Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 50, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназолілацетонітрили в реакціях гетероциклізації - О.В. Хиля
Визначено та оптимізовано умови синтезу 2-ціанометилхіназолонів. Показано, що алкілювання 2-ціанометилхіназолону призводить до послідовного утворення 2-(3-метил-4-оксо-3,4-дигідрохіназолініл)ацетонітрилів, 2-метил-2-(3-метид-4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)пропаннітрилів, 2-бензил-2-[4-(бензилокси)-2-хіназолініл]-3-фенілпропаннітрилів. Установлено, що 2-(2-гетариліден)-3-оксо-6-хлорогексан(гептан)нітрили, одержані ацилюванням 2-гетарилацетонітрилів хлорангідридами 4-хлоромасляної та 4-хлоровалеріанової кислот, за дії основ зазнають регіоселективного внутрішньомолекулярного алкілювання з утворенням 2-(2-гетарил)-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів. Ряд синтезованих сполук виявив гемостатичну активність, що дає підстави для проведення подальшого біологічного скринінгу.

Роль гаптоглобіну та гаптоглобін-гемоглобінового комплексу у системі антиоксидантного захисту при ок - Ю.М. Федевич
Визначено та оптимізовано умови синтезу 2-ціанометилхіназолонів. Показано, що алкілювання 2-ціанометилхіназолону призводить до послідовного утворення 2-(3-метил-4-оксо-3,4-дигідрохіназолініл)ацетонітрилів, 2-метил-2-(3-метид-4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)пропаннітрилів, 2-бензил-2-[4-(бензилокси)-2-хіназолініл]-3-фенілпропаннітрилів. Установлено, що 2-(2-гетариліден)-3-оксо-6-хлорогексан(гептан)нітрили, одержані ацилюванням 2-гетарилацетонітрилів хлорангідридами 4-хлоромасляної та 4-хлоровалеріанової кислот, за дії основ зазнають регіоселективного внутрішньомолекулярного алкілювання з утворенням 2-(2-гетарил)-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів. Ряд синтезованих сполук виявив гемостатичну активність, що дає підстави для проведення подальшого біологічного скринінгу.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 50, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка лазерно-інтерференційних засобів дослідження напружено-деформованого стану деталей і вузлів О.Г. Кесарійський 46.2 КБ
Розробка магнітометричних методів та модульних систем вимірювання дипольних магнітних моментів джере Олександр Валентинович Дегтярьов 109.0 КБ
Розробка маловідходної ресурсозберігаючої технології пом'якшення води П.В. Козлов 40.8 КБ
Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської С.А. Памбук 34.4 КБ
Розробка малошумливих підсилювачів міліметрового діапазону з використанням модифікованої моделі тран І.К. Сундучков 121.8 КБ
Розробка маніпуляторів з силовими зворотними зв'язками для гнучких систем контролю приладів В.А. Сушицький 73.3 КБ
Розробка математичних моделей для оцінки та забезпечення безпеки промислових об'єктів А.В. Дудатьєв 93.1 КБ
Розробка математичних моделей надійності складних систем з урахуванням динаміки умов їх експлуатації Шаді С.І.Амер 75.3 КБ
Розробка математичного і лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систе Н.Ф. Хайрова 24.4 КБ
Розробка математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення для прийняття рішень в різних пре М.В. Панченко 114.7 КБ
Розробка математичної моделі і алгоритмів автоматичного керування штучним освітленням К.С. Гутник 41.4 КБ
Розробка математичної моделі і системи керування процесом шлакоутворення у ванні конвертера М.Д. Шарбатіан 53.3 КБ
Розробка математичної моделі та аналіз напружено-деформованого стану кругових евольвентних зубців ко Є.М. Іванов 64.2 КБ
Розробка матеріалів для захисту деталей авіаційних двигунів від високотемпературної ерозії О.В. Зайцев 44.6 КБ
Розробка матеріалів для склоформувального устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів О.Б. Колотілкін 59.2 КБ
