Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 47, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Обернені задачі для скінченнорізницевих операторів математичної фізики та їх застосування - М.О. Кудрявцев
Дисертацію присвячено прямим та оберненим спектральним задачам для самоспряжених скінченнорізницевих операторів другого та четвертого порядків. Розв'язано обернену задачу спектрального аналізу про відновлення матриці за її спектральною функцією для скінченних і напівскінченних п'ятидіагональних симетричних матриць. Доведено, що будь-яка монотонна матричнозначна функція другого порядку, в якої існують усі моменти - спектральна для окремої можливо виродженої п'ятидіагональної матриці. Знайдено необхідні та достатні умови, яким повинна відповідати спектральна матриця-функція з метою невиродження відповідної п'ятидіагональної матриці. Введено новий тип спектральних даних для якобієвих матриць з обмеженими елементами, у яких дворазовий спектр відокремлений від одноразового та містить сегмент дворазового абсолютно неперервного спектра. Отримано інтегральне рівняння, що дозволило відновити матрицю за одержаними даними. За допомогою даного рівняння розв'язано задачу Коші для ланцюжка Тоди з початковими даними, що не стабілізуються.

Розв'язок задач повзучості тонких оболонок з урахуванням пошкоджуваності, геометричної нелінійності - А.І. Сичов
Дисертацію присвячено прямим та оберненим спектральним задачам для самоспряжених скінченнорізницевих операторів другого та четвертого порядків. Розв'язано обернену задачу спектрального аналізу про відновлення матриці за її спектральною функцією для скінченних і напівскінченних п'ятидіагональних симетричних матриць. Доведено, що будь-яка монотонна матричнозначна функція другого порядку, в якої існують усі моменти - спектральна для окремої можливо виродженої п'ятидіагональної матриці. Знайдено необхідні та достатні умови, яким повинна відповідати спектральна матриця-функція з метою невиродження відповідної п'ятидіагональної матриці. Введено новий тип спектральних даних для якобієвих матриць з обмеженими елементами, у яких дворазовий спектр відокремлений від одноразового та містить сегмент дворазового абсолютно неперервного спектра. Отримано інтегральне рівняння, що дозволило відновити матрицю за одержаними даними. За допомогою даного рівняння розв'язано задачу Коші для ланцюжка Тоди з початковими даними, що не стабілізуються.Ремонт обуви в самаре.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 47, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток локалізованого зсуву в металах за умов ударного навантаження А.В. Широков 21.8 КБ
Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування пасажиропотоків (на прикладі Харк С.В. Очеретенко 106.4 КБ
Розвиток методів аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на основі використання удоск О.П. Гоголюк 114.1 КБ
Розвиток методів багатопараметричного експрес-контролю складу органічних сипких матеріалів Т.Г. Осіна 94.6 КБ
Розвиток методів визначення раціональних параметрів гарячого пресування труб із сплавів, які важко д Н.О. Безпалова 79.7 КБ
Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єктів електричної системи у погіршення якості елек Поліна Геннадіївна Щербакова 96.7 КБ
Розвиток методів визначення частотних характеристик систем електропостачання В.В. Нестерович 72.6 КБ
Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів Д.А. Зубов 128.7 КБ
Розвиток методів інтелектуального управління рухом судна на курсі С.А. Подпорін 66.4 КБ
Розвиток методів калібровки інструменту при холодній валковій прокатці прецизійних труб зі змінним п В.С. Дехтярьов 69.2 КБ
Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації Д.О. Шелковєнков 458.5 КБ
Розвиток методів на засобів контролю і захисту навколишнього середовища від електромагнітних випромі В.Д. Сахацький 80.6 КБ
Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт Олена Анатоліївна Журавель 60.4 КБ
Розвиток методів оцінки надійності структурно-складних схем систем електропостачання з урахуванням т В.В. Якімішина 64.6 КБ
Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками О.П. Чабан 56.3 КБ
Розвиток методів параметричного синтезу та схемотехніки частотно-вибіркових пристроїв засобів телеко А.І. Костромицький 75.0 КБ
Розвиток методів подібності при теплообміні в охолоджуючих каналах обмоток трансформаторів для удоск Ю.М. Одаренко 70.3 КБ
Розвиток методів проектування реконфігурованих антен Я.Г. Сидоров 91.9 КБ
Розвиток методів розрахунку деформаційно-швидкісних режимів гарячого редукування з натяжінням труб п М.Є. Панюшкін 57.9 КБ
Розвиток методів розрахунку зміцнення низьковуглецевих сталей у процесах холодної обробки тиском з н В.Г. Братутін 34.8 КБ
Розвиток методів розрахунку інструменту для холодного видавлювання і гідростатичної обробки матеріал В.Г. Синков 94.1 КБ
Розвиток методів розрахунку калібровок для прокатки кутових профілів різної конфігурації М.М. Штода 94.7 КБ
Розвиток методів розрахунку параметрів процесу багаторівчакової прокатки-розділяння на основі аналіз І.В. Шувякова 56.3 КБ
Розвиток методів розрахунку параметрів режимів і електромагнітної сумісності електричних мереж освіт В.Г. Ленко 72.3 КБ
Розвиток методів розрахунку розгорнутого калібрування валків і розробка ефективної технології виробн Г.В. Бергеман 64.4 КБ
Розвиток методів розрахунку систем "двигун-трансмісія" автомобілів і тракторів А.В. Рогов 59.6 КБ
Розвиток методів розрахунку та випробувань буксових підшипникових вузлів вантажних вагонів з урахува І.Е. Мартинов 246.1 КБ
Розвиток методів розрахунку формозміни металу та енергосилових параметрів прокатки в калібрах з урах Олексій Юрійович Єфіменко 64.8 КБ
Розвиток методів розрахунку, удосконалювання технологічних режимів і конструктивних параметрів механ О.В. Сатонін 83.6 КБ
Розвиток методів синтезу оптимальних вимірювальних полігармонічних сигналів з нормованим спектром Ю.О. Крихтін 119.3 КБ
Розвиток методу динамічного програмування в задачах будівельної механіки та оптимального проектуванн В.О. Бараненко 72.6 КБ
Розвиток методу розрахунку калібрувань валків для прокатки великих шпунтових профілів С.М. Мельник 33.4 КБ
Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики осередку деформації для удо Дмитро Володимирович Коноводов 58.6 КБ
Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки при заданому розподілі розвалки к С.В. Пилипенко 68.8 КБ
Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки труб при врахуванні пружної дефор О.С. Нагній 36.5 КБ
Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках В.О. Згурський 66.3 КБ
Розвиток методу скінченних різниць та його використання в прикладних задачах теорії циліндричних обо Г.В. Морозов 24.3 КБ
Розвиток методу та вдосконалення пристроїв теплового контролю і діагностики об'єктів циліндричної фо С.М. Мєшков 51.3 КБ
Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного І.Ф. Ткаченко 111.8 КБ
Розвиток наукових і технологічних основ керування якістю електродугового й електрошлакового металу О.А. Троянський 179.1 КБ
Розвиток наукових і технологічних основ плазмового зварювання і наплавлення плавким і неплавким елек Наталія Олексіївна Макаренко 78.9 КБ
Розвиток наукових основ автоматизації процесів виробництва арматурного прокату В.М. Куваєв 67.1 КБ
Розвиток наукових основ автоматизованого проектування схем розкрою деталей взуття та шкіргалантереї В.І. Чупринка 67.6 КБ
Розвиток наукових основ визначення характеристик перспективних маневрових тепловозів А.П. Фалендиш 254.2 КБ
Розвиток наукових основ виробництва порошкових електродів та удосконалення технології зносостійкого В.Д. Кассов 85.7 КБ
