Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетов - І.В. Красовський
Досліджено залежність квантового виходу фотореакції від тиску активного газу, температури підкладки, часу експозиції та енергії фотонів. Запропоновано шляхи покращання просторової селективності фотореакцій. Установлено, що внаслідок високої квантової ефективності та просторової селективності такі реакції можуть використовуватися як один з технологічних етапів у процесі виготовлення виробів мікроелектроніки.

Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах централь - В.В. Федорів
Досліджено залежність квантового виходу фотореакції від тиску активного газу, температури підкладки, часу експозиції та енергії фотонів. Запропоновано шляхи покращання просторової селективності фотореакцій. Установлено, що внаслідок високої квантової ефективності та просторової селективності такі реакції можуть використовуватися як один з технологічних етапів у процесі виготовлення виробів мікроелектроніки.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму Г.В. Демченко 31.8 КБ
Вентильні явнополюсні двигуни з постійними магнітами з покращеними характеристиками Чан Тхі Тху Хионг 104.7 КБ
Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К- значного моделювання Тетяна Валентинівна Гладких 82.1 КБ
Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури Є.Ю. Сиревич 48.1 КБ
Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал підвищеної міцності О.Г. Невинський 38.2 КБ
Вживання суміші пропан/етан як робоче тіло холодильного комплексу низькотемпературної конденсації пр М.О. Мартинюк 56.0 КБ
Взаємний вплив фундаментів на деформації їхніх основ у шаруватих грунтах С.М. Горлач 100.9 КБ
Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режима О.Б. Бурикін 123.0 КБ
Взаємодія близько розташованих фундаментів різної форми на основі у вигляді лінійно-деформівного шар Зіяд М. М. Сальха 30.5 КБ
Взаємодія будівель і споруд з грунтовою основою при динамічних та сейсмічних впливах А.М. Маценко 33.7 КБ
Взаємодія комбінованих масивно-плитних фундаментів із грунтовою основою при різних видах навантажень Ю.О. Кірічек 66.3 КБ
Взаємодія металу зі шлаком при зварюванні під агломерованими флюсами низьколегованих сталей В.В. Головко 63.4 КБ
Взаємодія стрічкових фундаментів з основою, що нерівномірно деформується В.В. Яркін 46.1 КБ
Взаємодія фундаментальних плит з основою, що нерівномірно деформується, при складному навантаженні Р.О. Тімченко 90.8 КБ
Взаємозв'язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах О.А. Бубнова 59.6 КБ
Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів К.В. Бабій 137.9 КБ
Взаємозв'язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd - F С.В. Мохун 50.3 КБ
Взаємозв'язок форми меридіанної проекції робочого колеса лопатевого насоса і момента швидкості поток Н.А. Федотова 642.3 КБ
Вибір та обгрунтування типу та складу причіпних ланок триланкових автопоїздів В.М. Глінчук 342.7 КБ
Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту К.Є. Вакуленко 14.3 КБ
Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації В.В. Мороз 34.6 КБ
Вибір методів підсилення залізобетонних колон в умовах реконструкції діючих промислових підприємств Дар'я Олександрівна Хохрякова 51.0 КБ
Вибір обгрунтування параметрів паливної апаратури автотракторних дизелів при інтенсифікації вприскув І.В. Рикова 51.6 КБ
Вибір оптимальних конструктивних рішень сталевих ферм покриттів А.С. Білик 2.45 МБ
Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами В.В. Северін 21.7 КБ
Вибір основних проектних характеристик кораблів берегової охорони Дам Суан Туан 49.2 КБ
Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж А.С. Савченко 41.6 КБ
Вибір раціональних геометричних і динамічних параметрів фазоперехідного теплоприймача - акумулятора Л.І. Книш 50.5 КБ
Вибір раціональних параметрів каналів вантажопотоків при удосконаленні маршрутних способів перевезен Н.Ю. Черниш 52.7 КБ
Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомоментних вентильних двигунів Д.Ю. Зюзін 51.4 КБ
Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з'єднанням груп О.Ю. Дубійчук 2.29 МБ
Вибір складу шихти, який забезпечує раціональний розвиток процесів шлакоутворення при виплавці чавун П.І. Оторвін 41.6 КБ
Вибір та наукове обгрунтування техніко-економічних показників тепловозних дизелів для локомотивного М.І. Сергієнко 37.9 КБ
