Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 48, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Напружений стан нетонких трансверсально-ізотропних пружних і електропружних пластин та сферичних обо - О.А. Стригіна
У межах узагальненої теорії аналітичного розв'язку побудовано системи рівнянь рівноваги трансверсально-ізотропної пластини, який виражається через аналітичні та метагармонічні функції потенціального та вихорного типів. Для довільного наближення загального розв'язку побудовано рівняння рівноваги трансверсально-ізотропної п'єзокерамічної пластини та пологої сферичної оболонки. Запропоновано способи розв'язання задач про концентрацію напружень біля кругових отворів у нетонких трансверсально-ізотропних пластинах і сферичних оболонках. Розроблено спосіб розв'язання граничних задач про напружений стан п'єзокерамічної пластини та пологої сферичної оболонки, послаблених отворами. Виявлено механічні закономірності розподілу напружень навколо отворів залежно від геометричних параметрів, пружних і п'єзоелектричних властивостей матеріалу, а також початкових напружень.

Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньо - В.М. Шкриль
У межах узагальненої теорії аналітичного розв'язку побудовано системи рівнянь рівноваги трансверсально-ізотропної пластини, який виражається через аналітичні та метагармонічні функції потенціального та вихорного типів. Для довільного наближення загального розв'язку побудовано рівняння рівноваги трансверсально-ізотропної п'єзокерамічної пластини та пологої сферичної оболонки. Запропоновано способи розв'язання задач про концентрацію напружень біля кругових отворів у нетонких трансверсально-ізотропних пластинах і сферичних оболонках. Розроблено спосіб розв'язання граничних задач про напружений стан п'єзокерамічної пластини та пологої сферичної оболонки, послаблених отворами. Виявлено механічні закономірності розподілу напружень навколо отворів залежно від геометричних параметрів, пружних і п'єзоелектричних властивостей матеріалу, а також початкових напружень.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 48, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіл М.А. Омаров 78.8 КБ
Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті В.М. Волков 92.7 КБ
Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення Т.О. Кузьміна 100.2 КБ
Розвиток теорії і удосконалення технології виробництва сталі з регламентованим мікроскладом з метою М.О. Маняк 39.6 КБ
Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувал Михайло Володимирович Назаренко 84.7 КБ
Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозійного захисту робочих лопато О.Е. Ковальський 70.4 КБ
Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором В.Є. Колесник 100.6 КБ
Розвиток теорії напружено-деформованого стану металу при прокатуванні крупних круглих профілів зі зн С.В. Єршов 90.1 КБ
Розвиток теорії проектування багатошарових інтегральних схем НВЧ Л.М. Карпуков 113.9 КБ
Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металом В.В. Чигиринський 85.0 КБ
Розвиток теорії робочого процесу та удосконалення кувальних молотів, що працюють на стисненому повіт Ю.І. Гутько 83.2 КБ
Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху Л.І. Сопільник 120.2 КБ
Розвиток теорії та методів моделювання функціональних блоків радіотехнічних систем на основі неявних П.В. Тимощук 292.0 КБ
Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизн І.П. Захаров 1.7 КБ
Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокеров В.О. Яцук 104.1 КБ
Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів А.Ф. Обшта 64.3 КБ
Розвиток теорії та методів попередження зіткнень суден М.М. Цимбал 113.0 КБ
Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів А.Л. Приступа 68.9 КБ
Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних І.М. Бучма 81.9 КБ
Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання імітансу об'єктів кваліметрії Є.В. Походило 70.5 КБ
Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вим Ю.В. Шабатура 110.2 КБ
Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування си В.Ю. Кучерук 75.3 КБ
Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу В.В. Хома 107.2 КБ
Розвиток теорії та розробка ресурсо- і енергозаощаджуючих технологій ковшового рафінування чавуну пе О.С. Вергун 69.2 КБ
Розвиток теорії та технології гідропресування біметалевих складених пруткових заготовок з відносно т О.А. Давиденко 58.4 КБ
Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери В.М. Карташов 91.2 КБ
Розвиток теорії та удосконалення технології виробництва холоднодеформованих прецизійних труб з викор Ю.М. Стасовський 73.8 КБ
Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію К.І. Чубін 60.7 КБ