Розвиток наукових основ гідромеханізації для відкритої розробки розсипних родовищ Є.В. Семененко 120.6 КБ
Розвиток наукових основ деформування та руйнування гірських порід при об'ємному нерівнокомпонентному В.М. Ревва 71.3 КБ
Розвиток наукових основ і розробка технології виробництва нових низьколегованих азотовмісних сталей Г.М. Трегубенко 107.2 КБ
Розвиток наукових основ і технології холодного профілювання прямокутних труб підвищеної точності про В.В. Бояркін 37.4 КБ
Розвиток наукових основ керування структуроутворенням в економнолегованих білих чавунах, що деформую Т.М. Миронова 82.8 КБ
Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд Ю.С. Мостика 58.3 КБ
Розвиток наукових основ обвалюваності пород і запобігання травматизму в очисних виробках вугільних ш М.С. Кузьменко 64.1 КБ
Розвиток наукових основ отримання вапняно-кремнеземистих будівельних композитів неавтоклавного тверд О.С. Шинкевич 81.9 КБ
Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженості на довговічність рухомих елементів свердловинно В.І. Артим 112.4 КБ
Розвиток наукових основ оцінки ресурсних показників надійності металургійного устаткування й підвище С.В. Білодіденко 125.6 КБ
Розвиток наукових основ підвищення довговічності суднобудівних бетонів А.В. Мішутін 68.2 КБ
Розвиток наукових основ підвищення якості сортового прокату з безперервнолитої сталі і вдосконалення Євген Миколайович Смирнов 79.2 КБ
Розвиток наукових основ підвищення якості, експлуатаційної стійкості залізничних рейок і удосконален Д.К. Нестеров 121.0 КБ
Розвиток наукових основ пресування профілів з тонкостінними елементами з алюмінієвих сплавів і метод О.Ю. Гридін 46.8 КБ
Розвиток наукових основ прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутово А.М. Слізков 77.5 КБ
Розвиток наукових основ проектно-технологічних робіт на стадії створення конкурентоспроможної продук С.С. Гаркавенко 135.0 КБ
Розвиток наукових основ проектування апаратів з гідравлічною осциляцією для систем гідроприводів П.М. Андренко 53.6 КБ
Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових м В.П. Місяць 138.2 КБ
Розвиток наукових основ процесу формування структури багатофазних сплавів, що працюють при циклічном В.В. Пашинський 117.5 КБ
Розвиток наукових основ раціонального використання сировинної бази Кривбасу при включенні в розробку В.О. Калініченко 68.6 КБ
Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах І.Т. Ребезнюк 1.29 МБ
Розвиток наукових основ розробки сільськогосподарської техніки підвищеної енергоефективності С.І. Пастушенко 56.7 КБ
Розвиток наукових основ розробки та впровадження раціональних режимів волочіння з мінімізацією зношу Ю.В. Голобурда 67.6 КБ
Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля гідрофобними органічними реагентами П.В. Сергєєв 84.9 КБ
Розвиток наукових основ системи шахтного водовідливу В.Б. Малєєв 126.5 КБ
Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин В.Г. Здоренко 196.3 КБ
Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів та їх метрологічного забезпечення Ю.П. Мачехін 213.6 КБ
Розвиток наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального захисту шахтарів А.П. Долженков 97.4 КБ
Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового бурі О.І. Калініченко 73.5 КБ
Розвиток наукових основ створення і зміцнення економнолегованих метастабільних сплавів О.П. Чейлях 78.0 КБ
Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб'яних культур Р.Н. Гілязетдінов 93.6 КБ
Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності Н.А. Алієв 72.6 КБ
Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях В.Б. Сис 94.2 КБ
Розвиток наукових основ створення та контролю технічного стану нового моторвагонного рухомого складу Г.Г. Басов 394.2 КБ
Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу М.В. Колосніченко 104.7 КБ
