Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Експериментальні дослідження резонансів насичення внутрішньорезонаторного поглинання в He-Ne/I2 - О.В. Бойко


Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи - І.В. Коробійчук
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методи і моделі системологічного імітаційного моделювання розробки компонент інформаційних систем В.В. Кулібаба 65.0 КБ
Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями А.А. Тороєв 64.4 КБ
Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу експертної системи медичної діагностики А.Х. Омар 66.8 КБ
Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру М.Г. Лихогруд 52.1 КБ
Методи і моделі управління інформаційною взаємодією в інвестиційних проектах електроенергетичної гал І.В. Калінько 142.6 КБ
Методи і моделі управління проектами інформатизації агропромислового комплексу І.А. Баранюк 134.6 КБ
Методи і моделі управління якістю проектів створення автоматизованих систем безпеки в атомній енерге О.А. Сіора 153.5 КБ
Методи і пристрій контролю віброприскорень стінок паливопроводу високого тиску дизельних агрегатів О.Ю. Кропачек 64.9 КБ
Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об'єктів комп'ютеризованих систем З.І. Домбровський 82.2 КБ
Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу З.В. Щесьняк 99.8 КБ
Методи і пристрої для технічної діагностики та автоматичного керування силовим електрообладнанням В.В. Грабко 56.2 КБ
Методи і системи автоматизації технологічної підготовки промислового виробництва П.М. Павленко 93.5 КБ
Методи і системи акусто-емісійної діагностики С.Ф. Філоненко 89.7 КБ
Методи і способи підвищення теплової та екологічної ефективності жаротрубних теплогенераторів малої С.О. Губар 63.6 КБ
Методи і технічні пристрої експрес-діагностики динамічного стану системи "підйомна посудина - жорстк В.В. Лопатін 43.9 КБ
Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційн М.П. Сергієнко 95.6 КБ
Методи інтеграції відомчих мереж зв'язку С.М. Селевко 189.4 КБ
Методи й засоби контролю різьбових з'єднань трубних колон Л.М. Кійко 40.0 КБ
Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мере Н.М. Погрібняк 51.6 КБ
Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку В.В. Яцків 59.6 КБ
Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті О.В. Диха 178.0 КБ
Методи контролю морського середовища за допомогою зондуючих, буксируючих приладів та розподілено-мод П.В. Гайський 44.8 КБ
Методи контролю теплових параметрів процесів спалювання В.Ч. Вуйцік 78.7 КБ
Методи корекції динамічних магнітних параметрів плоских виробів С.М. Глоба 226.1 КБ
Методи лінеаризації амплітудно-частотних характеристик п'єзоелектричних перетворювачів механічних ве Ю.Ю. Балковська 44.6 КБ
Методи літних випробувань та досліджень парашутних систем і парапланерних літальних апаратів П.І. Іванов 104.6 КБ
Методи логічного синтезу багатозначних оборотних неоднорідних модулів та їх застосування в системах Л.Г. Ситник 68.9 КБ
Методи мінімізації затримок транспорту на магістральній вулично-дорожній мережі міст України Г.Ю. Васильєва 50.4 КБ
Методи містобудівної організації транспортно-планувальної системи великих міст України (на прикладі І.В. Стародуб 61.9 КБ
Методи моніторингу та розв'язання конфліктних ситуацій в системі кооперативного управління повітряни В.М. Васильєв 77.9 КБ
Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок А.М. Ковальчук 35.5 КБ
Методи моніторингу технічного стану та режимів роботи потужних конвеєрних установок А.М. Ковальчук 37.7 КБ
Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів В.М. Глотов 80.4 КБ
Методи нейромережевого розподіленого представлення інформації для вирішення задач штучного інтелекту Д.А. Рачковський 68.5 КБ
Методи нейромережевого розподіленого представлення та пошуку схожих символьних послідовностей в зада А.М. Соколов 51.0 КБ
Методи нормування технологічних допусків у виробництві стільникових заповнювачів для авіакосмічної т С.М. Мельніков 54.6 КБ
Методи нормування тимчасових навантажень та оцінювання надійності будівельних конструкцій за умов не Р.І. Кінаш 48.9 КБ
