Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 46, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в P-N переходах на основі напівпровідників AIIIBV - Олена Сергіївна Артеменко


Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці - В.В. Зайцев
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 46, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Процеси фасування крупів харчових продуктів і розробка конструкцій обладнання С.В. Владіміров 40.4 КБ
Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення Ю.В. Широкий 1.05 МБ
Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп'ютерних систем Н.Д. Круцкевич 30.2 КБ
Пружно-демпфуючі характеристики та прогнозування меж використання широкодіапазонних цангових патроні О.Я. Юрчишин 571.0 КБ
Пружно-пластичні деформації корпусу гідроімпульсних приладів з урахуванням хвильових процесів динамі О.О. Русанова 69.0 КБ
Пружнов'язкопластичний розрахунок підпірних конструкцій спільно з деформуємим середовищем І.Г. Бугаєва 48.5 КБ
Пряма, гібридна та обернена задачі для оптимального проектування елементів проточної частини турбома О.Ю. Юдін 76.0 КБ
Пряме мікропроцесорне керування імпульсним перетворювачем в системах точного позиціювання В.П. Войтенко 41.6 КБ
Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем прог Саід Садек Абдалла 40.4 КБ
Пускові режими асинхронних електроприводів з властивостями джерела моменту і з системами обмеження п Н.Д. Красношапка 33.1 КБ
Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту Ю.Ю. Дендаренко 49.8 КБ
Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропереходів AlGaN/ GaN А.М. Куракін 36.0 КБ
Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом Ю.А. Ющенко 95.3 КБ
Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних стру О.В. Осадчук 91.1 КБ
Радіозахисні покриття із бетелу-м М.С. Лемешев 38.7 КБ
Радіохвильові методи та засоби контролю складу речовин в технологічних процесах з використанням енер С.В. Бех 28.5 КБ
Радіочастотні вимірювання робочих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників Д.В. Гаврілов 69.3 КБ
Радіочастотні методи контролю якості роботи тягових двигунів локомотивів В.С. Блиндюк 71.0 КБ
Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням В.В. Чухов 76.1 КБ
Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна О.М. Куцевол 59.1 КБ
Разработка методов конструирования современной одежды с влиянием элементов монгольского народного ко Банзрагчийн Сувд 17.6 КБ
Раціоналізація параметрів висячих стін Фейрушах С. Мохамад 65.1 КБ
Раціональне використання енергії сонячної радіації та вітру в технологічних процесах сільськогоспода В.М. Головко 67.2 КБ
Раціональне використання ресурса стійкості токарних різців в умовах віброактивності технологічної об Я.А. Степчин 38.2 КБ
Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з враху А.Я. Лопушанський 135.5 КБ
Раціональне планування очисних робіт при надробці польових та групових виробок М.І. Красько 35.5 КБ
Раціональне проектування заглиблених будівель з врахуванням теплотехнічних характеристик грунтів І.І. Куліченко 60.1 КБ
Раціональне розміщення будівель на пальових фундаментах у складних інженерно-геологічних умовах Півд І.Л. Суббота 383.3 КБ
Раціональний електропривод насосних станцій міського водопостачання Т.В. Коренькова 76.8 КБ
Раціональні методи реконструкції міських систем теплопостачання С.Ю. Андрєєв 61.5 КБ
Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірн В.А. Бородай 85.3 КБ
Раціональні порожнисті бетонні та залізобетонні конструкції О.І. Лугченко 76.2 КБ
Раціональні режими відпуску теплоти при різних схемах теплопостачання О.П. Федоров 28.4 КБ
Раціональні системи післяремонтних випробувань генераторів постійного струму О.В. Бялобржеський 318.9 КБ
Раціональні способи побудови, управління та експлуатації установок зовнішнього освітлення Т.В. Федун 41.5 КБ
Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із двотаврів змінного перерізу С.І. Білик 101.2 КБ
Реактивна потужність в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями Ю.Л. Саєнко 845.9 КБ
