Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію - Ірина Валеріївна Гаврильченко


Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомог - Ю.К. Припотень
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 40, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підвищення ефективності плазмових технологій за рахунок поліпшення енергетичних характеристик плазмо Н.О. Підгорна 107.3 КБ
Підвищення ефективності плазмово-механічної обробки високоміцних сталей та сплавів В.С. Гавриш 64.3 КБ
Підвищення ефективності плазмового напилення застосуванням електромагнітних дій С.П. Солодкий 40.1 КБ
Підвищення ефективності повітропостачання й опалення пасажирських залізничних вагонів застосуванням А.О. Крайнюк 59.1 КБ
Підвищення ефективності полірування виробів з алюмосилікатних матеріалів В.В. Скрябін 60.8 КБ
Підвищення ефективності прецизійної алмазної обробки деталей типу "куля" з конструкційної кераміки О.О. Пасічний 52.8 КБ
Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів з охорони праці на галузевому рівні Н.А. Праховнік 47.0 КБ
Підвищення ефективності провітрювання залізорудних шахт після масових вибухів І.А. Євстратенко 513.8 КБ
Підвищення ефективності прогнозування в транспортних системах Л.В. Савченко 59.6 КБ
Підвищення ефективності проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на базі типових мікропроцес В.О. Тимчишин 79.0 КБ
Підвищення ефективності проектування технології для багатоцільових верстатів із ЧПК при удосконалюва В.В. Фролов 34.9 КБ
Підвищення ефективності промислового та індивідуального тепло- та водопостачання на основі комбінова О.В. Камінський 34.4 КБ
Підвищення ефективності промислового трубопровідного транспорту гідросумішей застосуванням струминно Д.В. Дмитрієнко 47.5 КБ
Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих С.І. Чеберячко 43.5 КБ
Підвищення ефективності протибуксувальних систем електровозів А.І. Кійко 121.2 КБ
Підвищення ефективності процесів і обладнання у виробництві перекисних сполук натрію С.Р. Артем'єв 134.7 КБ
Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів О.В. Заболотний 55.4 КБ
Підвищення ефективності процесів та обладнання для теплової обробки вапняку з використанням НВЧ-енер Іссам Хуссейн Шахін 44.4 КБ
Підвищення ефективності процесів та обладнання для теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюв І.В. Лебединець 30.6 КБ
Підвищення ефективності процесів холодного поперечного видавлювання осесиметричних заготовок з фланц К.І. Коцюбівська 65.1 КБ
Підвищення ефективності процесів чистової обробки на основі аналітичного моделювання силової взаємод Д.В. Криворучко 40.5 КБ
Підвищення ефективності процесу алмазного доведення сферичної поверхні деталі з кераміки медичного п О.Л. Пузирьов 44.0 КБ
Підвищення ефективності процесу вібраційної обробки великогабаритних виробів М.О. Калмиков 43.4 КБ
Підвищення ефективності процесу глибокого безвиводного свердлення ливарних алюмініїв стандартними св В.П. Маршуба 42.0 КБ
Підвищення ефективності процесу експлуатації різальних інструментів на важких токарних верстатах Микола Анатолійович Ткаченко 168.3 КБ
Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення у подовженому магнітному полі Марина Володимирівна Міронова 82.0 КБ
Підвищення ефективності процесу кінцевого фрезерування шляхом забезпечення динамічної стійкості техн С.С. Ємельяненко 67.7 КБ
Підвищення ефективності процесу очистки циліндричних решіт вібраційно-відцентрових сепараторів О.В. Мандрика 47.2 КБ
Підвищення ефективності процесу подрібнення кормів Р.І. Безпалов 44.1 КБ
Підвищення ефективності процесу складання з'єднань деталей з циліндричними поверхнями в умовах гнучк І.І. Юрчишин 88.4 КБ
Підвищення ефективності процесу сокодобування в цукровому виробництві на основі апаратів секційного С.І. Блаженко 182.0 КБ
Підвищення ефективності процесу струминно-абразивного різання на основі аналізу кінетики двофазного О.В. Фомовська 161.4 КБ
Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом С.В. Зубик 321.3 КБ
Підвищення ефективності процесу шліфування інструментальних матеріалів спрямованою зміною характерис І.В. Лєщук 410.3 КБ
Підвищення ефективності радіомереж з пакетною комутацією методами та засобами управління доступом до А.П. Войтер 136.2 КБ
Підвищення ефективності регенерації діетиленгліколю при сушінні природного газу О.В. Качан 48.3 КБ
