Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромех - О.Р. Аль Зубі
Одержано розрахункові формули, з використанням яких є можливим обчислення коефіцієнта магнітної провідності повітряного проміжку з двобічною зубчастістю та різними ширинами зубців статора та ротора, що дозволяє створювати прості й ефективні математичні моделі для аналізу впливу конфігурації зубчастих структур на функціональні й енергетичні показники електроприводу з вентильним реактивним двигуном (ВРД). Удосконалено математичні моделі ВРД з буфером енергії та його окремих компонентів, які дозволяють обчислювати окремі складові втрат і механічну характеристику ВРД з урахуванням зміни коефіцєнта насичення сталі магнітопроводу. Створено математичні моделі ВРД з буферами енергії для дослідження квазіусталених режимів. Запропоновано математичну модель теплового розрахунку електромеханічного перетворювача явнополюсної конструкції ВРД, що дає змогу оперативно здійснювати перевірку правомірності вибраних електромагнітних навантажень під час проектування.

Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій - Н.В. Колеснікова
Одержано розрахункові формули, з використанням яких є можливим обчислення коефіцієнта магнітної провідності повітряного проміжку з двобічною зубчастістю та різними ширинами зубців статора та ротора, що дозволяє створювати прості й ефективні математичні моделі для аналізу впливу конфігурації зубчастих структур на функціональні й енергетичні показники електроприводу з вентильним реактивним двигуном (ВРД). Удосконалено математичні моделі ВРД з буфером енергії та його окремих компонентів, які дозволяють обчислювати окремі складові втрат і механічну характеристику ВРД з урахуванням зміни коефіцєнта насичення сталі магнітопроводу. Створено математичні моделі ВРД з буферами енергії для дослідження квазіусталених режимів. Запропоновано математичну модель теплового розрахунку електромеханічного перетворювача явнополюсної конструкції ВРД, що дає змогу оперативно здійснювати перевірку правомірності вибраних електромагнітних навантажень під час проектування.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 29, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Наукові основи забезпечення параметричної надійності та динамічної якості технологічних систем преци Г.О. Оборський 132.3 КБ
Наукові основи забезпечення раціональний параметрів несучих систем технологічних платформ промислово Олег Олексійович Бейгул 146.1 КБ
Наукові основи забезпечення тривалої міцності поршнів швидкохідних дизелів при використанні САПР В.О. Пильов 84.3 КБ
Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових В.М. Юрчишин 94.9 КБ
Наукові основи збереження біологічно активних речовин в технологіях переробки фруктів та овочів Л.М. Тележенко 489.0 КБ
Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв В.А. Піддубний 269.9 КБ
Наукові основи і апаратурне оформлення процесів довгострокового зберігання харчових продуктів О.Ю. Шевченко 188.6 КБ
Наукові основи і технологія отримання хімічних продуктів термодеструкції вугілля Г.О. Власов 70.4 КБ
Наукові основи і технологія переробки висококиплячих фракцій кам'яновугільної смоли з одержанням пол Є.Т. Ковальов 53.6 КБ
Наукові основи інтенсифікації виробництва і підвищення якості киргизьких національних борошняних вир Т.В. Кірієва 36.1 КБ
Наукові основи керованих неізотермічних процесів синтезу та спікання наноструктурних матеріалів А.В. Рагуля 55.2 КБ
Наукові основи керування структурою будівельних матеріалів та виробів на основі металургійних шлаків С.А. Щербак 64.4 КБ
Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського В.Д. Рябічев 89.4 КБ
Наукові основи комплексного поліпшення показників паливної економічності та токсичності відпрацьован І.В. Парсаданов 64.6 КБ
Наукові основи комплексу технологій харчових продуктів з гідробіонтів Л.Б. Добробабіна 89.3 КБ
Наукові основи конструкторсько-технологічного проектування литих деталей ДВЗ О.В. Акімов 59.3 КБ
Наукові основи механіки клинопасових варіаторів, як системи з керуючими в'язями О.І. Дубинець 120.0 КБ
Наукові основи об'ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірнич А.А. Шоломицький 86.9 КБ
Наукові основи обробки та зберігання плодоовочевої продукції із застосуванням плівкоутворюючих компо В.В. Дятлов 120.7 КБ
Наукові основи оцінки збагачуваності кам'яного вугілля і створення ресурсозберігаючої технології йог В.Ф. Пожидаєв 51.2 КБ
Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ А.Г. Темченко 81.1 КБ
Наукові основи оцінки напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів з урахуванням пласти Б.С. Білобран 132.2 КБ
Наукові основи оцінки ресурсу силових агрегатів транспортних машин з урахуванням умов експлуатації О.В. Бажинов 63.7 КБ
Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промисло В.І. Скоробогатова 50.9 КБ
Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для впровадження швидкісного руху поїздів М.Б. Курган 67.0 КБ
