розробка технології пектинових екстрактів та способу їх сушіння М.А. Гнатенко 30.5 КБ
Розробка технології переробки яблук з підвищеним вмістом радіонуклідів О.П. Мацко 145.9 КБ
Розробка технології питних молочних напоїв геродієтичного призначення з подовженим терміном зберіган Г.В. Дідух 35.2 КБ