Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі - О.В. Махней
Проведено дослідження задач на власні значення для диференціальних і квазідиференціальних рівнянь з узагальненими похідними функцій обмеженої варіації (мірами) у коефіцієнтах. Одержано асимптотику для великих значень параметра фундаментальної системи розв'язків диференціальних і квазідиференціальних рівнянь, з використанням якої досліджено асимптотичну поведінку власних значень та функцій крайових задач. Побудовано спряжені крайові умови та функцію Гріна у випадку диференціальних і квазідиференціальних опрераторів, досліджено її властивості. Знайдено умови перетворення функцій у ряди за власними функціями крайових задач. Одержані результати рекомендовано використовувати для розв'язання прикладних задач механіки.

Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus eschscholtz) в адапт - Галина Іванівна Фальфушинська
Проведено дослідження задач на власні значення для диференціальних і квазідиференціальних рівнянь з узагальненими похідними функцій обмеженої варіації (мірами) у коефіцієнтах. Одержано асимптотику для великих значень параметра фундаментальної системи розв'язків диференціальних і квазідиференціальних рівнянь, з використанням якої досліджено асимптотичну поведінку власних значень та функцій крайових задач. Побудовано спряжені крайові умови та функцію Гріна у випадку диференціальних і квазідиференціальних опрераторів, досліджено її властивості. Знайдено умови перетворення функцій у ряди за власними функціями крайових задач. Одержані результати рекомендовано використовувати для розв'язання прикладних задач механіки.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 49, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розробка елементів теорії та основ технології холодної безоправочної гвинтової прокатки підшипникови А.Г. Кострижев 45.6 КБ
Розробка елементів теорії та технології виробництва швелерів з використанням у фасонних калібрах пер А.О. Чичкан 49.7 КБ
Розробка енегозберігаючої технології виробництва пористих заповнювачів із гідросилікатів в апаратах В.В. Собченко 55.8 КБ
Розробка енергоекономічного режиму роботи установки ківш-піч з урахуванням впливу суміжних технологі О.В. Жаданос 65.8 КБ
Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації І.М. Журавський 363.2 КБ
Розробка енергозберігаючих технологій виробництва варення О.Є. Мельнічук 32.3 КБ
Розробка енергозберігаючої технології виробництва вогнетривів для сифонного розливання сталі В.В. Пісчанська 27.0 КБ
Розробка енергозберігаючої технології виробництва комплексних преміксів В.Є. Браженко 96.2 КБ
Розробка енергозберігаючої технології перегрівання чавуну при електромагнітній розливці М.С. Горюк 60.3 КБ
Розробка енергозберігаючої технології рафінування чавуну в заливальному ковші з одночасним видалення О.М. Кравець 52.8 КБ
Розробка епоксидних композитних матеріалів для покриттів, модифікованих ультразвуковим полем І.В. Чихіра 36.8 КБ
Розробка епоксидних композицій низькотемпературного тверднення з регульованими властивостями Р.О. Биков 40.8 КБ
Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми полями для захисту устаткування від корозії і спр Василь Ігорович Бадищук 42.2 КБ
Розробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих електроіскровим гідроударом з поліпшеними експлуа О.В. Тотосько 57.2 КБ
Розробка ефективних методів відбійки порід при поглибленні стволів з розширюванням передового піднят К.Ю. Пасіченко 28.4 КБ
Розробка ефективних методів обгрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірнич І.Є. Григор'єв 55.6 КБ
Розробка ефективних технологій біологічно активних ферментованих напоїв В.Л. Прибильський 58.8 КБ
