Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 20, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл - В.В. Литвиненко
Досліджено проблему розробки фізико-технологічних засад створення технологій модифікації твердих тіл імпульсною дією радіаційних джерел випромінювання. Розроблено принципи формування технологічної зони радіаційного впливу, з'ясовано роль сил електродинамічної та термоакустичної природи. На прикладі ряду алюмінієвих сплавів виявлено пострадіаційні ефекти покращання пластичних характеристик, зокрема, скорочення часу неусталеної стадії повзучості. Наведено підходи до модифікації радіаційної стійкості електрофізичних характеристик матеріалів, описано фізичні механізми техногенно шкідливих чинників, які виникають у процесі впровадження імпульсних радіаційних технологій. Запропоновано модель, яка взаємоузгоджено описує просторово-часовий розподіл поля випромінювання в опромінюваній речовині та динаміку радіаційних перетворень. Розкрито наукові засади проектування та створення імпульсних радіаційних установок і технологій.

Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького - В.В. Гладун
Досліджено проблему розробки фізико-технологічних засад створення технологій модифікації твердих тіл імпульсною дією радіаційних джерел випромінювання. Розроблено принципи формування технологічної зони радіаційного впливу, з'ясовано роль сил електродинамічної та термоакустичної природи. На прикладі ряду алюмінієвих сплавів виявлено пострадіаційні ефекти покращання пластичних характеристик, зокрема, скорочення часу неусталеної стадії повзучості. Наведено підходи до модифікації радіаційної стійкості електрофізичних характеристик матеріалів, описано фізичні механізми техногенно шкідливих чинників, які виникають у процесі впровадження імпульсних радіаційних технологій. Запропоновано модель, яка взаємоузгоджено описує просторово-часовий розподіл поля випромінювання в опромінюваній речовині та динаміку радіаційних перетворень. Розкрито наукові засади проектування та створення імпульсних радіаційних установок і технологій.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Метод прогнозування тривалої міцності металевих матеріалів різних класів на великі строки служби Д.С. Авраменко 39.0 КБ
Метод просторової фільтрації багатомірних сигналів ТВ зображень І.С. Тррад 44.4 КБ
Метод реконструкції зображень внутрішньої структури об'єктів контролю з використанням алгоритму звор О.В. Кабанова 132.7 КБ
Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із за О.В. Коломійцев 51.2 КБ
Метод розрахунку вібраційних процесів машинобудівних конструкцій О.О. Боронко 90.9 КБ
Метод розрахунку довговічності ресори шасі легкого літака з урахуванням нерівностей аеродрому А.Я. Абдулкадеер 60.7 КБ
Метод розрахунку та оптимізації параметрів вихрострумових перетворювачів Н.Г. Онгірська 76.0 КБ
Метод розрахунку фланцевих з'єднань апаратів високого тиску І.А. Ярова 56.8 КБ
Метод розрахунку циліндричних відбивачів вибухових хвиль для гасіння лісових пожеж Г.В. Рева 51.0 КБ
Метод синтезу топологічної структури мережі передачі даних за критерієм мінімальної вартості з викор Є.В. Шубін 53.3 КБ
Метод синтезу цифрових пристроїв за умовами надійності на основі альтернативних форм представлення і Н.М. Пантєлєєва 89.4 КБ
Метод стабілізаційної обробки стічних вод газоочисток киснево-конвертерних цехів С.В. Лунін 235.2 КБ
Метод стиску зображень без втрат на основі контекстного моделювання в системах телекомунікацій Д.Ф. Дядик 124.9 КБ
Метод стиску зображень в телекомунікаційних системах на основі змішаного поліадичного кодування Павло Миколайович Гуржій 76.7 КБ
Метод стиску зображень на основі класифікаційного кодування трансформант Уолша в телевізійних систем Андрій Олександрович Красноруцький 96.9 КБ
Метод стиску цифрових голосових сигналів на основі адаптивного відбору коефіцієнтів дискретного пере Ю.В. Данюк 96.9 КБ
Метод структурної ідентифікації об'єктів керування, які описуються системами одночасних рівнянь О.Д. Горобець 70.9 КБ
Метод та засоби відновлення квазіоптичних зображень літаків в експертній системі комплексної обробки І.А. Данилюк 50.0 КБ
Метод та засоби логарифмічного контролю обчислювальних пристроїв для обробки мантис чисел із плаваюч Мохамад Зуда 31.9 КБ
Метод та засоби організації динамічної структури мобільної комп'ютерної мережі великої розмірності І.М. Давиденко 67.0 КБ
Метод та засоби організації розподілених баз даних в комп'ютерній мережі Аль Шибані Салім 44.1 КБ
Метод та засоби підвищення швидкодії мереж зберігання даних О.В. Колісник 73.6 КБ
Метод та засоби розміщення інформаційних файлів в розподіленій обчислювальній системі Аль-Сурікі Ібрагім Мохаммад Салем 77.9 КБ
Метод та засоби розподілу навантаження в обчислювальних мережах з використанням моделей нейронних си Г.М. Кременецький 92.8 КБ
Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених М.І. Козленко 89.4 КБ
Метод та інструментальні засоби модельної діагностики нелінійних динамічних об'єктів О.О. Фомін 84.1 КБ
Метод та інформаційно-вимірювальна система кореляційного аналізу спекл-зображень поверхонь матеріалі О.М. Сахарук 63.6 КБ
Метод та прилад відцентрової седиментації формових елементів крові О.М. Дацок 75.5 КБ
Метод та пристрій для підвищення вірогідності діагностування патологічних змін в організмі тварин І.В. Данілко 69.2 КБ
Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за їх формою пе Борис Сергійович Незамай 92.2 КБ
Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмінесцентного визначення маркерів туберкульозного процесу О.М. Галайченко 65.5 КБ
Метод та система адаптивної лазерної терапії М.О. Безуглий 51.0 КБ
Метод та способи підвищення ефективності управління телекомунікаційними мережами Н.В. Богданова 1.44 МБ
Метод формування вигляду наземних пускових пристроїв безпілотних літальних апаратів В.О. Середа 98.6 КБ
Метод формування графіка реалізації запитів користувачів та транзакцій для підвищення оперативності С.В. Осієвський 65.9 КБ
Метод формування конфігурації робочих поверхонь для підвищення надійності трибосистем О.Ю. Сидоренко 40.2 КБ
Метод формування образів в задачах інтелектуального аналізу даних С.А. Юдін 55.3 КБ
Методи автоматизованого проектування апаратних підсистем інтерфейсу вводу - виводу електронних обчис В.В. Голян 71.2 КБ
Методи автоматичного контролю і регулювання сухої магнітної сепарації залізних руд Мохаммед Гуараб 89.4 КБ
Методи автоматичного контролю перевантаження барабанних млинів рудою Хайсам К А Шамаллах 43.0 КБ
Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації зал О.М. Полінський 57.8 КБ
Методи адаптації нечітких моделей на основі штучних імунних систем І.В. Сорокіна 117.2 КБ
Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв'язку Д.С. Кривогубченко 54.9 КБ
Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах шту О.В. Ткаченко 82.8 КБ
Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах шту О.В. Ткаченко 928.7 КБ
Методи адаптивної маршрутизації в гібридних телекомунікаційних мережах з гарантованою якістю обслуго О.Ю. Євсєєва 69.0 КБ
Методи алгоритмізації білінгових задач у корпоративних комп'ютерних системах Д.М. Бугас 40.6 КБ
Методи аналізу геометрично нелінійних коливань пологих оболонок і пластин складної форми Г.В. Пільгун 85.6 КБ
Методи аналізу і розпізнавання складних сигналів в автоматизованих системах мовного діалогу О.М. Карпов 245.5 КБ
Методи аналізу і синтезу моделей телекомунікаційних систем на основі функціональних сіток Петрі Д.А. Зайцев 154.5 КБ
Методи аналізу і синтезу рішень при автоматизованому проектуванні структур територіально розподілени В.В. Безкоровайний 393.7 КБ
Методи аналізу коливань і стійкості континуально-дискретних механічних систем з нерівномірно розподі Є. Ярошевич 57.8 КБ
Методи аналізу та зменшення динамічних похибок балістичних гравіметрів С.М. Світлов 79.9 КБ
Методи аналізу та синтезу активаційних функцій при проектуванні нейронних мереж для прогнозування ча О.В. Кондратюк 70.4 КБ
Методи аналізу трафіку гетерогенних комп'ютерних мереж Галина Володимирівна Даниліна 68.1 КБ
Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах Б.Б. Паляниця 34.6 КБ
Методи визначення векторних характеристик намагнічування нелінійних анізотропних безгістерезисних се Ж.Г. Рожненко 50.7 КБ
Методи визначення корозійної тривкості, довговічності та антикорозійних захист залізобетонних констр І.І. Глагола 89.0 КБ
Методи випробувань і міцність металічних композиційних матеріалів при високих температурах М.П. Рудницький 15.7 КБ
Методи випробувань та міцність неметалічних волокнистих композиційних матеріалів за високих температ А.В. Богомолов 23.4 КБ
Методи виявлення облич в системах комп'ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейром І.О. Палій 87.4 КБ
Методи вторинної обробки сигналів зображень у системах дистанційного зондування на основі використан С.К. Абрамов 65.2 КБ
Методи вторинної обробки ультразвукових зображень, що забезпечують підвищення точності оцінок діагно О.В. Харченко 67.0 КБ
Методи динамічного управління в цифровій мережі інтегрального обслуговування на основі застосування К.О. Польщиков 98.3 КБ
Методи динамічної ідентифікації користувачів розподілених інформаційних систем Л.Е. Чала 115.6 КБ
Методи дистанційного контролю геометричних параметрів великогабаритних виробів В.М. Шмаров 69.7 КБ
Методи діагностики комп'ютерних систем та мереж з використовуванням експертних систем реального часу Хабіс А. А. Зідат 254.7 КБ
Методи дослідження рельєфу земної поверхні Р.М. Рудий 75.4 КБ
