Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 51, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького - В.В. Гладун
Побудовано єдині для України та Росії структурно-тектонічну та нафтогазогеологічну карти з поздовжньою (пізньопалеозойською) та поперечною (докембрійською) зональністю. Виділено 10 структурно-тектонічних зон, 10 структурно-тектонічних підзон концентрації нафтогазоперспективних об'єктів і 33 структурні смуги складок. Досліджено нафтогазоносну субобласть Північного борту, а також поздовжні нафтогазоносні та перспективні зони. У субобласті (в Україні) відкрито 37 родовищ вуглеводнів. Поряд із продуктивними горизонтами у чохлі вперше в Україні одержано промислові припливи вуглеводнів із кристалічних порід фундаменту. Здійснено рейтинг 30 підготовлених і 33 виявлених нафтогазоперспективних об'єктів, з яких 22 першочергових (відповідно 17 і 5). Запропоновано напрямки подальших робіт в основних продуктивних комплексах з метою швидкого та ефективного освоєння нафтогазового потенціалу субобласті (368 млн т умовного палива). Встановлено, що дані розробки направлено на вирішення нагальної проблеми України - збільшення власного видобутку вуглеводнів.

Моделі і методи організації офісу управління будівельними проектами - Т.Г. Фесенко
Побудовано єдині для України та Росії структурно-тектонічну та нафтогазогеологічну карти з поздовжньою (пізньопалеозойською) та поперечною (докембрійською) зональністю. Виділено 10 структурно-тектонічних зон, 10 структурно-тектонічних підзон концентрації нафтогазоперспективних об'єктів і 33 структурні смуги складок. Досліджено нафтогазоносну субобласть Північного борту, а також поздовжні нафтогазоносні та перспективні зони. У субобласті (в Україні) відкрито 37 родовищ вуглеводнів. Поряд із продуктивними горизонтами у чохлі вперше в Україні одержано промислові припливи вуглеводнів із кристалічних порід фундаменту. Здійснено рейтинг 30 підготовлених і 33 виявлених нафтогазоперспективних об'єктів, з яких 22 першочергових (відповідно 17 і 5). Запропоновано напрямки подальших робіт в основних продуктивних комплексах з метою швидкого та ефективного освоєння нафтогазового потенціалу субобласті (368 млн т умовного палива). Встановлено, що дані розробки направлено на вирішення нагальної проблеми України - збільшення власного видобутку вуглеводнів.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 51, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературних ф О.М. Троян 22.3 КБ
Розробка методу підвищення роботоздатності деталей, виготовлених із аустенітних жароміцних сталей та Н.П. Зайчук 37.3 КБ
Розробка методу прогнозу умов раціональної підробки будівель на вугільних родовищах О.В. Бліннікова 107.2 КБ
Розробка методу розрахунку контактних напружень на ущільнювальних поверхнях затворів високого тиску Ю.В. Ромашов 107.8 КБ
Розробка методу розрахунку міцності оболонкових конструкцій при осесиметричному циклічному навантаже С.О. Шипулін 145.1 КБ
Розробка методу розрахунку параметрів процесу фільтрації метану з урахуванням напружено-деформованог В.В. Круковська 38.5 КБ
Розробка методу розрахунку повзучості та довготривалої міцності циклічно навантажених елементів маши Д.В. Бреславський 85.6 КБ
Розробка методу розрахунку та теоретичний аналіз процесів пластичної деформації металу в криволінійн Сергій Олександрович Лапенко 41.6 КБ
Розробка методу синтезу локальних систем навігаційного обладнання стислого району В.Г. Алексішин 125.8 КБ
Розробка методу синтезу та створення круглих одномодових світловодів з поліпшеними електродинамічним С.Є. Чепєлєвскі 197.8 КБ
Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення О.В. Долгіх 46.1 КБ
Розробка методу та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах В.Д. Сидоренко 111.1 КБ