Розробка ефективних технологічних рішень ліквідації аварій в каналізаційних колекторах А.В. Коваленко 24.8 КБ
Розробка ефективного гіросилового управління переорієнтацією пружного космічного літального апарату Лю Хуей 126.6 КБ
Розробка ефективної методики обчислювального експерименту оцінки несучої здатності на етапі відпрацю І.Б. Лозовицький 17.8 КБ
Розробка ефективної технології виробництва колісної сталі з використанням методів позапічної обробки Юрій Сергійович Пройдак 145.6 КБ
Розробка засобів аналізу і компенсації впливу неоднорідності електроенергетичної системи на оптималь В.В. Кулик 105.3 КБ
Розробка засобів ефективного вибору та реалізації алгоритмів захисту інформації в комп'ютерних систе Мустафа Акрам Ареф Найеф 33.7 КБ
Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибухо В.В. Баранник 40.4 КБ
Розробка засобів контролю теплопровідності матеріалів для теплоізоляції та тепловідводу Я.П. Юсик 45.8 КБ
Розробка засобів локалізації вузлів пиловиділення при навантажувально-розвантажувальних роботах на в С.І. Задорожній 46.0 КБ
Розробка засобів оцінки ефективності алгоритмів пошуку і виявлення цілей прицільних радіоелектронних Л.Д. Озірковський 34.4 КБ
Розробка засобів паралельного розв'язку систем лінійних рівнянь в САПР схемотехнічного моделювання К.В. Харченко 60.4 КБ
Розробка засобів та синтез пристроїв визначення місцезнаходження мобільних станцій в мережі мобільно Д.М. Немцева 53.5 КБ
Розробка засобу тимчасового протикорозійного захисту металопрокату на основі соапстоків Г.Ю. Гальченко 34.5 КБ
Розробка заходів по зменшенню вісьових сил при холодній пільгерній прокатці тонкостінних труб підвищ А.В. Сьомічев 60.7 КБ
Розробка збірних свердел з міжлезовим гідравлічним зв'язком для оброблення глибоких отворів І.І. Брощак 37.3 КБ
Розробка зварювальних матеріалів і технології ручного підводного мокрого зварювання низьколегованих О.В. Устінов 32.9 КБ
Розробка зміцнених наральникових сошників сівалок для технологій мінімального обробітку грунту І.С. Харьковський 44.0 КБ
Розробка змішувача для приготування фібробетонної суміші на базі керованого віброзбуджувача Л.М. Осіна 56.3 КБ
Розробка і адаптація математичних моделей для оптимізації організаційних і функціональних структур а В.М. Юртов 34.1 КБ
Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів А.М. Переварюха 531.6 КБ
Розробка і визначення основних параметрів обладнання для занурення фундаментів-оболонок В.І. Пантелеєнко 47.0 КБ
Розробка і випробування технології виробництва виливок газотурбінних двигунів з жароміцних сплавів В.В. Кудін 73.4 КБ
Розробка і впровадження безпечних засобів та технології вибухової відбійки сульфідовмісних порід в к А.С. Сторчак 41.2 КБ
Розробка і впровадження високоміцного титанового сплаву для зварних конструкцій авіаційного призначе С.Л. Антонюк 51.3 КБ
Розробка і впровадження вібродіагностичних систем для компресорних установок автомобільних газонапов В.Р. Козак 24.6 КБ
Розробка і впровадження комплекту механізації технологічного оснащення переналагоджуваної технологіч А.М. Спицький 63.9 КБ
Розробка і впровадження раціональних режимів деформації при виробництві тонкої жерсті методом повтор О.В. Дементієнко 38.4 КБ
Розробка і впровадження технології зміцнення марганцеворудного агломерату і виплавки конкурентоздатн В.М. Сиваченко 27.9 КБ
Розробка і дослідження асинхронних електроприводів з векторним полеорієнтованим керуванням, багатомі Ю.М. Клименко 655.3 КБ
Розробка і дослідження векторних представлень інформації для задач пошуку і класифікації Іван Семенович Місуно 67.2 КБ
Розробка і дослідження відцентрових елементів для сепараційного обладнання в системах підготовки газ В.В. Тюрін 51.0 КБ
Розробка і дослідження гетерогенних систем на основі нітратів кальцію та амонію для одержання вибухо І.Л. Коваленко 34.7 КБ
