Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 45, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Топологічна спряженість відображень - Т.В. Будницька
Встановлено критерій топологічної спряженості афінного відображення з відповідним лінійним, що дозволяє класифікувати широкий клас афінних відображень, з використанням лише їх лінійних частин. Так, для афінних перетворень без нерухомих точок встановлено кількість класів топологічної спряженості, а також побудовано відповідні перетворення, що їх визначають. Розглянуто необхідні та достатні умови топологічної спряженості дробово-лінійних перетворень в термінах їх нерухомих точок або матриць. Із використанням класифікації даних перетворень за стандартними формами висвітлено класи топологічно спряжених дробово-лінійних перетворень.

Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перо - Л.О. Василечко
Встановлено критерій топологічної спряженості афінного відображення з відповідним лінійним, що дозволяє класифікувати широкий клас афінних відображень, з використанням лише їх лінійних частин. Так, для афінних перетворень без нерухомих точок встановлено кількість класів топологічної спряженості, а також побудовано відповідні перетворення, що їх визначають. Розглянуто необхідні та достатні умови топологічної спряженості дробово-лінійних перетворень в термінах їх нерухомих точок або матриць. Із використанням класифікації даних перетворень за стандартними формами висвітлено класи топологічно спряжених дробово-лінійних перетворень.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 45, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Проблеми інвентаризації магістральних газопроводів в гірських районах Карпат З.О. Котик 24.3 КБ
Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60 - 70-х років (на прикладі м.Киє М.В. Биваліна 40.4 КБ
Проблемна орієнтація архітектури комп'ютерних систем обробки даних і знань О.П. Кургаєв 70.1 КБ
Проблемно-орієнтована інтегрована технологія і засоби формування багатокритеріальних моделей функціо О.В. Айдаров 44.3 КБ
Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації в ІВС Д.С. Шантир 69.8 КБ
Прогноз кренів фундаментів з кільцевою формою підошви, які зведені на глинистих водонасичених грунта В.В. Капустін 65.1 КБ
Прогноз стійкості вертикальних стінок глибоких виробок обмежених розмірів в плані М.А. Моторний 35.4 КБ
Прогноз стійкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованог Є.О. Несмашний 254.5 КБ
Прогноз та закономірності здимання шаруватих порід підошви гірничих виробок Е.В. Фесенко 43.9 КБ
Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах М.І. Антощенко 77.7 КБ
Прогноз та профілактика помилкових дій авіадиспетчера в особливих випадках польоту А.М. Невиніцин 40.0 КБ
Прогнозна оцінка розвитку територій атомних електричних станцій та зон спостережень (на прикладі Рів О.П. Дмитрів 43.2 КБ
Прогнозування в САПР ДВЗ тривалої міцності камер згоряння поршнів при експлуатації форсованих швидко М.В. Прокопенко 42.9 КБ
Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України І.М. Подобед 177.6 КБ
Прогнозування вихідних характеристик шин понаднизького тиску для автомобілів та тракторів О.О. Сасов 64.3 КБ
Прогнозування геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів на основі рельєфу їх залягання О.Є. Кочин 43.0 КБ
Прогнозування геомеханічних умов розробки положистих вугільних пластів у природних аномальних зонах В.І. Пілюгин 87.1 КБ
Прогнозування деформацій при зварюванні і термічному правленні конструкцій на основі методів термопл О.В. Махненко 104.6 КБ
Прогнозування довговічності бетону у рідких агресивних середовищах І.М. Матюшенко 67.5 КБ
Прогнозування експлуатаційних змін технічного стану клапанів з електромагнітним приводом при проекту О.Є. Ситніков 240.5 КБ
Прогнозування експлуатаційних характеристик камерних живильників промислових установок пневмотранспо В.С. Орлов 67.7 КБ
Прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕ А.С. Карагяур 87.6 КБ
Прогнозування зближень порід контуру, проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих плас О.Ю. Стулішенко 24.8 КБ
Прогнозування змінності характеристик глинистих грунтів при оцінці стійкості зсувонебезпечних схилів В.А. Титаренко 209.4 КБ
Прогнозування зносу та залишкового ресурсу елементів бурильної колони А.Я. Янишевський 55.9 КБ
Прогнозування і забезпечення довговічності ведучих мостів колісних тягачів класу 30 кН О.М. Лесь 77.7 КБ
Прогнозування і забезпечення точності остаточної лезової обробки складнопрофільних і інших поверхонь О.А. Оргіян 63.3 КБ
Прогнозування і методи підвищення міцності турбін для безпеки АЕС М.М. Гришин 136.0 КБ
Прогнозування і поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів Ю.В. Захаров 60.9 КБ