Розробка методу та засобів контролю структурної порушеності масиву, які базуються на ефектах виклика Юрій Миколайович Пилипенко 63.5 КБ
Розробка методу та системи для безконтактного контролю стану ізоляції промислових нафтогазопроводів А.В. Яворський 61.9 КБ
Розробка методу формування зони безпечного руху судна А.В. Алексішин 55.9 КБ
Розробка методу фрактального стискування відеопотоків в автоматизованих системах управління хірургіч Т.А. Абу Айаш 42.0 КБ
Розробка механізмів адаптації в системах цифрового керування з еталонною моделлю А.Х. Саркер 61.1 КБ
Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка О.П. Манойленко 56.7 КБ
Розробка моделей аналізу й тестування сегментів корпоративної комп'ютерної мережі з використанням мо В.В. Ханько 39.9 КБ
Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва І.А. Арутюнян 95.4 КБ
Розробка моделей для удосконалення взаємодії споживачів і виробників послуг на транспортних ринках в О.В. Дорохов 54.2 КБ
Розробка моделей і алгоритмів діагностування при проектуванні локальних обчислювальних мереж Абу Занунех І.М.Халіль 75.6 КБ
Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній ме О.Г. Дубінський 53.8 КБ
Розробка моделей і критеріїв забезпечення ефективності експлуатаційних властивостей пожежних автомоб О.Ю. Лук'янченко 38.6 КБ
Розробка моделі та автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при діагностуванні тріщин цегл О.Д. Панкевич 73.4 КБ
Розробка моделі транспортного комплексу "сортувальна станція - прилеглі ділянки" для вибору раціонал Є.С. Альошинський 36.5 КБ
Розробка моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла для вибору інтенсивних техно О.В. Павленко 45.0 КБ
Розробка модифікованих композиційних покриттів на поліорганосилоксановій основі для захисту магістра М.В. Маруха 27.0 КБ
Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття Г.В. Щуцька 50.0 КБ
Розробка молотків кормодробарок з локальним зносостійким покриттям В.М. Савченко 61.2 КБ
Розробка молочно-білкового концентрату зі сколотин та його використання у технологіях продуктів харч Т.І. Юдіна 20.8 КБ
Розробка на основі теорії стохастичних процесів методу розрахунку коефіцієнта тертя ковзання беззмащ К.С. Соколан 55.6 КБ
Розробка наукових основ ефективного управління вибуховим імпульсом при руйнуванні гірських порід на В.М. Чебенко 86.8 КБ
Розробка наукових основ зміцнювальної обробки сполучних деталей нафтогазопроводів і виробів спеціаль Л.М. Дейнеко 61.2 КБ
Розробка наукових основ конструювання вібраційних машин для високоефективного сортування металургійн В.Й. Засельський 71.2 КБ
Розробка наукових основ проектування та промислове впровадження теплових енергоприводів імпульсних м А.Ю. Боташев 59.5 КБ
Розробка наукових основ раціональної конструкції чавунних кокілів підвищеної стійкості з литими калі Олександр Анатолійович Жегур 1.89 МБ
Розробка наукових основ створення АРМ технолога комбінованого зміцнення і нанесення покрить на детал Н.В. Руденко 29.9 КБ
Розробка наукових основ та розвиток технологій тримірного пластичного формозмінення металів із засто А.А. Міленін 90.9 КБ
Розробка наукових основ та способів практичної реалізації управління пристосовуваністю при алмазному В.О. Федорович 47.0 КБ
Розробка наукових основ технології і проектування устаткування для безвистійного обрізування книжков П.В. Топольницький 58.2 КБ
Розробка наукових принципів створення інгібуючих синергічних композицій та модифікованих ними епокси О.І. Сиза 74.7 КБ
Розробка науково-методичних основ проектування універсальних пересувних станцій діагностики легкових І.А. Мармут 78.9 КБ
Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення за М.Б. Льовкін 74.6 КБ
Розробка науково-технологічних основ модифікації поверхні кристалів для корегування їх сцинтиляційни О.М. Кудін 71.2 КБ