Методи дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів Є.В. Хорошилов 37.3 КБ
Методи ергономічної експертизи акустичного та світлового середовища пробування А.Л. Нефьодова 43.4 КБ
Методи забезпечення вірогідності та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільно М.В. Бачинський 63.7 КБ
Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп'ютерів В.А. Глива 42.2 КБ
Методи забезпечення якості сервісу при впровадженні віртуальних технічних функцій в мобільних телеко П.Ф. Баховський 107.9 КБ
Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм Р.А. Айрапетян 58.7 КБ
Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем О.В. Бережна 80.4 КБ
Методи і алгоритми опрацювання і компресії мовних сигналів та їх реалізація в комп'ютерних системах Фаді Талал Ахмед Аль-Келані 50.5 КБ
Методи і алгоритми оцінки тестопридатності цифрових пристроїв на етапі проектування Аль Матарнех Рамі 73.9 КБ
Методи і алгоритми оцінювання точності інформаційно-вимірювальних систем діагностики на базі моделей Н.Б. Марченко 53.8 КБ
Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та В.Д. Погребенник 67.6 КБ
Методи і засоби автоматизації проектування суднового електроустаткування Нгуен Ван Шанг 62.5 КБ
Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфіг В.Г. Рябцев 90.9 КБ
Методи і засоби адаптивної обробки випадкових локально-нестаціонарних імпульсних потоків для автомат С.А. Таянов 74.6 КБ
Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі 99.3 КБ
Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників К.В. Огородник 80.4 КБ
Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень Ю.О. Подчашинський 35.2 КБ
Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках С.Р. Коженевський 38.1 КБ
Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації І.А. Дичка 99.1 КБ
Методи і засоби дослідження об'єктів, що обертаються, за тепловими полями В.В. Грабко 52.8 КБ
Методи і засоби електромагнітних обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів Р.М. Джала 113.7 КБ
Методи і засоби захисту від корозії систем рідинного охолодження радіоелектронної апаратури Н.А. Базелева 84.9 КБ
Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій Т.І. Євтухова 108.9 КБ
Методи і засоби комп'ютерної ідентифікації динамічних об'єктів на основі інтегральних моделей А. Газі 63.1 КБ
Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта В.В. Григораш 128.2 КБ
Методи і засоби обробки та вимірювання частоти заповнення ехосигналів доплерівського лага Олег Володимирович Онищук 75.2 КБ
Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характери Ю.Б. Сторонський 75.1 КБ
Методи і засоби організаційного і технічного проектування центру автоматизованої обробки і видання п В.В. Камишин 251.0 КБ
Методи і засоби підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем реального часу В.І. Жабін 53.8 КБ
Методи і засоби підвищення ефективності покомпонентного діагностування цифрових пристроїв С.І. Перевозніков 65.4 КБ
Методи і засоби підвищення ефективності транспортної служби локальних комп'ютерних мереж С.М. Печурін 44.9 КБ
Методи і засоби підвищення показників якості систем управління телекомунікаційними мережами Л.Н. Беркман 89.1 КБ
Методи і засоби підвищення швидкодії та точності цифрових пристроїв на нечіткій логіці С.А. Сидоренко 62.0 КБ
Методи і засоби підвищення якості обслуговування в комп'ютерних мережах, що динамічно реконфігурують Ю.О. Кулаков 89.2 КБ
Методи і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реаль В.А. Бородін 100.1 КБ
Методи і засоби раціонального перетворення та акумулювання енергії сонця та вітру в автономних енерг І.М. Кирпатенко 45.2 КБ
Методи і засоби синтезу цифрових елементів та пристроїв на основі ізоморфізму логічних та кусково-по Н.Л. Казарінова 58.9 КБ
Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових керованих двійкових послідовностей Фаллагі Алі 84.9 КБ
Методи і моделі комплексного оцінювання багаторівневих структур управління проектами Д.О. Горлов 66.3 КБ
Методи і моделі матричної інформаційної технології конструкторсько-технологічної підготовки виробниц Т.В. Савельєва 51.9 КБ
Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації Дмитро Валерійович Шевцов 51.8 КБ
Методи і моделі підготовки операторів рухомих об'єктів в автоматизованих навчальних системах Микола Іванович Гученко 79.6 КБ
Методи і моделі підсистеми попередження сходу каскадів лавин О.М. Дяченко 172.5 КБ
Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонебезпечних ситуацій Д.В. Фастова 184.8 КБ
Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторингу для Call-центрів Д.О. Крючковський 44.2 КБ
Методи і моделі продуктово-орієнтованого планування девелоперських проектів О.Б. Лисицін 86.1 КБ
Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста В.П. Славич 77.7 КБ