Прогнозування міцності та обгрунтування оптимальних параметрів процесу пресування деревинностружкови Р.О. Козак 115.2 КБ
Прогнозування міцності та ресурсу роботи конструкцій плавучості підводних апаратів Сергій Васильович Копійка 37.3 КБ
Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-імовірнісними методами Т.Ю. Шевченко 88.6 КБ
Прогнозування надійності засобів захисту та термінів їхньої профілактики для запобігання займання ша А.О. Чурсінова 69.5 КБ
Прогнозування нестійкості системи "вугілля - газ" при відпрацюванні викидонебезпечних вугільних плас Г.П. Старіков 80.6 КБ
Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшенн Ю.М. Кухтенков 105.2 КБ
Прогнозування обсягів виробництва та споживання електричної енергії на основі моделей міжпродуктовог Олексій Вадимович Стогній 541.6 КБ
Прогнозування параметрів і навантаженості малогабаритних ковшових навантажувачів з регульованими гід І.А. Перевозник 69.1 КБ
Прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу р С.А. Крижановський 844.7 КБ
Прогнозування показників курсової стійкості легкового автомобіля з урахуванням розкиду жорсткісних х А.В. Костенко 398.3 КБ
Прогнозування показників надійності механічних конструкцій бортової апаратури Володимир Олегович Повгородній 42.6 КБ
Прогнозування понадпаркового залишкового ресурсу головних паропроводів ТЕС І.П. Дуравкін 75.3 КБ
Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформацій С.Л. Рзаєва 62.8 КБ
Прогнозування потреб в послугах з технічного обслуговування і ремонту парку легкових автомобілів в п Р.А. Кудін 82.6 КБ
Прогнозування ресурсу робочих коліс турбокомпресорів з урахуванням випадковості розладу та навантаже Л.М. Смірнова 50.0 КБ
Прогнозування ризику зіткнення повітряних кораблів в інтегрованих аеронавігаційних системах Л.М. Нестерова 58.9 КБ
Прогнозування робочих характеристик абразивних інструментів на основі статистичного моделювання їх с Є.В. Філімонов 73.1 КБ
Прогнозування розвитку компоновок багатошпиндельних токарних автоматів Р.А. Скляров 61.4 КБ
Прогнозування середніх осадок фундаментів на шаруватих основах від вертикального навантаження Т.В. Маркелова 45.8 КБ
Прогнозування та встановлення гарантійних термінів зберігання борошняних кондитерських виробів Н.В. Олексієнко 26.7 КБ
Прогнозування та емуляція нестаціонарних послідовностей за допомогою штучних вейвлет-нейронних мереж О.А. Винокурова 79.1 КБ
Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об'ємного штампування В.Л. Калюжний 71.3 КБ
Прогнозування технологічних характеристик та інтенсифікація процесу розмірної обробки електричною ду М.І. Попова 107.9 КБ
Прогнозування точнісних характеристик радіотехнічних систем посадки повітряних суден з урахуванням д Ю.В. Пепа 48.7 КБ
Прогнозування точнісних характеристик систем управління посадкою літаків Б.Г. Масловський 135.0 КБ
Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму Борис Олександрович Кіяшко 75.3 КБ
Програмно-апаратні засоби генерації псевдовипадкових послідовностей для підвищення ефективності захи Зохре Карім Заде 74.1 КБ
Програмно-технічні засоби діагностики систем керування технічними об'єктами Б.О. Шостак 65.7 КБ
Програмована технічна підготовка виробництва рукавичок О.А. Вуштей 31.5 КБ
Програмовані логічні контролери з вбудованими засобами тестового та функціонального діагностування Д.А. Татаренко 47.6 КБ
Продовження терміну експлуатації несучих конструкцій тягового рухомого складу (на прикладі тепловозі Іван Михайлович Грущак 8.2 КБ
Продуктно-енвайронментальний підхід до управління командою проекту Г.С. Черепаха 383.3 КБ
Проектний синтез високоефективних регульованих асинхронних двигунів потужністю до 400 кВт В.С. Петрушин 108.1 КБ
Проектно-орієнтоване управління життєвим циклом ремонтоздатних технічних систем А.В. Шахов 234.0 КБ
Проектування амортизаційних систем шасі з урахуванням неконтрольованих тангажних коливань літаків пі В.А. Трофімов 36.2 КБ
Проектування багатовимірних робастних систем управління польотом з елементами штучного інтелекту М.А. Туат 703.3 КБ
Проектування великогабаритних зварних силових конструкцій на основі параметричного аналізу та синтез В.І. Головченко 53.1 КБ
Проектування еластичних елементів, здатних замінити деревину суднового призначення Р.Ю. Коршиков 40.9 КБ
Проектування каналових поверхонь методом політканинних перетворень І.В. Овчарук 93.8 КБ
Проектування керованих гасителів енергії в амортизаційних системах шасі літаків М.Г. Толмачов 38.7 КБ
Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття О.О. Платонова 50.5 КБ
Проектування літакових повітряних розподільних мереж з урахуванням їх газодинамічних і ресурсних хар В.Ф. Шмирьов 64.7 КБ
