Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 42, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Високоміцні тонкозернисті бетони з комплексно модифікованою мікроструктурою - М.М. Зайченко
Встановлено заномірності зміни електроповерхневих властивостей (спектру та концентрації активних центрів, електрокінетичного потенціалу) найбільш поширених мінеральних домішок бетону та портландцементу в результаті обробки в полі коронного розряду. Проаналізовано вплив параметрів електрообробки на пуцоланову активність мінеральних домішок і показники адсорбції аніонних суперпластифікаторів, зокрема з бінарних розчинів на поверхні твердих речовин, що мають електричний заряд. Розвинуто наукові основи одержання високоміцних тонкозернистих бетонів з комплексно модифікованою мікроструктурою. На підставі результатів промислового впровадження показано доцільність використання розроблених складів бетону та органо-мінеральних модифікаторів у будівництві з метою зменшення матеріало- й енергоємності, підвищення довговічності та надійності будівель і споруд.

Засоби тестового діагностування цифрових пристроїв на базі штучних нейронних мереж - В.І. Чорненький
Встановлено заномірності зміни електроповерхневих властивостей (спектру та концентрації активних центрів, електрокінетичного потенціалу) найбільш поширених мінеральних домішок бетону та портландцементу в результаті обробки в полі коронного розряду. Проаналізовано вплив параметрів електрообробки на пуцоланову активність мінеральних домішок і показники адсорбції аніонних суперпластифікаторів, зокрема з бінарних розчинів на поверхні твердих речовин, що мають електричний заряд. Розвинуто наукові основи одержання високоміцних тонкозернистих бетонів з комплексно модифікованою мікроструктурою. На підставі результатів промислового впровадження показано доцільність використання розроблених складів бетону та органо-мінеральних модифікаторів у будівництві з метою зменшення матеріало- й енергоємності, підвищення довговічності та надійності будівель і споруд.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 42, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підвищення показників якості мережі спільноканальної сигналізації № 7 В.М. Аношков 495.9 КБ
Підвищення показників якості синхронно-фазових демодуляторів в пристроях зв'язку І.А. Кожин 276.5 КБ
Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій Є.В. Кільчицький 47.6 КБ
Підвищення показників якості систем передачі інформації І.А. Тарасенко 112.5 КБ
Підвищення показників якості систем фазового автопідстроювання пристроїв синхронізації в телекомунік Л.І. Нетудихата 264.5 КБ
Підвищення показників якості систем циклової і тактової синхронізації в пристроях зв'язку Ф.А. Мірталібов 89.9 КБ
Підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами з застосуванням механіз Оксана Григорівна Варфоломеєва 68.4 КБ
Підвищення показників якості цифрової телефонної мережі В.В. Овчаренко 447.5 КБ
Підвищення працездатності багатошарових інструментальних керамічних пластин групи застосування Р10 О.О. Ситник 53.5 КБ
Підвищення працездатності металорізального інструмента дифузійними покриттями на основі перехідних е В.В. Возний 78.3 КБ
Підвищення працездатності металорізального інструменту при обробці сталі ШХ15 в умовах попутного тан К.О. Дядюра 51.2 КБ
Підвищення працездатності паливної апаратури тепловозних дизелів гідродинамічним диспергуванням пали А.М. Кравець 49.3 КБ
Підвищення працездатності та довговічності корпусних деталей з алюмінієвих сплавів шляхом управління В.О. Дубовик 46.6 КБ
Підвищення працездатності твердосплавного інструменту шляхом застосування магнітно-абразивного оброб Н.В. Ульяненко 65.7 КБ
Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь Г.М. Виговський 52.6 КБ
