Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Заміщення стронцію на рідкісноземельні елементи в структурі апатиту - Олексій Володимирович Ігнатов


Методологія використання матеріалів багатоспектральної космічної зйомки для вирішення гідрогеологічн - О.І. Сахацький
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 35, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Оптимальний позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа В.М. Журкіна 65.5 КБ
Оптимальні поперечні перерізи стиснуто-зігнутих і розтягнуто-зігнутих сталевих стержнів за умови міц Л.М. Кузенко 135.4 КБ
Оптимізації теплових режимів випалу алюмінієвих електролізерів на металевих пластинах Р.К. Вонсович 41.4 КБ
Оптимізаційна модель та засоби асинхронного тиражування даних для побудови систем розподіленої оброб О.А. Блажко 48.9 КБ
Оптимізаційний параметричний синтез оптичних систем Олег Михайлович Сокуренко 68.5 КБ
Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та О.М. Величко 94.6 КБ
Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів Т.П. Сергеєва 33.3 КБ
Оптимізація геометричних параметрів відвідних пристроїв насосів високої швидкохідності з лопатевою с О.М. Кочевський 125.5 КБ
Оптимізація геометричних параметрів еліптичних спіральних антен для рухомих систем супутникового зв` М.В. Івашина 60.7 КБ
Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворядних лопаткових вінців трансзвукових Ф.І. Кірчу 60.2 КБ
Оптимізація електроприводів постійного струму з підвищеним порядком астатизму методами математичного Булух Мессауд 29.7 КБ
Оптимізація елементів технології заморожування плодів сливи О.В. Григоренко 43.8 КБ
Оптимізація за канатомісткістю проектних параметрів барабанів шахтних піднімальних машин Т.В. Безпалько 68.5 КБ
Оптимізація за тріщиностійкістю елементів замкнутого профілю рами самохідної коренезбиральної машини М.Я. Сташків 86.3 КБ
Оптимізація завантаження суден генеральними вантажами Володимир Сергійович Заічко 87.9 КБ
Оптимізація індукційно-динамічного розчеплювача з метою підвищення струмообмежуючої здатності швидко О.Г. Середа 65.0 КБ
Оптимізація інформаційних потоків системи керування електроенергетикою сухогрузу з потужністю електр О.О. Ушкаренко 67.2 КБ
Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання С.Й. Шаманський 80.6 КБ
Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Євро О.М. Смірнова 44.2 КБ
Оптимізація кількості та місць розміщення секціонуючих пристроїв в розподільних мережах сільських ре О.В. Гай 84.0 КБ
Оптимізація кінематичних геодезичних мереж К.Р. Третяк 68.1 КБ
Оптимізація конструктивних і технологічних параметрів відцентрового класифікатора вугілля з використ М.І. Нікітін 104.6 КБ
Оптимізація конструктивних параметрів опор бака спеціального малогабаритного обприскувача А.В. Бабій 150.5 КБ
Оптимізація конструктивної форми перехресних металевих систем В.В. Юрченко 70.5 КБ
Оптимізація конструкції апарата високого тиску типу тороїд для спікання алмазно- твердосплавних плас М.М. Григор'єв 24.5 КБ
Оптимізація магнітометричних систем орієнтації штучних супутників Землі Д.М. Шостачук 47.4 КБ
Оптимізація маси вантажних поїздів і колійного розвитку технічних станцій у транспортних коридорах Г.І. Музикіна 76.5 КБ
Оптимізація мережі поштового зв'язку з сортувальними вузлами Анатолій Іванович Кидисюк 92.5 КБ
Оптимізація мережі поштового зв'язку України В.Г. Мухін 61.7 КБ
Оптимізація методів багатошляхової маршрутизації та розподілу ресурсів в мережах MPLS-TE Д.В. Андрушко 458.6 КБ
Оптимізація методів отримання полістирольних композицій з метою підвищення їх сцинтиляційних характе А.Ю. Борисенко 31.3 КБ
Оптимізація оброблення письмової кореспонденції в об'єктах багаторівневої ієрархічної мережі поштово Є.Д. Осадчий 107.2 КБ
Оптимізація параметрів автотранспортних комунікацій на кар'єрах з урахуванням гірничотехнічних факто С.В. Філатов 40.2 КБ
Оптимізація параметрів вторинних струмопідводів феросплавних електропечей Н.М. Філімоненко 41.0 КБ
Оптимізація параметрів вторинного струмопідвода електротехнічного комплексу дугової печі за параметр С.В. Галько 115.7 КБ
Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів В.В. Габа 105.0 КБ
Оптимізація параметрів концентрації гірничих робіт у залізорудних кар'єрах В.А. Ковальчук 95.5 КБ
Оптимізація параметрів нелінійних динамічних гасителів коливань конструкцій, збуджуваних випадковим А. Гендузен 97.2 КБ
Оптимізація параметрів процесу вирощування кристалів AIBVII із розплаву безперервним методом Микола Миколайович Тимошенко 53.1 КБ
Оптимізація параметрів ротаційного друкарського апарата для роботи в режимі попереднього натягу А.І. Шустикевич 94.6 КБ
Оптимізація параметрів ряду осьових вентиляторів місцевого провітрювання П.В. Кондрахін 62.9 КБ
Оптимізація параметрів структури самозв'язаного карбіду кремнію підвищеної ударостійкості В.Г. Кулич 1.29 МБ
Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів Тетяна Вікторівна Майсак 88.2 КБ
Оптимізація параметрів транспортних засобів в мультимодальних системах доставки вантажів В.В. Сторожев 267.3 КБ
Оптимізація параметрів функціонування автоматизованих виробничих систем механоскладального виробницт О.П Чуб 76.2 КБ
Оптимізація первинного захисту арматури залізобетонних конструкцій в агресивних газових середовищах Т.В. Краснюк 28.6 КБ
Оптимізація періодичності контрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових ав Р.Я. Качмар 60.6 КБ
Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості О.Б. Глітін 56.9 КБ
Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального В.М. Краснощок 61.3 КБ
Оптимізація проектрування тривалості і темпів будівництва комплексу виробок нижчележачих горизонтів С.А. Харін 41.3 КБ
Оптимізація просторово-часової обробки нестаціонарних стохастичних процесів у задачах дистанційних а О.В. Ксендзук 77.8 КБ
Оптимізація просторово-часової обробки сигналів в бістатичних системах з синтезуванням апертури анте І.А. Євсєєв 87.8 КБ
Оптимізація процедур вимірювання стану мережних елементів телекомунікаційних систем Л.М. Холод 52.0 КБ
Оптимізація процесів технічного обслуговування повітряних суден Ханан Ясер 82.3 КБ
Оптимізація процесів управління мережними елементами телекомунікаційних систем С.І. Зуєв 56.2 КБ
Оптимізація процесу вантажних операцій навалювальних суден Ю.Ю. Васьков 111.6 КБ
Оптимізація процесу енерговиділення в міжелектродному проміжку для умов електроерозійного дротяного Д.О. Ступак 47.7 КБ
Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості Ю.В. Березовський 36.4 КБ
Оптимізація процесу очистки стічних вод в мікрофлотаційних установках М.Д. Кізєєв 15.7 КБ
Оптимізація процесу розходження суден з урахуванням навігаційних небезпек Є.А. Петріченко 138.9 КБ
Оптимізація реакційної здатності як інтегрального показника якості коксу Д.В. Мірошниченко 985.8 КБ
Оптимізація режимів роботи автофазних приладів надвисоких частот Т.Л. Волхова 123.4 КБ
Оптимізація режимів роботи суднового морозильного комплексу В.В. Логвиненко 47.0 КБ
Оптимізація реологічних та експлуатаційних властивостей спеціальних штукатурних розчинів із сухих су Тетяна Іванівна Піщева 39.0 КБ
Оптимізація рішень в управлінні інвестиційними проектами І.М. Степурін 33.2 КБ
Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на гідродинаміку потоку Олег Ігоревич Клюєв 61.5 КБ
Оптимізація роботи малих ГЕС з асинхронними генераторами та їх вплив на режими електричних мереж О.В. Нікіторович 158.3 КБ
Оптимізація розвитку територій в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Рівненської обл Л.В. Корнілов 43.3 КБ
Оптимізація розкладу передачі пакетів потокового відео по мережі з втратами даних О.О. Оксюк 46.8 КБ
Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини О.М. Соболь 84.6 КБ
Оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між вузлами мережі поштового зв'язку Д.Г. Ларін 54.0 КБ
Оптимізація системи керування електропередачею дизель-потягу О.І. Баленко 77.1 КБ
Оптимізація складу епоксикомпозитів за впливом на їх властивості зовнішніх поверхневих шарів навколо Р.З. Золотий 50.1 КБ
Оптимізація співвідношення "ризик - витрати - прибуток" інвестиційних проектів О.С. Ванюшкін 99.1 КБ
Оптимізація споживчих властивостей комбінованих консервів та харчових концентратів із використанням Н.В. Притульська 51.2 КБ
Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілкової системи крана Я.С. Душанін 69.5 КБ
Оптимізація структур і стратегій управління в торговельно-складських комплексах Ю.Л. Пономаренко 40.2 КБ
Оптимізація структур і управління веденими пристроями синхронізації телекомунікаційних мереж В.В. Коваль 285.9 КБ
Оптимізація структури і ієрархічного управління формуванням сітки частот мереж радіозв'язку Ю.Г. Туманов 48.3 КБ
Оптимізація структури і параметрів операцій шліфування відповідальних валів приводів шахтних конвеєр О.М. Ковальчук 282.1 КБ
Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в процесі експлуатації регіонал С.І. Татарчук 103.0 КБ
Оптимізація структури та параметрів гірничопрохідницьких робіт з використанням імовірнісно-стастични Є.С. Смекалін 58.5 КБ
Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м. Рівне) П.Ф. Кахнич 49.5 КБ
Оптимізація структури технологічних процесів розбирання машин Роман Васильович Бей 40.6 КБ
Оптимізація структури, властивостей та умов виготовлення Cr - Cu композицій для дугогасильних вакуум О.В. Хоменко 57.9 КБ
Оптимізація структурно-фазового стану азотованих шарів на титанових сплавах з метою підвищення короз О.І. Яськів 14.6 КБ
Оптимізація схем розкрою матеріалів на деталі шкіргалантерейних виробів О.З. Колиско 155.0 КБ
Оптимізація телекомунікаційних мереж за критеріями якості послуг М.І. Кирик 143.2 КБ
Оптимізація теплової роботи термічних камерних печей шляхом удосконалення технології спалювання пали В.Ю. Зінченко 73.9 КБ
Оптимізація технології вальцювання-розділення арматурних профілів методом контрольованого розривання О.Г. Маншилин 89.4 КБ
Оптимізація технології заморожування баклажанів Володимир Федорович Ялпачик 69.6 КБ
Оптимізація технології фрикційної розрізки круглих сталевих труб з обертанням Г.Г. Кулик 59.5 КБ
Оптимізація технологічних процесів одержання виливків із залізовуглецевих сплавів шляхом синхронізую Т.В. Лисенко 74.4 КБ
Оптимізація технологічних факторів електрохіміко-механічного припрацювання (доведення) бічних поверх Т.М. Замота 33.5 КБ
Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп'яних культур Н.О. Фучаджи 70.7 КБ
Оптимізація технологічного процесу розстилу соломи луб'яних культур О.М. Вербицький 28.7 КБ
Оптимізація токарної обробки валів у серійному виробництві Абдул Аль Мохсен Алі Аламеддін 45.1 КБ
Оптимізація транспортування об'єктів маніпуляторами кінцевої жорсткості на технологічній ділянці Н.І. Вармінська 110.4 КБ
Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва І.А. Шатрова 113.5 КБ
Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) та детекторів на їх Є.Ф. Воронкін 55.2 КБ
Оптимізація управління великою енергетичною системою в критичних режимах функціонування Н.В. Сарафаннікова 47.4 КБ
Оптимізація управління виробничими системами на регіональному рівні М.В. Підмогильний 41.1 КБ
Оптимізація управління складеними процесами шляхом адаптивної варіації критерієв Н.П. Худенко 66.5 КБ
Оптимізація управління територіальним розвитком міста А.П. Осітнянко 101.6 КБ
Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого п Іван Ярославович Яніцький 96.6 КБ
Оптимізація характеристик малоелементних антенних решіток, складених із рамкових випромінювачів О.О. Посний 46.0 КБ
Оптимізація характеристик нафтоналивного судна на основі імітаційного моделювання О.В. Бондаренко 117.7 КБ
Оптимізація цифрової обробки координатної інформації при радіолокаційному зондуванні протяжних морсь К.П. Мсаллам 111.5 КБ
Оптична фур'є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери І.І. Синявський 79.5 КБ
Оптичні властивості ультрадисперсних конденсатів металів О.В. Мачулянський 33.0 КБ
Оптичні електротехнології в тваринництві Л.С. Червінський 32.7 КБ
Оптичні засоби автоматизованого контролю параметрів водно-дисперсних середовищ за умов глибинного ре І.В. Васильківський 86.6 КБ
Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів І.В. Горбов 66.9 КБ
Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів О.Ю. Ліпінський 58.2 КБ
Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан 42.5 КБ