Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 39, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному - О.В. Шульга
Висвітлено проблему визначення положень небесних об'єктів до 15m з систематичними похибками не гірше від +- 0".02 до +- 0".03 та вмпадковими похибками не гірше від +- С 0".03 до +- 0".04 для зірок 8m - 11m та не гірше від +- 0".07 до +- 0".09 для зірок 12m - 15m. Розроблено та запатентовано конструкцію аксіального меридіанного круга (АМК). Створено прикладну теорію АМК. Викладено методики дослідження його параметрів. Виготовлено оптико-механічні вузли АМК, зірковий та автоколімаційний мікрометри з використанням ПЗЗ приймачів і скануючу відлікову систему круга. Побудовано павільйони та допоміжні будівлі АМК. Виконано дослідження параметрів та інструментальної системи АМК з використанням методу безперервного контролю рухомих вузлів і деталей АМК. Здійснено регулярні спостереження на телескопі та одержано каталоги положень: 9146 зірок до 15m за списком каталогу GSC навколо 190 позагалактичних радіоджерел (AMC1C), 1415 зірок 8m - 10m за списком каталогу HIPPARCOS (AMC1A).

Транспортні та рівноважні властивості 1-1 електролітів в розчинниках з низькими значеннями діелектри - В.Г. Панченко
Висвітлено проблему визначення положень небесних об'єктів до 15m з систематичними похибками не гірше від +- 0".02 до +- 0".03 та вмпадковими похибками не гірше від +- С 0".03 до +- 0".04 для зірок 8m - 11m та не гірше від +- 0".07 до +- 0".09 для зірок 12m - 15m. Розроблено та запатентовано конструкцію аксіального меридіанного круга (АМК). Створено прикладну теорію АМК. Викладено методики дослідження його параметрів. Виготовлено оптико-механічні вузли АМК, зірковий та автоколімаційний мікрометри з використанням ПЗЗ приймачів і скануючу відлікову систему круга. Побудовано павільйони та допоміжні будівлі АМК. Виконано дослідження параметрів та інструментальної системи АМК з використанням методу безперервного контролю рухомих вузлів і деталей АМК. Здійснено регулярні спостереження на телескопі та одержано каталоги положень: 9146 зірок до 15m за списком каталогу GSC навколо 190 позагалактичних радіоджерел (AMC1C), 1415 зірок 8m - 10m за списком каталогу HIPPARCOS (AMC1A).
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 39, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підвищення ефективності використання сонячної енергії за допомогою колекторів з концентраторами О.Ю. Паламарчук 343.6 КБ
Підвищення ефективності використання твердосплавних різців на основі об'ємного моделювання їх термом О.М. Нощенко 67.6 КБ
Підвищення ефективності використання теплового обладнання при первинній переробці нафти А.О. Бєлоусов 59.3 КБ
Підвищення ефективності використання техніко-економічних показників енергоустаткування в інтегровані Т.Л. Дуель 110.6 КБ
Підвищення ефективності випарного охолодження в системах промислової теплоенергетики О.А. Климчук 69.7 КБ
Підвищення ефективності виробництва автосервісних підприємств на основі пріоритетів транспортного пр О.І. Субочев 39.7 КБ
Підвищення ефективності виробництва залізорудних обкотишів на основі впровадження нових енерго- і ре В.П. Мовчан 71.3 КБ
Підвищення ефективності вібраційного різання важкооброблюваних матеріалів лезовим інструментом В.А. Чубенко 37.7 КБ
Підвищення ефективності віброабразивної обробки шляхом раціонального вибору її основних параметрів О.В. Бранспіз 66.5 КБ
Підвищення ефективності віброзахисних систем енергетичних установок Д.Л. Кореневський 81.9 КБ
Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна С.П. Степаненко 205.1 КБ
Підвищення ефективності відбійки порід в кар'єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лі В.Д. Бетін 44.6 КБ