Розробка матеріалів з легованих сплавів хрому і покриттів з них з метою захисту виробів від зносу та В.Ф. Горбань 81.1 КБ
Розробка матеріалів і технології наплавлення зношених рейок на діючій трамвайній колії Я.П. Черняк 34.7 КБ
Розробка матеріалів, що містять фосфор, для електродугового наплавлення шарів з підвищеними триботех І.І. Рябцев 39.9 КБ
Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апретування бавовняних тканин акриловими співполі В.М. Лисюк 159.6 КБ
Розробка матеріало- та енергозберігаючої технології гідрофобної обробки тканин кремнійорганічними ол В.В. Назарова 54.7 КБ
Розробка матеріалознавчих принципів створення та мікролегування ітрієм зносостійких наплавочних мате А.В. Патюпкін 34.9 КБ
Розробка металургійних основ ресурсозберігаючих технологій одержання композитних злитків швидкорізал А.М. Головачов 41.0 КБ
Розробка метода і технічних засобів забезпечення безпеки людей при пожежах у метрополітені А.М. Косар 65.1 КБ
Розробка методик оцінки ефективності багатопозиційних розподілених систем з урахуванням структури і Ю.В. Іванчихін 79.7 КБ
Розробка методик розрахунку осідань для фундаментів із кальцевою формою підошви М.О. Бородін 105.7 КБ
Розробка методик розрахунку плоских примежевих шарів на основі удосконаленої однопараметричної модел Л.А. Романюк 79.6 КБ
Розробка методики визначення оптимальної схеми обробки білих столових виноматеріалів Д.П. Толстенко 65.0 КБ
Розробка методики виявлення фальсифікації столових сухих марочних вин О.С. Носик 31.6 КБ
Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних О.А. Слащова 48.6 КБ
Розробка методики і технічних засобів для оцінки якості високонавантажених деталей і вузлів І.Б. Кузнецов 66.2 КБ
Розробка методики інтегрованої оцінки параметрів реалізації будівельних проектів Фаез А.С. Ельнакла 50.6 КБ
Розробка методики контролю процесу стабілізації міцних виноматеріалів проти оборотних колоїдних пому Л.М. Алєксєєва 197.7 КБ
Розробка методики математичного моделювання й дослідження крутильних та поперечних коливань циліндри Г.В. Федченко 69.8 КБ
Розробка методики оцінки ефективності звукоізоляції житлових будинків від повітряних шумів на підста Н.В. Іванова 39.3 КБ
Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів лабрадоритових покладів з метою їх геометри Володимир Володимирович Котенко 56.7 КБ
Розробка методики оцінки рівня безпеки руху на залізничному транспорті О.Й. Соколов 43.4 КБ
Розробка методики побудови мережі GPS-нівелювання в Закарпатському регіоні І.В. Калинич 71.6 КБ
Розробка методики розрахунку і дослідження характеристик радіальних підшипників ковзання з матеріалі О.А. Свіргун 67.6 КБ
Розробка методики розрахунку на температурну тріщиностійкість асфальтобетонного покриття штучних спо О.М. Іщенко 57.7 КБ
Розробка методики розрахунку пропускної спроможності широкосмугової пакетної мережі загального корис Н.С. Салманов 147.5 КБ
Розробка методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної С.І. Кривошапов 58.7 КБ
Розробка методики та пристрою для дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних газоп Ю.Й. Стрілецький 11.9 КБ
Розробка методики та пристрою для контролю технічного стану технологічного обладнання автомобільних І.З. Лютак 682.5 КБ
Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних О.В. Ніколаєв 44.2 КБ
Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття Т.І. Астістова 47.4 КБ
Розробка методичних основ геоінформаційного картографування та аналізу дорожньо-транспортних подій З.Д. Дерех 44.1 КБ
Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні О.О. Кісєль 52.2 КБ
Розробка методів аналізу і розрахунку процесів керування температурою теплоносія в просторово-одномі С.А. Конєва 86.1 КБ
Розробка методів аналізу та забезпечення стійкості аеронавігаційної системи України Ю.А. Чередніченко 94.2 КБ
