Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Колоїдно-хімічні властивості пористих структур, які формуються при селективному розчиненні системи A - В.В. Зозуля
Вивчено закономірності процесів самоорганізаційного формування кристалізаційних тривимірних пористих структур, частки яких складаються з золота. Ці процеси відбуваються у системі Ag - Au за умов її контакту з нітритними розчинами під дією градієнту хімічного та накладеного анодного потенціалу. Одержано систематичні дані про колоїдно-хімічні властивості пористих систем. Установлено, що морфологія поверхні структур визначається механізмом процесу їх формування. За методом теплот змочування встановлено, що поверхня пористих структур є гідрофільною. З'ясовано, що найбільш адекватною геометричною моделю будови досліджених пористих структур, у межах якої характерний розмір часток одержаних структур визначається кінетикою процесу селективного розчинення вихідної системи компонентів. На підставі аналізу результатів експериментального визначення товщини шару, в якому відбувається процес формування пористих структур, доведено наявність поверхнево-дифузійного мехнізму цього процесу.

Пристосувальні реакції імунної системи у реконвалесцентів гострої променевої хвороби у віддаленому п - М.В. Азарскова
Вивчено закономірності процесів самоорганізаційного формування кристалізаційних тривимірних пористих структур, частки яких складаються з золота. Ці процеси відбуваються у системі Ag - Au за умов її контакту з нітритними розчинами під дією градієнту хімічного та накладеного анодного потенціалу. Одержано систематичні дані про колоїдно-хімічні властивості пористих систем. Установлено, що морфологія поверхні структур визначається механізмом процесу їх формування. За методом теплот змочування встановлено, що поверхня пористих структур є гідрофільною. З'ясовано, що найбільш адекватною геометричною моделю будови досліджених пористих структур, у межах якої характерний розмір часток одержаних структур визначається кінетикою процесу селективного розчинення вихідної системи компонентів. На підставі аналізу результатів експериментального визначення товщини шару, в якому відбувається процес формування пористих структур, доведено наявність поверхнево-дифузійного мехнізму цього процесу.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделювання і розрахунки зсувної небезпеки та інженерного захисту територій і об'єктів О.О. Дударенко 53.2 КБ
Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень Р.М. Камінський 150.9 КБ
Моделювання квазістаціонарних пристінних течій при розрахунку аеродинамічних характеристик елементів В.В. Шмаков 57.0 КБ
Моделювання комплексів машин для основного обробітку грунту в системі сівозмін С.М. Бондар 66.8 КБ
Моделювання компонентів монолітних інтегральних схем міліметрового діапазону на сполуках A3B5 Мохсен Аміні 880.3 КБ
Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі Зіяд Сулейман Ахмад Халайбєх 31.1 КБ
Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора Юрій Володимирович Вунтесмері 153.0 КБ
Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів І.Я. Яремчук 65.2 КБ
Моделювання об'єктів термічної обробки для задач оптимізації управління О.Г. Трофименко 62.5 КБ
Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності Л.М. Костик 90.2 КБ
Моделювання освітлювальних установок зі світлодіодними джерелами світла В.С. Кришталь 43.6 КБ
Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних засобів Є.А. Знаковська 58.6 КБ
Моделювання підсистем в автоматизованих системах управління будівництвом А.В. Беспалова 72.8 КБ
Моделювання початкової стадії корозії металів із застосуванням квантово-хімічного підходу С.А. Корній 31.1 КБ
Моделювання процесів в теплонасосній установці для сушіння деревини Є.П. Ганжа 32.1 КБ
Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з дисперсними матеріалами при лазерному та г О.І. Бушма 112.6 КБ
Моделювання процесів виявлення небезпечних сигналів радіозакладних пристроїв у програмно- апаратних Геннадій Олександрович Максименко 52.2 КБ
Моделювання процесів змішування полімерів при розробці змішувачів для екструзійного та литтєвого обл Д.Е. Сідоров 60.1 КБ
Моделювання процесів зубонарізання конічних коліс з круговим зубом І.М. Павлюченко 68.1 КБ
Моделювання процесів комбінованої обробки молочої сироватки електромагнітним полем О.Б. Рибіна 64.9 КБ
Моделювання процесів переносу в надшаровому просторі реактора з циркулюючим киплячим шаром Б.Б. Рохман 127.5 КБ
Моделювання процесів теплообміну струменя низькотемпературної плазми з частинками дисперсного матері А.С. Зацерковний 97.1 КБ
Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та визначенні теплофізичних хар М.В. Сташнікова 39.7 КБ
Моделювання процесів ущільнення грунту при вісесиметричному напружено-деформованому стані основ Ю.Л. Винников 69.1 КБ
