Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методи типу Ньютона для розв'язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум - М.Я. Бартіш
Розглянуто клас рекурсивних методів, наведено алгоритм вибору ефективного, в сенсі кількості обчислень, методу для розв'язування конкретної задачі. Запропоновано нову модифікацію методу Ньютона (прискорений метод Ньютона), яка для певного класу задач ефективніша за метод Ньютона, досліджено новий диференціальний аналог методу Стеффенсена. Розроблено цілісну теорію побудови методів типу Ньютона. Наведено рекомендації щодо чисельної реалізації методів із збереженням допустимого (теоретичного) порядку збіжності. Запропоновано нові модифікації методу Гаусса-Ньютона для розв'язування задач найменших квадратів, систем рівнянь та нерівностей, нові модифікації квазіньютонівських методів, які покращують їх обчислювальні характеристики, а також нові модифікації методу Ньютона, які можна застосовувати для розв'язування задач мінімізації у випадку функцій типу яру.

Функції на тривимірних многовидах - Н.В. Лукова
Розглянуто клас рекурсивних методів, наведено алгоритм вибору ефективного, в сенсі кількості обчислень, методу для розв'язування конкретної задачі. Запропоновано нову модифікацію методу Ньютона (прискорений метод Ньютона), яка для певного класу задач ефективніша за метод Ньютона, досліджено новий диференціальний аналог методу Стеффенсена. Розроблено цілісну теорію побудови методів типу Ньютона. Наведено рекомендації щодо чисельної реалізації методів із збереженням допустимого (теоретичного) порядку збіжності. Запропоновано нові модифікації методу Гаусса-Ньютона для розв'язування задач найменших квадратів, систем рівнянь та нерівностей, нові модифікації квазіньютонівських методів, які покращують їх обчислювальні характеристики, а також нові модифікації методу Ньютона, які можна застосовувати для розв'язування задач мінімізації у випадку функцій типу яру.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 41, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підвищення ефективності технологічного процесу та обгрунтування параметрів робочих органів машини дл О.В. Коваленко 68.7 КБ
Підвищення ефективності транспортно-завантажувальної системи безперервного варіння целюлози шляхом в Г.І. Камель 148.0 КБ
Підвищення ефективності транспортного обслуговування вантажовласників при доставці тарно-штучних ван О.О. Скорік 105.4 КБ
Підвищення ефективності трубопровідного гідротранспорту удосконалюванням насосного обладнання Л.І. Рисухін 34.6 КБ
Підвищення ефективності турбофоретичного уловлювання аерозолю масел в системах суфлірування суднових Б.І. Білик 44.3 КБ
Підвищення ефективності тяги поїздів шляхом удосконалення системи рекуперативного гальмування Д.В. Устименко 110.8 КБ
Підвищення ефективності тягових електропередач метровагонів з асинхронними двигунами В.С. Нікулін 52.1 КБ
Підвищення ефективності усереднення руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик О.М. Ісаєнко 37.5 КБ
Підвищення ефективності утилізації теплоти при мокрому гасінні коксу В.В. Суртаєв 73.4 КБ
Підвищення ефективності ущільнення горілих порід вибором раціональних параметрів вібраційного котка Є.А. Манакін 63.1 КБ
Підвищення ефективності фінішної обробки деталей гідроапаратури на основі вибору раціональної структ І.О. Рябенков 328.3 КБ
Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними полімер-абразивними інструментами С.Л. Негруб 46.1 КБ
Підвищення ефективності функціонування автобусів у Іорданії з урахуванням енергоекологічних вимог Немір А-К.А. Навайсех 205.8 КБ
Підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем машин для механічного обробляння бруск Т.В. Іванишин 631.7 КБ