Реалізація високоточних вимірювань температури за допомогою п'єзокварцових термометрів Ю.Й. Грабар 29.6 КБ
Реалізація криволінійних скінченноелементних моделей на основі векторної апроксимації функції форми О.В. Костіна 93.8 КБ
Реверсивний асинхронний електропривод, що керується за ротором, з покращеними динамічними та енергет І.А. Карпук 79.6 КБ
Регламентація вибору кристалографічної орієнтації лопаток турбіни, отриманих методом спрямованої кри О.В. Рубель 44.7 КБ
Регульовані асинхронні двигуни для електроприводів з автономними інверторами струму А.М. Якімець 82.5 КБ
Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків В.М. Жук 31.1 КБ
Регулювання відпуску теплоти в централізованих системах теплопостачання в період "зрізки" температур Б.А. Кутний 42.1 КБ
Регулювання властивостей зварного з'єднання за допомогою комплексного захисного середовища О.М. Друзь 98.3 КБ
Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки С.В. Петриченко 61.0 КБ
Регулювання напружено- деформованого стану залізобетонних балок Юрій Іванович Семірненко 74.6 КБ
Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої В.В. Кирик 103.3 КБ
Режими електричних мереж і систем електропостачання зі статичними тиристорними компенсаторами (метод Ю.О. Варецький 72.7 КБ
Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскав А.Б. Сьомочкин 64.1 КБ
Режими листового штампування хромонікелевої аустенітної сталі з урахуванням впливу деформаційно-стру Максим Валерійович Краєв 38.7 КБ
Режими навантаження гідроприводу двомодульних малогабаритних машин О.В. Лізунков 65.9 КБ
Режимний навчально-тренувальний комплекс диспетчерського персоналу електроенергетичних систем П.М. Баран 39.3 КБ
Резерви покращення експлуатаційних параметрів складных газотранспортних систем О.Т. Михалевич 56.6 КБ
Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтер Г.О. Жуга 185.4 КБ
Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів В.О. Макаров 76.8 КБ
Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID М.Б. Ільяшенко 322.8 КБ
Резистивні матеріали будівельного призначення на основі лужних в'яжучих систем С.Г. Гузій 28.8 КБ
Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим регулюванням О.В. Нікітіна 138.2 КБ
Реінжинірінг САПР для використання в Інтернет О.О. Воєвода 39.5 КБ
Реконструкція ліній електропередачі на основі нових підходів до їх моніторингу та оптимального проек Г.І. Гримуд 38.4 КБ
Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень О.О. Карпін 55.4 КБ
Реконструкція радіозображень об'єктів складної електродинамічної структури поля розсіяння на основі І.Н. Прудиус 209.2 КБ
Реконфігуровані процесори стиску потоків даних Р.В. Бачинський 72.5 КБ
Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень О.А. Єгорова 98.5 КБ
Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті Артем Олександрович Іванілов 43.0 КБ
Ремонт гільз циліндрів двигунів сільськогосподарської техніки встановленням компенсаційної вставки С.Г. Іващенко 26.8 КБ
Реновація робочої поверхні деталей комплексним методом Руслан Вікторович Рідний 73.8 КБ
Реологічна модель спікання порошкових матеріалів з бімодальним розподілом пор в умовах кінематичних А.В. Кузьмов 46.4 КБ
Реологічні властивості бетонних сумішей та фізико-механічні характеристики важкого бетону з модифіко О.О. Вергун 37.7 КБ
Реологічні і технологічні характеристики будівельних сумішей і їх контроль електромеханічним методом О.В. Донець 28.6 КБ
Реолого-кінетична концепція абразивної зносостійкості та її реалізація в керуванні працездатністю ме В.І. Дворук 262.1 КБ
Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинниц О.В. Козаченко 69.2 КБ
Ресурсозберігаюча технологія виробництва золокерамічної цегли з використанням лугомістких відходів п М.В. Панченко 25.1 КБ
Ресурсозберігаюча технологія конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якост О.О. Пінчевська 137.0 КБ
Ресурсозберігаюча технологія переробки фосфогіпсів П.С. Боднар 50.6 КБ
Ресурсозберігаюча технологія підготовки теплоносія для теплових енергоустановок І.В. Уряднікова 31.3 КБ