Наукові основи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів В.П. Матейчик 149.4 КБ
Наукові основи підвищення ефективності використання цементу в бетонах М.І. Нетеса 67.4 КБ
Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними ко В.М. Старченко 1.23 МБ
Наукові основи підвищення ефективності системи приводів шляхом врахування стохастичності їх характер О.В. Колот 80.7 КБ
Наукові основи підвищення технічного рівня машин для гідроочищення деталей на базі переналагоджувани В.М. Нигора 63.3 КБ
Наукові основи побудови пристроїв на частково заповнених діелектриком хвилеводах для радіотехнічних В.М. Почерняєв 70.5 КБ
Наукові основи побудови та застосування загальної математичної моделі термодинаміки металургійних ро Т.Г. Сабірзянов 48.8 КБ
Наукові основи проектування дорожніх асфальтобетонів з використанням техногенної сировини і прогнозу Лев Іванович Базжин 86.8 КБ
Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю продукції (послуг) на базі міжнаро Г.І. Хімічева 76.9 КБ
Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин Г.Б. Параска 91.0 КБ
Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і І.В. Панасюк 110.1 КБ
Наукові основи процесів вібровідцентрового сепарування зернових сумішей Л.М. Тіщенко 118.3 КБ
Наукові основи процесів очищення отворів решіт зерноочисних машин О.І. Завгородній 80.9 КБ
Наукові основи процесів та апаратів холодильної технології харчових продуктів В.П. Оніщенко 118.0 КБ
Наукові основи ресурсоенергозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оз А.Г. Данилкович 83.3 КБ
Наукові основи ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту В.Х. Далека 81.3 КБ
Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункц О.А. Андреєва 77.9 КБ
Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та виро М.Є. Скиба 213.3 КБ
Наукові основи ресурсозберігаючого розподілу овочефруктової суспензії на перфорованій поверхні М.В. Гуртовий 61.9 КБ
Наукові основи розробки високовольтних електророзрядних компактних систем з урахуванням вторинних ел К.В. Дубовенко 63.4 КБ
Наукові основи розробки ефективних і надійних систем забезпечення кріогенними рідинами і газами Я.Л. Брайловський 85.2 КБ
Наукові основи розробки прогресивних апаратів охолодження та заморожування рідких харчових продуктів В.В. Сафонов 54.8 КБ
Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення Н.А. Дідух 87.8 КБ
Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного пако І.І. Регей 64.2 КБ
Наукові основи спікання композитів кубічного нітриду бору при високому тиску М.П. Беженар 58.1 КБ
Наукові основи спікання композитів на основі алмазу при високому тиску О.О. Бочечка 78.4 КБ
Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю М.О. Бондаренко 115.6 КБ
Наукові основи створення антикорозійних наповнювачів з рослинних відходів для грунтових лакофарбован О.Е. Чигиринець 90.2 КБ
Наукові основи створення високоефективних процесів, обладнання та інструменту обдирного шліфування Д.В. Сталінський 118.6 КБ
Наукові основи створення високоефективного пиловловлюючого обладнання В.А. Батлук 100.3 КБ
Наукові основи створення високопродуктивних шнекових систем вивантаження вугілля очисних комбайнів В.Г. Нечепаєв 96.5 КБ
Наукові основи створення високоресурсних термоемісійних катодних вузлів обладнання для плазмової обр С.І. Планковський 107.2 КБ
Наукові основи створення електротехнологічних установок для високовольтних імпульсних дій М.І. Бойко 84.0 КБ
Наукові основи створення енергозберігаючих систем повітропостачання для локомотивів О.С. Захарчук 77.2 КБ
Наукові основи створення кавітаційностійких захисних покриттів на сталях С.М. Чернега 1.31 МБ
Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простор Валентин Григорович Перепелиця 59.6 КБ
Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих пристроїв підвищеної ефективності В.В. Кованько 47.2 КБ
Наукові основи створення просторово-армованих металевими сітками композиційних матеріалів з підвищен Л.Р. Вишняков 109.8 КБ
Наукові основи створення швидкохідних прецизійних шпиндельних вузлів металорізальних верстатів Ю.М. Данильченко 84.4 КБ
Наукові основи та інженерні методи підвищення ефективності роботи плоских в'язальних машин і автомат Олег Миколайович Хомяк 62.2 КБ
Наукові основи та практика виробництва вуглецевого відновника для недоменних споживачів О.М. Лихенко 39.0 КБ
Наукові основи та реалізація методу розрахунку зносу вузлів тертя способом трибоелементів Р.В. Сорокатий 115.5 КБ
Наукові основи та технічні засоби підвищення продуктивності імпульсного ручного дугового зварювання С.В. Пустовойт 45.5 КБ
Наукові основи теорії та техніки сушіння харчової сировини у масообмінних модулях М.І. Погожих 79.4 КБ
Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах О.В. Романенко 64.1 КБ
Наукові основи технології водонерозчинних органічних барвників та їх випускних форм Є.В. Попов 62.0 КБ