Підвищення ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки М.П. Кравчук 39.9 КБ
Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій як ергатичних систем Р.В. Вернигора 48.7 КБ
Підвищення ефективності функціонування засобів обмеження струмів короткого замикання в електротехніч В.А. Побігайло 231.5 КБ
Підвищення ефективності функціонування нафтопроводів шляхом урахування реологічних особливостей нафт В.Т. Болонний 467.9 КБ
Підвищення ефективності функціонування пристроїв управління і захисту електротехнічних комплексів за Н.А. Дейнеко 43.0 КБ
Підвищення ефективності функціонування систем протиаварійного захисту вугільних шахт в умовах виникн І.О. Ященко 90.3 КБ
Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора тел В.О. Слюсар 76.1 КБ
Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення йо М.Я. Хандрос 85.4 КБ
Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термоди Т.П. Ярош 1.94 МБ
Підвищення ефективності цукрового виробництва шляхом прогнозування технологічних показників переробк В.М. Мількевич 29.7 КБ
Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових т В.В. Калініченко 90.9 КБ
Підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок удосконалення кінематики М.В. Сурду 87.5 КБ
Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуг А.М. Єрошенко 76.3 КБ
Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянк В.І. Венжега 113.4 КБ
Підвищення жароміцності та зносостійкості литих ланцюгів і змичок, що працюють при високій температу В.П. Доценко 26.9 КБ
Підвищення живучості електропостачання світлотехнічних систем аеропортів В.І. Нерет 42.5 КБ
Підвищення життєвого циклу оснащення на основі захисних технологій О.В. Богуслаєв 29.5 КБ
Підвищення завадозахищеності систем дистанційного зондування атмосфери при використанні авторегресій Е.А. Корецький 35.3 КБ
Підвищення завадостійкості прийому сигналів в цифрових транкінгових системах В.А. Іванов 51.6 КБ
Підвищення зносостійкості вуглецевих сталей в корозійно-активних середовищах боридними покриттями М.М. Свирид 26.2 КБ
Підвищення зносостійкості вузлів тертя трансмісій з використанням технологій тріботехнічного відновл Р.М. Джус 83.5 КБ
Підвищення зносостійкості деталей вузлів тертя судноплавних конструкцій металополімерними покриттями С.В. Полтавченко 54.6 КБ
Підвищення зносостійкості деталей з титанових сплавів плазмовими покриттями А.М. Хімко 44.2 КБ
Підвищення зносостійкості деталей машин електродуговим напиленням композиційних покриттів з застосув С.І. Маркович 44.1 КБ
Підвищення зносостійкості деталей фонтанної арматури шляхом нанесення зміцнюючих покриттів детонацій Д.В. Римчук 90.3 КБ
Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези Д.А. Антонюк 51.7 КБ
Підвищення зносостійкості лезового інструменту з ПНТМ на основі КНБ при високошвидкісному точінні ва М.Ю. Копєйкіна 95.8 КБ
Підвищення зносостійкості підшипників ковзання стабілізацією протизношувальних показників змащувальн А.В. Євтушенко 34.9 КБ
Підвищення зносостійкості різальних елементів робочих органів грунтообробних машин В.М. Бобрицький 55.0 КБ
Підвищення зносостійкості та технологічної міцності зносостійких сталей системи С - Сr - Mn - Ti - S А.М. Петренко 44.5 КБ
Підвищення зносостійкості трибосполучення "циліндр - кільце - поршень" форсованих двигунів електрофі О.В. Маннапова 40.7 КБ
Підвищення зносостійкості швидкорізальних інструментів шляхом спрямованої трансформації їх початкови Ч.Ф. Якубов 35.4 КБ
Підвищення інтенсивності роботи тарілчастої тістомісильної машини безперервної дії І.Я. Стадник 80.1 КБ
Підвищення керованності та стійкості руху автомобілів категорії М1 О.В. Григорашенко 62.2 КБ
Підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних матеріалів з використанням високоенергетичн Т.Л. Тепла 55.9 КБ
Підвищення корозійної стійкості аустенітних зварних швів шляхом мікролегування РЗМ С.В. Нестеренко 61.5 КБ
Підвищення корозійної стійкості бетонів поверхневою обробкою олігоорганосилоксанами Д.Ю. Колесник 44.1 КБ
Підвищення метрологічної надійності компонентів комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем Антоніна Сергіївна Моставлюк 78.8 КБ
Підвищення механічних властивостей кремніймарганцевистих сталей 17Г1С, 17ГС і 16ГС обробкою комплекс О.В. Калінін 51.2 КБ
Підвищення механічних властивостей листового прокату боромістких сталей за рахунок регулювання струк В.Г. Гаврилова 35.4 КБ
Підвищення механічних властивостей сталі 10Г2ФБ усуненням перлітної смугастості І.А. Тютєрєв 40.9 КБ
Підвищення міжремонтного ресурсу двигунів мобільної сільськогосподарської техніки електрохіміко-меха В.А. Ізюмський 51.8 КБ
Підвищення міцності зчеплення та зниження пористості газотермічних покриттів з порошкових матеріалів Н.А. Мєдвєдєва 58.9 КБ
Підвищення міцності й тріщиностійкості залізобетонних елементів, підсилених акриловим полімеррозчино М.Ю. Смолянінов 62.8 КБ
Підвищення міцності сталевих циліндричних елементів машин та конструкцій Р.В. Палаш 65.4 КБ
Підвищення міцності та надійності різьбових з'єднань гірничих машин Єль-Гергаві Ашраф 52.8 КБ
Підвищення навантажувальної здатності силових вузлів блочного типу для агрегатних верстатів А.М. Кириченко 39.6 КБ
Підвищення надійності автосамоскидів, що працюють на породних відвалах О.В. Степанов 133.9 КБ
Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв Олександр Володимирович Бушма 68.8 КБ
Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць Павло Євгенович Михаліченко 71.5 КБ
Підвищення надійності важконавантажених твердосплавних різців з поверхневою обробкою на основі вивче Г.П. Шевчик 32.9 КБ
Підвищення надійності вентиляційних систем в умовах гірничозбагачувальних комбінатів І.В. Стеценко 39.7 КБ
Підвищення надійності експлуатації газогідравлічних амортизаторів і накатників О.І. Сіфоров 1.11 МБ
Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідрат В.І. Дмитренко 60.8 КБ
Підвищення надійності експлуатації потужних водогрійних котлів П.О. Гут 62.3 КБ
Підвищення надійності електроконтактних з'єднань силових контакторів електровозів змінного струму О.А. Тетерко 195.9 КБ
Підвищення надійності і безпеки побутових холодильників, які працюють на ізобутані К.А. Ржесік 353.0 КБ
Підвищення надійності і ефективності вибухових мереж і свердловинних зарядів при масових вибухах у к С.В. Шевченко 29.6 КБ
Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізації їх приводів С.В. Кюрчев 109.6 КБ
Підвищення надійності і обгрунтування параметрів процесу виробництва і відновлення розроблених диско О.І. Білодід 744.4 КБ
Підвищення надійності комплексу керування системою тягового електропостачання електричного транспорт О.О. Матусевич 151.5 КБ
Підвищення надійності контакту "струмоприймач електрорухомого складу - контактна підвіска" Д.М. Барановський 52.4 КБ
Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт О.К. Котляров 114.3 КБ
Підвищення надійності корпусів букс колісних пар електровозів В.В. Артемчук 68.5 КБ
Підвищення надійності металургійного обладнання технологічними методами О.Г. Ясев 95.9 КБ
Підвищення надійності оцінки cейсмобезпеки будівель різного технічного стану при техногенних вибухах Т.В. Хлевнюк 401.6 КБ
Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програм Марина Олександрівна Піскачова 214.7 КБ
Підвищення надійності релейної апаратури електрорухомого складу залізниць України А.М. Муха 44.5 КБ
