Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Процеси перемішування та масопереносу в системах Ta/Fe та Mo/Fe під дією низькоенергетичного високос - С.М. Братушка
Дисертація присвячена вивченню питань формування приповерхневого шару систем "тонка плівка з тугоплавкого металу - товста залізна основа" внаслідок дії концентрованих потоків енергії (КПЕ), а також вивченню властивостей отриманих систем. Встановлено, що в результаті такої дії в приповерхневому шарі утворюється складна структура, що суттєво відрізняється від початкового стану. Наведені методики та результати чисельних розрахунків температурних полів та полів напруг, що виникають внаслідок дії КПЕ у системах Ta-Fe та Mo-Fe, а також результати дослідження будови, фізичних та механічних властивостей отриманих покриттів.

Застосування електротехнологій для комплексної переробки яблучної сировини - В.В. Чук
Дисертація присвячена вивченню питань формування приповерхневого шару систем "тонка плівка з тугоплавкого металу - товста залізна основа" внаслідок дії концентрованих потоків енергії (КПЕ), а також вивченню властивостей отриманих систем. Встановлено, що в результаті такої дії в приповерхневому шарі утворюється складна структура, що суттєво відрізняється від початкового стану. Наведені методики та результати чисельних розрахунків температурних полів та полів напруг, що виникають внаслідок дії КПЕ у системах Ta-Fe та Mo-Fe, а також результати дослідження будови, фізичних та механічних властивостей отриманих покриттів.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 34, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих р О.Б. Владико 54.3 КБ
Обгрунтування технології та параметрів пристрою для розкриття кореневої системи маточних рослин клон А.В. Войтік 38.3 КБ
Обгрунтування технології та розробка пристроїв знезаражування вовни з використанням електромагнітних І.Й. Гордійчук 77.1 КБ
Обгрунтування технологій та технічних засобів для обробітку грунтів на базі їх агрофізичних показник І.А. Шевченко 63.2 КБ
Обгрунтування технологічних і конструктивних параметрів робочих органів машини для збирання гички цу М.Г. Березовий 51.6 КБ
Обгрунтування технологічних і конструктивних параметрів ротаційного пилевідокремлювача кабін сільськ С.Д. Мазілін 49.9 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів багаторейсового поінтервального буріння підводних свердловин І.О. Юшков 58.7 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним В.І. Чмільов 66.8 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів гравітаційно-електрохімічної десульфурації кам'яного вугілля В.В. Гаєвий 48.4 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів підземної газифікації та спалювання бурого вугілля з використ С.В. Жолудєв 54.8 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів ротаційно-вібраційного сепаратора картоплезбиральної машини В.С. Ткачук 170.2 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів селективно-валової розробки розсипних титано-цирконієвих родо Ю.Д. Баранов 76.6 КБ
Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводнених грунтів О.О. Устивицький 43.2 КБ
Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України А.Д. Калько 50.6 КБ
Обгрунтування технологічних режимів і параметрів пристрою для лазерного передпосівного опромінення н Р.В. Василішин 64.7 КБ
Обгрунтування технологічних режимів сушіння насіння соняшнику вищих репродукцій і розробка обладнанн О.В. Ткаченко 115.6 КБ
Обгрунтування технологічних та конструктивних параметрів пружної підвіски корпусу плуга В.П. Дюжаєв 85.6 КБ
Обгрунтування технологічного процесу комбінованої грунтообробної машини В.М. Кіяшко 67.7 КБ
Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малог З.У. Болоташвілі 29.3 КБ
Обгрунтування технологічного процесу приготування органічних добрив у польових умовах і параметрів з І.П. Вітрух 42.6 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача В.О. Гвоздєв 72.5 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапни О.П. Слинько 309.7 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та параметрів пристою для підрівнювання стрічки стебел льону В.С. Пуць 99.4 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів машини для виділення насіння соло К.М. Думенко 42.4 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових Микола Михайлович Борис 59.2 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки льоносировини в рулонах І.М. Дударєв 77.5 КБ
Обгрунтування технологічного процесу та розробка конструкції вібраційного дозатора мобільного комбік Євген Володимирович Богданов 38.5 КБ
Обгрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машини для виділення насіння гарб Г.В. Теслюк 61.5 КБ
Обгрунтування технологічної схеми та основних параметрів різального пристрою рисозбирального комбайн О.М. Шокарев 41.0 КБ
Обгрунтування технологічної схеми та параметрів комбінованої машини для передпосівного обробітку гру В.І. Залужний 722.4 КБ
Обгрунтування тимчасових параметрів безпечної, захисної надробки викидонебезпечних крутих шарів М.П. Сорокопуд 37.3 КБ
Обгрунтування типу і параметрів робочого органу для підготовки смуги дернини під пряму сівбу трав Юрій Людвігович Пйонтик 137.7 КБ
Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні Р.Т. Демус 47.2 КБ