Моделювання процесів функціонування авіаційного транспорту з метою прогнозування показників його дія Ірина Олексіївна Козлюк 113.6 КБ
Моделювання процесу екструзії полімерних композицій зі спінюючими наповнювачами В.В. Лукашова 62.7 КБ
Моделювання режимів групового вибігу та підвищення ефективності роботи вузлів енергосистем з двигунн К.А. Кукуй 64.1 КБ
Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування С.С. Чаплінський 62.6 КБ
Моделювання робочих процесів і обгрунтування параметрів одновалкової шахтної дробарки для міцних пор В.А. Тарасенко 46.5 КБ
Моделювання робочих процесів у тангенціальній тихохідній авіаційній турбіні з роздільними лопатками Д.А. Долматов 245.9 КБ
Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій М.С. Мазорчук 46.1 КБ
Моделювання системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях Ю.В. Сікірда 67.4 КБ
Моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі геодезичних та астрономічних даних Н.П. Ярема 63.9 КБ
Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану В.П. Кожушко 60.0 КБ
Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках <$Eroman bold {A sup III B sup V В.І. Тимофєєв 90.8 КБ
Моделювання та автоматизоване управління розподілом цільового продукту в трубопровідних системах Ю.В. Виговський 20.2 КБ
Моделювання та аналіз перехідних процесів у магнітоелектричних синхронних генераторах для зменшення Іссам Хуссейн Шахін 27.6 КБ
Моделювання та аналіз проектних рішень систем управління спеціального призначення М.О. Латкін 45.1 КБ
Моделювання та вибір параметрів двофазних асинхронних двигунів для поліпшення робочих властивостей т Абу Дауд Вассім Галеб 39.7 КБ
Моделювання та визначення основних характеристик автомобільної трансмісії із зубчасто-важільним варі О.М. Красноштан 89.6 КБ
Моделювання та ідентифікація теплових процесів у капілярно-пористих тілах В.О. Тарасова 63.9 КБ
Моделювання та інтенсифікація процесу масообміну в реакторах-аеротенках Фахреддін Абдаллах Вахаб 56.3 КБ
Моделювання та оптимізація плівкових охолоджувачів О.Р. Георгаліна 61.4 КБ
Моделювання та оптимізація технологічних процесів очищення дифузійного соку В.Ю. Яковенко 68.8 КБ
Моделювання та розрахунок процесу висолюючої кристалізації солей із розчинів у класифікуючому криста О.В. Гайковий 137.9 КБ
Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою п Б.Г. Любарський 30.3 КБ
Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах І.О. Чмир 196.3 КБ
Моделювання тепло- і масопереносу при зневодненні пористих тіл з метою оптимізації процесу сушіння Н.М. Сорокова 69.3 КБ
Моделювання теплових процесів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв'язання спря С.В. Альохіна 35.0 КБ
Моделювання теплового та термонапруженого стану зливків при нагріві О.А. Чорний 77.3 КБ
Моделювання тепломасопереносу в процесі конвективного сушіння харчової сировини Л.С. Шишко 58.1 КБ
Моделювання тепломасопереносу та зниження енерговитрат при блочному виморожуванні С.І. Мілінчук 30.3 КБ
Моделювання термомеханічних процесів на фінішних операціях А.О. Богач 67.2 КБ
Моделювання технологічних процесів гідродинамічного штампування закінцівок трубопроводів повітряних О.П. Мельничук 44.7 КБ
Моделювання технологічних процесів і розробка прогресивного обладнання для переробки харчової сирови В.В. Полевич 85.6 КБ
Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля Місяця О.С. Заяць 62.7 КБ
Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні В.А. Гузенко 71.5 КБ
Моделювання утримання палива всередині контейнмента під час тяжких аварій на АЕС Алі Хасан Могаддам 58.7 КБ
Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків В.П. Самарай 47.7 КБ
Моделювання, оптимізація та контроль систем керування рухомого складу приміського сполучення М.В. Ліпчанський 83.8 КБ
Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової ТСР/ІР мережі наступног О.С. Єременко 590.6 КБ
Модифікація електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-XZnXTe для електронн Сергій Володимирович Олійник 894.9 КБ
Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами В.В. Криницький 130.2 КБ
Модифікація поверхневої мікроструктури алюмінієвої конденсаторної фольги В.Є. Гавронський 42.2 КБ
Модифікація поліпропілену гумовими сумішами П.О. Кузнецов 38.7 КБ
Модифікація та розробка технологій переробки вторинного поліетилентерефталату Б.М. Савченко 49.3 КБ
Модифікація трибологічних властивостей монокристалів корунду для виробів медичного і технічного заст О.В. Волошин 41.9 КБ
Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників AIIBVI для отримання термостабільних Юрій Анатолійович Загоруйко 78.2 КБ
Модифікований неавтоклавний газополістиролбетон з підвищеними фізичними та механічними властивостями В.Б. Мартинова 69.7 КБ
Модифіковані бетони для відновлення несучої здатності конструкцій споруд спеціального призначення О.А. Кушвід 48.4 КБ