Розвиток теорії формоутворення поверхонь різанням Олег Володимирович Мамлюк 622.9 КБ
Розвиток теорії функціонування зубчастих планетарних інерційно-імпульсних механічних систем А.В. Куниця 103.7 КБ
Розвиток теорії, розробка і реалізація автоматизованих металозберігаючих технологій гарячої прокатки Є.О. Руденко 81.0 КБ
Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеханічного обладнання ТЕ М.А. Борисов 88.6 КБ
Розвиток техніки тигельного, газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніши Л.Г. Полонський 61.7 КБ
Розвиток фізико-технічних основ створення транспортного устаткування вантажно-розвантажувальних вузл Є.І. Оксень 56.6 КБ
Розмірна обробка електричною дугою листових деталей О.С. Чумаченко 61.6 КБ
Розмірна обробка металів електричною дугою В.І. Носуленко 107.5 КБ
Розпізнавання гідрометеорологічних утворень бортовими метеонавігаційними комплексами за поляризаційн Ірина Карлівна Васильєва 313.6 КБ
Розпізнавання нейронними мережами стану лопаток авіаційних двигунів у процесі віброакустичного моніт О.В. Зажицький 91.4 КБ
Розподіл вуглецю по фазах і станах у гартованих, підданих термоциклуванню і відпущених сталях Ю.П. Шейко 28.9 КБ
Розподіл реактивної потужності в судновій електроенергетичній системі при імпульсному регулюванні зб В.В. Алаєв 44.6 КБ
Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування Д.П. Понкратов 46.6 КБ
Розподілена САПР схемотехнічного моделювання з використанням технології GRID С.В. Велічкевич 36.6 КБ
Розподілена система імітаційного моделювання І.Б. Гавсієвич 549.1 КБ
Розподільчі камери нового типу в системах водовідведення І.В. Бабченко 1,012.4 КБ
Розрахунковий метод оцінювання довговічності при динамічній повзучості оболонкових елементів констру О.О. Замула 31.4 КБ
Розрахункові моделі хвилезахисних та берегоукріпних споруд морського узбережжя та водосховищ К.Ю. Федорова 141.2 КБ
Розрахунково-експериментальне дослідження спеціалізованих теплонасосних установок Д.Х. Харлампіді 37.7 КБ
Розрахунково-експериментальний метод вибору параметрів несучої системи гоночних автомобілів А.В. Ужва 57.9 КБ
Розрахунково-експериментальні методи визначення рівня коливань й оцінка вібростійкості основ фундаме В.Г. Таранов 14.5 КБ
Розрахунок багатоповерхових безригельних будівель на сейсмічні впливи О.В. Мурашко 96.5 КБ
Розрахунок елементів конструкцій, що згинаються, з урахуванням повної діаграми деформування бетону В.Ю. Барданов 58.1 КБ
Розрахунок залізобетонних конструкцій та споруд з урахуванням нелінійності їх взаємодії з основою І.Я. Лучковський 98.3 КБ
Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та засоби керування ними Ю.В. Грицюк 55.1 КБ
Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних елементів з урахуванням повної діаграми фізичного ст Є.В. Дяченко 79.1 КБ
Розрахунок міцності стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів на основі деформаційної моделі з екст Д.М. Лазарєв 97.2 КБ
Розрахунок на міцність комбінованих багатоелементних з'єднань деталей літальних апаратів із композиц С.П. Кривенда 90.2 КБ
Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок та рам на динамічні впливи Р.Е. Чайковський 58.2 КБ
Розрахунок несучих систем багатоповерхових будинків з урахуванням повзучості матеріалу М.Х. Фарадж Баасар 115.9 КБ
Розрахунок основ стрічкових фундаментів за деформаціями з урахуванням анізотропії грунтів Л.Ч. Меуленер 42.4 КБ
Розрахунок пологих залізобетонних оболонок в нелінійній постановці з урахуванням початкових недоскон Г.П. Коломійчук 70.6 КБ
Розрахунок самонапружених залізобетонних конструкцій на тривалі дії з урахуванням повзучості бетону І.Й. Набокова 70.9 КБ
Розрахунок стін теплових споруд з урахуванням повзучості кладки А.О. Мозговий 53.7 КБ
Розрахунок та оптимальне проектування деяких стержньових систем, які функціонують в агресивному сере Б.Г. Алексєєнко 83.3 КБ
Розрахунок та прогнозування шляхового фрикційного опору руху рейкових екіпажів В.П. Ткаченко 87.2 КБ
Розрахунок тривимірних електричних полів в неоднорідних середовищах методом скінченних об'ємів М.М. Резинкіна 64.7 КБ
Розрахунок характеристик вихрових клапанів з урахуванням тертя об стінки вихрової камери С.В. Войцеховський 191.9 КБ
Розрахунок характеристик поперечних коливань залізничних екіпажів з урахуванням двоточкового контакт С.Ю. Сапронова 80.3 КБ
Розрахунок шарових пластин на згинаюче і стискаюче навантаження О.О. Копитько 31.7 КБ
Розрахунок шаруватих пологих оболонок і пластин на основі ітераційної теорії В.В. Наєров 48.8 КБ
Розрахунок ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій з урахуванням ефекту порушення суцільн Масуд Нур Еддін 54.6 КБ
Розробка абразивостійких матеріалів на основі термопластичних поліуретанів О.А. Семенець 30.0 КБ
Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для В.В. Стаценко 72.8 КБ