Обгрунтування точності геодезичних робіт при будівництві і експлуатації споруд баштового типу на осн О.І. Єгоров 46.8 КБ
Обгрунтування трансміссії малогабаритного машинного агрегату для фермерських господарств В.В. Паніна 4.35 МБ
Обгрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромис Д.В. Рудаков 76.6 КБ
Обгрунтування фізико-хімічних параметрів формування і управління вуглеводневими зонами при підземній О.В. Інкін 49.9 КБ
Обгрунтування часу дії локального вибухо-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід під О.В. Захаренко 18.5 КБ
Обладнання для композиційного транспортування бетонних сумішей Д.В. Ніконов 46.0 КБ
Облицювальна плитка на основі концентрованої в'язкої силікатної суспензії і пилу газоочищення виробн С.О. Корецька 26.7 КБ
Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів О.С. Кострицький 23.5 КБ
Обмеження та захист від витоків струму у рудникових електроустановках напругою 1200 В Є.О. Вареник 47.0 КБ
Обмотки з полюсами, що перемикаються, для однофазних двошвидкісних конденсаторних асинхронних двигун Діатілу Педру Кума 30.1 КБ
Оборотна воднева крихкість при зварюванні високоміцних низьколегованих сталей С.М. Степанюк 31.2 КБ
Обробка води для зниження утворення накипу у системах опалення А.А. Найманова 20.4 КБ
Обробка числової і символьної інформації на основі розподілених представлень в задачах штучного інте С.В. Сліпченко 438.6 КБ
Обстеження й посилення кам'яних будівель на базі чисельного моделювання несучих систем М.В. Васил'єв 1.62 МБ
Обчислення інтегральних характеристик еліпсоїдоподібних геометричних об'єктів за різновидами їх прое В.В. Семенова-Куліш 137.4 КБ
Обчислення нулів і полюсів функцій кіл при проектуванні радіотехнічних пристроїв О.Г. Григоренко 74.4 КБ
Обчислювальна система для обробки спектрометричної інформації полів гамма-випромінювання О.М. Ентеліс 86.3 КБ
Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації О.П. Міхаль 233.3 КБ
Огороджуючі багатошарові конструкції з композитів з наповнювачем із виноградної лози О.П. Попазов 2.94 МБ
Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC - Ni(Co А.В. Срібна 48.9 КБ
Одержання ароматичних вуглеводнів і компонентів бензинів на висококремнеземистих цеолітах О.М. Мацяк 31.5 КБ
Одержання високодисперсного діоксиду кремнію, модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами М.О. Савченко 138.4 КБ
Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду Р.В. Смотраєв 31.2 КБ
Одержання етилену та ацетилену оксидаційною димеризацією і піролізом метану О.В. Шищак 28.2 КБ
Одержання і властивості кремнієвих композицій, модифікованих іонно-плазмовими обробками В.В. Кравчина 38.4 КБ
Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю С.Л. Мачула 31.4 КБ
Одержання карбоксилвмісних нафтополімерних смол Д.Б. Кічура 36.7 КБ
Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів Роман Олександрович Субтельний 42.6 КБ
Одержання лангбейнітового концентрату з галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття Л.М. Кропивницька 32.5 КБ
Одержання міді (II) сульфату та мідного купоросу електрохімічним методом В.М. Срібний 28.8 КБ
Одержання монофазної шихти та монокристалів галосилікату лантану (лангаситу) для п'єзотехніки Тетяна Іванівна Коршикова 25.4 КБ
Одержання нафтополімерних смол з епоксидними групами в присутності пероксидів М.Б. Гагін 86.7 КБ
Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів Н.П. Давиденко 23.8 КБ
Одержання полімерних композиційних матеріалів на основі акрилоксиду з антибактеріальною активністю Є.І. Литвиненко 61.0 КБ
Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі Д.С. Баранович 77.3 КБ
Одержання пряжі із зменшеним опором руху бігунка по кільцю на прядильній машині Л.В. Кузьменко 30.0 КБ
Одержання стабілізованої полімерної сірки із натрію тіосульфату як відходу промислових виробництв І.В. Позняк 73.6 КБ
Одержання та дослідження умов вирощування градієнтних кристалів твердих розчинів вісмут-сурма М.О. Налівкін 38.8 КБ
Одержання хемосорбенту на основі заліза для глибокого очищення інертних газів від кісню Л.А. Фролова 31.7 КБ
Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва Є.О. Михайлова 49.8 КБ
Одержання шляхом лазерної дії борвмісних аморфно-мікрокристалічних покриттів з підвищеними службовим Н.М. Скрипка 33.1 КБ
Одномодові волоконні світловоди зі складними профілями показника заломлення та пристрої на їх основі М.О. Котенко 79.4 КБ
Однофазний автономний асинхронний генератор з вентильно-ємнісним збудженням О.В. Джура 80.3 КБ
Однофазний асинхронний електропривод вентиляторів систем мікроклімату тваринницьких приміщень І.М. Соловей 41.8 КБ
Окиснення аліфатичних альдегідів <$Eroman bold {C sub 2 ~-~ C sub 6 }> у присутності кластерів палад Н.С. Караман 42.3 КБ
Окиснення та окиснювальне алкоксилювання ненасичених альдегідів Г.П. Долошицька 60.5 КБ
Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин О.С. Іващук 39.2 КБ
Окиснювальне дегідрування етилбензолу до стиролу Р.Д. Цибух 44.0 КБ
Окиснювальні та абсорбційні процеси в технології азотної кислоти М.І. Ворожбіян 75.8 КБ
Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками С.І. Кормановський 58.7 КБ
Оксидаційна некаталітична очистка прямогонних гасових фракцій П.М. Панів 31.7 КБ
Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого енергетичного вугілля Х.В. Шевчук 108.2 КБ
Онлайнові лексикографічні системи Н.М. Сидорчук ???