Розробка методів аналізу, розпізнавання та стиснення нестаціонарних звукових сигналів К.І. Прокопенко 199.3 КБ
Розробка методів визначення стану земної поверхні при масових вибухах у кар'єрах С.М. Брусник 38.3 КБ
Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного М.О. Островецька 1.13 МБ
Розробка методів вирішення задач спостереження та керування в умовах невизначеності на основі ітерац В.І. Кортунов 195.7 КБ
Розробка методів діагностики внутрішніх руйнувань автомобільних шин в умовах експлуатації В.Б. Коханенко 39.7 КБ
Розробка методів ергономічної експертизи нещасних випадків у виробничих системах "людина - техніка - В.В. Сабадаш 78.5 КБ
Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритмічного розпізнавання послідовності музичних Олександр Вікторович Жук 100.2 КБ
Розробка методів і засобів компенсації складових струму однофазного замикання на землю в електричних О.В. Остапчук 61.0 КБ
Розробка методів і засобів селективної вихрострумової дефектоскопії Анатолій Якович Тетерко 95.8 КБ
Розробка методів і засобів тестування цифрових пристроїв в системах покомпонентного діагностування О.М. Арапова 20.5 КБ
Розробка методів і комп'ютерних засобів ідентифікації особи за зображенням долоні людини в системах Райд Фатхі Різігалла Сахавне 55.5 КБ
Розробка методів і моделей організації і управління процесами транспортного обслуговування за сучасн С.О. Дикий 151.6 КБ
Розробка методів і моделей організації маршрутних таксомоторних перевезень О.М. Дмитрієв 29.4 КБ
Розробка методів керування режимами газотранспортних систем з пересіченим профілем траси та їх оптим Д.Ф. Тимків 46.0 КБ
Розробка методів керування системою забезпечення аварійними запасами труб для ремонту лінійної части М.П. Лінчевський 42.2 КБ
Розробка методів кількісного аналізу металографічних зображень в інформаційно-вимірювальних системах В.В. Корній 96.1 КБ
Розробка методів локалізації пошкоджень газопроводу для проведення ремонтних робіт Я.В. Дорошенко 64.0 КБ
Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування залізниць Р.С. Щербина 114.8 КБ
Розробка методів отримання гідрофільних полісульфонових мембран із зарядженою поверхнею та бактерици В.З. Босак 46.1 КБ
Розробка методів оцінки ефективності і вдосконалення керування системою технічного обслуговування па О.А. Тамаргазін 72.0 КБ
Розробка методів оцінки корозійного ресурсу та середніх робочих температур захисних металевих покрит К.А. Тадля 74.6 КБ
Розробка методів оцінки та зниження залишкових напружень в датчиках тиску І.О. Прибитько 67.5 КБ
Розробка методів підвищення ефективності вибухової підготовки гірської маси для її раціонального вик В.М. Коновал 33.3 КБ
Розробка методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних каналів передавання даних І.В. Горбатий 109.0 КБ
Розробка методів підвищення якості систем керування антеною радіотелескопа РТ-70 О.М. Цюх 45.3 КБ
Розробка методів покращання хлібопекарських властивостей борошна при сортових помелах пшениці І.Г. Топораш 25.8 КБ
Розробка методів попередження втомних руйнувань морських трубопроводів М.К. Ільницький 47.9 КБ
Розробка методів порівняльного аналізу та оцінка алгоритмів формування сигналів для радіосистем з CD К.М. Фількін 152.1 КБ
Розробка методів прискореної оцінки надійності елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систе О.В. Федухін 50.9 КБ
Розробка методів прогнозування і попередження зсувів в укосах на підроблюваних територіях М. Кугель 39.1 КБ
Розробка методів регулювання режиму роботи газопроводів в процесі їх діагностування інтелектуальними Я.В. Грудз 36.4 КБ
Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження дестр В.У. Волошин 46.2 КБ
Розробка методів розрахунку вібраційного стану роторів в шпаринних ущільненнях Ю.Я. Тарасевич 68.0 КБ