Методи обробки динамічних сцен при впливі нестаціонарних завад у радіотехнічних системах супроводжен Д.П. Жеребятьєв 145.5 КБ
Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору С.О. Носок 112.8 КБ
Методи обробки та прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції кон'юнктиви ока О.М. Семенець 54.7 КБ
Методи одновимірних нормалізацій афінних перетворень у задачах розпізнавання зображень О.В. Яковлева 227.1 КБ
Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікро Олег Михайлович Іванчук 31.4 КБ
Методи оперативної діагностики газощільних топкових екранів газомазутних парових котлів О.І. Тесленко 174.5 КБ
Методи опису та розпізнавання дактилоскопічних зображень для створення інформаційно-вимірювальних си В.П. Остап 58.2 КБ
Методи опрацювання зображень текстів арабської абетки Імад І. А. Сбіех 1.32 МБ
Методи оптимізації композиційних мікропрограмних пристроїв керування з розділенням кодів на FPGA Халед Баракат 116.8 КБ
Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою Ахмад Бадер 36.3 КБ
Методи організації руху даних в розподілених комп'ютерних системах на основі матричних моделей І.Р. Пітух 63.7 КБ
Методи організації системи оцінки рівня безпеки інформації в комп'ютерних системах на основі моделей Л.Г. Черниш 78.2 КБ
Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням парамет О.М. Меженський 43.7 КБ
Методи оцінки довговічності конструкцій шасі колісних тракторів В.Г. Кухтов 105.9 КБ
Методи оцінки ефективності та критерії вдосконалення систем розробки нафтових родовищ В.П. Гришаненко 57.4 КБ
Методи оцінки зносу і надійності підшипників ковзання в умовах змінних навантажень С.В. Псьол 63.9 КБ
Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального прис Т.В. Дорошенко 83.6 КБ
Методи оцінки нечітких моделей знань операторів інформаційно-управляючих систем С.В. Кудінова 47.3 КБ
Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення М.В. Дідковська 67.0 КБ
Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу О.М. Залуніна 199.1 КБ
Методи оцінки технологічної спадковості та їх використання при термоімпульсній обробці деталей авіац О.П. Чирок 26.2 КБ
Методи оцінки швидкодії багатоступеневих комутуючих мереж в умовах нерівномірного трафіку В.М. Євграфов 339.0 КБ
Методи оцінювання вертикальних профілів вітрового навантаження на висотні будівлі і споруди С.С. Лопатка 49.5 КБ
Методи оцінювання енергетичної ефективності для визначення потенціалу енергозбереження та прогнозува О.Є. Маляренко 47.6 КБ
Методи оцінювання параметрів несиметрії і несинусоїдальності режимів у системах електропостачання з О.П. Лютий 138.1 КБ
Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальном І.Г. Цмоць 54.6 КБ
Методи паралельних обчислень та обгрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп'ютерн Я.І. Кінах 54.6 КБ
Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій пі В.В. Костів 94.8 КБ
Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики схохастичних параметрів об'єктів різної фізич П.Ф. Щапов 95.6 КБ
Методи підвищення експлуатаційних характеристик триботехнічних матеріалів в умовах динамічного наван К.Е. Грінкевич 67.8 КБ
Методи підвищення ефективності електропостачання і енерговикористання підземних гірничих машин та ус В.Т. Заїка 92.1 КБ
Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерни Ірина Василівна Турченко 75.3 КБ
Методи підвищення ефективності системи організації повітряного руху К.А. Поліщук 69.8 КБ
Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж С.М. Горяєва 90.2 КБ
Методи підвищення ефективності транспортування газу Анатолій Андрійович Руднік 36.0 КБ
Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв'язку С.В. Гаркуша 73.3 КБ
Методи підвищення завадостійкості резонансних трактів радіотехнічних систем та пристрої їх практично В.І. Баришев 140.8 КБ
Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації А.М. Булай 89.0 КБ
Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення М.М. Будько 69.8 КБ
Методи підвищення технічних характеристик паралельно працюючих газодизель-генераторних агрегатів До Ань Туан 41.4 КБ