Оперативне визначення втрат активної потужності на корону у високовольтних лініях електропередач змі А.С. Волхонський 57.2 КБ
Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невиз Н.Б. Дьяченко 93.6 КБ
Оперативне оптимальне управління інженерними комунікаціями в умовах їх стохастичної дестабілізації І.В. Форкун 87.0 КБ
Оперативне планування режимів роботи автоматизованої газотранспортної системи в умовах невизначеност О.А. Тевяшева 62.7 КБ
Оперативне розподілення потоків порожніх вагонів на полігоні дирекції перевезень Г.І. Кириченко 80.1 КБ
Оперативне управління телекомунікаційними системами та мережами на основі рангових методів рішення з С.В. Лістровий 136.7 КБ
Оперативно формовані джерела автономного аварійного живлення електроприводів головних вентиляторних Самі Мухамед Амін Раджи Хадж Ахмад 47.1 КБ
Операційний контроль формоутворення напівпровідникових пластин у виробництві приладів електронної те М.Г. Стародубцев 52.8 КБ
Опір руйнуванню елементів конструкцій авіаційних газотурбінних двигунів та енергоустановок при екстр С.М. Степаненко 60.4 КБ
Опірність сірководневій корозії та корозійному розтріскуванню феритно-аустенітних і феритно-перлітни Р.М. Юркевич 63.4 КБ
Опрацювання та впровадження комплексної ресурсозберігаючої технології виробництва трубних сталей під О.О. Ларіонов 58.0 КБ
Оптико-абсорбційний метод вимірювального контролю концентрації бінарних розчинів з автоматичною коре В.Б. Дроменко 91.1 КБ
Оптико-електронна система аналізу реологічних властивостей крові Н.В. Ганиш 57.8 КБ
Оптико-електронна система визначення параметрів руху та морфологічних портретів сперміїв Т.О. Стрілкова 43.8 КБ
Оптико-електронна система оцінки життєздатності ембріонів тварин О.В. Лисенко 2.86 МБ
Оптико-електронний засіб контролю поверхневого натягу рідин на основі методу лежачої краплі О.С. Городецька 54.1 КБ
Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляці М.Й. Білинська 81.4 КБ
Оптико-електронні пристрої розпізнавання образної біомедичної інформації Хані Гасем Рашраш Аль-Зубі 48.3 КБ
Оптико-електронні системи одержання даних для інтерпретації космічних знімків прибережних вод у види О.І. Чепиженко 708.2 КБ
Оптико-тепловий метод вимірювання витрати природного газу І.О. Мощенко 76.1 КБ
Оптикоелектронні паралельні методи та засоби обробки зображень логіко-часового типу І.М. Савалюк 28.1 КБ
Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічног Я.І. Заячук 378.8 КБ
Оптимальне керування об'єктами загального виду Т.І. Білоус 56.2 КБ
Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною к В.Б. Кропивницька 121.2 КБ
Оптимальне керування роботою багатоцехових компресорних станцій з різними типами приводів Є.О. Ковалів 75.1 КБ
Оптимальне керування та моделювання процесу контактної мембранної дистиляції О.А. Жулинський 105.9 КБ
Оптимальне проектування композитних корпусів літальних апаратів зі стільниковим заповнювачем на осно А.В. Кондратьєв 91.8 КБ
Оптимальне проектування конструкцій антенних опор радіорелейного зв'язку С.А. Удахін 30.1 КБ
Оптимальне управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини за критерієм ефе І.А. Луценко 929.3 КБ