Підвищення ефективності внутрішнього штучного освітлення в умовах виробництва Ю.П. Мисюк 43.3 КБ
Підвищення ефективності впровадження та керування конденсаторними установками в електричних мережах Айман Тахер Алі Хінді 65.9 КБ
Підвищення ефективності газополуменевого напилення порошкових матеріалів з низькою теплопровідністю В.М. Лопата 75.5 КБ
Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в си В.В. Гранкіна 43.8 КБ
Підвищення ефективності газотурбінних установок та парогазових установок шляхом удосконалення внутрі Кахер Абу Ельджадаіль 36.8 КБ
Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних машин застосуванням нових фрикційних ма Є.В. Полупан 44.2 КБ
Підвищення ефективності гідравлічних слідкуючих приводів випробувального устаткування О.М. Скляревський 1.20 МБ
Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових процесів при приготуванні сусла в умовах міні-пив О.М. Чепелюк 64.1 КБ
Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями П.Б. Поздняков 84.9 КБ
Підвищення ефективності графітизуючого модифікування високоміцного чавуну А.П. Єременко 25.4 КБ
Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електр В.С. Камаєв 75.3 КБ
Підвищення ефективності дизельних установок транспортних рефрижераторів В.П. Кот 62.0 КБ
Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюва В.Т. Щетинін 42.2 КБ
Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід Л.Д. Воробйова 54.6 КБ
Підвищення ефективності додаткового очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагенті С.А. Замура 44.4 КБ
Підвищення ефективності доменної плавки удосконаленням управління процесами в горні печі В.П. Лялюк 68.7 КБ
Підвищення ефективності дроблення агломерату шляхом удосконалення конструктивних параметрів одновалк О.О. Левченко 65.7 КБ
Підвищення ефективності дуттєвих режимів конвертерів на основі дослідження гідродинаміки та перемішу А.П. Мішалкін 42.0 КБ
Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацією строків заміни моторних олив А.Б. Григоров 55.6 КБ
Підвищення ефективності експлуатації автомобілів використанням моторних палив з високооктановими кис А.В. Ільченко 42.6 КБ
Підвищення ефективності експлуатації виконавчих механізмів суднових пристроїв В.П. Кардаш 57.7 КБ
Підвищення ефективності експлуатації гідроагрегатів будівельних і дорожніх машин удосконаленням борт І.Г. Пімонов 212.5 КБ
Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу С.Ф. Савула 143.9 КБ
Підвищення ефективності експлуатації мастильних систем циліндрів суднових дизелів О.О. Задорожний 59.5 КБ
Підвищення ефективності експлуатації рухомого складу залізниць України шляхом уніфікації електричних О.І. Момот 74.3 КБ
Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів О.В. Мамлюк 63.5 КБ
Підвищення ефективності експлуатації синхронних двигунів компресорних станцій локомотивних та вагонн А.П. Зубко 112.3 КБ
Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих ваг Руслана Геннадіївна Коробйова 88.5 КБ
Підвищення ефективності експлуатації точкового колійного датчика за рахунок структурного синтезу А.А. Прилипко 75.0 КБ
Підвищення ефективності експлуатації утилізаційних контурів морських суден В.М. Ромашко 53.1 КБ
Підвищення ефективності експлуатації штангових глибинно-насосних установок у вертикальних і викривле О.В. Прозур 47.0 КБ
Підвищення ефективності електричних парогенераторів шляхом інтенсифікації теплообміну кипіння у щіли Л.Б. Кабакова 28.9 КБ
Підвищення ефективності електромеханічних ультразвукових концентраторів на основі методу симетрій К.О. Трапезон 151.6 КБ
Підвищення ефективності електронної технології та обладнання для фінішної обробки оптичних пластин п М.О. Бондаренко 39.3 КБ