Підвищення працездатності упорних вузлів суднових газотурбінних двигунів при розцентровці роторів І.С. Білюк 74.0 КБ
Підвищення працездатності циліндричних кінематичних пар з розривами поверхонь у ротаційних системах Е.А. Манзюк 69.0 КБ
Підвищення працездатності чавунних колінчастих валів потужних транспортних дизелів комбінованими мет Г.І. Пашкова 61.0 КБ
Підвищення працездатності черв'ячних передач вибором раціональних геометрічних параметрів зачеплення Олександр Анатолійович Муховатий 51.0 КБ
Підвищення працездатності шарошкових доліт, оснащених вставними композиційними зубками В.І. Артим 35.5 КБ
Підвищення прийомистості суднового дизеля з гвинтом, крок якого регулюється С.Д. Брошков 68.5 КБ
Підвищення продуктивності алмазного шліфування твердих сплавів за рахунок раціонального використання В.Б. Стрєлков 83.1 КБ
Підвищення продуктивності віброабразивного оброблення незакріплених деталей накладанням поля квазіпо В.І. Бурлаков 51.3 КБ
Підвищення продуктивності процесу вібраційної обробки деталей на оздоблювальних і зміцнюючих операці І.В. Волков 44.7 КБ
Підвищення продуктивності процесу обробки 3-D поверхонь на фрезерних верстатах з ЧПУ М.О. Луценко 37.2 КБ
Підвищення продуктивності свердловин ударно-хвильовою дією на привибійну зону неоднорідних та низько А.В. Кучернюк 40.8 КБ
Підвищення продуктивності токарних верстатів з ЧПК на основі синтезу групових інструментальних налаг В.В. Володченко 58.1 КБ
Підвищення продуктивності токарних комплексів з двозахватними роботами вдосконаленням структури та д Віталій Анатолійович Мажара 63.1 КБ
Підвищення продуктивності чистового точіння загартованих сталей косокутним однокромочним інструменто А.С. Манохін 89.0 КБ
Підвищення продуктивності чорнової обробки плоских поверхонь чавунних деталей торцевими фрезами з на В.М. Бушля 63.8 КБ
Підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок кулькової гвинтової пари А.А. Субін 48.6 КБ
Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин Олександр Григорович Мартинюк 53.8 КБ
Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрям Олег Семенович Гупало 100.9 КБ
Підвищення ресурсозбереження та ефективності функціонування сортувальних гірок при оптимізації поздо О.М. Огар 74.8 КБ
Підвищення ресурсозбереження тепловозних дизелів активацією змащувальних олив Валентина Геннадіївна Горбань 47.2 КБ
Підвищення ресурсу автотракторних гільз циліндрів регулюванням швидкості охолодження чавуну при відц В.І. Андрєєв 50.4 КБ
Підвищення ресурсу гідроприводів транспортних машин електрообробкою робочих рідин О.С. Шуліка 158.0 КБ
Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов'язаному кисні С.Г. Єхилевський 83.9 КБ
Підвищення ресурсу пневматичних шин транспортних засобів О.Ф. Бабічева 53.8 КБ
Підвищення ресурсу роботи поршневих кілець двигунів внутрішнього згорання за рахунок використання но О.Г. Чернета 62.3 КБ
Підвищення ресурсу транспортної техніки удосконаленням технології ремонту колінчастих валів В.Г. Гончаров 205.5 КБ
Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт В.Б. Копей 26.2 КБ
Підвищення рівня використання технічних засобів залізничних станцій вугледобувного району О.В. Кизим 146.3 КБ
Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним керуванням Ігор Володимирович Сметана 44.6 КБ
Підвищення селективності розділення комплексних флюоритових руд на основі особливостей структури мін Т.А. Олійник 22.0 КБ
Підвищення службових властивостей матеріалів для розвитку суднових дейдвудних обладнань та захисту м В.А. Бузков 47.0 КБ
Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів В.В. Педяш 105.3 КБ
Підвищення спектральної ефективності систем з парціальним кодуванням Д.Ю. Ільїн 70.7 КБ
Підвищення стабільності екологічних показників дизельного автомобіля, обладнаного каталітичним нейтр С.В. Шапко 49.4 КБ