Підвищення ефективності рекуперативного гальмування електровозів постійного струму С.Д. Суліма 60.1 КБ
Підвищення ефективності ремонту дизелів транспортних засобів оптимізацією ремонтно-обслуговуючих дій О.В. Сушко 57.8 КБ
Підвищення ефективності ремонту шестеренних насосів гідросистем транспортних засобів В.В. Русских 46.1 КБ
Підвищення ефективності роботи горизонтальних водопровідних відстійників (для умов Йорданії) Аль Аззам Мухаммед 27.9 КБ
Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів С.А. Колодійчук 433.8 КБ
Підвищення ефективності роботи завантажувальної пневмогвинтової установки А.А. Ковальов 21.0 КБ
Підвищення ефективності роботи залізничних станцій на основі оптимізації поздовжнього профіля станці Д.М. Козаченко 38.4 КБ
Підвищення ефективності роботи зубчатого зачеплення шляхом зміни жорсткості опор валів циліндричних С.П. Назарчук 41.2 КБ
Підвищення ефективності роботи і довговічності різального комплекту м'ясорізальних вовчків С.О. Некоз 30.2 КБ
Підвищення ефективності роботи комплексу середньообертовий дизель - гвинт регульованого кроку В.О. Штабов 46.6 КБ
Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива Д.С. Адаменко 60.3 КБ
Підвищення ефективності роботи круглов'язальних машин шляхом удосконалення системи гальмування Г.І. Павленко 48.3 КБ
Підвищення ефективності роботи малих холодильних машин на базі сумішей аміак - фторопохідні вуглевод В.А. Чепурненко 436.7 КБ
Підвищення ефективності роботи машин шляхом очищення дизельного палива Г.І. Іванов 60.2 КБ
Підвищення ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних автомобільних п О.М. Куницька 77.6 КБ
Підвищення ефективності роботи освітлювачів із завислим осадом К.Б. Сорокіна 33.5 КБ
Підвищення ефективності роботи печей графітації електродних виробів С.В. Кутузов 81.3 КБ
Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів А.В. Волков 49.6 КБ
Підвищення ефективності роботи розрядних ламп у ступінчастому режимі О.В. Саприка 38.0 КБ
Підвищення ефективності роботи системи "нагрівальна піч - сортопрокатний стан" з використанням енерг В.Я. Перерва 102.1 КБ
Підвищення ефективності роботи системи захисту силових кіл електровозу ДЕ 1 на основі досліджень пер Т.М. Міщенко 99.0 КБ
Підвищення ефективності роботи сошника і прикочуючого котка посівної секції просапної сівалки Дмитро Юрійович Артеменко 107.7 КБ
Підвищення ефективності роботи транспорту на підставі енергоекономічного підходу О.І. Кічкіна 80.6 КБ
Підвищення ефективності роботи упорних і опорних підшипників ковзання суднових валопроводів Т.Ю. Ломаковська 37.3 КБ
Підвищення ефективності роботи упорних підшипників ковзання з важільним вирівнювальним пристроєм суд Д.Л. Кошкін 88.6 КБ
Підвищення ефективності роботи централізованих систем теплопостачання з використанням комп'ютерних т О.Ю. Андрєєв 67.5 КБ
Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей Ю.Є. Зюков 557.7 КБ
Підвищення ефективності роботи шнекових кільцевих бурів в міцних грунтах А.П. Дворніченко 43.4 КБ
Підвищення ефективності робочих коліс радіально-осьових гідромашин на основі математичного моделюван О.М. Хорєв 78.2 КБ
Підвищення ефективності розподілу природного газу в умовах обмежених постачань С.М. Тищик 47.0 КБ
Підвищення ефективності розрахунку магнітних полів у кусково-однорідних лінійних і нелінійних середо А.В. Жильцов 66.7 КБ
Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами В.В. Щербань 46.2 КБ
Підвищення ефективності руйнування гірських порід при бурінні свердловин за рахунок енергії пульсуюч Я.М. Фем'як 46.3 КБ
Підвищення ефективності силових головок для обробки отворів малого діаметра за рахунок застосування О.Л. Кондратюк 47.6 КБ
Підвищення ефективності систем живлення машин для контактного точкового зварювання О.О. Письменний 99.2 КБ
Підвищення ефективності систем опалення газовими трубчастими інфрачервоними нагрівачами М.М. Болотських 116.9 КБ
Підвищення ефективності систем охолодження тягового електроустаткування локомотивів удосконаленням п О.В. Кущенко 58.0 КБ
Підвищення ефективності систем управління процесами заводських перевезень безрейковим колісним транс Г.Ф. Бабушкін 89.5 КБ
Підвищення ефективності систем управління телекомунікаційними мережами О.М. Ткаченко 143.3 КБ
Підвищення ефективності системи вимірювання вібрації турбоагрегатів АЕС М.М. Кньовець 87.6 КБ
Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослинного походження для теплоенергетичних установо М.І. Кулик 83.7 КБ
Підвищення ефективності спільної роботи вантажних автомобілів і вантажно-розвантажувальних засобів О.П. Калініченко 80.6 КБ
Підвищення ефективності суднових дизельних енергетичних установок в тропічних умовах експлуатації Ву Дик Бао 566.2 КБ
Підвищення ефективності суднових дизельних установок при роботі на паливах широкого фракційного скла Буй Ань Тхи 52.9 КБ
Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних прис О.М. Маринець 59.5 КБ
Підвищення ефективності суднових котлів при спалюванні водопаливних емульсій А.В. Горячкін 43.1 КБ
Підвищення ефективності суднового пропульсивного комплексу з малообертовим двигуном мінімального тип Б.М. Личко 68.2 КБ
Підвищення ефективності сумісної роботи водосховищ та бризкальних систем охолодження ТЕС та АЕС О.О. Тертичний 72.1 КБ
Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів суднових систем мікроклім А.М. Радченко 46.8 КБ
Підвищення ефективності сухої очистки газів за допомогою інерційних апаратів О.В. Шушляков 174.7 КБ
Підвищення ефективності сушіння зерна в сушарках періодичної дії В.О. Лісецький 57.8 КБ
Підвищення ефективності та надійності АСДК для моніторингу втрат потужності в електроенергетичних си М.М. Тітов 225.3 КБ
Підвищення ефективності та оптимізація режимів роботи систем суднового мікроклімату В.А. Голіков 102.0 КБ
Підвищення ефективності та якості складання роторів газотурбінних двигунів барабанно-дискової констр Е.В. Кондратюк 108.8 КБ
Підвищення ефективності телемедичних засобів проведення остеосцинтиграфії Д.С. Замятін 54.8 КБ
Підвищення ефективності тепло- і холодоспоживання на суднах М.І. Радченко 79.0 КБ
Підвищення ефективності тепловикористання на основі удосконалення параметричних характеристик систем О.В. Кошельнік 60.4 КБ
Підвищення ефективності тепловідведення замкнутих систем охолодження суднових енергоустановок з зану Д.О. Владецький 53.5 КБ
Підвищення ефективності тепловоза застосуванням водомасляного пластинчатого теплообмінника О.Л. Ігнатьєв 45.5 КБ
Підвищення ефективності теплогенеруючих установок в умовах екологічного моніторингу М.Д. Андрійчук 77.1 КБ
Підвищення ефективності технічної експлуатації середньообертових дизелів морських суден В.М. Бабенко 102.0 КБ
Підвищення ефективності технології виготовлення підшипників ковзання високошвидкісних турбокомпресор В.С. Марцинковський 53.1 КБ
Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів з Е.Р. Самкова 44.6 КБ
Підвищення ефективності технології круглого зовнішнього врізного шліфування шляхом вибору раціональн А.В. Євтухов 53.6 КБ
Підвищення ефективності технології переетерифікації жирів О.М. Криволапов 29.6 КБ
Підвищення ефективності технології фарбування сірчистими барвниками із застосуванням очищених стічни Г.С. Олійник 47.5 КБ
Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя поршневих насосів С.М. Яценко 372.9 КБ
Підвищення ефективності технології фінішної обробки світловідбиваючих поверхонь деталей із тонкого л В.Г. Шкурупій 99.9 КБ
Підвищення ефективності технології фінішної обробки циліндричних поверхонь твердосплавних виробів С.О. Дитиненко 57.4 КБ
Підвищення ефективності технологій вилучення вибухонебезпечних речовин з непридатних боєприпасів О.М. Маркін 267.8 КБ
Підвищення ефективності технологічних процесів детонаційного напилювання покриттів на основі комплек М.Ю. Харламов 69.1 КБ
Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій В.О. Татарчук 81.8 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу вторинної сепарації картоплі А.М. Брюховецький 277.9 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу дозування концентрованих кормів В.В. Лангазов 56.0 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу дозування цілих та різаних бульб картоплі при садінні В.М. Демченко 52.8 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу обмолоту і розробка конструкції молотарки качанів кук Д.М. Бахарєв 51.3 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу обробки деталей за рахунок забезпечення надійності ві Л.М. Богданова 60.5 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу пунктирного висіву насіння соняшнику струминною пневм А.В. Щеглов 63.3 КБ
Підвищення ефективності технологічного процесу сушки зернових культур А.В. Фесенко 46.3 КБ