Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст (на прикла - Л.В. Бородич
Вперше проведено типологічну диференціацію кварталів історичних міст за характеристиками та параметрами міського середовища. Виділено квартали зі "стабільним" середовищем і з "проблемами" - еталонного та порушеного типів. Досліджено фактори (економічні та навколишнього середовища), які визначають і впливають на ефективність використання міських територій. Вперше обгрунтовано напрями розвитку міського середовища кварталів порушеного типу з урахуванням умов "стабільності", що дозволило розробити модель визначення ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст. На підставі даної моделі розроблено метод оцінювання ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст, який включає порядок містобудівної реконструкції кварталів і методику визначення ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст.

Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні - Д.В. Попруга
Вперше проведено типологічну диференціацію кварталів історичних міст за характеристиками та параметрами міського середовища. Виділено квартали зі "стабільним" середовищем і з "проблемами" - еталонного та порушеного типів. Досліджено фактори (економічні та навколишнього середовища), які визначають і впливають на ефективність використання міських територій. Вперше обгрунтовано напрями розвитку міського середовища кварталів порушеного типу з урахуванням умов "стабільності", що дозволило розробити модель визначення ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст. На підставі даної моделі розроблено метод оцінювання ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст, який включає порядок містобудівної реконструкції кварталів і методику визначення ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях І.В. Польшаков 43.9 КБ
Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем Д.О. Павлов 100.8 КБ
Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного уп С.Я. Майстренко 148.8 КБ
Методи та моделі забезпечення резервування відмовостійких систем авіаційного обладнання А.О. Сильнягін 59.7 КБ
Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих систем Г.Г. Маклакова 63.6 КБ
Методи та моделі запобігання помпажним явищам у системі керування газотурбінного двигуна Т.В. Кіпріч 56.0 КБ
Методи та моделі інтегрованої компонентно-орієнтованої технології створення програмного забезпечення Л.Є. Сергєєв 68.1 КБ
Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному з І.С. Ясенова 87.9 КБ
Методи та моделі керування системою "Оператор - АСУ" з урахуванням психофізіологічних характеристик Ф.М. Цивільський 72.8 КБ
Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчальног А.О. Білощицький 1.00 МБ
Методи та моделі логістичного аналізу процесів прийняття рішень і управління автоматизованими багато О.В. Прохоров 59.3 КБ
Методи та моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах О.Г. Ворочек 33.5 КБ
Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих закладах освіти І.Б. Трегубенко 158.7 КБ
Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування В.М. Дьоміна 53.4 КБ
Методи та моделі оцінювання зрілості процесів захисту інформації А.В. Лєншин 73.2 КБ
Методи та моделі системи управління сталим розвитком об'єктів господарчої діяльності Н.А. Соколова 74.4 КБ
Методи та моделі управління конфігурацією проекту вдосконалення системи пожежогасіння в сільському а Р.Т. Ратушний 62.8 КБ
Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу Г.О. Райко 28.4 КБ
Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтеле Н.А. Валенда 66.3 КБ
Методи та прилади контролю параметрів пульсацій артеріального тиску В.Є. Доброва 52.5 КБ
Методи та прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код М.Я. Николайчук 53.9 КБ
Методи та пристрої для виконання вертикальних арифметичних операцій Ю.В. Дрозд 38.6 КБ
Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п'єзоелектричних елементів М.В. Раєвський 878.3 КБ
Методи та пристрої зменшення впливу кліматичних факторів на облік газу в комунально-побутовій сфері М.В. Кузь 177.4 КБ
Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи п А.Ю. Воловик 146.7 КБ
Методи та пристрої селективного контролю стану ізоляції розподільної мережі з ізольованою нейтраллю Л.Р. Сабарно 65.3 КБ
Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмова Н.В. Якимець 852.2 КБ
Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів К.Б. Мягкохліб 104.6 КБ
Методи та системи статистичної діагностики дизель-генераторів на базі циклічних процесів Р.М. Сисак 91.5 КБ
Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування Р.М. Гуменюк 49.5 КБ
Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи О.С. Голубєв 89.7 КБ
Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури рандомізації І.М. Лазарович 66.1 КБ
Методи територіально-частотного планування стільникових систем рухомого радіозв'язку та аналіз їх еф Ю.В. Білоус 95.1 КБ
Методи технічної діагностики цегельних будинків, що експлуатуються у звичайних та складних умовах бу Р.А. Таран 34.4 КБ
Методи технологічних розрахунків нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт Н.В. Люта 154.0 КБ
Методи удосконалення гусеничного рушія шляхом адаптивної настройки його ланцюга О.І. Лещенко 57.1 КБ
Методи управління станом в телекомунікаційних мережах при нестаціонарному трафіку Г.В. Зв'ягольська 68.2 КБ
Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в Дарія Валеріївна Шабадаш 93.5 КБ
Методи ущільнення даних без втрат інформації з використанням конкуруючих моделей інформаційного джер Г.О. Поляков 78.9 КБ
Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту Л.Л. Козяєв 87.4 КБ
Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для с В.П. Лисечко 63.4 КБ
Методи формування та цифрової обробки сигналів в розподілених системах керування С.І. Мельничук 26.5 КБ
Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетрични О.М. Ляховецький 61.9 КБ
Методи частотного та часового аналізу в системах обробки випадкових сигналів типу електроенцефалогра О.І. Харченко 50.3 КБ
Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню О.М. Бевз 38.2 КБ
Методи, алгоритми та технології контролю знань в системах навчання А.А. Григорова 67.8 КБ
Методи, критерії та алгоритми прийняття рішень з експлуатації та розвитку інженерних мереж з урахува І.О. Рудь 45.7 КБ
Методи, моделі і алгоритми інформаційного забезпечення процесу пайки п'єзокераміки з металом О.І. Захожай 40.5 КБ
Методи, моделі і алгоритми оптимізації автоматизованого планування і управління промисловим виробниц С.В. Кухаренко 54.7 КБ
Методи, моделі і процедури синтезу організаційної структури логістичних інформаційних систем В.В. Калачова 43.7 КБ
Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодинамічних об'єктів та синтезу їх зображень В.М. Сидоров 82.2 КБ
Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі А.Ю. Шелестов 56.3 КБ
Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог М.В. Євланов 106.1 КБ
Методи, моделі та алгоритми контекстного обміну даними та їх використання при проектуванні інформаці Є.В. Білецький 59.6 КБ
Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об'єктів аві Ю.М. Чоха 948.7 КБ
Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних О.Я. Кузьомін 278.8 КБ
Методика аналізу електромагнітної сумісності систем абонентського радіодоступу М.В. Москалець 66.7 КБ
Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастот Л.О. Токар 172.7 КБ
Методика вибору раціональних параметрів лопаткових вінців високонавантажених ступенів осьового компр К. Хагани 205.0 КБ
Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчи Олег Петрович Ткаліч 64.9 КБ
Методика визначення показників надійності для оцінки ризику експлуатації АЕС О.В. Печериця 186.9 КБ
Методика визначення функції інформативності світлосигнального комплексу при посадці повітряного судн П.В. Попов 87.3 КБ
Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті С.М. Гальченко 57.5 КБ
Методика експериментального визначення впливу генераторів вихорів на аеродинамічні характеристики кр Аббас Фаділь Махмуд 47.8 КБ
Методика збереження живучості системи "літак - екіпаж - середовище" у польоті О.М. Тачиніна 45.4 КБ
Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е-мереж та ймовірностно Є.В. Дуравкін 43.8 КБ
Методика обгрунтування техніко-економічних показників інвестиційних будівельних проектів по зведенню Ольга Юріївна Гупало 29.3 КБ
Методика оптимізації періодичності регламентних випробувань та переключень систем нормальної експлуа Ю.О. Комаров 117.7 КБ
Методика оптимізації частотного керування асинхронними електроприводами за сукупністю установлених в Д. Аузеллаг 54.9 КБ
Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспорт О.А. Бєльська 134.0 КБ
Методика оцінки впливу коливань рідкого палива на динамічні властивості авіаційно-космічної системи О.Є. Сокульський 108.7 КБ
Методика оцінювання впливу зливових опадів на аеродинамічні характеристики літальних апаратів П.М. Виноградський 88.3 КБ
Методика оцінювання впливу індивідуальних особливостей на злітні характеристики повітряних суден Т.О. Семитківська 65.7 КБ