Розвиток наукових основ та техніки вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів в гірн В.М. Здещиц 123.3 КБ
Розвиток наукових основ та удосконалення засобів гідрознепилювання для покращення умов праці у вугіл В.Б. Гого 262.7 КБ
Розвиток наукових основ технології виготовлення методами обробки вибухом виробів з шаруватих компози В.В. Драгобецький 100.8 КБ
Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ Укра Т.А. Олійник 79.7 КБ
Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації Р.М. Тріщ 99.1 КБ
Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар'єрного обладнання В.М. Кравченко 64.6 КБ
Розвиток наукових основ, розроблення та удосконалення технологій цукристих крохмалепродуктів О.В. Грабовська 85.1 КБ
Розвиток наукових систем модифікування бетонів поліфункціональними добавками С.В. Коваль 82.9 КБ
Розвиток нормативної бази з оцінювання якості продукції В.Р. Куць 68.4 КБ
Розвиток обладнання потокових систем харчових виробництв на основі використання гравітаційних сил С.А. Бут 72.7 КБ
Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, які працюють в умов Г.І. Слинько 62.5 КБ
Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажиропотоків Б.І. Торопов 43.5 КБ
Розвиток процесів управління діяльністю організації на основі проектів Д.Л. Левчинський 69.6 КБ
Розвиток процесів холодного об'ємного штампування заготовок складного профілю на основі оцінки їх як О.В. Нахайчук 95.5 КБ
Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального ротаційного деформування на основі оцінки деформівно В.А. Матвійчук 55.2 КБ
Розвиток та використання методики розрахункової оцінки живучості високотемпературних елементів енерг І.І. Мележик 110.5 КБ
Розвиток та застосування методів аналізу і діагностування вібраційного стану потужних турбоагрегатів Ю.Г. Єфремов 40.1 КБ
Розвиток та застосування методу наближених суперелементів для розрахунку об'єктів складної форми С.В. Січкаренко 631.8 КБ
Розвиток та обгрунтування методу змінного масштабу в будівельній механіці С.В. Баєв 75.1 КБ
Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енерг В.М. Ванько 107.9 КБ
Розвиток теоретичних і технологічних основ виробництва і зміцнення сталевих молольних куль з метою п В.Г. Єфременко 92.3 КБ
Розвиток теоретичних основ і вдосконалення комплексних технологій виробництва двошарових листів паке В.О. Луценко 93.7 КБ
Розвиток теоретичних основ розрахунку і конструювання багатофункціональних систем ковзних затворів д С.П. Єронько 93.0 КБ
Розвиток теоретичних основ розрахунку та удосконалення конструкції аераційного живильника для інжекц В.С. Седуш 34.6 КБ
Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів С.П. Яцишин 181.4 КБ
Розвиток теорії вібраційного грохочення на основі удосконалювання модельних уявлень кінетики процесу Є.С. Лапшин 98.7 КБ
Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів Б.В. Пономарьов 63.4 КБ
Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетич С.В. Подкопаєв 69.1 КБ
Розвиток теорії і вдосконалення практики попередження та локалізації вибухів у глибоких шахтах О.М. Брюханов 56.6 КБ
Розвиток теорії і застосування методу компенсуючих навантажень до розв'язання задач будівельної меха Чан Дик Тінь 94.2 КБ
Розвиток теорії і методів підвищення ефективності системи технічного утримання залізничних колій про В.Е. Парунакян 112.9 КБ
Розвиток теорії і підвищення ефективності функціонування транспортно-складських систем Г.І. Нечаєв 26.5 КБ
Розвиток теорії і практика обробки тиском вторинних кольорових металів і сплавів з отриманням заготі О.І. Шевелєв 98.1 КБ
Розвиток теорії і практики комплексної технології безперервного лиття блюмових заготовок О.В. Гресс 90.3 КБ
Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації інформаційних радіотехнічних систем до зовніш Валерій Вікторович Скачков 338.8 КБ