Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 25, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дигідро-1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідини та їх азааналоги - Є.С. Гладков
Досліджено метод синтезу дигідропохідних 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідину та їх азааналогів - тетразоло[1,5-а]піримідину, вивчено їх реакції та таутомірні рівноваги. На прикладі 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідинів і тетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено імін-єнамінні таутомірні рівноваги, а на прикладі тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено азідо-тетразольні таутомірні рівноваги. Виявлено можливість здійснення перегрупування Дімрота у ряді тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів. Запропоновано синтез піразоло- та ізоксалотетразоло[1,5-а]піримідинів ціклоконденсацією 6-ацетилпохідного тетразоло[1,5-а]піримідину з гідразином або гідроксиламіном. Одержано 6-гідроксіпохідні 1,2,4-триазоло-, тетразоло[1,5-а]піримідину та піримідо[1,2-а]бензімідазолу.

Теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка ефективності швидкого двоступінчастого заморо - М.В. Останков
Досліджено метод синтезу дигідропохідних 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідину та їх азааналогів - тетразоло[1,5-а]піримідину, вивчено їх реакції та таутомірні рівноваги. На прикладі 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідинів і тетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено імін-єнамінні таутомірні рівноваги, а на прикладі тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено азідо-тетразольні таутомірні рівноваги. Виявлено можливість здійснення перегрупування Дімрота у ряді тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів. Запропоновано синтез піразоло- та ізоксалотетразоло[1,5-а]піримідинів ціклоконденсацією 6-ацетилпохідного тетразоло[1,5-а]піримідину з гідразином або гідроксиламіном. Одержано 6-гідроксіпохідні 1,2,4-триазоло-, тетразоло[1,5-а]піримідину та піримідо[1,2-а]бензімідазолу.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделі і методи оптимізації надійності повітряних розподільних електричних мереж Р.О. Буйний 53.5 КБ
Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної ел В.П. Северин 252.5 КБ
Моделі і методи організації офісу управління будівельними проектами Т.Г. Фесенко 92.3 КБ
Моделі і методи організації семантичних одиниць при словотворчому синтезі в експертних навчальних си Г.А. Єгошина 67.2 КБ
Моделі і методи оцінювання живучості розподілених інформаційних систем О.В. Харибін 88.2 КБ
Моделі і методи підтримки прийняття рішень в системах управління рибогосподарськими підприємствами О.М. Скороход 63.0 КБ
Моделі і методи планування науково-технічних проектів на основі аналізу інвестицій А.С. Котов 589.9 КБ
Моделі і методи побудови та аналізу Байєсівських мереж інтелектуального аналізу даних О.М. Терентьєв 55.4 КБ
Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки АЕС з ВВЕР О.В. Маслов 102.2 КБ
Моделі і методи розв'язання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характе Д.Г. Зеленцов 77.7 КБ
Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєс А.О. Фефелов 84.5 КБ
Моделі і методи розрахунку коливальних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елем І.А. Вікович 912.5 КБ
Моделі і методи спільної верифікації проектованих цифрових систем на кристалах О.А. Єгоров 61.1 КБ
Моделі і методи стану газотранспортних систем у стаціонарному режимі А.В. Адаменко 35.1 КБ
Моделі і методи створення інформаційних технологій навчання В.О. Бойкова 51.6 КБ
Моделі і методи структурного і параметричного синтезу прецизійних електрогідравлічних слідкуючих сис Г.І. Канюк 118.1 КБ
Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаці А.М. Лашук 37.0 КБ
Моделі і методи управління комунікаційними мережами в умовах їх прогнозованого розвитку Ю.В. Форкун 72.8 КБ
Моделі і методи управління проектами на ринку освітніх послуг (в умовах інтеграції економіки України І.В. Дронова 97.5 КБ
Моделі і структури мультипроекта модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів з ви І.Ю. Потай 57.1 КБ
Моделі і структури обчислювальних пристроїв обробки кольорової інформації та створення спецефектів у А.П. Остроушко 65.6 КБ
Моделі і структури пристроїв формування зображень світлових і тіньових ефектів у системах візуалізац А.М. Бугрій 63.1 КБ
Моделі і структури процесів управління змінами у вітчизняних енергетичних проектах Аль-Шукрі Фатхі Мохамед Ахмед 51.8 КБ
Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою мультиагентних систем О.В. Нарожний 40.6 КБ
Моделі інфраструктури сервісного обслуговування цифрових систем О.М. Парфентій 44.4 КБ
