Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом - Т.І. Станішевська
Вперше на підставі комплексного морфофункціонального дослідження одержано нові дані про індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток південно-східного регіону України з різним соматотипом. За допомогою використання методу лазерно доплерівської флоуметрії (ЛДФ) здійснено графічну реєстрацію тканинного кровотоку, розроблено нормативні ЛДФ-метричні параметри жіночого організму та надано об'єктивну оцінку стану мікроциркуляції в різні фази оваріально-менструального циклу. Уточнено дані про добову динаміку показників і досліджено реакції системи мікроциркуляції на теплову пробу у різних фазах менструального циклу. Встановлено індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом.

Енергооптимальні технології аналізу та регулювання електроспоживання на тягу поїздів - В.Б. Землянов
Вперше на підставі комплексного морфофункціонального дослідження одержано нові дані про індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток південно-східного регіону України з різним соматотипом. За допомогою використання методу лазерно доплерівської флоуметрії (ЛДФ) здійснено графічну реєстрацію тканинного кровотоку, розроблено нормативні ЛДФ-метричні параметри жіночого організму та надано об'єктивну оцінку стану мікроциркуляції в різні фази оваріально-менструального циклу. Уточнено дані про добову динаміку показників і досліджено реакції системи мікроциркуляції на теплову пробу у різних фазах менструального циклу. Встановлено індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методологія підвищення надійності систем залізничної автоматики і телемеханіки А.П. Разгонов 86.0 КБ
Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (за мо Ю.В. Петрова 62.2 КБ
Методологія розвитку контейнерних потоків промислового вузла М.М. Дергаусов 46.2 КБ
Методологія системного аналізу дистанційного зондування землі для вирішення задач екології та господ В.Г. Якимчук 348.4 КБ
Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу Сергій Васильович Голуб 434.8 КБ
Методологія створення інтегрованих систем підтримки прийняття рішень в ієрархічних структурах управл І.В. Шостак 286.3 КБ
Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж А.О. Лунтовський 74.3 КБ
Методологія техніко-економічної оцінки проектів термореновації житлових будинків, які експлуатуються В.Т. Меркушов 118.9 КБ
Методологія управління системою землекористування великих міст О.С. Петраковська 50.3 КБ
Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об'єму та об'ємної витрати природнього г О.Є. Середюк 87.0 КБ
Метрологічне забезпечення інформаційних геодезичних комплексів С.О. Тишко 36.5 КБ
Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів обліку сирої нафти Т.В. Кепещук 64.5 КБ
Механізм граничного змащування поверхонь тертя з частково регулярним мікрорельєфом та їх технологічн О.В. Радіоненко 48.3 КБ
Механізм зародження індукованих воднем тріщин у зварних з'єднаннях високоміцних низьколегованих стал О.В. Ігнатенко 51.4 КБ
Механізм зміни ступеню полімеризації і молекулярно-масового розподілу при попередньому дозріванні лу І.О. Ляшок 21.2 КБ
Механізм організації віртуальних каналів в однорангових Ethernet мережах В.А. Каптур 63.3 КБ
Механізм просторових зсувів порід у приконтурному масиві протяжної підготовчої виробки В.П. Сажнєв 28.6 КБ
Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками О.Р. Попович 45.4 КБ
Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту В.І. Федорчук-Мороз 109.8 КБ
Механіка процесу обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами з планетарним приводом А.І. Іванко 43.9 КБ
Механіка формозмінювання крутозігнутих колін новим методом холодного пластичного деформування як осн О.В. Грушко 40.9 КБ
Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації О.М. Недбайло 41.4 КБ
Механіко-технологічне обгрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з грунтом В.П. Ковбаса 39.4 КБ
Механіко-технологічне обгрунтування технічних засобів для агропромислового виробництва їстівних гриб Г.А. Голуб 56.8 КБ
Механіко-технологічні засоби еколого-економічного удосконалення процесів обробітку грунту В.Ф. Пащенко 151.8 КБ
Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив В.В. Адамчук 67.6 КБ
Механіко-технологічні основи процесів взаємодії робочих органів льонозбирального комбайна з рослинни О.О. Налобіна 78.2 КБ
Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп Леонід Гнатович Гросул 82.1 КБ
Механоактивовані цементні суспензії та бетони на їх основі І.М. Бабій 71.8 КБ
Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем В.П. Олександренко 85.7 КБ
Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації у системах м І.В. Ковтун 70.2 КБ
Міжфазний тепломасообмін у генераторі водяної шуги при випарному охолодженні розсолу Т.П. Михайленко 52.5 КБ
Мікроелектронні магнітні частотні перетворювачі В.В. Мартинюк 64.3 КБ
Мікроелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією П.О. Яганов 76.0 КБ
Мікроелектронні сенсори на основі КНІ-структур з рекристалізованим шаром полікремнію Ю.М. Ховерко 40.0 КБ
Мікроелектронні частотні перетворювачі вологості на основі напівпровідникових структур з від'ємним о Л.В. Крилик 57.8 КБ
Мікролегування ливарних алюмінієвих сплавів комплексами мікродомішок вуглецю та титану К.Ю. Гзовський 35.1 КБ
Мікроплазмове порошкове наплавлення жароміцних нікелевих сплавів з вмістом [гамма]'-фази 45-65% Олександр Валентинович Яровицин 49.6 КБ
Мікропотужні оптоелектронні логічні елементи цифрових інтегральних схем на твердотільних світловипро М.П. Проскурін 835.3 КБ
Мікропроцесорна система керування тиристорним електроприводом з автоматичною настройкою та змінювани С.С. Старостін 79.7 КБ
Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в п С.О. Жуков 54.4 КБ
Мікрохвильові параметричні перетворювачі комплексних характеристик антенно- фідерних пристроїв Юнус Якубович Смаілов 356.6 КБ
Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами В.В. Сафонов 1.54 МБ
Мікрохвильові пристрої на основі резонаторів біжної хвилі Григорій Олександрович Лук'янчук 474.0 КБ
Мінімізація втрат електроенергії в системах електропостачання рухомих об'єктів Л.О. Добровольська 23.8 КБ
Містобудівна оцінка якості житлового середовища С.В. Лісниченко 43.9 КБ
Містобудівне регулювання функціонального використання і забудови міських територій А.М. Плешкановська 42.3 КБ
Містобудівний розвиток Ужгорода в системі регіонального розселення Й.М. Голик 1.19 МБ
Містобудівні методи підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі (на прикладі міст До О.В. Толок 101.7 КБ
Містобудівні принципи і методи утримання вулично-дорожньої мережі міста О.В. Приймаченко 26.6 КБ
Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в к О.В. Стельмах 51.0 КБ
Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами П.О. Пугачов 88.8 КБ
Місцеве регулювання напруги живлення електроспоживачів як засіб раціонального використання електроен І.М. Трунова 46.0 КБ
Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого навантаження Н.М. Пінчук 578.4 КБ
Міцність бетонних та залізобетонних елементів при зрізі В.В. Погрібний 50.3 КБ
Міцність з'єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та багаторазово повторному нав В.О. Мельман 55.4 КБ
Міцність залізобетонних балок в зоні дії поперечних сил з урахуванням технологічної пошкодженості О.В. Бондаренко 42.1 КБ
Міцність залізобетонних згинаних елементів, завантажених в межах висоти перерізу В.М. Канюк 72.0 КБ
Міцність залізобетонних колон з попередньо стиснутою високоміцною арматурою П.Ф. Холод 54.9 КБ
Міцність і витривалість елементів сталевих конструкцій, що згинаються, при циклічних навантаженнях В.В. Псюк 56.2 КБ
Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліпти В.Р. Касімов 60.9 КБ
Міцність і деформативність залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом і поперечн С.Ю. Бєляєва 63.2 КБ
Міцність і деформативність розтягнуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної стадії ро М.В. Бібік 69.9 КБ
Міцність і розрахункові характеристики анкерних болтових з'єднань на модифікованих акрилових клеях В.О. Скляров 89.1 КБ
Міцність і стійкість позацентрово стиснутих залізобетонних стрижнів в умовах небагаторазово повторни С.Х. Карапетян 438.8 КБ
Міцність і тріщиностійкість сталефібробетонних елементів, що згинаються, армованих ефективними видам Ю.А. Цибульник 65.4 КБ
Міцність косостиснутих залізобетонних елементів з урахуванням нелінійності деформування бетону Р.І. Пахомов 65.6 КБ
Міцність несучих стін залізобетонних баштових споруд при наявності дефектів і пошкоджень Л.В. Стеблянко 31.3 КБ
Міцність нормальних перерізів згинаних і позацентрово стиснених залізобетонних елементів з урахуванн О.О. Бармотін 66.5 КБ
Міцність похилих перерізів залізобетонних балок з двозначною епюрою згинальних моментів, завантажени С.Б. Максимович 29.9 КБ
Міцність сталезалізобетонних елементів з поперечною тонколистовою арматурою при осьовому стисканні Хама Рахім Соран 91.4 КБ
Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні Д.В. Попруга 66.6 КБ