Розробка і дослідження двомірної системи автоматичного регулювання двигуна Стірлінга невеликої потуж Ю.О. Постол 41.7 КБ
Розробка і дослідження двох'ярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій А.А. Нечидюк 67.0 КБ
Розробка і дослідження еталонних засобів вимірювань енергетичних параметрів оптичного випромінювання М.В. Гур'єв 43.9 КБ
Розробка і дослідження компресора каскадно-теплового стиску для наддуву чотиритактного двигуна О.А. Данілейченко 87.2 КБ
Розробка і дослідження концентруючого колектора з вакуумованими теплоприймачами С.Ю. Хотін 31.3 КБ
Розробка і дослідження малогабаритних апаратів для процесів ректифікації Д.О. Лазненко 72.6 КБ
Розробка і дослідження методик розрахунку надійності паралельних невідновлюваних структур систем аві Джасім М. Гасмі 55.1 КБ
Розробка і дослідження методів і пристроїв теплової обробки сталі в термічних печах з метою енергозб О.М. Барішенко 65.2 КБ
Розробка і дослідження методів побудови неповнозв'язних асоціативних нейронних мереж О.К. Дехтяренко 107.0 КБ
Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих пристроїв керування на ВІС Р.М. Бабаков 50.8 КБ
Розробка і дослідження методу визначення якісних характеристик металу на основі аналізу фрактальної В.М. Волчук 51.4 КБ
Розробка і дослідження системи газотурбінного наддуву чотиритактного трициліндрового двигуна В.О. Мазін 245.8 КБ
Розробка і дослідження технологічного процесу лазерного розподілу напівпровідникових пластин на елем Халед Ібрагім Мохаммад Аль Шебуль 34.7 КБ
Розробка і дослідження технологічного процесу та обладнання для формування багатокомпонентних покрит В.В. Колесник 42.9 КБ
Розробка і дослідження установки для обробки продуктів харчування надвисоким тиском В.Б. Гаркуша 49.6 КБ
Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матер Н.І. Ксенжук 47.4 КБ
Розробка і обгрунтування параметрів віброударних розпушувачів грунту А.О. Кувшинов 37.1 КБ
Розробка і обгрунтування технологічних параметрів сепаратора насіння баштанних культур О.А. Гольдшмідт 71.5 КБ
Розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів та їх систем для бурових амортизаторів А.С. Величкович 55.0 КБ
Розробка і удосконалення технологічного процесу виробництва ГТД шляхом стохастичного аналізу головни О.І. Кириченко 32.1 КБ
Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ Н.В. Михайлова 39.4 КБ
Розробка інерційних трансформаторів моменту на основі просторового планетарного імпульсного механізм Григорій Михайлович Данилишин 53.2 КБ
Розробка інтелектуальної системи керування оборотністю коштів підприємства О.В. Жилін 104.7 КБ
Розробка інтенсивних режимів гарячої прокатки реологійно складних металів з використанням методів фі М.А. Мироненко 57.2 КБ
Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного радіального кування на гідравлічному кувальному пре Юрій Вадимович Мельников 173.9 КБ
Розробка інтенсифікованих процесів чотирибічного радіального кування на гідравлічному кувальному пре Юрій Вадимович Мельников 172.2 КБ
Розробка інтерфейсу користувача локалізованих розподілених застосувань В.О. Січкаренко 50.7 КБ
Розробка інформаційних технологій управління ресурсами комп'ютерних мереж в умовах самоподібного вхі Ель Саєд Абделааль Ельсаєд Мохамед 141.4 КБ
Розробка інформаційно-вимірювальних систем для підготовки спортсменів високої кваліфікації І.Я. Сапужак 44.5 КБ
Розробка інформаційно-вимірювальної системи для визначення пускового моменту електродвигунів малої т А.В. Козловський 53.4 КБ
Розробка інформаційного методу аналізу та пропорціювання одягу промислового виробництва О.М. Пальцун 57.8 КБ
Розробка інформаційної технології нелінійної робастної сплайн-обробки даних в системі моніторингу В.М. Остропицький 72.4 КБ
