Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 37, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему - Наталія Анатоліївна Макаренко


Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України - О.Є. Короленко
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 37, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості урахування вітрового навантаження в оцінках стійкості сталевих вертикальних циліндричних Ю.В. Федоряка 53.4 КБ
Особливості утворення та методи запобігання оксидних включень у швах при зварюванні алюмінієвих спла Анатолій Григорович Покляцький 24.7 КБ
Особливості фазо-та структуроутворення, шляхи підвищення функціональних властивостей детонаційних по Максим Юрійович Барабаш 38.1 КБ
Особливості формування проектно-образного мислення дизайнера В.В. Турчин 37.5 КБ
Особливості формування структури та властивостей вуглецевих сталей при газоповітряному охолодженні т А.Ю. Борисенко 28.9 КБ
Особливості формування структури тонких гарячекатаних штаб і розробка технологічних режимів, що запо О.В. Янковський 32.6 КБ
Особливості формування температури та коефіцієнтів відбиття земних покровів у тепловому ІЧ- і НВЧ-ді Л.Д. Вульфсон 100.0 КБ
Особливості формування тонкої кристалічної структури та оптимізація процесів гарячої штамповки порош А.А. Мамонова 41.6 КБ
Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження Я.В. Редько 62.5 КБ
Отримання стабілізованої полімерної сірки з розчинів натрію тіосульфату А.Б. Гелеш 53.0 КБ
Отримання структур з квантовими ямами, гетероструктур та тонких плівок напівпровідників А4 С.М. Давиденко 38.6 КБ
Отримання та дослідження кремнієвих структур з алмазними та алмазоподібними плівками Т.В. Семікіна 31.7 КБ
Отримання телуру високої чистоти з пониженим вмістом кисню для рідинофазної епітаксії твердих розчин В.А. Тербан 42.0 КБ
Отримання швидкозагартованих високореакційних та тугоплавких сплавів при індукційному та плазмово-ду Ю.О. Никитенко 60.0 КБ
Отримання, структуроутворення та властивості композиційних матеріалів системи TiN - ALN для вузлів т Т.В. Мосіна 25.7 КБ
Оцінка виробничого ризику проекту при формуванні договірної ціни І.В. Поповиченко 30.5 КБ
Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і розробка способу їх очистки М.І. Братах 385.8 КБ
Оцінка граничного стану трубопроводів, резервуарів і посудин тиску на основі розробленої експертної В.М. Тороп 103.7 КБ
Оцінка довговічності насосних штанг з урахуванням експлуатаційних факторів П.В. Пушкар 38.3 КБ
Оцінка експлуатаційного стану дорожніх покриттів на основі вдосконалення методів вимірювання рівност Р.В. Смолянюк 36.0 КБ
Оцінка ефективності комутованої Ethernet параметричними сітями Петрі Тетяна Рудольфівна Шмельова 63.4 КБ
Оцінка ефективності протекторного захисту від корозії механічно навантажених низьколегованих сталей Б.Я. Генега 61.1 КБ
Оцінка жорсткості та деформативності дерев'яних балок з урахуванням зсувних депланацій перерізів В.В. Муравльов 92.9 КБ
Оцінка залишкового ресурсу конструкційних алюмінієвих сплавів по еволюції деформаційного рельєфу пов О.М. Карускевич 28.5 КБ
Оцінка запасу газодинамічної стійкості компресорів авіаційних ГТД в експлуатації В.В. Ратинський 56.1 КБ
Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності Б.С. Штангрет 49.1 КБ
Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику Ф.І. Павлов 63.9 КБ
Оцінка і нормалізація якості електроенергії в електричних мережах великого промислового центру Курді Башар 54.0 КБ
Оцінка і прогнозування мікроструктури, властивостей робочого шару прокатних валків з високохромистог О.Г. Попова 35.0 КБ
Оцінка міцності кладки та її однорідності у будівельних конструкціях імпульсними методами В.П. Глуховський 400.4 КБ
Оцінка міцності навсікосно зігнутих балок на основі дволінійних розрахункових діаграм деформування б О.В. Бойко 127.0 КБ
Оцінка можливих пошкоджень деталей металургійних машин при конструюванні і технічному обслуговуванні В.М. Ручко 64.3 КБ
Оцінка надійності сталевих балок з дефектами В.О. Семко 70.0 КБ
Оцінка напружено- деформованого стану обробок станційних виробок метрополітену та оточуючих порід з Касєм Ахмєд Абдел Хаді Аль-Хадж Абдулла 136.2 КБ