Розробка національного комплексу техніки рухомого радіозв'язку силових державних структур України О.Г. Маліцький 50.4 КБ
Розробка нейроподібної мережі і системи для обробки біомедичних зображень Л.В. Загоруйко 74.3 КБ
Розробка низьководневих зварювальних флюсів марганцевосилікатного типу І.О. Гончаров 27.2 КБ
Розробка низьколегованих титанових сплавів для експлуатації при циклічних навантаженнях і в умовах а О.В Овчинников 36.8 КБ
Розробка низькомодульної технології заключної обробки текстильних матеріалів М.Л. Кулігін 27.2 КБ
Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра С.А. Мясников 40.7 КБ
Розробка низькочастотної віброплощадки з регульованим пневмоприводом О.В. Мєтєльов 62.6 КБ
Розробка нових композиційних складів для підвищення ефективності хімічного чищення текстильних вироб О.А. Параска 66.3 КБ
Розробка нових матеріалів гетерогенної структури на основі епоксиполімерів і металовуглецевої композ С.М. Голотенко 83.0 КБ
Розробка нових методів передавання нерухомих і графічних зображень по каналах зв'язку. Теорія і техн І.Р. Мамедов 80.4 КБ
Розробка нових принципів високоградієнтної магнітної фільтрації (сепарації) С.В. Горобець 48.7 КБ
Розробка нових структур трикотажу перехресних переплетень і технології їх в'язання Т.А. Дзикович 81.7 КБ
Розробка нових технічних засобів автоматизованого регулювання швидкості відчепів на сортувальних гір В.Ф. Чеклов 220.1 КБ
Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиці О.Д. Орлова 41.4 КБ
Розробка норм точності та допусків на виготовлення і монтаж циліндричних зубчастих передач з зачепле Т.М. Фесенко 73.0 КБ
Розробка нормативного забезпечення технологій складання з'єднань з натягом при індукційному нагріві Г.О. Павлова 60.7 КБ
Розробка нормативної бази для оцінки міцності з'єднань з натягом Хайдар Мусбах Салман Штай Тамими 33.3 КБ
Розробка нормативної бази комплексної оцінки якості жаростійких покриттів К.О. Куроптєва 44.6 КБ
Розробка об'єктно-орієнтованого середовища моделювання матеріальних потоків гнучкої виробничої систе О.І. Лісовиченко 83.4 КБ
Розробка обладнання для малоімпульсної подачі будівельних сумішей при мокрому торкретуванні О.М. Проценко 41.4 КБ
Розробка обладнання та технології отримання порожнистих зливків великого діаметру з титанових сплаві В.О. Березос 33.1 КБ
Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруднення Р.Ю. Кожушко 63.3 КБ
Розробка оперативного методу визначення об'ємів грунту І.Ф. Гарасимчук 62.1 КБ
Розробка оптимальних систем передавання середовищами з ненормованими характеристиками В.П. Єфремов 46.5 КБ
Розробка оптичних носіїв інформації на основі високороздільних реєструючих середовищ Д.О. Гринько 62.4 КБ
Розробка оптоелектронних пристроїв для переміщення оптичного випромінювання на основі закручених стр Б. Даланбаяр 30.1 КБ
Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житл Т.І. Каржинерова 37.1 КБ
Розробка організаційної структури забезпечення якості в автосервісі А.В. Лобода 70.5 КБ
Розробка основ енергозберігаючого імпульсного способу тепловологісної обробки важких бетонів С.М. Косячевська 108.6 КБ
Розробка основ ресурсозберігаючої технології глибокої переробки льоноволокна із застосуванням електр А.П. Малюшевська 99.5 КБ
Розробка основних принципів раціонального конструювання паяних вузлів з різнорідних матеріалів на ос А.В. Лабарткава 30.7 КБ
Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичн О.П. Кизимчук 162.8 КБ
Розробка оцінки якості навчального процесу в вищому навчальному закладі методом науково-технічного п Н.О. Пархоменко 171.8 КБ
Розробка п'єзоелектричних перетворювачів механічних величин поліморфного типу І.Б. Чудаєва 43.3 КБ
Розробка параметрів гідродинамічного способу запобігання раптових викидів вугілля і газу при проведе Д.П. Силін 86.8 КБ