Підвищення ефективності електропоїздів змінного струму використанням електропередачі зі змінною стру М.І. Фалалєєв 75.0 КБ
Підвищення ефективності електропривода побутових занурювальних помп шляхом використання вентильних і А.Р. Лучко 46.9 КБ
Підвищення ефективності електроспоживання електрорухомого складу постійного струму О.І. Саблін 752.8 КБ
Підвищення ефективності електротехнічного комплексу індукційного нагріву для пресування заготовок ву Д.С. Яримбаш 94.1 КБ
Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в комп'ютерних системах і мережах Хазем Мох'д Саід Абдел Маджід Хатамлех 61.5 КБ
Підвищення ефективності засобів виявлення та виправлення помилок в послідовних інтерфейсах комп'ютер Мулкі Ахмед Ясін Ал Бадайнех 75.3 КБ
Підвищення ефективності засобів передачі інформації по каналам з обмеженою смугою А.А. Астраханцев 134.9 КБ
Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп'ютерних си Нгуєн Чан Куок Вінь 155.1 КБ
Підвищення ефективності застосування пресового обладнання в легкій промисловості О.С. Поліщук 58.8 КБ
Підвищення ефективності застосування універсальних різців за рахунок оптимізації геометричних параме Ю.О. Гриньов 33.2 КБ
Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів Ф. Аль-Зурейкат 59.8 КБ
Підвищення ефективності захисної системи вантажопідйомних кранів при угоні вітром О.І. Іваненко 33.2 КБ
Підвищення ефективності захисту інформації в комп'ютерних системах на основі використання стохастичн О.А. Абабне 50.6 КБ
Підвищення ефективності збірних відрізних різців для важких верстатів шляхом забезпечення міцності р С.Л. Міранцов 51.6 КБ
Підвищення ефективності зварювального обладнання на основі дослідження імпульсних дій в системі пода В.О. Лебедєв 89.1 КБ
Підвищення ефективності землерийно-транспортних машин циклічної дії (на прикладі бульдозерів) О.Г. Тулузов 95.8 КБ
Підвищення ефективності зневоднення осадів на мулових майданчиках В.Ю. Сорокіна 56.4 КБ
Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг у кар'єрах О.В. Нестеренко 105.2 КБ
Підвищення ефективності зниження зовнішніх магнітних полів електричних машин змінного струму О.Ю. Пилюгіна 59.1 КБ
Підвищення ефективності зуборізних довбачів за рахунок використання автономних значень зовнішніх і б Н.В. Кондусова 172.8 КБ
Підвищення ефективності і надійності роботи систем водопостачання (проектування, реконструкція й екс І.М. Рябченко 88.5 КБ
Підвищення ефективності ізоляції котлів і трубопроводів теплових мереж В.П. Марценко 30.3 КБ
Підвищення ефективності інтегрованих технологій пошарового вирощування виробів на основі статистично С.І. Чернишов 58.1 КБ
Підвищення ефективності керування малими вітрильними суднами Альберт Георгійович Назаров 48.0 КБ
Підвищення ефективності керування судном у портових водах А.Г. Степаненко 93.8 КБ
Підвищення ефективності кислотозахисного оздоблення текстильних матеріалів шляхом комплексної оцінки Г.О. Скрипко 99.8 КБ
Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей Т.В. Михайлова 63.5 КБ
Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пи С.І. Кузнєцов 89.9 КБ
Підвищення ефективності конвективного сушіння пиломатеріалів (на прикладі умовного матеріалу) А.В. Полоз 90.9 КБ
Підвищення ефективності контрейлерних перевезень Ю.О. Сілантьєва 38.1 КБ
Підвищення ефективності контролю технічного стану наземних радіоелектронних засобів забезпечення пол О.В. Зуєв 50.4 КБ
Підвищення ефективності контурного шліфування на верстатах з ЧПУ Халід Абдель-Рахман Талаб Абдрабу Абу Ел Хусейн 33.7 КБ
Підвищення ефективності лазерної обробки використання спеціальних систем фокусування на базі сферичн В.В. Роман 38.5 КБ
Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації Р.М. Говдяк 1.13 МБ
Підвищення ефективності металогідридних елементів тепловикористовуючих установок Н.А. Чорна 39.8 КБ