Розробка автоматизованої системи діагностики рухового апарату зорового аналізатора Н.О. Комлева 58.1 КБ
Розробка автоматизованої системи маркшейдерського контролю провідників вертикальних шахтних стовбурі Є.М. Шевченко 29.4 КБ
Розробка аналітичних комп'ютерних методів аналізу та синтезу динаміки машин Ю.М. Андрєєв 163.2 КБ
Розробка антидеструктивної технології хімічного чищення вовняних виробів Г.Т. Бубенщикова 30.1 КБ
Розробка апарата та дослідження процесу обробки пряно-ефірної сировини при розрідженні з НВЧ-енергоп Я.М. Бичков 39.8 КБ
Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних Л.В. Пелик 144.5 КБ
Розробка асортименту і товарознавча оцінка трикотажних полотен для спортивного одягу Н.Д. Креденець 15.5 КБ
Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного сил О.Л. Ткачук 56.3 КБ
Розробка безкарбідних зносостійких наплавочних матеріалів для експлуатації в умовах абразивного знош Р.А. Куликовський 51.9 КБ
Розробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем на основі СКВІД-магнітометрів та технології ї М.М. Будник 131.3 КБ
Розробка викопувально-сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового буряка та обгр В.М. Полупанов 47.7 КБ
Розробка високоефективних фотоелектричних перетворювачів на основі кремнію В.І. Горбулик 43.8 КБ
Розробка високозносостійкого металокомпозитного матеріалу на базі вуглецевої сталі В.Ю. Костиря 18.3 КБ
Розробка високонавантажених передач на основі лінійчатих зубчастих зачеплень з опукло-вгинутим конта А.І. Павлов 504.5 КБ
Розробка високоресурсних плазмотронів для обробки дисперсних матеріалів В.О. Волков 106.6 КБ
Розробка високоточних та швидкодіючих систем фазового автопідстроювання ведених пристроїв тактової с О.Л. Недашківський 321.9 КБ
Розробка вібраційної мийної машини для картоплі Ф.М. Крисак 33.8 КБ
Розробка віброплощадки з комбінованим приводом для виробництва плит трамвайної колії О.В. Стаховський 62.7 КБ
Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології с П.М. Гондарчук 45.6 КБ
Розробка гірничо-геометричного методу прогнозування якісних показників залізорудних родовищ А.В. Переметчик 33.1 КБ
Розробка гнучких систем транспортного обслуговування для підвищення ефективності залізничних вантажн С.А. Алфімов 54.9 КБ
Розробка градієнтних теплозахисних покриттів та електронно-променевої технології їх осадження на лоп Ю.Е. Рудой 459.1 КБ
Розробка гум з цинк- та кремнійвмісними композиційними добавками І.А. Качкуркіна 2.64 МБ
Розробка гуматно-біополімерного бурового розчину з низьким вмістом твердої фази для буріння свердлов Олена Валеріївна Кустурова 35.2 КБ
Розробка двовального лопатевого змішувача з одновальною шнековою фільтруючою головкою А.О. Пащенко 53.2 КБ
Розробка динамічно зрівноважених торових вібраційних машин з електромагнітним приводом О.С. Ланець 74.0 КБ
Розробка діагностичного стенда і пристроїв підвищення довговічності газорозрядних ламп О.М. Одінцов 54.6 КБ
Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини Г.В. Сакалова 162.9 КБ
Розробка економнолегованих зносостійких чавунів з метастабільним аустенітом і способів управління їх І.М. Олійник 46.7 КБ
Розробка економнолегованих наплавлювальних матеріалів для підвищення зносостійкості деталей, що прац В.Л. Малінов 22.1 КБ
Розробка економнолегованого багатокомпонентного сплаву на основі міді для монет середніх номіналів В.В. Плітченко 34.4 КБ
Розробка експертної системи для вибору оптимальних рецептур обробки бурових розчинів Ю.М. Салижин 80.3 КБ
Розробка експлуатаційного методу зниження токсичності карбюраторних автомобілів за рахунок застосува А.П. Браільчук 48.0 КБ
Розробка еластомерних композицій із використанням продуктів переробки амортизованих гумових виробів Л.С. Голуб 57.0 КБ
Розробка еластомерних композицій, що містить подрібнений вулканізат О.Г. Алєксандров 34.1 КБ
Розробка електродних матеріалів для удосконалення промислової технології зміцнення алюмінієвих поршн В.О. Сєрєнко 39.9 КБ
Розробка електродного матеріалу і технології механізованого наплавлення електроерозійностійкого спла В.М. Алістратов 72.7 КБ
Розробка електромембранної установки підготовки мінералізованих артезіанських вод для харчових вироб Т.М. Ершидат Омар 69.3 КБ
Розробка електронних схем сенсорів теплових величин П.М. Шпатар 39.6 КБ
Розробка електронного каталога запасних частин локомотивів для удосконалення капітального ремонту Володимир Ілліч Данілевський 31.2 КБ
Розробка електропровідної композиційної кераміки на основі каоліну та терморозширеного графіту О.А. Гутніченко 45.0 КБ
Розробка елементів системи автоматизованого проектування технологічного процесу виплавки сталі у над Руслан Валерійович Синяков 95.1 КБ
Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються н Л.Є. Галавська 17.6 КБ