Підвищення стабільності параметрів технологічних електронних гармат високовольтного тліючого розряду Борис Андрійович Тугай 44.1 КБ
Підвищення сталості руху причіпного широкозахватного культиватора С.М. Коломієць 804.8 КБ
Підвищення статичної та динамічної точності просторових механізмів паралельної кінематики із сферичн Самі (Мох'д Амін) Мох'д Іхміш 60.5 КБ
Підвищення стійкості гірничих виробок в зонах штучної зміни властивостей породного масиву навколо ог О.В. Вітушко 54.1 КБ
Підвищення стійкості колісного керуючого модуля проти коливань, викликаних гідравлічним підсилювачем С.М. Черненко 50.1 КБ
Підвищення стійкості кріплень горизонтальних гірничих виробок за рахунок використання пружних елемен Т.А. Комісаренко 38.5 КБ
Підвищення стійкості металооброблювального інструменту плазмовою поверхневою обробкою О.Ю. Нестеров 22.5 КБ
Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння Я.В. Мельникова 46.0 КБ
Підвищення стійкості проти холодних тріщин зварних з'єднань середньовуглецевих низьколегованих стале О.В. Кабацький 434.8 КБ
Підвищення стійкості різального інструмента за рахунок комбінованої модифікації поверхневого шару та О.Г. Костюк 99.5 КБ
Підвищення стійкості руху орного агрегату при зміні технічних параметрів системи керування М.П. Артьомов 62.0 КБ
Підвищення стійкості системи електропостачання з високовольтними електродвигунами О.М. Бесараб 52.9 КБ
Підвищення стійкості стиснутих елементів ферм із куткових профілів локальними термічними впливами С.В. Козлов 39.7 КБ
Підвищення стійкості штампів відновленням економнолегованими сплавами системи Cr -Mn - Mo - Ti на ос В.А. Багров 23.6 КБ
Підвищення строку служби аеродромних покриттів шляхом поліпшення умов роботи штучних основ С.М. Каратєєв 50.5 КБ
Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонних шарів за рахунок використання синтетичних І.С. Ладижинський 55.9 КБ
Підвищення теплової ефективності повітроохолоджувачів суднових систем рефрижерації О.В. Литош 202.6 КБ
Підвищення теплогідродинамічної ефективності парових нагрівачів повітря систем суднового мікроклімат О.П. Скородумов 31.2 КБ
Підвищення теплотехнічних та екологічних показників спалювання біогазу в теплогенеруючому обладнанні Ю.В. Куріс 251.0 КБ
Підвищення теплотехнічної і екологічної ефективності при спалюванні низькосортних палив в киплячому І.О. Редько 37.1 КБ
Підвищення терміну служби запірної арматури промислового трубопровідного гідротранспорту удосконален Є.О. Варакута 34.5 КБ
Підвищення термостійкості графітизованої сталі для виливниць відцентрового лиття Олексій Юрійович Яковлєв 50.7 КБ
Підвищення техніко-економічних показників тепловозів удосконалюванням аеродинамічної схеми охолоджую О.О. Клюєв 27.1 КБ
Підвищення техніко-економічної ефективності пристроїв регулювання температури теплоносіїв систем охо В.І. Ремень 43.2 КБ
Підвищення техніко-експлуатаційних властивостей легкових автомобілів малого класу підвищеної прохідн О.П. Сітовський 66.0 КБ
Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик автомобіля удосконаленням блока "радіатор - вентиля А.В. Гончаров 251.1 КБ
Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик машинно-тракторних агрегатів застосуванням газодизе П.М. Кухаренко 28.8 КБ
Підвищення технічних характеристик безпроміжкових черв'ячних передач кінематичних ланцюгів верстатно Хамуйєла Жоакім Аугушто Герра 47.7 КБ
Підвищення технічних характеристик шестеренних насосів типу НШ шляхом усунення компресії робочої рід О.В. Бевз 826.1 КБ
Підвищення технічного рівня аркових циліндричних передач з зачепленням Новікова багатокритеріальним Д.В. Малий 47.1 КБ
Підвищення технічного рівня зубчастих конічних передач Новікова на основі багатокритеріальної оптимі Ю.В. Кучма 60.9 КБ