Моделі й алгоритми геоінформаційної системи автоматизації будування геологічних розрізів шахтного по А.А. Омельченко 57.0 КБ
Моделі й алгоритми діагностування та забезпечення надійності гетерогенних комп'ютерних мереж Ясер Мох'д Абделрахім Альшаро 134.7 КБ
Моделі й інформаційні технології оптимального розподілу ресурсу для дворівневих економічних систем в Д.О. Сагайдачний 68.1 КБ
Моделі й методи підвищення відмовостійкості програмно-технічних комплексів інформаційних і керуючих В.В. Єлісєєв 70.4 КБ
Моделі й методи системного проектування обчислювальних структур на кристалах для цифрової обробки си І.В. Хаханова 116.4 КБ
Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів Б.Б. Стелюк 63.9 КБ
Моделі кінцевого стану та їх застосування у задачах аналізу і синтезу систем керування Є.А. Шушляпін 52.7 КБ
Моделі класу "рушійні сили - опір" в управлінні фінансуванням та впровадженням проектів Р.Ф. Ярошенко 1.39 МБ
Моделі мон-транзисторів для схемотехнічного проектування субмікронних інтегральних схем Я.І. Корначевський 31.7 КБ
Моделі мультиграничної сегментації зображень А.М. Чупиков 1.52 МБ
Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техногенного ризику в автоматизованій системі забезпече В.О. Лифар 853.3 КБ
Моделі об'єктно-реляційного сполучення геоінформаційних систем з базами даних С.В. Ляховець 54.2 КБ
Моделі оцінки та методи забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з урахув А.Х. Аль Таразі 203.2 КБ
Моделі пошуку та розпізнавання зображень у базах даних Д.К. Кіношенко 379.4 КБ
Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах С.Г. Золкін 62.3 КБ
Моделі семантичних нейронних мереж та їх застосування в системах штучного інтелекту Д.Є. Шуклін 66.9 КБ
Моделі структурно-об'єктної технології розробки інтерфейсного комплексу корпоративної інформаційної А. Альбахлул 69.1 КБ
Моделі та алгоритми автоматизованого оперативного номенклатурно-календарного планування дискретних в Н.А. Єфіменко 125.8 КБ
Моделі та алгоритми автоматизованої системи обробки ультразвукових ехограм органів людини М.В. Привалов 57.2 КБ
Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами О.В. Кочеткова 96.9 КБ
Моделі та алгоритми в інформаційній технології персоналізованого агентно-онтологічного пошуку навчал І.М. Келеберда 50.5 КБ
Моделі та алгоритми визначення ефективних робастних методів при синтезі функціональних задач АСУ Владислав Олександрович Антонов 68.9 КБ
Моделі та алгоритми візуалізації багатовимірних даних на основі автоасоціативних нейронних мереж Ю.В. Цимбал 104.1 КБ
Моделі та алгоритми генерації тестів для цифрових систем, що проектуються у середовищі VHDL Мд. Мехеді Масуд 74.0 КБ
Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах М.В. Пилипенко 40.0 КБ
Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних О.П. Нечипорук 168.8 КБ
Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного Т.О. Коротєєва 40.6 КБ
Моделі та алгоритми інформаційної підтримки прийняття рішень при формуванні колективів Т.Г. Кірюшатова 52.8 КБ
Моделі та алгоритми оптимізації розподілених баз даних комп'ютерних інформаційних систем О.О. Телятніков 453.8 КБ
Моделі та алгоритми оптимізації технологічних режимів опорядження текстильних матеріалів Г.Я. Тулученко 50.1 КБ
Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем О.М. Мельник 79.4 КБ
Моделі та алгоритми процесу ідентифікації при вимірюванні складних просторових поверхонь об'єктів М.С. Руднєва 51.1 КБ
Моделі та алгоритми розробки баз даних інформаційних систем з використанням цільового програмування О.В. Петриченко 52.4 КБ
Моделі та алгоритми розробки логістичних інформаційно-управляючих систем А.С.Аль Салаймех Сафван 70.0 КБ
Моделі та алгоритми синтезу інформаційно-управляючих систем, що розвиваються І.В. Левикін 50.0 КБ
Моделі та алгоритми управління електрогідроімпульсними процесами С.В. Естрін 68.0 КБ
Моделі та алгоритми управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних технологій Р.В. Бараненко 47.8 КБ
Моделі та алгоритмічне забезпечення для раціональної організації і автоматизації управління автомобі Анатолій Анатолійович Сердюк 497.1 КБ
Моделі та засоби автоматизації процесів управління мобільними об'єктами Самір Ханджи Хісам Сафа 450.8 КБ
Моделі та засоби автоматичного керування плавністю ходу мобільних машин і агрегатів в агропромислово П.П. Рожков 59.9 КБ
Моделі та засоби ефективного застосування штрихкодової ідентифікації в автоматизованих системах В.І. Голуб 1.14 МБ
Моделі та засоби комбінаторно-топологічного перетворення двомірної інформації В.М. Бурцев 59.5 КБ
Моделі та засоби оцінювання знань за допомогою гібридної нечітко-нейронної інформаційної технології В.С. Ноздренков 67.5 КБ
Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах А.В. Чернявський 348.9 КБ
Моделі та інструментальні засоби автоматизованого організаційного управління матеріально-технічною б О.В. Мирна 786.7 КБ
