Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Сильні поля розсіяння в системах магнітів з гігантською магнітною анізотропією - Володимир Миколайович Самофалов


Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування - І.О. Кіренко
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методи розщеплення в задачах ідентифікації лінеаризованих моделей польоту С.Г. Єфремов 342.0 КБ
Методи синтезу алгоритмічних перетворювачів для автоматизованих систем діагностування авіаційного пр Н.В. Доценко 43.1 КБ
Методи синтезу багаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування Аль-Рабіє Аднан 58.2 КБ
Методи синтезу керуючих автоматів на конфігурованих логічних блоках О.О. Красічков 46.8 КБ
Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування В.А. Черкашин 32.0 КБ
Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулярних функцій третього по І.В. Савченко 100.9 КБ
Методи синтезу робастних регуляторів для багатозв'язних квазістаціонарних об'єктів В.О. Калоша 283.6 КБ
Методи синтезу структурних тестів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що рекон О.В. Борисевич 75.6 КБ
Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформаці О.Н. Абу Усбах 47.3 КБ
Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів Кхалфауі Неджіб 37.5 КБ
Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини Т.О. Іволгіна 73.7 КБ
Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах (на О.В. Степанчук 30.3 КБ
Методи структуризації предметного середовища для комп'ютерної системи сертифікації плавскладу Ю.В. Пащенко 30.3 КБ
Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління О.К. Юдін 63.7 КБ
Методи структурного синтезу базових арифметичних функціональних пристроїв з підвищеною швидкодією М.І. Синегуб 46.6 КБ
Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимірювального експерименту Н.В. Штефан 77.3 КБ
Методи та алгоритми ієрархічного проектування площинної та просторової топології НВІС Р.А. Мельник 75.0 КБ
Методи та алгоритми компараторної ідентифікації статичних сенсорних систем при обмеженні на вхідну і В.В. Іващенко 111.0 КБ
Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами Н.О. Манакова 64.5 КБ
Методи та алгоритми обробки вимірювань з використанням лінійних комбінацій В-сплайнів П.О. Приставка 149.9 КБ
Методи та алгоритми побудови карти середовища мобільного робота з використанням злиття сенсорних дан В.С. Коваль 58.0 КБ
Методи та алгоритми побудови моделей процесів управління на основі ретроспективних даних О.О. Дідик 53.0 КБ
Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій О.М. Томашевський 81.9 КБ
Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у сист М.В. Васильєв 62.0 КБ
Методи та апаратура біотестування якості води для інтенсифікації роботи систем водопостачання і кана В.Я. Кобилянський 29.4 КБ
Методи та апаратура контролю структурно-геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів та с А.П. Оксанич 81.8 КБ
Методи та апаратура неінвазивних досліджень електричної активності шлунково-кишкового тракту А.І. Кузін 31.3 КБ
Методи та засоби автоматизованого проектування технології складання вісесиметричних складальних один М.В. Філіппова 59.5 КБ
Методи та засоби автоматичного контролю системи "кріплення - породний масив" при проведенні гірничих О.А. Яланський 68.7 КБ
Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача Д.П. Ночевнов 58.0 КБ
Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп'ютерн А.Я. Кулик 73.7 КБ
Методи та засоби аналізу динамічного стану протезованої ноги людини В.С. Качер 125.2 КБ
Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних дани Андрій Ростиславович Бунь 114.2 КБ
Методи та засоби антиаліайзингу контурів об'єктів у системах комп'ютерної графіки М.С. Курінний 70.7 КБ
Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів О.С. Савенко 34.7 КБ
Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем Ю.П. Кльоц 93.9 КБ
Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів в інфрачервоній област В.В. Богачук 69.3 КБ
Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєктор В.О. Стрілець 57.6 КБ
Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об'єктів О.Ю. Азархов 52.2 КБ
Методи та засоби для розв'язку прикладних задач комп'ютерного аналізу зображень В.Г. Дзюба 93.3 КБ
Методи та засоби довгострокового прогнозування графіків навантаження об'єднаної енергосистеми в умов П.П. Кобрін 66.1 КБ
Методи та засоби донозологічної діагностики функціонального стану людини А.О. Новікова 401.9 КБ
Методи та засоби експертної системи вибору раціональних проектних рішень просторових конструкцій М.С. Барабаш 55.8 КБ
Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем В.О. Романкевич 62.1 КБ
Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об'ємної активності радону-222 в Україні В.В. Скляров 57.1 КБ
Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем Д.В. Флейтман 56.7 КБ
Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об'єктів комп'ютерної томографії О.І. Акимишин 124.7 КБ
Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей В.І. Гудим 85.5 КБ
Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах С.Ф. Гончар 58.9 КБ
Методи та засоби компресії інформативних сигналів систем керування І.О. Кіренко 65.5 КБ
Методи та засоби контролю деталей комп'ютеризованими лазерними інформаційно-вимірювальними системами В.М. Ільченко 64.3 КБ
Методи та засоби контролю похибок вимірювальних каналів автоматизованих систем контролю та керування В.М. Балєв 85.7 КБ
Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії С.В. Омельченко 136.8 КБ
Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорів А.М. Сало 59.6 КБ
Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення З.Р. Мичуда 133.6 КБ
Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах П.І. Неєжмаков 68.2 КБ
Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробовування елем В.Ф. Юзвенко 97.6 КБ
