Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Медико-генетичне консультування в системі генетичного моніторингу населення - В.О. Галаган
Обгрунтовано значення медико-генетичного консультування в системі генетичного моніторингу. Проаналізовано вроджену та спадкову патологію серед сімей, яким надано медико-генетичне консультування протягом 1999 - 2002 рр., визначено рівень сегрегаційної та мутаційної компоненти. Виявлено чинники ризику формування вродженої патології серед новонароджених, самовільних викиднів, неплідних шлюбів (вік подружжя, його хронічні інфекційні та екстрагенітальні захворювання, професійні шкідливості, шкідливі звички). Наголошено на необхідності медико-генетичного консультування всіх вагітних жінок та подружніх пар з питань планування вагітності. Показано, що для верифікації діагнозу та лікування патології у роботі лікаря-генетика необхідна етапність. Розроблено систему збору та обробки інформації для прогнозування генетичних процесів серед населення.

Методи і засоби дослідження об'єктів, що обертаються, за тепловими полями - В.В. Грабко
Обгрунтовано значення медико-генетичного консультування в системі генетичного моніторингу. Проаналізовано вроджену та спадкову патологію серед сімей, яким надано медико-генетичне консультування протягом 1999 - 2002 рр., визначено рівень сегрегаційної та мутаційної компоненти. Виявлено чинники ризику формування вродженої патології серед новонароджених, самовільних викиднів, неплідних шлюбів (вік подружжя, його хронічні інфекційні та екстрагенітальні захворювання, професійні шкідливості, шкідливі звички). Наголошено на необхідності медико-генетичного консультування всіх вагітних жінок та подружніх пар з питань планування вагітності. Показано, що для верифікації діагнозу та лікування патології у роботі лікаря-генетика необхідна етапність. Розроблено систему збору та обробки інформації для прогнозування генетичних процесів серед населення.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високооб А.О. Хандримайлов 68.6 КБ
Вдосконалення асиметричних біморфних випромінюючих п'єзокерамічних перетворювачів С.В. Ротте 70.1 КБ
Вдосконалення барабанного очисника головок коренеплодів О.О. Герасимчук 50.9 КБ
Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно- насосних установок для ви В.А. Ровінський 50.6 КБ
Вдосконалення взаємодії процесів грохочення та сходу шихти на колошнику для підвищення ефективності А.О. Верховська 44.7 КБ
Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в п В.П. Косінов 50.9 КБ
Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів рад Б.А. Артюшенко 40.3 КБ
Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосни О.В. Євчук 47.2 КБ
Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю Д.В. Полковніченко 54.1 КБ
Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання від О.С. Безчерев 50.9 КБ
Вдосконалення електропневматичних апаратів гальмівного приводу автотранспортних засобів М.Г. Михалевич 101.0 КБ
Вдосконалення ефективності контролю при ремонті тягових електричних машин в умовах депо В.В. Артеменко 76.3 КБ
Вдосконалення колекторних тягових двигунів для рухомого складу при пульсуючій та імпульсній напрузі Н.П. Карпенко 41.2 КБ
Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем Р.В. Кочан 71.0 КБ
Вдосконалення методики і технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів В.О. Білецький 56.6 КБ
Вдосконалення методики організації та визначення дислокації пунктів комплексного діагностування магі В.О. Матяш 37.0 КБ
Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони І.І. Чудик 53.9 КБ
Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостере В.С. Овечкін 77.1 КБ
Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання Арманду Мужинга 65.3 КБ
Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних В.Г. Гадяка 597.1 КБ
Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювал Андрій Анатолійович Марусенков 39.6 КБ
Вдосконалення методів і засобів вимірювання параметрів електронно-променевої безтигельної зонної пла Г.В. Порєв 118.8 КБ
Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електр О.В. Мельникова 33.2 КБ
Вдосконалення методів керування суднами з вітрорушіями С.І. Заічко 161.5 КБ
Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підзем С.О. Попов 129.4 КБ
Вдосконалення методів оперативної корекції маршруту судна О.Л. Вагущенко 156.3 КБ