Оцінка напружено- деформованого стану обробок станційних виробок метрополітену та оточуючих порід з Касєм Ахмед Абдел Хаді Аль-Хадж Абдулла 19.7 КБ
Оцінка параметрів метеорної зони атмосфери фазовими радіотехнічними системами Д.Б. Євсєєв 194.0 КБ
Оцінка параметрів та фільтрація зображень земної поверхні з урахуванням детермінованої та випадкової М.Л. Усс 875.2 КБ
Оцінка працездатності дерев'яних конструкцій по параметрам їх деформування В.М. Луцьковський 9.7 КБ
Оцінка працездатності елементів старої цегляної кладки Сергій Леонідович Андрух 64.9 КБ
Оцінка пропускної здатності двосмугових автомобільних доріг з урахуванням закономірностей поведінки Л.О. Коваленко 59.1 КБ
Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обгрунтуван А.В. Панасюк 39.0 КБ
Оцінка ризику третьої сторони і визначення зон громадської безпеки на околиці аеропорту Хайдар Хусейн Ахмед 47.0 КБ
Оцінка рівня професійної підготовки льотного складу при початковому навчанні С.М. Андрєєв 53.2 КБ
Оцінка роботи концентраційних та водневих гальванопар і їх впливу на корозію конструкційних матеріал В.Г. Захарчук 1.04 МБ
Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд та конструкцій із застосуванням теорії ризику К.М. Бабік 404.1 КБ
Оцінка складових додаткових втрат електроенергії в системах з напівпровідниковими перетворювачами І.П. Радиш 61.2 КБ
Оцінка сортів черешні української селекції на придатність до заморожування, зберігання та наступної І.Є. Іванова 41.7 КБ
Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечн О.В. Гладка 107.5 КБ
Оцінка стану технологічного процесу виготовлення деталей динамічно настроюваних приладів М.М. Клочко 49.6 КБ
Оцінка стану транспортних систем у задачах організації руху автотранспортних засобів С.М. Костюченко 4.77 МБ
Оцінка стійкості підземних протяжних виробок, що проведені в неоднорідному породному масиві, на осно Д.В. Бабець 65.0 КБ
Оцінка та забезпечення безпеки електромережевих конструкцій, що експлуатуються О.В. Шеліхова 72.3 КБ
Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного захисту на стадії виготовлення сталевих конструкц О.А. Риженков 386.1 КБ
Оцінка та прогнозування корозійно-механічних та міцнісних властивостей матеріалів робочих лопаток в В.І. Шмирко 35.1 КБ
Оцінка технічного рівня і експлуатаційної ефективності дизель-поїздів Г.Г. Басов 54.5 КБ
Оцінка технологічної надійності при виготовленні високоточних деталей авіаційного виробництва О.В. Каширіна 49.8 КБ
Оцінка триботехнічних параметрів мастильних матеріалів при граничному мащенні в умовах локального ко О.О. Мікосянчик 355.7 КБ
Оцінка характеристик матеріалів нафтогазопроводів при внутрішньотрубній корозії О.О. Онищук 42.0 КБ
Оцінка чутливості втрат потужності в неоднорідних електричних мережах до збурень у вузлах В.О. Лесько 62.8 КБ
Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах Д. Вуд 77.4 КБ
Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент - комп'ютер" Т.В. Ящун 39.1 КБ
Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об'єктами поводження з ними Т.О. Орлова 48.0 КБ
Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів А.П. Карпенко 97.6 КБ
Оцінювання деградації зварних з'єднань теплостійких сталей у високотемпературному наводнювальному се А.Д. Марков 40.2 КБ
Оцінювання завадостійкості ансамблів адресованих кодів для CDMA-систем І.Л. Поляков 37.3 КБ
Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів М.І. Греділь 72.4 КБ
Оцінювання надійності сталефібробетонних елементів П.О. Сунак 60.6 КБ
Оцінювання стану цифрових трактів за показниками фазових спотворень Н.Р. Тріска 304.6 КБ
Очистка вентиляційних викидів у вихрових прямоточних апаратах Н.О. Косенко 75.3 КБ
Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою Андрій Миколайович Гіроль 61.0 КБ
Очистка пилогазових потоків в циклоні з ступеневим відведенням пилу О.М. Марціяш 42.6 КБ
Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень Т.В. Аргатенко 92.7 КБ
Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором Ю.Д. Копаниця 79.8 КБ
Очищення газів від композиційних домішок М.П. Добровольський 40.3 КБ
Очищення стічних вод від механічних мінеральних домішок у прямоточних вихрових апаратах Ю.С. Левашова 64.6 КБ