Підвищення надійності роботи дренажних трубопроводів АЕС С.Н. Давай 24.6 КБ
Підвищення надійності роботи складальних систем шляхом оптимізації часових технологічних ланцюгів Є.В. Коноплянченко 51.3 КБ
Підвищення надійності роботи трансформаторів напруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю О.І. Ганус 91.9 КБ
Підвищення надійності свердління електроінструментом глибоких отворів Василь Ігорович Головін 102.9 КБ
Підвищення надійності силових контактних з'єднань електропневматичних контакторів електровозів пості М.О. Баб'як 283.5 КБ
Підвищення надійності складання шліцьових з'єднань шляхом вибору раціональної системи позиціювання е С.Г. Бондарев 50.6 КБ
Підвищення надійності старіючих інформаційних управляючих комплексів шляхом оптимізації параметрів с Ахмед З.А.Шараф 105.7 КБ
Підвищення надійності стикувальних вузлів коксових батарей О.Є. Алексєєва 47.0 КБ
Підвищення надійності та вдосконалення закритої зрошувальної мережі з водоповітряними резервуарами Є.Г. Герасімов 35.8 КБ
Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з'єднувальних елементів гірничо-збагачувальни Фірас М.Ф. Аль-Куран 61.1 КБ
Підвищення надійності та обгрунтування параметрів водокільцевих вакуумних насосів доїльних агрегатів О.І. Алфьоров 95.9 КБ
Підвищення надійності теплогенеруючих установок і зниження викидів в атмосферу високотоксичних речов О.Г. Яценко 30.9 КБ
Підвищення надійності транспортного обслуговування при здійсненні експедиційної діяльності (на прикл Д.В. Іванов 25.2 КБ
Підвищення надійності тягових передач електропоїздів Д.Ю. Зубенко 51.3 КБ
Підвищення надійності установок зовнішнього освітлення шляхом вдосконалення конструкції та технологі Ольга Юріївна Кондратюк 71.9 КБ
Підвищення надійності циліндро-поршневих пар тертя аксіально-поршневих гідромашин і експресне усунен Д.В. Євдокімов 38.0 КБ
Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних Д.В. Бурков 27.9 КБ
Підвищення несучої здатності гідродинамічного упорного підшипника з плаваючим диском суднових турбом О.В. Мельник 103.7 КБ
Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД із титанових сплавів комплексною фінішною обробк В.П. Бень 45.4 КБ
Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД комплексною оздоблювально-зміцнюючою обробкою О.Л. Лук'яненко 60.0 КБ
Підвищення несучої здатності металевого кріплення капітальних гірничих виробок в умовах агресивних ш В.В. Коваленко 33.3 КБ
Підвищення опору зношуванню покращуваних сталей шляхом оптимізації мікроструктури С.А. Беспалов 34.4 КБ
Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення С.П. Старик 77.6 КБ
Підвищення паливно-економічних та екологічних показників багаторежимних енергоустановок М.В. Сарапіна 78.4 КБ
Підвищення паливної економічності автомобіля оптимізацією параметрів системи "двигун - трансмісія" В.О. Павленко 50.9 КБ
Підвищення паливної економічності багатоциліндрових двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих В.Л. Дядченко 410.7 КБ
Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням універсального регулятора В.В. Чекменьов 43.7 КБ
Підвищення паливної економічності суднових газодизель-генераторів шляхом інтенсифікації впорскування С.М. Доценко 116.8 КБ
Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів клас В.П. Кувачов 92.1 КБ
Підвищення показників динамічної якості приводу головного руху верстата із обертовим гідроприводом з Мохаммед С.А. Альжарадат 35.5 КБ
Підвищення показників якості ітераційних систем фазового автопідстроювання В.В. Коробко 34.5 КБ
Підвищення показників якості конвергентної мережі І.М. Срібна 809.0 КБ
Підвищення показників якості локальних систем і пристроїв управління мережами телекомунікацій Л.В. Рудик 160.8 КБ