Розробка параметрів пулерних механізмів швейних машин О.М. Мостіпан 72.5 КБ
Розробка параметрів формуючих елементів валкових пресів для брикетування дрібнофракційних металургій К.В. Баюл 84.1 КБ
Розробка перемикальних р-канальних МОН-структур, керованих малопотужними сигналами В.В. Герасим 20.8 КБ
Розробка підходу і застосування апарату булевих функцій для аналізу і синтезу ефективних криптографі Бардіс Ніколас 64.9 КБ
Розробка плазмового процесу з аксіальним подаванням порошкового дроту для наплавлення прес-форм Н.О. Макаренко 31.7 КБ
Розробка планетарного головного виконавчого механізму механічного преса В.В. Широкобоков 105.6 КБ
Розробка показників оцінки ефективності застосування катіонних поверхнево-активних речовин в асфальт А.О. Писанко 35.0 КБ
Розробка покриття для захисту металоконструкцій від розплавлених електродних бризок при зварюванні з С.В. Малигіна 34.8 КБ
Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою А.В. Букетов 75.0 КБ
Розробка полімерних композитів з наповнювачами, модифікованими полімерними четвертинними амонієвими І.В. Суха 46.9 КБ
Розробка полімерної композиції для фарбування тканин пігментами О.В. Погоріла 28.3 КБ
Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра Р.В. Качан 55.6 КБ
Розробка принципів побудови і структурної організації динамічної пам'яті на волоконно-оптичних лінія С.М. Цирульник 55.4 КБ
Розробка принципів раціонального проектування пружних елементів різцетримачів для точіння з дробленн А.Ю. Бєляєва 94.6 КБ
Розробка принципів та засобів забезпечення збалансованості конструкцій одягу О.К. Суворова 24.3 КБ
Розробка принципів та методів автоматизації проектування технологічних процесів корпусообробного вир Тігран Георгійович Григорян 35.8 КБ
Розробка припоїв на основі систем CaO-Al2O3-SiO2, BaO-Al203-SiO2, MnO- Al2O3-SiO2 для пайки високочи Вячеслав Володимирович Нікічанов 33.7 КБ
Розробка пристроїв для автоматизованого складування плоских заготовок верху взуття С.Л. Горященко 36.7 КБ
Розробка пристроїв для захвату плоских деталей верху взуття Т.П. Романець 60.8 КБ
Розробка пристроїв для охолодження синтетичних ниток при формуванні С.П. Корнієнко 50.7 КБ
Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування Є.Л. Юрченко 59.7 КБ
Розробка процесів одержання каратиновмісних харчових продуктів Ж.О. Петрова 29.3 КБ
Розробка процесів одержання оксиду вольфраму та супутніх речовин шляхом розкладу вольфрамвмісних від Н.М. Дяченко 26.2 КБ
Розробка процесів сушіння кизилу та продуктів на його основі Н.М. Варваріна 160.6 КБ
Розробка процесів тривалого зберігання та видалення луски з тушок ставкової риби І.О. Пронін 23.4 КБ
Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біанкерними сполуками (БАС) пористих полімерних мем П.В. Вакулюк 30.8 КБ
Розробка процесів холодильної технології плодів манго методами теплофізичного моделювання Нгуєн В'єн Зунг 108.8 КБ
Розробка процесу одностороннього зварювання труб з використанням електромагнітного поля зварювальног С.В. Щетинін 35.1 КБ
Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням А.О. Пак 53.2 КБ
Розробка процесу та апаратурного оснащення комбінованого геліосушіння плодової сировини з автономним О.А. Северин 58.0 КБ
Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію О.А. Сидор 76.0 КБ
Розробка раціональних параметрів зволоження пластових підготовчих виробок на пластах Центрального ра Е.В. Борисенко 62.2 КБ
Розробка раціональних режимів деформації при волочінні з контрольованим знакозмінним крученням стале Н.М. Очеретна 91.4 КБ
Розробка раціональних режимів плавлення алюмінієвих стрижнів із захисним покриттям при позапічному д Михайло Володимирович Бабенко 62.7 КБ
Розробка раціональних режимів плавлення зливків алюмовмісних сплавів на основі заліза під час розкис Ю.О. Болотова 79.5 КБ