Модифіковані гіпсові в'яжучі тонкого помелу з регульованими термінами тужавлення Р.А. Солтисік 27.8 КБ
Модифіковані композиційні гіпсові в'яжучі на основі фосфогіпсу С.В. Королько 89.5 КБ
Модифіковані полімерні композиції на основі епоксидних смол для відновлення поверхні архітектурних е К.С. Харченко 35.4 КБ
Модифіковані силікатні матеріали безавтоклавного твердіння. Структура, властивості Н.В. Сидорова 30.8 КБ
Модифіковані срібні трегерні каталізатори технології формальдегіду С.Е. Отводенко 87.1 КБ
Модифіковані сухі будівельні суміші для зовнішнього облицювання, армовані поліпропіленовими волокнам Алі М.Н. Салах 56.9 КБ
Модифіковані цементні композиції для ремонту залізобетонних конструкцій методом ін'єктування А.М. Зінкевич 39.0 КБ
Модифікування мікроструктури цементного каменю в бетоні комплексними хімічними добавками Л.М. Решетнік 41.6 КБ
Модифікування поліуретанових загусток на основі побудови моделі зсувної течії М.І. Костиря 36.0 КБ
Модифікування природних цеолітів кластерами оксидів перехідних металів з одержанням активних каталіз Енхболд Тумуртогоогійн 16.5 КБ
Модульний параметричний синтез шпиндельних гідростатичних підшипників з комплексним урахуванням похи Р.М. Полінкевич 60.7 КБ
Молекулярні взаємодії, структура і властивості полімерних сумішей-плівкоутворювачів для оздоблення н Л.Д. Масленнікова 53.7 КБ
Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних під О.О. Дорожинська 41.5 КБ
Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу І.Л. Перович 30.9 КБ
Моніторинг природних втрат палив при зберіганні та застосування сорбентів для їх зменшення О.В. Бойченко 42.8 КБ
Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електр Г.В. Безпрозванних 152.2 КБ
Моніторинг технічного стану транспортних газотурбінних двигунів в експлуатації Хуссейн Мохамед Ель-Хожайрі 81.5 КБ
Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки А.Ю. Борзенко-Мірошніченко 514.7 КБ
Моніторінг та управління наводнюванням металів у електрохімічних процесах С.Г. Желавський 39.9 КБ
Моніторінг якості дугового зварювання за електричними параметрами дуги А.Є. Пірумов 41.8 КБ
Монолітні залізобетонні перекриття з плитами, що працюють у двох напрямках, при високотемпературному Алі Еззеддін 47.4 КБ
Монотектичне перетворення і управління структурою та властивостями сплавів на основі Al і Si А.М. Вейнов 52.8 КБ
Морозостійкі клеї на основі епоксидованих похідних 2-(вінілокси)етоксиметилоксирану В.В. Шологон 60.0 КБ
Морфологія та особливості природи epsilon-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостій І.О. Парфентьєва 33.3 КБ
Муліто-цирконові температуростійкі захисні покриття Наталія Ігорівна Топилко 30.6 КБ
Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних компьютерних мережах Н.В. Лисак 89.1 КБ
Мультипроцесорні моделі розв'язання систем булевих рівнянь великої розмірності Є.О. Каменюка 78.2 КБ
Мультіагентні технології інтеграції гетерогенних інформаційних систем і розподілених баз даних В.О. Філатов 68.6 КБ
Н-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання для дослідження комп'ютер Мурад Хуссейн Халіл 59.1 КБ
Наближена нелінійна теорія релятивістських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких часто Хамід Аллах Мохаммед 69.6 КБ
Набухаючі грунти у багатошаровій основі для фундаментних плит і малоповерхових будинків І.В. Храпатова 64.8 КБ
Набухаючі грунти як основи фундаментів будівель та споруд у північно-східних регіонах Сирії Ашрам Махмуд Ніхад 33.9 КБ
Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок Л.І. Криштопа 59.1 КБ
Надання тканинам, що містять вовну, м'якого грифу О.О. Венгер 35.6 КБ
Надійність будівельних конструкцій відповідальних об'єктів при впливі особливого виду динамічного на В.Г. Ширшов 1.19 МБ
Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень А.В. Махінько 128.4 КБ
Надійність і напружено-деформований стан сталевих балок з урахуванням сумісної роботи з огороджуваль Сергій Анатолійович Гудзь 107.1 КБ
Надійність конструкцій буксирувальних канатних доріг С.О. Скляренко 77.8 КБ
Надійність перекриттів із малорозмірних залізобетонних елементів за міцністю перерізів, нормальних д О.А. Тищенко 50.2 КБ
Надійність сталевих гратчастих башт при випадкових вітрових навантаженнях Н.О. Махінько 110.2 КБ
Надійність сталезалізобетонних конструкцій О.В. Семко 101.5 КБ
Надійність сталезалізобетонних стійок, виконаних із швелерів, з урахуванням експлуатаційних пошкодже А.В. Гасенко 377.3 КБ
Надійність теплообмінного обладнання та трубопроводів другого контуру АЕС з ВВЕР В.П. Кравченко 95.4 КБ
Надчисті структурно досконалі монокристали кремнію для детекторів і приймачів випромінювання Ю.В. Трубіцин 65.3 КБ
Нанесення на вуглецеві сталі дифузійних карбідних покриттів на основі титану, ванадію, хрому з підви В.І. Король 35.1 КБ