Наукові основи технології компенсації магнітного поля поблизу низьковольтних комплектних пристроїв В.С. Лупіков 81.0 КБ
Наукові основи технології переробки м'ясної сировини з використанням ферментних препаратів Валентина Олексіївна Коваленко 143.8 КБ
Наукові основи технології пластичного деформування осесиметричних деталей з обертанням інструмента В.Л. Марченко 128.2 КБ
Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і нафтостирилу І.П. Погорєлова 108.7 КБ
Наукові основи технології термозміцнення поздовжньо розділеної арматури В.О. Шеремет 35.8 КБ
Наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок К.Г. Іоргачова 86.0 КБ
Наукові основи технологій консервованих продуктів з використанням структуроутворювачів А.К. Д'яконова 102.7 КБ
Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки А.А. Горбачов 86.7 КБ
Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна М.І. Валько 71.6 КБ
Наукові основи технологічного забезпечення експлуатаційних характеристик виробів із технічної керамі В.В. Гусєв 91.9 КБ
Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при С.Є. Шейкін 71.5 КБ
Наукові основи технологічної підготовки виробництва радіопрозорих обтічників літальних апаратів з кв М.Ю. Русин 79.5 КБ
Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу А.Л. Славінська 114.8 КБ
Наукові основи удосконалення робочих процесів барабанних млинів Ю.В. Науменко 83.5 КБ
Наукові основи удосконалення технології передрейсової підготовки локомотивів та локомотивних бригад В.Г. Пузир 102.3 КБ
Наукові основи удосконалювання турбокомпресорних установок з газотурбінним приводом В.П. Парафійник 114.6 КБ
Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів О.П. Кравченко 727.6 КБ
Наукові основи фінішної обробки аеродинамічних поверхонь лопаток газотурбінних двигунів літальних ап О.Я. Качан 74.2 КБ
Наукові основи формоутворення лезових інструментів з полікристалічних надтвердих матеріалів І.М. Пижов 137.1 КБ
Наукові основи формоутворення прецизійних керамічних виробів спрямованою зміною швидкісно-силових па С.В. Сохань 43.5 КБ
Наукові основи формоутворення робочої поверхні кругів на токопровідних зв'язках у процесі шліфування В.Л. Доброскок 60.1 КБ
Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь П.П. Мельничук 65.9 КБ
Наукові основи шліфування інструментальних матеріалів із спрямованою зміною характеристик контактних В.І. Лавріненко 54.2 КБ
Наукові принципи вибору структурних складових і створення композиційних матеріалів на основі тугопла О.П. Уманський 1.18 МБ
Наукові та технологічні засади карбонітридного зміцнення легованих спеціальних сталей С.Я. Шипицин 46.9 КБ
Наукові та технологічні засади модифікування ливарних алюмінієвих сплавів азотом і азотовмісними дис В.Г. Могилатенко 61.8 КБ
Наукові та технологічні основи виробництва великих сталевих зливків поліпшеної якості С.Л. Макуров 66.4 КБ
Наукові та технологічні основи вирощування великогабаритних нелінійно-оптичних монокристалів KDP/DKD В.І. Сало 78.6 КБ
Наукові та технологічні основи отримання лейкосапфіру в захисних газових середовищах О.Я. Данько 62.4 КБ
Наукові та технологічні основи плазмово-індукційного вирощування крупних монокристалів тугоплавких м В.О. Шаповалов 58.4 КБ
Науково-методичні основи автоматизованого управління системами обслуговування вимірювальної техніки О.О. Морозов 259.6 КБ
Науково-методичні основи створення інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об'єктів та обро І.В. Рубан 104.8 КБ
Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі мон Т.М. Кадильникова 124.3 КБ
Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності вимірювань витрати природного газу І.С. Петришин 102.1 КБ
Науково-практичне обгрунтування і розробка технології консервованих функціональних напоїв Л.А. Осипова 49.1 КБ
Науково-практичні засади розробки і реалізації інноваційних проектів у фармацевтичному виробництві Г.В. Костюк 55.5 КБ
Науково-практичні основи інтенсифікації процесів тепломасообміну у виробництві кальцинованої соди В.М. Фрумін 58.5 КБ
Науково-практичні основи модернізації технологічних потоків цехів первинної переробки забійних твари І.М. Ощипок 90.6 КБ
Науково-практичні основи створення енергозберігаючого теплообмінного і випарювального обладнання хім Юрій Борисович Данилов 171.2 КБ
Науково-прикладні основи забезпечення експлуатаційної надійності промислових трубопроводів при низьк В.Ю. Чернов 59.9 КБ
Науково-прикладні основи проектування та підвищення ефективності роботи пружних і демпфувальних елем І.С. Керницький 83.8 КБ
Науково-прикладні основи системного аналізу та оптимального проектування гальмових керувань автобусі В.А. Дем'янюк 104.0 КБ
Науково-технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного Н.Я. Сусол 59.8 КБ
Науково-технічні засади підвищення енергоефективності фотоелектричних джерел електропостачання Е.А. Бєкіров 76.0 КБ