Моделі та інструментальні засоби автоматизованого управління поведінкою соціальних груп Н.І. Калита 38.9 КБ
Моделі та інструментальні засоби задач контролю й управління електроенергетичним комплексом М.С. Кудрявцева 121.7 КБ
Моделі та інструментальні засоби оперативно-диспетчерського управління кар'єрним автотранспортом І.В. Шевченко 37.7 КБ
Моделі та інструментальні засоби реінжинірінгу корпоративних інформаційних систем Абу Сархан Захі А. М. 34.6 КБ
Моделі та інструментальні засоби системи оперативного управління виробництвом І.Г. Кротюк 60.8 КБ
Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими виробничими системами І.О. Тищенко 29.6 КБ
Моделі та інструменти моніторингу інформаційно-управлінський архітектур М.К. Дьомін 77.0 КБ
Моделі та інтелектуальні засоби адаптивного керування автономним мобільним роботом Олег Петрович Адамів 47.2 КБ
Моделі та інформаційна технологія контролю в розподілених організаційно-технологічних системах С.В. Кузьменко 68.0 КБ
Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління бюджетом регіону Т.В. Маломуж 58.4 КБ
Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетентнісному О.В. Данилова 101.1 КБ
Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку С.М. Мартиновець 73.9 КБ
Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами О.О. Ковалюк 78.6 КБ
Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління Т.Г. Білова 61.2 КБ
Моделі та інформаційна технологія розвитку та реінжинірингу просторово-розподіленої комп'ютерної мер М.В. Шевченко 147.6 КБ
Моделі та інформаційна технологія управління розвитком вищого навчального закладу Я.Н. Гамлуш 62.6 КБ
Моделі та інформаційна технологія управління розвитком корпоративної інформаційно-обчислювальної сис В.Ю. Воловщиков 79.0 КБ
Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених ієрархічних систем (на прикладі С.В. Бронін 102.7 КБ
Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі цукробуряк Н.В. Шатохіна 98.7 КБ
Моделі та інформаційні технології в задачах землекористування С.М. Підмогильний 47.3 КБ
Моделі та інформаційні технології для адаптивного управління компонентними програмними комплексами Захер Аль-Хассаніє 91.5 КБ
Моделі та інформаційні технології інтелектуального інжинірингу даних в автоматизованих системах упра Д.В. Кукленко 262.9 КБ
Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональн І.Є. Лещенко 39.7 КБ
Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних Н.В. Кірхар 221.9 КБ
Моделі та інформаційні технології побудови діагностичних експертних систем з великим об'ємом залежни Міненкова 65.8 КБ
Моделі та інформаційні технології поліваріантного аналізу діяльності підприємства Т.В. Нескородєва 70.2 КБ
Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційно-управляючих систем Ахмад Хадер Ахмад Хаббуш 47.3 КБ
Моделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці бінарних зображень в системах Г.-В.В. Мельник 1.73 МБ
Моделі та метод забезпечення відмовостійкості системи обробки інформації безпілотних літальних апара Мухаммед Джасім Мухаммед 214.9 КБ
Моделі та метод забезпечення надійності інформаційно-управляючих систем АЕС з використанням багатове В.І. Токарєв 503.1 КБ
Моделі та метод конфігураційного синтезу інформаційно-управляючих систем з використанням раніше розр О.Д. Герасименко 427.0 КБ
Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем Ю.О. Бєлий 693.4 КБ
Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг О.Ю. Усиченко 88.4 КБ
Моделі та метод розрахунку асфальтобетонних шарів нежорстких дорожніх одягів армованих синтетичними О.В. Василевич 69.9 КБ
Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії О.О. Шептура 119.5 КБ
Моделі та методи автоматизації проектування магнітних систем стеллараторного типу С.О. Мартинов 73.6 КБ
Моделі та методи автоматизації проектування технологічного процесу формоутворення деталей В.В. Євсєєв 99.9 КБ
Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань с А.Б. Чернов 110.9 КБ
Моделі та методи автоматизованого контролю якості, основані на виробничій логістиці М.М. Гора 138.7 КБ
Моделі та методи автоматизованої підтримки прийняття рішень щодо технологічної підготовки складально О.С. Топал 112.2 КБ
Моделі та методи алгоритмізації функціональних задач управління і переробки інформації в бортових пр В.В. Косенко 40.6 КБ
Моделі та методи аналізу автоматизованого інтегрованого обслуговування в корпоративних мережах Є.Є. Малафєєв 514.0 КБ
Моделі та методи аналізу характеристик комунікаційних систем глобальних ком'ютерних мереж Ехсан Асл Руста 85.8 КБ
Моделі та методи апаратного моделювання несправностей цифрових систем на кристалах Хассан Ктейман 29.9 КБ
Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах Уаді Гарібі 170.3 КБ