Ресурсозберігаючий процес миття склотари для харчових виробництв В.А. Мольська 31.5 КБ
Ресурсозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків К.В. Шляхов 66.5 КБ
Ресурсозберігаючі методи управління тягою поїздів і удосконалення конструкцій рухомого складу Владислав Васильович Скалозуб 353.9 КБ
Ресурсоощадні процеси кондиціювання води абсорбцією, десорбцією і окисненням домішок І.А. Карпінська 58.2 КБ
Ресурсоощадні теплогідродинамічні процеси термостабілізації систем біоконверсії Д.В. Степанов 37.9 КБ
Ретрансляційний метод роботи прецизійних радіотехнічних систем технічної діагностики Д.А. Величко 121.2 КБ
Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук A4B6 для діодів Шотткі Андрій Іванович Ткачук 36.1 КБ
Рідинний енергопривід для установок імпульсної металообробки з вільним поршнем С.В. Єлісеєв 92.1 КБ
Рідиннофазне окиснення циклогексану в присутності складних каталізаторів Ю.Р. Мельник 26.8 КБ
Рішення контактних і температурних задач міцності для складених конструкцій технологічного оснащення Д.В. Лавінський 145.9 КБ
Робастні автопілоти для малих безпілотних літальних апаратів, засновані на нечіткій логіці Сюй Гуодун 69.3 КБ
Робастні методи інтервального аналізу ресурсного забезпечення виробництва Ю.О. Романенков 141.3 КБ
Робастні методи оцінювання та ідентифікації в умовах невизначеності Н.М. Куссуль 65.6 КБ
Робастні та нейроадаптивні алгоритми стабілізації навігаційного супутника О.М. Мелащенко 22.1 КБ
Робастність процесу зневоднення та грануляції в грануляторі з псевдозрідженим шаром Д.М. Складанний 47.8 КБ
Робота вузлів закріплення паль морських сталевих стаціонарних платформ В.П. Сінцов 46.5 КБ
Робота жорстких ниток скрізного перерізу В.А. Гібаленко 25.0 КБ
Робота залізобетонних плоских згинних елементів при статичних і сейсмічних навантаженнях В.С. Кукунаєв 542.5 КБ
Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях Сергій Вікторович Філіпчук 49.7 КБ
Робота збірно-монолітних залізобетонних конструкцій із застосуванням пустотних блоків при впливі клі Шауш Рашид 55.3 КБ
Робота згинальних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням при високих рівнях малоциклового н Ю.М. Панчук 21.6 КБ
Робота пірамідальних паль при одночасній дії горизонтальних та вертикальних навантажень М.М. Попович 10.5 КБ
Робота та несуча здатність залізобетонних елементів за дії осьової стикуючої сили та згину в двох пл Д.В. Кочкарьов 61.7 КБ
Робота та несуча здатність косостиснутих залізобетонних елементів за малоциклових навантажень С.С. Гомон 166.4 КБ
Роботоздатність конструкційних матеріалів під час тривалої експлуатації турбоагрегату ТЕС І.В. Ріпей 59.6 КБ
Роботоздатність матеріалів тепловиділяючих та регулюючих збірок активних зон реакторів ВЕЕР-1000 за Анатолій Андрійович Афанасьєв 33.1 КБ
Робочий процес динамічних насосів нетрадиційних конструктивних схем на газорідинних сумішах Е.В. Колісниченко 1.31 МБ
Робочий процес і енергетичні якості вільновихрових насосів типу "Turo" В.О. Соляник 51.5 КБ
Робочий процес і методика розрахунку проточних частин динамічних насосів з напіввідкритими і відкрит Віра Вікторівна Шендрик 35.7 КБ
Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату С.С. Мелейчук 1.02 МБ
Робочий процес та параметри поперечних транспортерів льонокомбайнів І.П. Головачук 47.5 КБ
Розв'язання аналітичних задач в дискретних середовищах методами виведення за аналогією В.Ю. Величко 142.1 КБ
Розв'язання групових конфліктних ситуацій на довільних маршрутах в умовах гарантованого рівня безпек С.А. Закора 54.1 КБ
Розвинення теорії і розробка технології гвинтового пресування титана і міді Д.В. Орлов 79.8 КБ
Розвиток біспектральних методів аналізу та обробки сигналів у радіотехнічних вимірювальних системах О.В. Тоцький 1.33 МБ
Розвиток виробництва будівельних фірм на основі створення компанії кредитних карт в умовах обмежених Л.О. Турко 68.2 КБ
Розвиток виробництва на миколаївських суднобудівних заводах на основі їхньої реструктуризації та орг М.П. Романчук 167.5 КБ
Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням к О.М. Карпенко 117.9 КБ