Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Статистико-механічне моделювання властивостей полярних і магнітних рідин - І.П. Омелян
Проаналізовано точність розвинутих аналітичних підходів і можливостей моделей дипольних, полярних і магнітних рідин адекватно відтворювати поведінку реальних систем. Висвітлено узгодження з даними молекулярної динаміки та Монте-Карло у широкій області зміни часових і просторових масштабів, параметрів міжчастинкових потенціалів взаємодії, густини, температури та зовнішнього поля.

Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 - Н.А. Толмачова
Проаналізовано точність розвинутих аналітичних підходів і можливостей моделей дипольних, полярних і магнітних рідин адекватно відтворювати поведінку реальних систем. Висвітлено узгодження з даними молекулярної динаміки та Монте-Карло у широкій області зміни часових і просторових масштабів, параметрів міжчастинкових потенціалів взаємодії, густини, температури та зовнішнього поля.купить теннисные кроссовки, мячи.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 44, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Покращення теплового режиму в топках теплогенераторів малої та середньої потужності Б.М. Федяй 92.4 КБ
Покращення технічних характеристик вагонів-цистерн шляхом удосконалення їх конструкції Д.Т. Лавренко 86.3 КБ
Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня К.В. Базіло 1.74 МБ
Покращення тягово-швидкісних властивостей легкового автомобіля визначенням оптимальної швидкісної ха О.І. Гринів 56.5 КБ
Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів В.Г. Аветисян 71.1 КБ
Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів Д.А. Макаришкін 92.8 КБ
Покращення швидкісних властивостей автомобілів КрАЗ за рахунок оптимізації передаточних чисел трансм О.В. Павленко 108.5 КБ
Покриття підлог на основі акрилових полімерів Л.В. Гапонова 40.9 КБ
Полегшені багатошарові перекриття для архітектурно-будівельних систем з широким кроком несучих конст В.І. Євстаф'єв 45.2 КБ
Полегшені шлаколужні тампонажні розчини А.М. Маматкулов 24.7 КБ
Поліінваріантні мостові засоби дистанційних вимірювань параметрів імітансних сенсорів З.Я. Монастирський 73.4 КБ
Полікоординатні векторно-параметричні криві та поверхні в геометричному моделюванні Л.С. Чорна 37.9 КБ
Полімерні носії для іммобілізації біоактивних лігандів Р.О. Петріна 28.7 КБ
Поліморфні п'єзокерамічні перетворювачі тиску з просторовим електромеханічним негативним зворотним з М.П. Мусієнко 54.5 КБ
Поліпшення віброакустичних характеристик системи "напрямні труби - шпиндельний барабан" багатошпинде А.В. Кропівна 33.2 КБ
Поліпшення властивостей активованих дрібнозернистих бетонів Т.І. Барабаш 93.9 КБ
Поліпшення гальмівних властивостей автомобілів категорії N3 при їх конверсії М.В. Байцур 281.5 КБ
Поліпшення динамічних показників пасажирського тепловоза шляхом вибору раціональних характеристик си В.І. Нестеренко 38.7 КБ
Поліпшення динамічних характеристик двомасових електромеханічних систем із від'ємним в'язким тертям В.С. Марков 66.7 КБ
Поліпшення динамічних якостей рейкових екіпажів шляхом удосконалення характеристик ресорного підвішу С.В. Мямлін 92.7 КБ
Поліпшення динамічної взаємодії локомотива і шляху В.І. Спірягін 37.2 КБ
Поліпшення екологічних показників автомобілів та розширення паливної бази автомобільного транспорту В.С. Устименко 633.6 КБ
Поліпшення експлуатаційних властивостей легкових автомобілів удосконалюванням методики вибору гальмо Ю.В. Тарасов 80.9 КБ
Поліпшення експлуатаційних показників двигуна з хвильовим обмінником тиску шляхом удосконалення прив Вячеслав Петрович Левчук 28.8 КБ
Поліпшення експлуатаційних характеристик деталей приладів шляхом формування функціональних поверхонь В.В. Возненко 56.8 КБ
Поліпшення зчеплення коліс з рейками шляхом удосконалення системи керування рейковим транспортним за М.І. Спірягін 35.7 КБ
Поліпшення металургійних властивостей залізорудних окускованих матеріалів для підвищення ефективност Н.Д. Ванюкова 75.3 КБ
Поліпшення мікроклімату шахт Донбасу способом перерозподілу тепловологісного потенціалу рудникового І.А. Шайхлісламова 54.4 КБ
Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом О.С. Пушка 145.4 КБ
Поліпшення паливної економічності форсованих дизелів шляхом узгодження характеристик вприскування па І.І. Сукачов 42.9 КБ
Поліпшення параметрів піровідиконних тепловізійних камер шляхом вдосконалення вузлів та режимів скан В.М. Гой 82.3 КБ
Поліпшення параметрів рентгеноскопічних систем неруйнівного контролю на основі електронно-променевих С.Р. Михайлов 43.3 КБ