Методи підвищення точності і швидкодії комп'ютеризованих систем контролю геометричних характеристик О.І. Осмоловський 705.2 КБ
Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки О.П. Потильчак 285.8 КБ
Методи підвищення точності широкосмугових вольтметрів середньоквадратичної напруги В.В. Літвіх 111.9 КБ
Методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів В.В. Марченко 91.4 КБ
Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв'язку О.В. Колтиков 344.4 КБ
Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахисто О.М. Калашніков 68.9 КБ
Методи планування людських ресурсів проекту на основі функціонального резервування Олексій Ігорович Шипулін 117.3 КБ
Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина - комп'ютеризована система" на основі А.П. Бень 56.9 КБ
Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними властивостями для підвищення завадостійкості п І.В. Пасько 85.7 КБ
Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа О.М. Заставний 43.2 КБ
Методи побудови та оцінки агрегованих асоціативних правил в інтелектуальних базах даних О.В. Тітова 67.5 КБ
Методи побудови широкосмугових опромінюючих систем для гібридно-дзеркальних антен В.В. Головін 1.28 МБ
Методи покращення характеристик п'єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів С.В. Марченко 651.2 КБ
Методи попередньої обробки та автоматизоване адаптивне стиснення багатоканальних даних у системах ди М.С. Зряхов 417.9 КБ
Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах Г.В. Бабіч 59.4 КБ
Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мер О.М. Усачов 113.4 КБ
Методи прийняття рішень в системах управління запасами на підприємствах в умовах обмеженого часу Р.М. Захарченко 47.6 КБ
Методи прискорених лабораторних випробувань на знос за схемою клин-площина Гассан Ахмад Нассер 46.8 КБ
Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону З.У. Рамазанова 61.1 КБ
Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів М.І. Підгурський 3.15 МБ
Методи проектування водовідводу і дренажу аеродромних покриттів з підвищеною ефективністю дренування А.І. Баришпол 28.4 КБ
Методи проектування металокомпозитних балонів високого тиску для систем літальних апаратів і конверс О.В. Івановська 145.2 КБ
Методи прямого вирішення крайових задач обробки металів тиском та удосконалення технології кування і В.О. Гринкевич 126.4 КБ
Методи реконструкції районів 5-поверхової забудови і житлових будівель масових серій великопанельних Р.М. Тригуб 35.2 КБ
Методи робастного аналізу лінійних систем керування з післядією Д.В. Дмитришин 37.0 КБ
Методи розв'язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних пер А.А. Засядько 155.7 КБ
Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій Орест Євгенович Білас 60.0 КБ
Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій А.М. Огнева 57.1 КБ
Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв'язку в комп'ютерних м В.В. Демчінський 69.2 КБ
Методи розрахунків навантаження, що діє на ракету, яка стоїть на морській стартовій платформі О.Е. Арлекінова 58.8 КБ
Методи розрахунку гідростатичного підйому валів та режимів гідростатодинаміки опор тертя, що змащуют О.І. Рязанцев 75.8 КБ
Методи розрахунку динамічних режимів електромеханічних перетворювачів на основі сплайн-функцій В.С. Маляр 123.5 КБ
Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та системи управління ними (на промисло Б.С. Рогальський 119.8 КБ
Методи розрахунку і оптимізації маневрених режимів гребних енергетичних установок електроходів В.О. Яровенко 100.4 КБ
Методи розрахунку комплекту "розрядна лампа - пускорегулюючий апарат" на основі нових форм апроксима О.О. Мвуджо 74.4 КБ
Методи розрахунку на міцність і жорсткість структурно зв'язаних механічних систем при електромагнітн В.І. Лавінський 106.8 КБ
Методи розрахунку характеристик випадкових процесів у лінійних фільтрах моделей оцінки електромагніт Л.В. Чернікова 79.8 КБ
Методи розрахунку циліндричних вихрових трактів ракетних і повітряно-реактивних двигунів Д.І. Завістовський 88.3 КБ