Вибір та обгрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі Д.В. Абрамов 46.8 КБ
Вибір та обгрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на О.Ю. Ліньков 40.0 КБ
Вибір та обгрунтування технології і організації утеплення та оздоблення будівель при їх модернізації К.Б. Дікарев 14.9 КБ
Вибір та обгрунтування технологічних рішень демонтажу устаткування і конструкцій діючих хімічних вир Н.Г. Шамбєшова 28.2 КБ
Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються (розвиток наукових основ З.М. Іохельсон 87.0 КБ
Вивчення пошарової структури паковки хрестової намотки методом імітаційного моделювання Н.В. Старун 30.3 КБ
Вивчення процесів та вдосконалення технології переплавки залізонікелевого брухту В.П. Карпов 53.4 КБ
Виготовлення прес-форм з використанням плазмового напилення сплаву Cu - Al - Fe на неметалеві матері І.С. М'якота 169.2 КБ
Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії З.Р. Тартачинська 23.1 КБ
Визначення впливу внутрішнього та зовнішнього тертя гірських порід на їх міцність при одноосьовому с Д.Л. Васильєв 43.5 КБ
Визначення впливу стану кривих залізничної колії на допустимі швидкості руху поїздів Д.М. Курган 50.3 КБ
Визначення впливу терміну використання зернозбиральних комбайнів на їх техніко-експлуатаційні характ С.А. Демко 50.1 КБ
Визначення геометричної форми та відносного об'єму ущільненої речовини в корпусі порошкового вогнега С.В. Корженко 36.4 КБ
Визначення головних елементів рятувальних суден Ле Куанг Хунг 70.5 КБ
Визначення головних характеристик малотоннажних суден змішаного плавання на початкових стадіях проек 21.0 КБ
Визначення головних характеристик швидкісних однокорпусних водомістких суден на початкових стадіях п О.О. Каніфольський 83.9 КБ
Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору при експертизі ДТП В.П. Кужель 89.1 КБ
Визначення деформацій та ефективних розрахункових моделей залізобетонних плит з тріщинами Л.М. Скорук 66.2 КБ
Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних с В.В. Стороженко 44.0 КБ
Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах І.М. Антощак 36.6 КБ
Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методом Юлія Ігорівна Голубінка 56.7 КБ
Визначення енергетичних характеристик екзотермічних стержнів при ремонті й утилізації суден Б.В. Лебедєв 53.1 КБ
Визначення закономірностей розкриття базальтів Волині, що містять самородну мідь, у процесі передпро Т.Ю. Гринюк 72.0 КБ
Визначення залишкових напружень і оцінка їх впливу на довговічність трубопроводів в зоні кільцевих з А.В. Драгілєв 98.6 КБ
Визначення змінення властивостей об'єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу О.В. Арчакова 53.3 КБ
Визначення місць пошкоджень на лініях електропередачі високої напруги з використанням штучних нейрон І.В. Блінов 34.8 КБ
Визначення міцнісних характеристик грунтів за даними випробування палею- зондом Ю.А. Липовий 34.5 КБ
Визначення міцності залізобетонних деталей машин балочного типу з позицій теорії тріщин П.В. Павленко 75.3 КБ
Визначення навантаженності вагонів-самоскидів при ударі падаючим вантажем з метою забезпечення міцно О.В. Султан 51.2 КБ
Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та аналізу акустичної ем А.Г. Найденко 61.1 КБ
Визначення надійності світлосигнальних систем аеродромів на етапах проектування, сертифікації та екс С.С. Дев'яткіна 71.7 КБ
Визначення напружено-деформованого стану сталевих конструкцій з урахуванням пружної податливості фла О.В. Жван 56.7 КБ
Визначення несучої здатності призматичних паль за показниками міцності грунту В.С. Яковлєв 206.6 КБ
Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування О.М. Шумило 312.3 КБ
Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи І.В. Шудрік 109.3 КБ
Визначення основних елементів суден, що обслуговують морські споруди та нафтодобувні промисли Фам Суан Нгок 69.7 КБ
Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних енергоустановок С.І. Кривошеєв 61.1 КБ
Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора А.П. Калінов 66.5 КБ
Визначення параметрів динамічної якості токарних верстатів на основі імітаційного стохастичного нава О.М. Кравець 37.1 КБ
Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ І.М. Цюпак 40.5 КБ
Визначення параметрів пилогазованих потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечно О.В. Герасимчук 94.7 КБ