Підвищення ефективності методів зниження зовнішнього магнітного поля електричних машин постійного ст П.М. Добродєєв 50.0 КБ
Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розріджени Л.В. Лазько 46.2 КБ
Підвищення ефективності методу "стіна в грунті" з використанням імпульсного глинозмішувача О.М. Махиня 422.2 КБ
Підвищення ефективності механізованого технологічного процесу вирощування та збирання озимого ріпаку В.М. Зубко 484.1 КБ
Підвищення ефективності механічної обробки виробів із сталей типу 38ХН3МФА з підвищеними характерист Ю.І. Паршин 40.6 КБ
Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ С.М. Макаров 2.83 МБ
Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху авт О.Д. Гульчак 101.7 КБ
Підвищення ефективності мобільних телекомунікаційних систем цивільної авіації на основі покращення я Абдель- Рахман Камел Кавасмі 35.1 КБ
Підвищення ефективності моніторингу втрат електроенергії в розподільчих мережах О.О. Мірошник 82.7 КБ
Підвищення ефективності обробки безвольфрамових твердих сплавів групи СТІМ комбінованим алмазним шлі М.І. Белявцев 33.3 КБ
Підвищення ефективності обробки великогабаритних плоскісних виробів активізацією руху робочого серед Андрій Володимирович Міцик 82.3 КБ
Підвищення ефективності обробки деталей у вібруючих контейнерах С.М. Ясунік 35.3 КБ
Підвищення ефективності обробки жировміщуючих стічних вод м'ясомолочної промисловості С.В. Лукашенко 121.1 КБ
Підвищення ефективності обробки наскрізних отворів комбінованим інструментом О.В. Мірошниченко 68.2 КБ
Підвищення ефективності обробки отворів на багатоцільових верстатах Д.О. Міненко 81.2 КБ
Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивними зарядами О.О. Юрко 361.9 КБ
Підвищення ефективності оптичних прицілів для стрілецької зброї М.В. Сенаторов 1.22 МБ
Підвищення ефективності оптичних транспортних систем М.М. Климаш 1.46 МБ
Підвищення ефективності очищення газів вентиляційних викидів вихровим турбулентним промивником Оксана Сергіївна Пранцуз 75.0 КБ
Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення прогресивного попереднього ва С.О. Авдієнко 74.9 КБ
Підвищення ефективності очищення суднових нафтовмісних вод у коалесцувальній сепараційній установці Д.В. Пчелінцев 50.9 КБ
Підвищення ефективності перевезень на металургійних підприємствах раціональним використанням вантажн С.М. Турпак 44.5 КБ
Підвищення ефективності перевезень твердих побутових відходів Олександр Петрович Процик 44.5 КБ
Підвищення ефективності передавача радіотехнічної системи оптичного діапазону для зондування домішок О.А. Зарудний 55.1 КБ
Підвищення ефективності передачі потужності в суднових дизельних пропульсивних комплексах В.В. Будашко 56.1 КБ
Підвищення ефективності передачі потужності до суднових підрулюючих пристроїв Бендахман Букхалфа 41.7 КБ
Підвищення ефективності передачі телефонних сигналів по цифровим трактам методом вибіркової дискрети О.В. Онацький 26.7 КБ
Підвищення ефективності переміщення вантажів трубопровідним транспортом засобами струминної арматури Д.О. Сьомін 45.4 КБ
Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів Юрій Романович Дадак 50.2 КБ
Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалю Я.Д. Ярош 73.0 КБ
Підвищення ефективності пилоочищення вентиляційних викидів котлоагрегатів горизонтальними електрофіл А.Г. Акініна 75.0 КБ
Підвищення ефективності пігментної технології при друкуванні текстильних матеріалів із целюлозних во Т.А. Попович 64.8 КБ
Підвищення ефективності пігментної технології при фарбуванні бавовняних тканин І.О. Самойленко 61.7 КБ
Підвищення ефективності післяопераційних випробувань електричних машин при капітальному ремонті на п В.М. Манько 67.4 КБ