П'єзоелектричні перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ О.В. Глазєва 62.4 КБ
Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл С.Й. Рендзіняк 90.4 КБ
Паралельні обчислювальні структури для рішення задач маршрутизації в комп'ютерних мережах О.П. Мартинова 33.2 КБ
Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту Л.І. Тимченко 78.0 КБ
Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі д А.А. Яровий 68.4 КБ
Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енерге О.В. Шевченко 60.1 КБ
Параметри і режими роботи електромагнітного вакуумного регулятора доїльного апарата С.М. Кондур 64.3 КБ
Параметри мінливості снігового навантаження в Україні для розрахунків надійності будівельних констру І.З. Федик 23.2 КБ
Параметри та режими роботи робочих органів начіпної льонобральної машини С.В. Ягелюк 74.9 КБ
Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства А.М. Тригуба 64.0 КБ
Параметрична ідентифікація робочих процесів енергетичних установок з двофазним теплоносієм для космі К.С. Єпіфанов 269.1 КБ
Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь черв'ячних фрез для обробки робочих органів Н.П. Ісмаілова 52.6 КБ
Параметричний синтез високовикористаних індукторних машин аксіально-радіальної конфігурації Ю.І. Рясков 52.6 КБ
Параметричний синтез кільцевих робочих органів без механічних опор для підвищення технічного рівня м В.Є. Брешев 62.3 КБ
Параметричний синтез системи регулювання автономної енергоустановки на основі множинної лінійної апр І.О. Свиридова 53.8 КБ
Параметричний синтез цифрових регуляторів систем управління температурною електричних і газових пече Г.Я. Криховецький 608.8 КБ
Параметричні коливання пластин і оболонок при випадковому збудженні Бусетта Мебарек 39.7 КБ
Парова конверсія газів з високим вмістом оксиду вуглецю на цинк-хромовому каталізаторі О.В. Тертишна 26.9 КБ
Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання О.П. Остапенко 57.2 КБ
Пасивне демпфірування коливань композитних конструкцій О.В. Савченко 66.2 КБ
Пасивне керування захистом трас електропроводки повітряних суден від непрямого впливу блискавки А.В. Мельниченко 75.6 КБ
Первинна переробка соломи безнаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів Н.П. Ляліна 2.4 КБ
Первинні вимірювальні канали систем комплексної автоматизації електроенергетичних об'єктів Є.М. Танкевич 95.4 КБ
Перемикання в тиристорних структурах при високому рівні інжекції і дії зовнішніх чинників (світло, м П.Ю. Марколенко 75.1 КБ
Переробка відходів, що містять нікель, металургійним способом для одержання комплексних легуючих доб І.О. Мезенцева 98.2 КБ
Переробка радіоактивної води та вплив на її стан мікродомішок Н.І. Вальковська 493.1 КБ
Переробка фосфатних руд глинистого типу на термофосфати З.П. Лазурко 31.3 КБ
Переробка фосфатних руд піщанистого типу на термофосфати Р.Л. Буклів 37.4 КБ
Перерозподіл домішкових та легувальних елементів під час термічного, деформаційного оброблення та йо О.Д. Сміян 93.8 КБ
Перетворювальні системи розподілених альтернативних електростанцій, що забезпечують гарантоване елек Д.В. Тугай 44.1 КБ
Перетворювачі поодиноких і рідкоповторюваних сигналів Р.В. Боднар 59.4 КБ
Перетворювачі постійної напруги на основі резонансних інверторів з широтно-частотним регулюванням А.В. Обрубов 93.1 КБ
Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів Г.В. Павлов 62.2 КБ
Перетворюючі установки частотно-регульованого тягового приводу Х. Жаруша 35.9 КБ
Петрофізичні основи технології прогнозування викидонебезпечності вугільних пластів В.О. Гончаренко 74.3 КБ
Питне водопостачання міст на основі окремого використання підземних вод: (на прикладі міста Харкова) В.В. Яковлєв 19.6 КБ
Підбір сортів абрикоса для зберігання у замороженому вигляді та одержання продуктів переробки А.М. Мелконян 22.8 КБ
Підвишення енергоємності поглинаючих апаратів вантажних вагонів А.Л. Пуларія 28.9 КБ
Підвищенння точності руху машинно-тракторного агрегату на міжрядній обробці просапних культур О.В. Єсіпов 48.9 КБ
Підвищення абразивної та ударно-абразивної зносостійкості економно легованих марганцем сталей за рах Н.А. Солідор 40.6 КБ