Підвищення технічного рівня зубчастих конічних передач Новікова нормами точності і допусками А.О. Кочевський 57.4 КБ
Підвищення технічного рівня прохідницьких комбайнів із поздовжньо-осьовим виконавчим органом на стад Г.І. Хіценко 73.0 КБ
Підвищення технологічної ефективності бурякозбиральних машин М.Л. Погорілий 61.0 КБ
Підвищення точності автоматизованого вимірювання витрати та кількості (об'єму) природного газу О.М. Химко 74.3 КБ
Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагаченн Іслам Абдельхамід Юсеф Аль Бостанжі 44.2 КБ
Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій О.І. Рибін 83.7 КБ
Підвищення точності аналого-цифрових перетворювачів електроенергії Г.І. Влах 44.6 КБ
Підвищення точності важких верстатів на основі керування параметрами формоутворюючої системи М.С. Мельник 51.6 КБ
Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких мат М.П. Качанов 58.6 КБ
Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократни О.А. Скидан 75.2 КБ
Підвищення точності вимірювання об'єму природного газу за допомогою пристроїв звуження потоку в сист Р.М. Федоришин 46.9 КБ
Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням поверхні обертових об'єктів Наталія Євгенівна Гоц 55.3 КБ
Підвищення точності вимірювання факторів інтегральної напруги підвищеної частоти Р.Б. Трембач 51.9 КБ
Підвищення точності діагностування агрегатів трансмісії сільськогосподарської техніки С.В. Шушляпін 533.9 КБ
Підвищення точності дозування сипучих матеріалів шляхом удосконалення вібраційних живильників Д.О. Кононов 59.0 КБ
Підвищення точності і навантажувальної здатності пінольних механізмів агрегатно-модульного технологі А.І. Гречка 79.8 КБ
Підвищення точності і швидкодії системи контролю відносного переміщення коліс локомотива і рейок О.В. Малахов 73.3 КБ
Підвищення точності і якості багатопозиційної обробки вибором структури і параметрів агрегатованих т Ю.І. Сичов 42.4 КБ
Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій Д.Л. Лавренова 69.9 КБ
Підвищення точності пристроїв автоматичної зміни затискних елементів в токарному модулі Ібрагім Фархан Салман Аль Рефо 30.7 КБ
Підвищення точності процесу безпечного розходження суден у стислих умовах Май Ба Лінь 94.2 КБ
Підвищення точності результатів експертизи швидкості при дорожньо-транспортній пригоді О.А. Ветрогон 81.1 КБ
Підвищення точності різання напівпровідникових монокристалів за рахунок зменшення нерівномірності на М.Т. Таращанський 55.7 КБ
Підвищення точності систем фазового автопідстроювання за допомогою екстраполюючих коригуючих пристро О.І. Охтень 172.5 КБ
Підвищення точності систем фазового автопідстроювання за допомогою розімкненнених компенсаційних кан О.А. Руденко 143.3 КБ
Підвищення точності та оперативності геодезичного контролю при експлуатації мостових кранів і підкра О.Б. Мазикіна 33.1 КБ
Підвищення точності та швидкодії багатоконтурних систем фазового автопідстроювання Д.В. Охрущак 253.3 КБ
Підвищення точності та швидкодії систем фазового автопідстроювання з диференціальними зв'язками Богдан Ярославович Костік 155.2 КБ
Підвищення точності та швидкості вимірювання розподілу електричної провідності томографічним методом І.Р. Петровська 345.7 КБ
Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків Т.М. Курська 246.6 КБ
Підвищення точності технологічних процесів контурного фрезерування за рахунок корекції розмірів обро О.С. Ковалевська 36.6 КБ
Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових в В.В. Солоха 32.8 КБ
Підвищення тріщиностійкості бетону в умовах тепловогневого впливу Ю.Е. Павлюк 41.6 КБ
Підвищення тріщиностійкості полімерних композицій для ремонтно-захисних робіт С.В. Семенова 22.9 КБ
Підвищення тріщиностійкості цементних композицій для ремонту будівельних конструкцій О.О. Коробко 33.1 КБ