Проектування моделей цифрових автоматів для генерації тестів у середовищі Active - HDL Є.В. Ковальов 27.0 КБ
Проектування мультисервісних телекомунікаційних систем при самоподібних вхідних потоках Самір Махмуд 872.4 КБ
Проектування оптимального складу сухих будівельних сумішей для мурувальних робіт Н.Є. Теліцина 54.0 КБ
Проектування панелей крил зі стільниковим заповнювачем при комбінованому навантаженні з урахуванням Г.М. Колоскова 34.4 КБ
Проектування раціональних силових конструкцій багатостінкових крил малого подовження безпілотних літ М.О. Яровой 71.6 КБ
Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із композиційних матеріалів Ф.М. Гагауз 73.9 КБ
Проектування складів скла алюмоборосилікатної системи із металічними додатками Галина Миколаївна Коцай 33.0 КБ
Проектування тестів для послідовносних функціональних схем, що реалізовані у програмованій логіці О.Б. Скворцова 82.1 КБ
Проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів О.Г. Островерхий 59.5 КБ
Проектування транспортних літаків з урахуванням можливостей реалізації силових посадок О.В. Галуненко 55.1 КБ
Проектування цифрових систем з використанням логічного програмування Я. Шайна 44.3 КБ
Пропускна спроможність широких відкритих водотоків з гнучкою рослинністю О.Г. Ісакієва 505.0 КБ
Просторова обробка в бортових авіаційних радіотехнічних комплексах в умовах неідентичності характери Д.Л. Чечоткін 198.1 КБ
Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналі Федір Федорович Мисик 77.6 КБ
Просторова робота залізобетонних монолітних ребристих перекрить Н.Ж. Касем 29.9 КБ
Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку Т.Н. Азізов 87.1 КБ
Просторовий розрахунок перехресно- ребристих залізобетонних систем з врахуванням фізичної нелінійнос Іван Григорович Іваник 53.0 КБ
Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту Ю.Ю. Коляденко 72.9 КБ
Просторово-часова орієнтація автотранспортних засобів в АСУ рухом О.Г. Гурко 51.1 КБ
Просторово-часові методи забезпечення електромагнітної сумісності в угрупуваннях радіоелектронних за Ю.Ю. Коляденко 146.0 КБ
Просторово-часові характеристики поля, розсіяного турбулентною атмосферою, та їх вплив на параметри С.О. Шейко 64.5 КБ
Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень І.А. Костенко 40.1 КБ
Протикорозійні матеріали на основі інден-кумаронової фракції коксохімічного виробництва О.М. Шевченко 48.8 КБ
Протипригарні покриття на основі пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуют Ю.А. Ліпецька 758.3 КБ
Протягування порожнистих деталей машин інструментом з рельєфоутворювальними секціями Ю.Б. Паладійчук 38.3 КБ
Профілактика руйнувань дорожніх асфальтобетонних покриттів в агресивних середовищах хлористих протио А.В. Сєдов 21.2 КБ
Прохідний соленоїдальний перетворювач для вимірювання електромагнітних характеристик разімкнених зра Фам Туанг Хунг 66.5 КБ
Процес виробництва варених ковбас з використанням високого тиску Олександр Васильович Красногрудов 53.3 КБ
Процес модифікування бентонітів сульфатною кислотою М.І. Санніков 41.2 КБ
Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амонізованого суперфосфату неперервним способом А.М. Харіков 453.4 КБ
Процес та обладнання для очищення відходних газів від фенолу електрофізичним способом В.Р. Румянцев 83.5 КБ
Процес та обладнання тонкого подрібнення пігментів і наповнювачів для лакофарбової промисловості Олена Василівна Лещенко 85.6 КБ
Процес, параметри і режими інкрустаційної обробки насіння зернобобових і зернових культур протруювач І.В. Стибель 28.3 КБ
Процеси в електричних мережах 10 кВ з ізольованою нейтраллю і трансформаторами напруги Р.В. Мединський 46.0 КБ
Процеси взаємодії активних елементів модифікуючих добавок з рідким металом при одержанні високоміцно В.Л. Лахненко 21.3 КБ
Процеси взаємодії лазерного випромінювання з дисперсними частками у гетерогенних матеріалах В.П. Лихошва 72.7 КБ
Процеси взаємодії потужного електророзрядного імпульсу струму з конденсованою речовиною Н.І. Кускова 162.7 КБ
Процеси відновлення зварюванням та паянням лопаток газотурбінних двигунів з важкозварюваних сплавів І.А. Петрик 42.1 КБ
Процеси контактної взаємодії в трибоз'єднаннях і зносостійкість жароміцних сплавів в екстремальних у Л.Й. Івщенко 35.9 КБ
Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу Г.С. Калда 53.3 КБ
Процеси пресування і спікання порошкових сумішей на основі гідроксиапатиту і склоутворюючих компонен Н.Д. Пінчук 188.0 КБ
Процеси розвитку деформацій в підвалинах фундаментів, способи їх обмеження і методи оцінки Юрій Федорович Тугаєнко 46.3 КБ
Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини І.О. Мікульонок 95.8 КБ
Процеси у довгих лініях зв'язку ШІМ-інверторів з віддаленими споживачами електроенергії і способи їх С.В. Подольний 74.2 КБ