Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та властивості плівок Co - P, отриманих при імпульсних діях - О.М. Гулівець
Досліджено вплив величини та швидкості зміни катодної перенапруги на формування аморфної або мірокристалічної структури в плівках Co - P за умов імпульсного електроосадження. Встановлено, що плівки, одержані за даної технології, зі зростанням вмісту фосфору аморфізуються за меншої концентрації фосфору, ніж плівки, одержані з використанням постійного струму та мають унікальні фізико-хімічні властивості. спільного аналізу радіальної функції розподілу (РФР) атомів і моделювання профілів дифракційних піків структурних чинників. Згідно з моделлю, атоми кобальту групуються в області впорядкованого розташування атомів (ОВРА) у вигляді тетраедрів, зазори між якими заповнені атомами фосфору. Встановлено, що атоми фосфору, змінюючи ближній порядок в аморфному сплаві, не впливають на структуру ОВРА, яка близька до структури -Co. У разі апозидованої РФР атомів досліджено структуру атомного розташування в аморфних плівках Co - P. Виявлено, що зміна концентрації фосфору від 8 до 16 ат. призводить до збільшення від 39 до 95 % імовірності формування в структурі ближнього порядку сплавів Co-P ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, імовірність формування ОВРА зі структурою ГЩУ зменшується від 59 до 3 %. Визначено, що у разі відпалу сплаву Co84P16 до температури 653 К імовірність формування ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, зменшується від 95 до 50 %, а з ГЩУ - збільшується від 3 % до 48 %. Запропоновано спосіб одержання багатошарових плівок Co - P з послідовно розташованими магнітожорсткими та магнітом'якими шарами. Це дає змогу одержувати з одного електроліту багатошарових плівок Co - P з заданими структурою та фізико-хімічними властивостями.

Динаміка багатовитратного запобіжного клапану непрямої дії на тиск 25 - 32 МПа в режимі перевантажен - О.І. Гасюк
Досліджено вплив величини та швидкості зміни катодної перенапруги на формування аморфної або мірокристалічної структури в плівках Co - P за умов імпульсного електроосадження. Встановлено, що плівки, одержані за даної технології, зі зростанням вмісту фосфору аморфізуються за меншої концентрації фосфору, ніж плівки, одержані з використанням постійного струму та мають унікальні фізико-хімічні властивості. спільного аналізу радіальної функції розподілу (РФР) атомів і моделювання профілів дифракційних піків структурних чинників. Згідно з моделлю, атоми кобальту групуються в області впорядкованого розташування атомів (ОВРА) у вигляді тетраедрів, зазори між якими заповнені атомами фосфору. Встановлено, що атоми фосфору, змінюючи ближній порядок в аморфному сплаві, не впливають на структуру ОВРА, яка близька до структури -Co. У разі апозидованої РФР атомів досліджено структуру атомного розташування в аморфних плівках Co - P. Виявлено, що зміна концентрації фосфору від 8 до 16 ат. призводить до збільшення від 39 до 95 % імовірності формування в структурі ближнього порядку сплавів Co-P ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, імовірність формування ОВРА зі структурою ГЩУ зменшується від 59 до 3 %. Визначено, що у разі відпалу сплаву Co84P16 до температури 653 К імовірність формування ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, зменшується від 95 до 50 %, а з ГЩУ - збільшується від 3 % до 48 %. Запропоновано спосіб одержання багатошарових плівок Co - P з послідовно розташованими магнітожорсткими та магнітом'якими шарами. Це дає змогу одержувати з одного електроліту багатошарових плівок Co - P з заданими структурою та фізико-хімічними властивостями.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Анімаційне комп'ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки С.В. Росоха 58.8 КБ
Анодна обробка олов'яних покриттів в лужних електролітах Олена Анатоліївна Бєляновська 31.5 КБ
Анодні процеси на золоті в галогенідно-сульфатних розчинах О.Л. Смірнова 40.2 КБ
Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин Г.Г. Тульський 81.2 КБ
Анодні процеси на сплавах магнію з цинком і свинцем в хімічних джерелах струму і пристроях протикоро Ю.І. Коваленко 31.4 КБ
Анортитові легковагі вироби з мікропоруватою структурою І.Ю. Костирко 35.8 КБ
Апаратне та програмне забезпечення сплайн-обробки багатовимірних цифрових сигналів Ю.В. Юрко 61.2 КБ
Апаратні засоби та методи обробки і аналізу зображень плоских фігур Ал-Зобі Салім Ісса Салім 52.5 КБ
Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур Ю.І. Дорошенко 71.5 КБ
Апаратно-програмні засоби роздільної локалізації фонем в системах мовної взаємодії людини з ЕОМ Сергій Анатолійович Гладунов 49.5 КБ
Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею (основи теорії та дифракційний аналіз) Т.А. Цалієв 235.7 КБ
Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших гран О.Є. Мацулевич 68.9 КБ
Апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній на основі дискретного методу найменших ква І.В. Пихтєєва 64.3 КБ
Архітектурно-структурна організація, розробка і застосування реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС В.М. Опанасенко 61.0 КБ
Асимптотичні методи синтезу систем керування рухом С.А. Дубовик 225.1 КБ
Асимптотичні розв'язки задач мікромеханіки композитних матеріалів В.В. Данішевський 59.3 КБ
Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням Б.Л. Копчак 62.3 КБ
Асинхронний електропривід з частотним керуванням підйомно-транспортних механізмів за нормальними та Букілі Хішам 56.1 КБ
Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора В.Д. Йовбак 42.3 КБ
Асинхронний електропривод з покращеними показниками електромагнітної сумісності у контурах перетворе П.І. Поліщук 96.1 КБ
Асинхронний електропривод зі спрощеним дволанковим безпосереднім перетворювачем частоти М.Л. Антонов 1.89 МБ
Асинхронний мотор-вентилятор з широким діапазоном робочого ковзання для тепловозів І.Ю. Бухтіяров 38.5 КБ
Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням Ю.В. Шуруб 63.1 КБ
Асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок Л.І. Мазуренко 75.2 КБ
Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором М.Г. Лорія 55.2 КБ
Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику І.В. Остроумов 78.7 КБ
Багатоальтернативні оптимізаційні моделі технологічних процесів виробництв О.І. Тіщенко 54.8 КБ
Багатоаспектний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пр В.О. Бойчук 33.3 КБ
Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами В.Ф. Ложечніков 57.5 КБ
Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідникі Е.Ю. Гордієнко 171.7 КБ
Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування О.В. Цимбал 48.4 КБ
Багатоканальна система розривного векторного керування асинхронним вентильним каскадом (синтез і дос Олег Володимирович Клюєв 130.2 КБ
Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання О.О. Буров 52.9 КБ
Багатоканальні активні фільтри з зворотнимі зв'язками для систем керування та контролю О.В. Дорошук 21.3 КБ
Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування Т.А. Коркішко 38.2 КБ
Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань С.К. Підченко 138.0 КБ
Багатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних Р.П. Шевчук 82.3 КБ
Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі А.А. Савченко 149.4 КБ
Багатокомпонентне кам'яновугільне в'яжуче з широким інтервалом пластичності В.В. Гончаренко 41.0 КБ
Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійких матеріалів О.Р. Позняк 76.1 КБ
Багатокритеріальна оптимізація зубчатих циліндричних передач Новікова Ю.В. Грибанова 51.9 КБ
Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу "дугова сталеплавильна піч - Я.С. Паранчук 92.8 КБ
Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на суча І.В. Дубро 49.5 КБ
Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл С.В. Артеменко 45.0 КБ
Багатокритеріальний параметричний синтез систем автоматичного керування реакторної установки АЕС О.М. Нікуліна 218.0 КБ
Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій Б.І. Кіндрацький 75.4 КБ
Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів І.Д. Теренковський 75.6 КБ
Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантажен О.В. Башта 41.4 КБ
Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій П.Л. Носко 69.0 КБ
Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі Я.П. Островський 98.4 КБ
Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виро Віталій Григорович Хоменко 44.5 КБ
Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функці Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвиш 76.6 КБ
Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів Ду Хіан Янг 47.3 КБ
Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціона Х.Т. Ельозі 37.7 КБ
Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші Аласас Ахмад 161.9 КБ
Багаторічний прогноз загальних руслових деформацій на мостових переходах А.С. Корецький 76.4 КБ
Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля О.В. Косячков 40.1 КБ
Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж Г.С. Гайворонська 201.2 КБ
Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів М.Г. Грубель 52.8 КБ
Багатофункціональне математичне моделювання і оптимальне керування нестандартними процесами випарних А.І. Жученко 92.1 КБ
Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах Абдерразік Мохамед 186.9 КБ
Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням С.В. Нестерук 147.8 КБ
Багатоцільова оптимізація схем і параметрів розподільчих електричних мереж міст із урахуванням динам В.О. Перепечений 146.8 КБ
Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС О.П. Дроздівський 34.3 КБ
Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних сис М.Є. Щербакова 61.5 КБ
Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження М.В. Лазнюк 46.5 КБ
Безбаластний MoO3-електрод для літієвих хімічних джерел струму Олександр Васильович Маркевич 42.5 КБ
Безборні титанові емалі Н.О. Мінакова 60.1 КБ
Безвипалювальний теплоізоляційний матеріал на основі гранульованих доменних шлаків та вскришних глин М.І. Шибко 38.0 КБ
Безгіпсові портландцементи з органо-мінеральними додатками для сухих будівельних сумішей А.С. Дрималик 93.4 КБ
Безелектролізна електроерозійна вирізна обробка у водопровідній воді при використанні генераторів ун О.А. Тригуб 55.7 КБ
Безеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів В.О. Недашківський 58.0 КБ
Безконтактна оцінка переміщень і деформацій будівельних конструкцій у випробуваннях В.П. Гриценко 23.4 КБ
Безконтактні захоплюючі пристрої для автоматизації завантаження технологічного обладнання О.А. Данилюк 75.3 КБ
Безконтактні теплові методи виявлення трубопроводів та дефектів в них Ю.О. Кухарев 40.3 КБ
Безлужні склокристалічні матеріали з реакційно сформованою структурою О.В. Пономарчук 32.1 КБ
Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівел О.Е. Ілляш 47.4 КБ
Безпека праці у робочих зонах з джерелами високочастотних та надвисокочастотних випромінювань при пр Аль-Таххан Біляль 60.3 КБ
Безпечне розходження суден з врахуванням їх інерційності І.О. Бурмака 186.0 КБ
Безпігментні світлозабарвлені емалеві покриття Р.І. Кислична 37.3 КБ
Безпрогрівна технологія бетонів спеціального призначення В.В. Пунагін 41.3 КБ
Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії В.А. Попов 24.6 КБ
Безфтористі безпігментні кольорові емалі Т.І. Нагорна 29.3 КБ
Безфтористі матеріали для електродугового відновлення циліндричних деталей малого діаметру та технол Л.А. Жданов 28.1 КБ
Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром В.О. Попов 439.2 КБ
Бетон електротехнічний металонасичений для захисту від іонізуючих випромінювань О.В. Христич 36.1 КБ
Бетон з високими експлуатаційними властивостями на алюмоферітній зв'язці Вікторія Євгенівна Онищенко 24.0 КБ
Бетон на основі модифікованих композиційних цементів для умов сухого жаркого клімату Р.А.Ф. Аларджан 81.9 КБ
Бетони з використанням заповнювачів на основі продуктів спалювання твердих побутових відходів О.Ф. Майстренко 25.9 КБ
Бетони з комплексними модифікаторами пластифікуюче-прискорюючої дії М.М. Чемерис 1.43 МБ
Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд О.В. Громова 45.7 КБ
Бетони на механоактивних мінеральних в'яжучих І.В. Барабаш 270.9 КБ
Бетони на цементах, модифікованих комплексною добавкою Т.В. Бабаєвська 79.9 КБ
Бетони підвищеної водонепроникності і морозостійкості для гідромеліоративних споруд О.А. Романов 35.6 КБ
Бетони прискореного твердіння для влаштування трубчастих паль методом осьового пошарового пресування Хаддад Оссама 50.3 КБ
Бетони, ущільнені багаторазовими вібраційними впливами Т.М. Дехта 76.2 КБ
Біморфні п'єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду зі зворотнім зв'язком В.В. Туз 453.7 КБ
Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму С.М. Перегудов 92.2 КБ
Біотехнічна система діагностики стану пацієнтів з політравмою Т.М. Мустецов 93.7 КБ
Біотехнічна система для дослідження параметрів легенів Валід Абу Сабха 41.6 КБ
Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві А.В. Левкін 167.2 КБ
Біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини В.О. Ярута 65.4 КБ
Біотехнічні системи в механокардіометрії та кардіотокометрії: технічні засоби формування сигналів Євген Володимирович Сторчун 349.8 КБ
Біохімічні основи вдосконалення технології виробництва столових плодово-ягідних вин В.І. Войцехівський 27.0 КБ
Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації організації будівництва О.Ю. Чертков 35.5 КБ
Будівництво на грунтах, які набухають (в умовах Сірійської Арабської Республіки) Ш.О. Махер 46.1 КБ
Будова й властивості великокутових спеціальних внутріфазних і міжфазних границь у металах і сплавах Г.Д. Сухомлин 85.8 КБ
В'язкість розчинів холодоагентів із компресорними мастилами (Експеримент, методи прогнозування) В.В. Сєчених 69.9 КБ
Вагова обробка сигналів і зображень у радіотехнічних системах на основі атомарних функцій Володимир Володимирович Павліков 1.87 МБ
Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних споруд Д.В. Руденко 41.2 КБ
Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і наближеного до нього деформува Л.В. Швець 64.0 КБ
Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої С.Д. Недзельський 59.9 КБ
Вдосконалена технологія очистки стічних вод гальванічних виробництв А.Б. Єфремов 54.9 КБ
Вдосконалення автогрейдерів масою 15...16 т комплектацією енергосиловими модулями підвищеної надійно Андрій Вікторович Воронович 74.6 КБ
Вдосконалення автоматизованої електромеханічної системи для віброобробки металевих деталей О.І. Шеремет 62.3 КБ