Міцність та деформативність залізобетонних згинальних елементів за малоциклових навантажень в умовах М.С. Зінчук 34.8 КБ
Міцність та деформативність збірних металеводерев'яних гіперболічних покриттів Є.В. Масляненко 50.9 КБ
Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії місцевого нагрів С.С. Була 74.1 КБ
Міцність та деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій Ю.М. Фабрика 40.8 КБ
Міцність та тріщиностійкість залізобетонних балок за похилими перерізами при дії малоциклових навант А.М. Бредньов 24.7 КБ
Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоцикло О.І. Корнійчук 74.0 КБ
Міцність шпонкових з'єднань бетонних і залізобетонних елементів В.Н. Рожко 156.9 КБ
Міцність, деформативність легких бетонів і конструкцій на малоцементному вапномістящому в'яжучому Камаль М.Р. Маді 80.8 КБ
Міцність, деформативність та тріщиностійкість слабоармованих плит при чистому згині в двох напрямках Ю.М. Шинкарюк 37.7 КБ
Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок при дії агресивного середовища Р.Є. Хміль 43.6 КБ
Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок, відновлених після корозії Р.В. Вашкевич 58.9 КБ
Міцність, жорсткість та тріщиностійкість згинаних залізобетонних елементів при режимних навантаження О.Б. Гурківський 71.1 КБ
Міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних плит, попередньо напружених в двох напр Фам Хоанг Минь Хуан 67.6 КБ
Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок нерозрізних залізобетонних балок О.М. Крантовська 55.1 КБ
Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних конструкцій при різних способах підсилення р Б.А. Боярчук 193.0 КБ
Міцність, тріщиностійкість, деформативність кералітобетону та конструкцій на його основі І.А. Столевич 36.8 КБ
Моделі автоматизації проектування технологічних процесів роботизованого складання Світлана Святославівна Мілютіна 140.5 КБ
Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання Н.Ю. Філь 97.3 КБ
Моделі автоматизованого проектування технологічних систем обробки відправлень Ю.В. Шульга 220.3 КБ
Моделі бінарних логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті В.О. Лещинський 210.6 КБ
Моделі дефектів і методика оцінки надійності всипних обмоток асинхронних двигунів Дао Фи Шанг 61.4 КБ
Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку у мультисервісних теле О.А. Дробот 35.5 КБ
Моделі і алгоритми автоматизованого управління рівнем готовності авіадиспетчерів до дій в кризових с Ю.В. Чинченко 123.1 КБ
Моделі і алгоритми планування і організаційного управління у транспортно-складському комплексі метал О.Ф. Кузькін 80.0 КБ
Моделі і алгоритми побудови автоматизованих адаптивних систем управління машинобудівним виробництвом Ю.І. Нагорний 32.5 КБ
Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля О.Б. Іванець 28.7 КБ
Моделі і алгоритми системи підтримки прийняття рішень з ремонтного обслуговування обладнання Р.А. Сімкіна 62.6 КБ
Моделі і алгоритми системи управління електроерозійною обробкою А.В. Петровський 37.3 КБ
Моделі і засоби інженерії квантів знань для автоматизації прийняття рішень в технологічній підготовц Л.О. Гордієнко 103.3 КБ
Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем С.В. Сирота 52.9 КБ
Моделі і засоби стиску даних в інформаційних системах Ю.О. Зубань 121.1 КБ
Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової докумен Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі 107.9 КБ
Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання С.В. Штангей 387.8 КБ
Моделі і метод віброзахисту динамічних систем на основі котково-демпфірувальних пристроїв В.П. Легеза 182.3 КБ
Моделі і метод оперативного управління регіональними системами газопостачання І.А. Божинський 59.5 КБ
Моделі і методи автоматизації проектування об'єктів будівництва з урахуванням шуму Ю.А. Петренко 65.1 КБ
Моделі і методи автоматизованого управління навантаженням в мережних системах передачі даних В.М. Бацамут 85.5 КБ
Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку О.М. Сидоренко 43.0 КБ
Моделі і методи автоматизованого управління розвитком агропромислового комплексу регіону Н.І. Черняк 939.6 КБ
Моделі і методи аналізу ризиків проекту на етапах науково-дослідних та дослідно-конструкторських роб А.М. Чередніченко 271.3 КБ
Моделі і методи інженерії квантів знань для прийняття рішень за умов імовірнісної невизначеності І.О. Верещак 222.4 КБ
Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплатформних інерціальних навігаційних систем Галина Анатоліївна Проскура 276.9 КБ
Моделі і методи об'єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних О.С. Неізвестний 119.7 КБ