Поліпшення показників керованості та стійкості триланкових автопоїздів В.В. Стельмащук 77.0 КБ
Поліпшення показників курсової стійкості руху транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх О.В. Петров 525.2 КБ
Поліпшення показників маневреності та стійкості автопоїздів з наближеними осями причепа О.М. Тімков 68.8 КБ
Поліпшення показників маневреності та стійкості триланкових причіпних автопоїздів І.С. Мурований 58.5 КБ
Поліпшення показників маневреності триланкових сідельно-причіпних автопоїздів І.Ф. Вороніна 38.4 КБ
Поліпшення показників якості інтелектуальної мережі з урахуванням нових технологій О.М. Іванов 38.3 КБ
Поліпшення показників якості пристроїв когерентної обробки багатопозиційних сигналів в багатоканальн О.І. Чумак 116.5 КБ
Поліпшення показників якості системи управління інтелектуальної мережі С.І. Отрох 77.7 КБ
Поліпшення показників якості сучасних систем управління телекомунікаційними мережами Олександр Сергійович Стец 120.1 КБ
Поліпшення ремонтопридатності силових агрегатів засобів транспорту Є.О. Дубінін 57.5 КБ
Поліпшення споживних властивостей і збереженості печива М.Л. Павлишин 29.7 КБ
Поліпшення стійкості легкових автомобілів раціональним вибором в експлуатаційних умовах характеристи В.М. Павленко 68.4 КБ
Поліпшення теплоекологічних показників гібридних камер згоряння газотурбінного типу на основі інтенс О.В. Тимчик 75.6 КБ
Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження А.М. Авраменко 66.2 КБ
Поліпшення техніко-економічних і токсичних характеристик тепловозного дизеля 6ДН шляхом удосконаленн С.О. Альохін 31.4 КБ
Поліпшення техніко-економічних показників автотракторного дизеля шляхом регулювання турбонаддуву Д.Є. Самойленко 64.4 КБ
Поліпшення техніко-економічних показників двотактного транспортного дизеля 6ТД на основі вибору опти Д.Ю. Бородін 21.1 КБ
Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що працює на біопаливах О.О. Осетров 35.8 КБ
Поліпшення технічних характеристик ферозондових давачів для систем керування орієнтацією об'єктів І.В. Рижков 129.4 КБ
Поліпшення тягово-зчіпних і експлуатаційних якостей тепловозів за рахунок удосконалення протибоксово О.О. Осиновський 61.8 КБ
Поліпшення умов мікроклімату в приміщеннях за рахунок поверхнево-розвинутого низькотемпературного об В.О. Петренко 73.7 КБ
Поліпшення умов праці на постійних робочих місцях за фактором освітлення О.В. Рабіч 39.0 КБ
Поліпшення функціональних характеристик шестеренного насоса шляхом регулювання подачі Т.В. Руденко 83.0 КБ
Поліпшення характеристик автотракторних дизелів з хвильовим обмінником тиску В.М. Манойло 26.4 КБ
Поліпшення характеристик бортових систем живлення електрорухомого складу О.І. Семененко 54.3 КБ
Поліпшення характеристик гідравлічних пасивних гасителів пульсацій у гідроагрегатах шляхом визначенн О.В. Дмитрієнко 67.6 КБ
Поліпшення характеристик напівпровідникових перетворювачів змінної напруги з мікропроцесорним імпуль Є.І. Король 59.3 КБ
Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації № 7 в умовах конвергенції телек В.Г. Ружинський 31.9 КБ
Поліпшення якості радіомовлення у синхронній мережі ДВЧ-ЧМ передавачів С.М. Ганжа 348.7 КБ
Поліпшення якості рекуперованих хромових дубителів О.А. Крюкова 32.9 КБ
Полістирольні сцинтилятори для фізики високих енергій В.Г. Сенчишин 45.3 КБ
Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових асинхронних двигунів Ю.А. Гайденко 68.5 КБ
Поля властивостей будівельних матеріалів (концепція, аналіз, оптимізація) Т.В. Ляшенко 63.2 КБ
Поля завад та спостереження об'єктів над земною поверхнею у радіотехнічних системах сантиметрових та Є.В. Тарнавський 38.7 КБ
Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка Н.А. Білоусова 54.1 КБ
Поляриметричне виявлення градових зон для безпечної навігації повітряних кораблів І.М. Браун 65.8 КБ
Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів д О.Л. Сотніков 65.2 КБ
Попередньо напружені конструкції зниженої енерговитратності зі склопластиковим і стальним армуванням Гурам Шалвович Салія 55.7 КБ
Поперечно-планарні інтегральні транзисторні генератори НВЧ Р.В. Антипенко 41.1 КБ
Пористі конструкції водопровідних споруд, гідравлічний розрахунок, оптимізація В.Й. Прогульний 71.6 КБ
Порівняльний аналіз ефективності систем оборотного водопостачання промислових підприємств А.П. Калюжний 58.9 КБ
Порівняння ефективності методів підсилення залізобетонних згинальних елементів Блалі ель Мостафа 43.4 КБ
Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі К.І. Ільканич 48.8 КБ
Портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів О.Т. Мазурак 32.4 КБ
Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними фазозсувними елементами гексагонального і квазіге Борис Борисович Ларченко 65.5 КБ
Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань В.І. Колосов 72.4 КБ
Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах О.М. Власов 88.0 КБ
Поширення функціональних можливостей радіоелектронної системи комплексного вертикального зондування Н.Г. Максимова 57.0 КБ
Пошкоджуваність та руйнування конструкційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні Б.О. Яхно 125.4 КБ
Працездатність різальних пластин із порошків твердого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу А.М. Федотьєв 54.9 КБ
Працездатність тришарових панелей перекриття, що використовуються у малоповерховому будівництві Роман Олександрович Острий 31.7 КБ
Предикатні моделі логіко-математичних понять та їх застосування в системах штучного інтелекту Д.О. Колесников 50.9 КБ
Пресовані термостійкі та вібролиті хромоксидні вогнетриви з тонкодисперсних мас для печей виробництв Ю.Є. Мішньова 43.3 КБ
Прецесійні коливання і резонанси вісесиметричних оболонок з перерізом,що розгалужуєтья,при складному І.Л. Соловйов 110.2 КБ
Прецизійна інформаційно-вимірювальна система визначення геометричних характеристик деталей складної Л.О. Борковська 76.3 КБ
Прецизійні мости змінного струму для вимірювання імпедансу платинових термометрів опору в діапазоні Д.В. Мелещук 129.6 КБ
Прецизійні формувачі часових інтервалів з керуючими запам'ятовуючими пристроями І.М. Ніколенко 42.4 КБ
Привод безступінчастого регулювання зазору в гідростатичних опорах для компенсації зміщень шпинделя С.В. Бойко 67.6 КБ
Приготування та властивості каталізаторів на основі синтетичних глин Р.В. Приходько 36.1 КБ
Придатність числових моделей кінетики реактора для аналізу аварій, що пов'язані зі зміною реактивнос В.В. Гальченко 894.6 КБ
Прикладна теорія та методи розв'язання задач механіки складених конструкцій шаруватої структури О.В. Марчук 317.2 КБ
Прилад для визначення мікромеханічних характеристик поверхневого шару матеріалів методами індентуван І.М. Закієв 99.5 КБ
Прилади з зарядовим зв'язком у застосуванні до пристроїв зчитування з багатоелементних ІЧ фотоприйма В.П. Рева 36.3 КБ
Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки М.В. Шапіро 48.8 КБ
Прилади комплексного впливу електромагнітними полями для фізіотерапії ран м'яких тканин В.М. Гемба 3.05 МБ
Прилади магнітного контролю дефектів, викликаних водневою корозією виробів та конструкцій (Теорія, р В.В. Мирошников 123.2 КБ
Принципи інтегрованого організаційно-технологічного проектування інвестиційно-будівельної діяльності П.Є. Уваров 48.0 КБ
Принципи організації та методи діяльності портів по залученню вантажопотоків в умовах конкуренції О.С. Леснік 27.7 КБ
Принципи організації та методи синтезу інтегрованих комп'ютерних систем комерційного управління елек І.О. Щербакова 59.7 КБ
Принципи побудови прецизійних джерел величин показників якості електроенергії О.М. Мирфайзиєв 59.6 КБ
Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану нап Н.І. Чичикало 74.4 КБ
Принципи та методи вибору варіантів забудови міських територій, що підтопляються О.П. Чернець 34.7 КБ
Принципи та методи удосконалення технологічного процесу очищення дорожніх покриттів міських територі О.С. Фурманенко 37.5 КБ
Принципи функціонально-планувальної організації малих сільських поселень (на прикладі Північно-Східн А.Ю. Дмитренко 27.5 КБ
Пристрій та поляризаційно-оптичний метод ідентифікації горючих складових у багатокомпонентних газови В.В. Тютюник 72.4 КБ
Пристрої автоматичного частотного розвантаження енергосистем Додо Амаду Маман Мустафа 70.7 КБ
Пристрої і системи захисту та контролю об'єктів на основі збурення електромагнітного поля В.Г. Сторож 53.8 КБ
Пристрої комутації пакетів даних з багатоканальною вхідною буферизацією Б.Р. Дунець 174.0 КБ
Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості до спеціальних впливів Б.З. Карпінський 117.2 КБ
Пристрої спостереження у асинхронному електроприводі з векторним керуванням Д.В. Ципленков 71.5 КБ
Причини і закономірності поступових відмов основних триботехнічних об'єктів енергетичної системи суд В.П. Сторожев 77.2 КБ
Проблема електромагнітної сумісності у супутникових системах зв'язку Єменської республіки Аль-Михлафі Мурад Абдулла 68.0 КБ
Проблема обгрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв'язання задач керування та об І.Г. Мороз-Подворчан 100.4 КБ