Методи та засоби моделювання когнітивної поведінки користувача в адаптивних комп'ютерних системах Олександр Варфоломійович Піскун 28.4 КБ
Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування Л.М. Куперштейн 52.4 КБ
Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення С.Ф. Гавенко 62.6 КБ
Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами Л.Ф. Ненько 61.1 КБ
Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних В.В. Хом'юк 67.0 КБ
Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування О.Й. Кадацька 36.7 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності діагностики опорно-рухового апарату людини Т.В. Носова 591.3 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності застосування контрольних сум, ехоплексу та циклічних кодів Алі Тауфік Окла Аль-Хавальді 71.4 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем Іяд (М.М.) А. Шахрурі 48.2 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектуро С. Растгу 96.3 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності процесора комп'ютера з простою системою команд Г.В. Кицун 319.2 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв'язків М. Хайдер 68.7 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних сист Бахтарі Хедаятоллах 55.9 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності систем електроживлення феросплавних печей О.Л. Кухарєв 70.9 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності тестового діагностування запам'ятовуючих пристоїв Альмаді Мудар 144.0 КБ
Методи та засоби підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та А.О. Стелюк 40.7 КБ
Методи та засоби підвищення надійності та ефективності передавання даних в комп'ютерних системах охо Еміль Віталійович Фауре 490.6 КБ
Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах А.А. Коваленко 48.1 КБ
Методи та засоби підвищення точності визначення втрат електроенергії в розподільних мережах 10 (6) к Д.С. Пискляров 79.8 КБ
Методи та засоби підвищення якості даних в автоматизованих системах організаційного управління А.Г. Чухрай 78.2 КБ
Методи та засоби побудови автоматизованих інтегрованих систем захисту особливо важливих об'єктів Л. Пюшкі 195.8 КБ
Методи та засоби побудови високопродуктивних обчислювальних систем для задач управління повітряним р В.І. Дрововозов 61.4 КБ
Методи та засоби побудови комп'ютерних моделей черепних імплантатів за томографічними та рентгеногра О.О. Шамраєва 50.3 КБ
Методи та засоби покращення експлуатаційних параметрів вузлів центрального теплопостачання М.П. Пургал 79.8 КБ
Методи та засоби попереднього опрацювання наборів однотипних зображень Наталія Омелянівна Кустра 86.8 КБ
Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях Колахі Реза Джавад 77.6 КБ
Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп'ютерного моделюван Т.І. Демківська 62.0 КБ
Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей об'єднаних електроенергетич Б.А. Костюковський 50.9 КБ
Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах І.І. Оберемок 35.9 КБ
Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів Оксана Вікторівна Банзак 779.3 КБ
Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення О.В. Федусенко 29.5 КБ
Методи та засоби регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту О.А. Паянок 82.7 КБ
Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп'ютерних систем Д.Ю. Чайковський 64.6 КБ
Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання Л.П. Оксамитна 51.4 КБ
Методи та засоби сегментарної реографії легенів С.М. Лінник 44.0 КБ
Методи та засоби синтезу й відображення динамічних об'єктів (для центрів оперативного управління) В.В. Смолій 39.6 КБ
Методи та засоби сповільненого відтворення мовної інформації в інтерактивних системах керування З.Я. Шпак 69.3 КБ
Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів О.В. Веренич 52.8 КБ
Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа Н.Г. Яцків 70.9 КБ
Методи та засоби теплового проектування МЕП з кристалами на жорстких виводах Є.В. Левус 64.2 КБ
Методи та засоби управління бюджетом будівництва складних енергетичних об'єктів з врахуванням ризикі О.М. Донець 92.9 КБ
Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для В.В. Поліновський 165.7 КБ
Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів І.А. Безвербний 65.0 КБ
Методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей Ю.Є. Яремчук 45.6 КБ
Методи та інструментальні засоби метрико-ймовірнісної оцінки якості програмного забезпечення інформа О.М. Тарасюк 53.6 КБ
Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими озн Л.С. Файнзільберг 72.3 КБ
Методи та інструментальні засоби розробки комп'ютерних мереж інформаційно-управляючих систем критичн А.В. Горбенко 1,001.3 КБ
Методи та інструменти зниження впливу комунікаційних бар'єрів у віртуальних командах проектів Л.Л. Кармазіна 70.9 КБ
Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих с Ельясі Комарі Ірадж 1.45 МБ
Методи та інформаційна технологія вибору ефективних режимів роботи систем з регульованим електроприв В.І. Романовський 37.4 КБ
Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення жив Н.П. Бородавка 54.0 КБ
Методи та інформаційна технологія стиску зображень в автоматизованих системах на основі вейвлет-пере А.О. Різуненко 1.02 МБ
Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп' Вячеслав Олександрович Колбасін 102.3 КБ
Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування даних А.В. Дорошенко 80.1 КБ
Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсатор М.П. Боцула 43.6 КБ
Методи та інформаційно-програмні засоби синтезу та аналізу стилів програмування Ю.М. Крамар 53.7 КБ
Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об'єктів Д.Є. Краснокутський 63.0 КБ
Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства Д.В. Прохоренко 68.6 КБ