Визначення параметрів розміщення перевантажувальних пунктів автомобільно-конвейєрного транспорту при О.М. Костянський 50.5 КБ
Визначення параметрів руху літального апарату під час розслідування авіаційних подій Г.В. Годованюк 33.5 КБ
Визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів автомобільним транспортом з ураху Є.І. Куш 55.0 КБ
Визначення параметрів хитавиці малого судна при підході до судна-партнера на рейдовій стоянці Н.В. Єфремова 97.6 КБ
Визначення перспективної структури зайнятості при розробці генеральних планів міст Л.О. Апостолова-Сосса 36.9 КБ
Визначення показників надійності дизель-поїздів на етапі проектування Н.Д. Чигирик 608.6 КБ
Визначення потужності турбовальних двигунів за вимірюваними термогазодинамічними параметрами Д.І. Волков 1.20 МБ
Визначення просторової форми геометричного об'єкта в часі за описами його зображень А.В. Ромін 39.6 КБ
Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим зако М.О. Максимова 54.3 КБ
Визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів виготовлення виробів із тіст Л.М. Мізнік 44.2 КБ
Визначення раціональних параметрів подачі повітря в дизелі з газотурбінним наддувом М.І. Гуменчук 66.4 КБ
Визначення раціональних характеристик алмазних кругів шляхом 3D моделювання процесів їх виготовлення Н.В. Козакова 173.5 КБ
Визначення режиму гірничих робіт в кар'єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді Т.М. Ковальчук 60.3 КБ
Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізо С.О. Луценко 54.4 КБ
Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната Олена Володимирівна Панченко 78.4 КБ
Визначення стандартизуємих норм надійності точних технологічних машин (на прикладі промислових робот О.Г. Шебанов 1.03 МБ
Визначення та попередження аварійних режимів асинхронних частотно-регульованих електроприводів А.Г. Лохматов 49.7 КБ
Визначення трибологічних характеристик інструментів із покриттям та їх практичне застосування В.В. Милько 142.7 КБ
Визначення фактичних механічних характеристик сталей у конструкціях, що експлуатуються А.П. Іванов 35.6 КБ
Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці В.В. Зайцев 73.1 КБ
Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі мате Т.М. Нурмухаметов 89.9 КБ
Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів Р.І. Візняк 60.7 КБ
Визначення циклічної довговічності елементів зварних конструкцій в умовах гальмування тріщини втоми В.О. Бродовий 196.1 КБ
Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об'єк О.Б. Шарпан 88.2 КБ
Використання біологічно очищених стічних вод у системах оборотного водопостачання коксохімічних підп В.С. Рожков 44.1 КБ
Використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж для обробки та покращання розпізнавання мовних с В.В. Гудим 98.3 КБ
Використання воднево-кисневого полум'я для напилення покриттів Ю.С. Попіль 49.2 КБ
Використання імпульсних режимів заряду для підвищення експлуатаційних параметрів акумуляторів Ю.М. Подражанський 35.8 КБ
Використання кріас-порошків із виноградних вичавків у виробництві борошняних виробів А.М. Чуйко 101.2 КБ
Використання мастильних матеріалів при технічному обслуговуванні фермських машин В.І. Ребенко 37.0 КБ
Використання непрямих випарних повітроохолоджувачів у теплотехнологіях О.О. Кузнєцова 133.0 КБ
Використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів масляних систем охолодження енергет Н.Ю. Колесник 44.9 КБ
Використання побічних продуктів переробки сої в технології виробництва комбікормів Л.А. Борщевська 44.6 КБ
Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в технології виробів з листового тіста А.В. Полякова 38.4 КБ
Використання спекл-методу вимірювання просторової конфігурації для метрологічного забезпечення вироб О.О. Прийомко 49.4 КБ
Використання функцій комплексного змінного для побудови поверхонь технічних форм Е.О. Чернишова 59.6 КБ
Використання цифрових адаптивних динамічних багатовимірних фільтрів для підвищення точності прогнозу А.А. Краснік 78.2 КБ
Використання часткової електромагнітної левітації металевого розплаву в пристрої гарячефазного нанес В.В. Буряк 99.2 КБ
Вилучення іонів важких металів із водних розчинів з використанням азотвмісного полімерного реагенту Т.Ю. Нижник 40.8 КБ
Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі триангулювання зображень Р.Б. Вельган 57.0 КБ
Вимірювальні генератори для напівпровідникових резонансних сенсорів В.С. Рак 62.7 КБ