Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pallas, 1811) у зв'язку з розселення - Наталія Сергіївна Атамась


Динамічні процеси у вібромашинах для об'ємної обробки з дебалансним віброзбудником - В.Г. Топільницький
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 31, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Об'єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням Д.І. Лазоренко 61.2 КБ
Об'єктно-орієнтовані моделі і інструментальні засоби дослідження феномена сфокусованої уваги І.А. Жирякова 95.1 КБ
Об'єктно-орієнтовані моделі і методи аналізу механічних процесів у системі автоматизації проектуванн С.І. Гоменюк 63.6 КБ
Об'єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на базі геоінформаційних технологій Ю.В. Кошарна 129.6 КБ
Обгрунтовання показників надійності і гарантованої довговічності протикорозійного захисту будівельни Г.А. Пожарська 38.7 КБ
Обгрунтування адаптивного процесу і параметрів реактора для одержання метилових ефірів рослинних олі С.В. Драгнєв 20.84 МБ
Обгрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик І.М. Мацюк 39.6 КБ
Обгрунтування використання антиоксидантних препаратів для тривалого зберігання плодів яблуні О.С. Мироничева 29.7 КБ
Обгрунтування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глиб О.В. Князьков 39.3 КБ
Обгрунтування геометричних параметрів конструкції пілонної станції метрополітену з урахуванням взаєм О.Л. Тютькін 42.3 КБ
Обгрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відробці зближених вугільних плас В.Є. Васильєв 30.2 КБ
Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового по В.С. Гомілко 41.1 КБ
Обгрунтування динамічних характеристик конструкцій машин з урахуванням напружено-деформівного стану Б.М. Дівеєв 76.2 КБ
Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав П.Є. Филимонов 27.8 КБ
Обгрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра О.І. Білоус 132.0 КБ
Обгрунтування доцільності реконструкції житлових будинків на доінвестиційній стадії управління проек Т.В. Данилова 37.6 КБ
Обгрунтування експлуатаційних вимог до підбору та експлуатації моторних олив по технічному стану в з В.О. Мазепа 37.3 КБ
Обгрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового по Сергій Васильович Корнєєв 1.41 МБ
Обгрунтування електротехнологічних параметрів пристроїв вилучення феромагнітних тіл з потоків зернов Д.В. Хассай 59.5 КБ
Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормов С.В. Чаусов 284.0 КБ
Обгрунтування енергозберігаючого світлового режиму та засобів керування освітлювальними установками О.М. Берека 41.1 КБ
Обгрунтування енергозберігаючого технологічного процесу обробітку грунту та параметрів пружних робоч С.А. Кушнарьов 34.9 КБ
Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів О.І. Рубльова 62.6 КБ
Обгрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів І.В. Купенко 29.2 КБ
Обгрунтування ефективних способів гідролізу інуліну цикорію та використання гідролізатів в харчових І.В. Попова 30.8 КБ
Обгрунтування застосування узагальнених функцій до задач згину плитно-ребристих конструкцій О.М. Трач 63.5 КБ
Обгрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників гірничих підприємств при вико Ю.І. Чеберячко 65.1 КБ
Обгрунтування і розробка методики визначення геометричних параметрів підйомно-транспортних засобів В.М. Ламбін 49.0 КБ
Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу В.А. Стріха 168.5 КБ
Обгрунтування і розробка раціональної технології виготовлення залізничних коліс підвищеної якості з О.В. Шрамко 49.1 КБ
Обгрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидон В.П. Євдокімова 46.1 КБ
Обгрунтування інструментального діагностування технічного стану шахтних стрічкових конвеєрів В.Г. Пілецький 31.7 КБ
Обгрунтування інформаційних електромагнітних методів і оптико-електронних систем збільшення продукти І.А. Сасімова 81.6 КБ
Обгрунтування кінематичних і силових параметрів щитових механізованих кріплень підтримуючо-огороджув К.В. Гуляєв 42.7 КБ
Обгрунтування комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів українського сектора Азо О.В. Седлерова 43.0 КБ
Обгрунтування комплексу машин для смугової технології вирощування баштанних культур Зияд Мехрали огли Аббасов 49.8 КБ
Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи безнапірного дугового сепаратора рідкого гн Р.В. Скляр 54.5 КБ
Обгрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії В.Л. Хоменко 52.9 КБ
Обгрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу Д.В. Бровко 29.4 КБ
Обгрунтування конструктивних параметрів штирових коронок покращеного винесення бурового шламу А.О. Хруцький 74.7 КБ
Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів висівного апарату овочевої сівалки Є.К. Сербій 132.2 КБ
Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виро Ю.М. Настуєв 31.2 КБ
Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів пневмогодівниці з внутрішнім розподілом пне О.В. Пеньов 40.6 КБ
Обгрунтування конструктивно-силових параметрів вібраційних притиральних машин з кутовими коливаннями Я.В. Шпак 61.8 КБ
Обгрунтування конструктивно-силових параметрів планетарних відцентрових муфт Г.С. Нагорняк 72.1 КБ
Обгрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальни Р.Я. Лещук 76.4 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів вертикального доочисника головок коренеплодів ц В.Д. Орехівський 67.3 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтово-еліпсного очисника бурякозбиральних ма М.Р. Паньків 115.7 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів гичкозбиральної машини О.О. Сипливець 64.3 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів лемішно-барабанного сепаратора грунту О.С. Ковязин 49.5 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристроїв для обрізки копитець великої рогатої В.М. Рибалко 30.5 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів знаряддя для міжрядного обробіт Д.А. Катюха 63.0 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів системи пневмосепарації вороху в комбайнах для М.С. Молодик 66.4 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів ярусного глибокорозпушувача О.П. Лук'янчук 53.5 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічної системи й параметрів робочих органів машин для передпосівн Р.М. Крижачківський 561.2 КБ
Обгрунтування конструктивно-технологічної схеми та параметрів робочих органів фрикційного сепаратора В.І. Дуганець 43.1 КБ
Обгрунтування конструкції і параметрів лемішно-полицевого картоплекопача з барабанним сепаратором ка С.М. Грушецький 94.3 КБ
Обгрунтування конструкції і параметрів спірального сепаратора картопляного вороху С.В. Смолінський 65.4 КБ
Обгрунтування конструкції та параметрів прямого циліндричного врубу для спорудження гірничих виробок П.М. Шульгін 97.9 КБ
Обгрунтування методики визначення місцезнаходження областей локалізації геодинамічних явищ при інтен К.В. Назимко 28.4 КБ
Обгрунтування методики геометризації габроїдних порід на основі визначення та оцінки показників стру А.О. Криворучко 34.6 КБ
Обгрунтування методики комплексного використання ГІС та космічної інформації при вирішенні завдань к С.О. Рябоконенко 85.6 КБ
Обгрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахува А.М. Красько 249.4 КБ
Обгрунтування методики розрахунку деталей машин коробчатої форми Абу Айаш Юсеф 39.5 КБ
Обгрунтування методики розрахунку тонкостінних конструкцій, взаємодіючих з грунтовим середовищем з у С.В. Бугаєва 45.7 КБ
Обгрунтування методики формування і оцінки ефективності багатосупутникових угруповань дистанційного З.В. Козлов 356.6 КБ
Обгрунтування методів і електронних систем електромагнітної технології для відновлення травмованої ш О.В. Калініченко 64.5 КБ
Обгрунтування методів і моделей ідентифікації та контролю конфігурації проектів систем централізован М.А. Михалюк 87.2 КБ
Обгрунтування методів управління ризиком у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування т О.І. Башинський 71.0 КБ
Обгрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбира О.В. Блезнюк 66.8 КБ
Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з урахуванням в С.Ю. Приходько 28.9 КБ
Обгрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар'єрів, які формуються у масиві гірських порід ск В.В. Голуб 68.5 КБ
Обгрунтування методу та пристрою керування електрообладнанням потокової насіннєочисної лінії О.І. Коваленко 57.4 КБ
Обгрунтування навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів О.Р. Рогатинська 67.1 КБ
Обгрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани шахтних підіймальн Костянтин Анатолійович Соломенцев 67.3 КБ
Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвище Н.В. Халіпова 34.2 КБ
Обгрунтування об'ємів снігоприносу до автомобільних доріг з урахуванням регіональних особливостей сн О.О. Догадайло 31.0 КБ
Обгрунтування оптимальних комплексів машин для механізації польових робіт В.І. Пастухов 76.1 КБ
Обгрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів С.І. Бондарєв 77.5 КБ
Обгрунтування організаційно-технологічних рішень по модернізації цивільних будинків з урахуванням їх С.Є. Понізов 56.9 КБ
Обгрунтування основних параметрів і розробка технічних засобів для переробки вермикомпосту М.М. Сенчук 481.4 КБ
Обгрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду В.В. Сарана 42.0 КБ
Обгрунтування параметрів активної культиваторної лапи для поверхневого обробітку грунту В.В. Падалка 102.1 КБ
Обгрунтування параметрів аналізатора жирності молока відцентрового типу Я.В. Шолудько 61.4 КБ
Обгрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних ство А.А. Бородуля 36.9 КБ
Обгрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК "Добропіл Р.М. Терещук 33.2 КБ
Обгрунтування параметрів асиметричного льонобрального агрегату Н.В. Багнюк 76.0 КБ
Обгрунтування параметрів багаторядних стрічково-колодкових гальм піднімально-транспортних машин Д.Ю. Журавльов 38.5 КБ
Обгрунтування параметрів багатоярусного агромеліоративного розпушувача О.П. Рижий 73.9 КБ
Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива Л.М. Шиман 47.2 КБ
Обгрунтування параметрів бітера-відбивача обчісувального пристрою для обмолоту зернових культур на к О.М. Машков 30.5 КБ
Обгрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами В.Ю. Бурдега 157.5 КБ
Обгрунтування параметрів буферних гумових футоревок робочих поверхонь барабанів кульових млинів С.О. Джирма 36.8 КБ
Обгрунтування параметрів вертикального робочого органу гичковидаляючого пристрою І.Є. Кравченко 71.7 КБ
Обгрунтування параметрів вибухового способу зведення торкретбетонного кріплення при забезпеченні сті О.В. Хоменчук 37.5 КБ
Обгрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземном В.В. Руських 29.2 КБ
Обгрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричног Р.В. Соболевський 51.3 КБ
Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах Ю.І. Демченко 45.7 КБ
Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками Д.А. Семенченко 55.3 КБ
Обгрунтування параметрів вимірювача кількості молока пропорційного типу П.М. Михайленко 137.0 КБ
Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізничних кварцитів Костянтин Анатолійович Левченко 85.8 КБ
Обгрунтування параметрів високонавантажених машин на основі моделювання напружено-деформованого стан Ю.Б. Гусєв 95.5 КБ
Обгрунтування параметрів високопродуктивного конвеєра та технологічного процесу очищення коренеплоді О.А. Саржанов 60.1 КБ
Обгрунтування параметрів висувної секції з вертикальною фрезою для обробітку грунту в садах інтенсив Р.В. Шатров 33.2 КБ
Обгрунтування параметрів витікання метану із вугілля і прогнозування часу формування небезпечних кон Н.О. Калугіна 51.4 КБ
Обгрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба В.З. Дятчин 73.4 КБ
Обгрунтування параметрів вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом гірської маси О.В. Солона 73.1 КБ
Обгрунтування параметрів вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу М.Г. Корнілов 38.2 КБ
Обгрунтування параметрів внутрішньокамерного завантаження вертикальних вібраційних млинів О.О. Титов 55.0 КБ
Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок С.Є. Катеринич 50.0 КБ
Обгрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепаратора з радіально зміщеними геометричними ося Н.Є. Влас 97.4 КБ
Обгрунтування параметрів генератора імпульсів тиску доїльного апарата попарної дії Д.О. Римар 713.1 КБ
Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого О.А. Геммерлінг 55.0 КБ
Обгрунтування параметрів глибоководних ерліфтів з урахуванням перехідних процесів В.Є. Кириченко 69.4 КБ
Обгрунтування параметрів динамічно навантажених шахтних металевих рамних копрів, що споруджуються з О.В. Карпунова 191.8 КБ