Методика оцінювання ймовірності успіху автоматичного заходу літака на посадку з урахуванням неоднорі О.Ю. Красноусова 596.1 КБ
Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанцій А.О. Козлова 5.77 МБ
Методика підвищення ефективності процесів діагностування електромагнітних систем повітряного судна Ю.Т. Гуз 69.1 КБ
Методика підвищення точності наземних засобів навігаційного обслуговування на основі врахування впли О.М. Ларіонов 89.8 КБ
Методика побудови автоматизованих систем контролю та аналізу ситуацій на потенційно небезпечних об'є О.М. Серебровський 81.8 КБ
Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літально Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза 72.7 КБ
Методика прийняття рішення по управлінню мережею обміну даними в умовах невизначеності інформації В.І. Боровий 87.5 КБ
Методика розрахунку аеродинамічних характеристик і динаміки руху літального апарата у потоці ідеальн Олександр Олександрович Шувалов 36.1 КБ
Методика розрахунку довговічності болтових і заклепочних з'єднань елементів авіаційних конструкцій з А.П. Гонтаренко 59.9 КБ
Методика розрахунку еквівалентної емісії парникових газів у промисловості (нові індикатори для еколо Н.П. Биковець 66.9 КБ
Методика розрахунку плитних фундаментів змінної жорстокості на грунтовій основі, що має властивості І.М. Ільєв 38.5 КБ
Методика управління ефективністю функціонування систем електропостачання повітряних суден В.П. Захарченко 52.4 КБ
Методика формування раціональної структури підприємств різної потужності у системі автосервісу Саєд Юсоф 38.6 КБ
Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти О.О. Гайша 34.6 КБ
Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах М.П. Генсецький 61.0 КБ
Методичні основи організації систем доставки вантажів з використанням засобів укрупнення В.Ю. Смрковська 507.0 КБ
Методичні основи організації транспортно-технологічних процесів у системах доставки вантажів Л.О. Заборський 361.8 КБ
Методичні основи оцінки енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в сфері житлового та кому Т.П. Агеєва 41.2 КБ
Методичні основи проектування логістичної системи доставки вантажів (на прикладі нафти та нафтопроду Т.М. Шутенко 65.1 КБ
Методичні основи управління змістом та цілями в проектах реструктуризації (на прикладі комунальної т Є.Ю. Вітютін 44.7 КБ
Методичні основи управління транспортуванням і складуванням вантажів у логістичних системах (на прик І.В. Боделан 78.0 КБ
Методичні основи формування банку геопросторових даних топографічних цифрових карт В.Т. Липський 145.3 КБ
Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційни К.О. Метешкін 559.4 КБ
Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму А.О. Водяник 94.4 КБ
Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічно М.С. Сургай 63.3 КБ
Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній си О.С. Зеленський 74.3 КБ
Методологічні основи нормування елементів міського середовища М.В. Омельяненко 143.8 КБ
Методологічні основи проектування аксіально-поршневих гідромашин високого технічного рівня І.В. Ніколенко 213.1 КБ
Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку Є.А. Дружинін 668.4 КБ
Методологічні основи системного аналізу якості проектів та програм розвитку виробництва О.В. Малєєва 454.4 КБ
Методологічні основи створення системи управління ризиками проектів підприємства М.О. Латкін 435.1 КБ
Методологічні основи удосконалення високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань Кім Єн Дар 222.6 КБ
Методологічні основи формування, аналізу та управління програмою розвитку авіаційної техніки А.Р. Емад 563.8 КБ
Методологічні підходи до формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних Н.І. Доманцевич 69.0 КБ
Методологія використання матеріалів багатоспектральної космічної зйомки для вирішення гідрогеологічн О.І. Сахацький 103.9 КБ
Методологія забезпечення надійності та безпеки корпусів суден обмежених районів плавання Г.В. Єгоров 231.8 КБ
Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації М.М. Бабаєв 160.2 КБ
Методологія метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв (АСКО Б. Д. Колпак 82.5 КБ
Методологія нормування навантажень на будівельні конструкції В.А. Пашинський 36.6 КБ
Методологія оцінки міцності нормальних перерізів бетонних і залізобетонних конструкцій на основі деф С.І. Роговий 89.4 КБ
Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія А.В. Мотало 71.6 КБ
Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобет Є.В. Клименко 57.2 КБ