Розробка методів розрахунку динамічних характеристик рідинних ракет-носіїв пакетної компоновки О.С. Конюхов 69.6 КБ
Розробка методів розрахунку і удосконалення обладнання систем виробництва солоду В.А. Піддубний 49.4 КБ
Розробка методів розрахунку на анізотропну повзучість з урахуванням пошкодженості плоских конструкти М.О. Пасинок 81.1 КБ
Розробка методів розрахунку оптимальних аеродинамічних параметрів шахтних вентиляційних мереж, які р Т.В. Пономаренко 48.1 КБ
Розробка методів розрахунку та дослідження робочого процесу лопатевих насосів О.В. Алексенко 1.04 МБ
Розробка методів розрахунку та експериментального дослідження герметичності беззмащувальних циліндро О.Г. Тимощук 75.8 КБ
Розробка методів розрахунку та підвищення точності автогенераторних пневмомеханічних вимірювальних п О.М. Бондаренко 43.0 КБ
Розробка методів розрахунку теплофізичних процесів під час роздування шлаку та факельного торкретува О.С. Самохвалов 64.8 КБ
Розробка методів та засобів вібраційного моніторингу та вібродіагностики газоперекачувальних агрегат П.Б. Олійник 106.2 КБ
Розробка методів та засобів для побудови автоматизованої системи технологічного проектування кристал А.В. Назар 96.2 КБ
Розробка методів та засобів забезпечення технологічності МОН-структур мікроелектронних пристроїв в у І.В. Данчишин 56.8 КБ
Розробка методів та засобів обробки електроенцефалограм для епілептології А.О. Попов 70.0 КБ
Розробка методів та засобів підвищення ефективності стиску мовних сигналів в телекомунікаційних сист Р.С. Колодій 56.9 КБ
Розробка методів та засобів підвищення функціональної надійності та електробезпеки розподільних мере Фірас Касем Мухаммед Баласмех 38.4 КБ
Розробка методів та програмного інструментарію створення прикладних програм для мобільних систем С.В. Семенець 215.8 КБ
Розробка методів, моделей і алгоритмів організації і управління процесами перевезень вантажів у тран О.І. Мельниченко 51.1 КБ
Розробка методології аналізу і оптимізації процесів виробництва чавуну і сталі на основі моделювання Д.М. Тогобицька 117.2 КБ
Розробка методології конструювання гідростатично-гідродинамічних шпиндельних опор металорізальних ве С.К. Дем'яненко 46.7 КБ
Розробка методу автоматизованого проектування розкрійних схем рулонних матеріалів на деталі взуття О.В. Чебанюк 63.0 КБ
Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП В.А. Ксенофонтова 102.1 КБ
Розробка методу вібраційного контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок для вид В.В. Бандура 42.8 КБ
Розробка методу діагностування заглибних електроустановок для видобутку нафти С.В. Зікратий 39.3 КБ
Розробка методу дослідження і аналіз процесів гідродинаміки та теплообміну в сталеплавильній ванні п Андрій Юлійович Дреус 44.6 КБ
Розробка методу знаходження раціональних параметрів гарячого ізостатичного пресування нових порошков О.Ю. Мельников 87.9 КБ
Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу О.С. Засорнов 86.8 КБ
Розробка методу ідентифікації нелінійних об'єктів для прийняття рішень на базі нечіткої логіки Денис Іванович Катєльніков 55.1 КБ
Розробка методу ідентифікації стану втоми оператора системи "людина - техніка - середовище" Г.В. Мигаль 71.2 КБ
Розробка методу компактного представлення відеоінформації для АСУЗТ К.С. Клименко 66.8 КБ
Розробка методу комплексної оцінки виробничої технологічності структури виробу О.В. Радчук 39.8 КБ
Розробка методу контактного термопроникнення в глибинні надра за допомогою технічних автономних засо Т.В. Писаренко 60.2 КБ
Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар'єрі Н.С. Мірошниченко 31.8 КБ
Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння І.І. Чигур 47.9 КБ
Розробка методу оцінки експлуатаційних гальмових властивостей автомобіля в дорожніх умовах А.А. Кашканов 8.7 КБ