Розробка й обгрунтування комбінованої схеми пересування механізованих кріплень в очисних вибоях А.В. Савенко 37.5 КБ
Розробка клейових композицій на основі комбінацій хлорвмісних полімерів для кріплення гум до металу С.М. Зибайло 40.3 КБ
Розробка клейових композицій холодного отвердження на основі поліхлоропрену і олігоізоціанатів Г.В. Підгайко 80.5 КБ
Розробка колагензберігаючої технології дехромування продуктів переробки шкіри і одержання білоквмісн Ю.В. Борисенко 113.7 КБ
Розробка комбінованого процесу та пристрою смаження січених кулінарних пристроїв Б.В. Ляшенко 35.1 КБ
Розробка комбінованої протикорозійної присадки для спиртово-вуглеводневих палив О.Б. Шевченко 70.2 КБ
Розробка комбінованої технології для формування поверхневого шару авіаційних конструкційних матеріал О.О. Баранов 60.8 КБ
Розробка комплексних технологій, які підвищують життєвий цикл деталей та вузлів авіаційних двигунів М.М. Багмет 69.6 КБ
Розробка комплексної інженерної основи нормалізації мікрокліматичних умов у гарячих цехах підприємст О.Б. Кудрін 46.4 КБ
Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками О.О. Слітюк 37.9 КБ
Розробка комплексної технології ліквідації похилих гірничих виробок шахт, що закриваються, твердіючи В.Д. Рябичев 52.2 КБ
Розробка комплексної технології стабілізаційної обробки води для водооборотних систем охолодження Т.О. Шаблій 31.5 КБ
Розробка комплексної технології та устаткування для високоенергетичного електроімпульсного зміцнення В.В. Ткаченко 35.3 КБ
Розробка комплексу засобів нормалізації шумових характеристик конусних дробарок дрібного дроблення А.Р. Арутюнян 37.2 КБ
Розробка комплексу чисельно-аналітичних методів динамічного аналізу циліндричних пружин стискання Андрій Іванович Дерієнко 62.8 КБ
Розробка композицій для високоякісного оздоблення віскозних тканин В.В. Костюк 57.6 КБ
Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використан В.В. Задорожний 70.2 КБ
Розробка композиційних антифрикційних матеріалів на основі епоксидних смол, неорганічних і органічни П.П. Савчук 92.8 КБ
Розробка композиційних матеріалів систем TiCrC і TiCrB2 з металевими зв'язками для нанесення зносост Володимир Павлович Коновал 52.7 КБ
Розробка композиційних складів для надання антимікробних властивостей бавовняним тканинам М.Є. Рацук 95.5 КБ
Розробка композиційної кераміки на основі графітоподібного нітриду бору з утворенням муліту і сіалон О.В. Мазна 42.0 КБ
Розробка конструктивно-технологічних основ виготовлення суднових конструкцій із застосуванням роботи Є.Д. Гавриленко 39.9 КБ
Розробка конструкції і технології захисного взуття для собак в умовах надзвичайних ситуацій С.О. Пущаловська 91.2 КБ
Розробка конструкції та обгрунтування параметрів відцентрового решітного сепаратора зерна О.М. Васильковський 55.5 КБ
Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів М.О. Гандзюк 71.3 КБ
Розробка конструкції та обгрунтування параметрів коливних викопуючих робочих органів лемішного типу І.О. Закалов 60.1 КБ
Розробка конструкції та обгрунтування параметрів малогабаритних кормозмішувачів Д.В. Дмитрів 80.5 КБ
Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття литтєвого методу кріплення із за В.А. Обрізан 138.3 КБ
Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними вла Л.П. Червонюк 95.7 КБ
Розробка конструкцій і методики розрахунку кулькових муфт вільного ходу О.І. Сороківський 56.5 КБ
Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв Р.І. Розум 60.3 КБ
Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів О.Б. Павелчак 41.8 КБ
Розробка конструкцій та технології виготовлення літнього взуття для військовослужбовців з використан Т.В. Безсмертна 73.8 КБ
Розробка кремнієвих фотодіодів підвищеної надійності Ю.Г. Добровольський 36.8 КБ