Вдосконалення методів проводки судна в стислих умовах плавання В.М. Широков 128.2 КБ
Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свер Р.В. Рачкевич 962.3 КБ
Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапаратів та пневматичного гальмівного приводу автотр О.В. Крамський 71.1 КБ
Вдосконалення методів розрахунку і проектування процесу гвинтової екструзії О.В. Прокоф'єва 91.3 КБ
Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прик В.М. Корбутяк 49.1 КБ
Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються І.І. Пугач 70.5 КБ
Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомог Ю.К. Припотень 57.7 КБ
Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання В.М. Новосад 82.0 КБ
Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспожива О.В. Коцар 33.2 КБ
Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв'язку Ю.М. Правик 368.5 КБ
Вдосконалення методів управління судном у вузькості Є.П. Чапчай 140.4 КБ
Вдосконалення методу визначення раціонального режиму профілактичного обслуговування транспортних зас С.О. Сметана 81.0 КБ
Вдосконалення методу і засобів лазерного мас-спектрометричного контролю складу тугоплавких матеріалі Т.І. Бутенко 44.8 КБ
Вдосконалення методу теплового розрахунку автомобільних дискових гальм при тривалих гальмуваннях на Я.П. Яворський 45.6 КБ
Вдосконалення міжопераційних процесів транспортно-складського комплексу І.В. Ніколаєнко 35.7 КБ
Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази Г.І. Барило 906.4 КБ
Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємст О.М. Возний 34.6 КБ
Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж М.В. Ситніченко 35.2 КБ
Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення для оцінювання якості питного водопостачання О.Й. Гонсьор 55.5 КБ
Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод О.А. Круглова 48.3 КБ
Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об'єктів з а С.Л. Михайлюта 96.4 КБ
Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об'єктах міського жит Осама Радван 31.7 КБ
Вдосконалення оцінки експлуатаційної придатності конструкцій промислових будівель в умовах нерівномі А.О. Ісмагілов 55.8 КБ
Вдосконалення п'єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів С.О. Філімонов 823.5 КБ
Вдосконалення п'єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин Ж.В. Сотула 1.51 МБ
Вдосконалення параметрів та математичне моделювання віброакустичних характеристик верстатів Джаалук Алі 42.5 КБ
Вдосконалення підбирачів стебел льону Ю.О. Цикалюк 25.8 КБ
Вдосконалення пресово-дифузійної технології сокодобування в цукровому виробництві В.Г. Крамар 116.9 КБ
Вдосконалення приладів теплового контролю складу речовин на основі застосування сенсорів з P-N перех О.В. Іванченко 201.0 КБ
Вдосконалення пристроїв льонорозстилочних машин С.М. Рудий 48.7 КБ
Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокаційних об'єктів в присутності завад з використанням с Костянтин Володимирович Нетребенко 299.1 КБ
Вдосконалення пристроїв тепловідведення замкнутих систем охолодження енергетичних установок суден та О.О. Луньов 44.8 КБ
Вдосконалення прогнозу малоамплітудних диз'юнктивних та плікативних порушень при проведенні пластови І.Є. Кольчик 26.1 КБ
Вдосконалення просторових механізмів циклових швейних напівавтоматів Г.В. Кошель 78.7 КБ
Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю форму О.Ф. Протасенко 38.6 КБ
Вдосконалення процеса керування пневматичною підвіскою автотранспортних засобів А.І. Шилов 55.4 КБ
Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосеред В.А. Корогодський 39.4 КБ
Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором В.Я. Максимик 28.9 КБ
Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємств В.В. Дуб 23.0 КБ
Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складної форми В.І. Малиновський 62.7 КБ
Вдосконалення процесу проектування формованих підошов І.Т. Врона 49.9 КБ
Вдосконалення процесу регулювання гальмівних сил на автотранспортних засобах категорії М3 В.І. Кирчатий 44.5 КБ
Вдосконалення процесу у теплової обробки бурякової стружки в дифузійних установках бурякоцукрового в Л.А. Верхола 38.5 КБ
Вдосконалення режимів алітування для забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей О.І. Шимко 45.5 КБ
Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронавантаженності несучих систем автомобіля М.В. Дячук 56.0 КБ
Вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових б Є.М. Єрмак 58.5 КБ
Вдосконалення систем з постійними магнітами залізовіддільників барабанного типу Віктор Володимирович Букреєв 61.2 КБ
Вдосконалення систем керування гідроприводів з LS-регулюванням Л.Г. Козлов 13.1 КБ
Вдосконалення систем охолодження в технологіях одержання газів високої чистоти О.В. Дьяченко 56.8 КБ
Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв'язку на базі xDSL технологій О.І. Цопа 58.0 КБ
Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі А.С. Мустафа 944.8 КБ
Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції В.М. Дворак 71.8 КБ
Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судновод Є.Ф. Мельник 95.4 КБ
Вдосконалення структури сплавів для валків дрібносортових прокатних станів з метою підвищення їх екс В.В. Горбатенко 45.3 КБ
Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами А.В. Федорук 44.7 КБ
Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець з високоміцного чавуну для М.В. Боровик 160.3 КБ
Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів М.В. Лігоцький 25.5 КБ
Вдосконалення технології доменної плавки на підставі контролю газодинамічних властивостей шихтових м О.М. Тищенко 35.4 КБ
Вдосконалення технології дрібнорозмірних бетонних виробів способом вібраційних термосилових впливів В.В. Швець 111.2 КБ
Вдосконалення технології електронної обробки та якості оптичних виробів І.В. Яценко 69.5 КБ
Вдосконалення технології згущених молочних продуктів з використанням вакуумної гомогенізації О.В. Кочубей 34.5 КБ
Вдосконалення технології і організації заводського ремонту тепловозів з урахуванням зменшення витрат І.Є. Батюшин 27.3 КБ
Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного ковша в кристалізатор високошвидкі Є.В. Штепан 33.4 КБ
Вдосконалення технології комбінованих м'ясних продуктів з використанням рослинних білків Л.Ю. Авдєєва 34.1 КБ
Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- і диметилолкарбаміду - форк С.В. Федорченко 40.9 КБ
Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бі О.В. Булах 51.9 КБ
Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації п С.Є. Барташевський 36.4 КБ
Вдосконалення технології ремонту автомобільних двигунів підвищенням якості гільз циліндрів О.М. Леоненко 707.2 КБ
Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію В.О. Маєвський 73.9 КБ
Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами М.Б. Харитонов 52.6 КБ
Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам'яної солі в умовах ДВО "Артемсіль" С.М. Пирін 77.9 КБ
Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картограф І.М. Заєць 63.9 КБ
Вдосконалення технології та технічних засобів механізованого збирання цибулі В.М. Мітін 37.9 КБ
Вдосконалення технологій вводу-виводу картографічної інформації в кадастрових геоінформаційних систе К.О. Гермонова 43.1 КБ
Вдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну Н.В. Сич 36.8 КБ
Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реаліза Ю.А. Воробйов 37.5 КБ
Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів Т.І. Кулік 59.3 КБ
Вдосконалення технологічного процесу осушення сільськогосподарських угідь за допомогою об'ємних дрен Леонід Степанович Серілко 51.3 КБ
Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізорудних обкотишів з метою підвищення їх якості та зн М.М. Бойко 83.2 КБ
Вдосконалення форми напірної характеристики малогабаритної насосної ступені шнекового типу І.П. Каплун 2.20 МБ
Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку Ю.А. Кукура 32.2 КБ
Вдосконалення формувачів імпульсів управління для блокованих тиристорів О.Г. Алєксєєв 43.1 КБ
Вдосконалення характеристик низькоемісійних камер згоряння газотурбінних двигунів методами математич Г.Б. Мостіпаненко 67.0 КБ
Вдосконалення хімічного складу та режимів термічної обробки легованих сталей, схильних до водневого К.І. Ткаченко 33.7 КБ
Вдосконалення якості концентрованих томатопродуктів в процесі їх виробництва В.С. Ольховська 118.8 КБ
Веб-сайт як об'єкт графічного дизайну Д.В. Бородаєв 40.8 КБ
Векторне керування асинхронними двигунами Є.Є. Потапенко 91.3 КБ
Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на С.В. Король 263.3 КБ
Вентильний реактивний двигун з програмним формуванням вихідних характеристик Ю.В. Мнускін 81.5 КБ