Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискретних систем - С.О. Волчков
Досліджено стійкість нечітких різницевих систем за допомогою теорії нечітких множин. Описано нечіткі різницеві моделі з неперервними та дискретними універсальними множинами. Визначено умови розв'язку нечіткої системи, описано динаміку ситуацій прийняття рішень на основі нечіткої різницевої системи, а також викладено підходи для формалізації дій операторів у виді двох алгоритмів, розглянуто методи експертного опитування та теорії прийняття рішень. Проаналізовано стійкоподібні властивості розв'язків нечіткої різницевої системи у випадку її нерегулярної траєкторії. Доведено асимптотичну стійкість за Ляпуновим розв'язків нечіткої різницевої системи.

Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації - Д.О. Храмов
Досліджено стійкість нечітких різницевих систем за допомогою теорії нечітких множин. Описано нечіткі різницеві моделі з неперервними та дискретними універсальними множинами. Визначено умови розв'язку нечіткої системи, описано динаміку ситуацій прийняття рішень на основі нечіткої різницевої системи, а також викладено підходи для формалізації дій операторів у виді двох алгоритмів, розглянуто методи експертного опитування та теорії прийняття рішень. Проаналізовано стійкоподібні властивості розв'язків нечіткої різницевої системи у випадку її нерегулярної траєкторії. Доведено асимптотичну стійкість за Ляпуновим розв'язків нечіткої різницевої системи.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного віпромінювання низької В.П. Щокін 49.2 КБ
Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів В.Г. Долина 59.7 КБ
Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу просторових стержневих систем О.С. Распопов 105.8 КБ
Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти А.І. Примак 58.3 КБ
Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок Бензин Ахмед 53.1 КБ
Автономні системи електроживлення сільськогосподарських споживачів з різнорідними джерелами електрое В.В. Каплун 87.6 КБ
Агрегатний багаторівневий метод розв'язування скінченноелементних задач будівельної механіки С.Ю. Фіалко 86.1 КБ
Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду В.О. Цуцук 47.0 КБ
Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності Б.Б. Поспєлов 694.6 КБ
Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом виробництва кварцових труб В.М. Галай 104.2 КБ
Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах Ірина Василівна Гарячевська 106.7 КБ
Адаптивна обробка сигналів на фоні завад з довільним просторовим спектром потужності А.В. Головань 114.9 КБ
Адаптивна система автоматичного керування флотаційним процесом з істотним запізнюванням Ле Мінь Фионг 56.5 КБ
Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технолог П.І. Федорук 169.4 КБ
Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин Р.В. Чубик 43.4 КБ
Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами Р.П. Мигущенко 50.4 КБ
Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультразвуково Н.В. Моркун 69.0 КБ
Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин М.І. Горбійчук 77.4 КБ
Адаптивний метод підвищення розбірливості мови в цифрових слухових апаратах А.С. Нечипоренко 97.7 КБ
Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних дале І.О. Брагинець 41.5 КБ
Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної В.М. Сокіл 62.0 КБ
Адаптивні методи обробки стохастичних полів спостережень С.В. Попов 20.8 КБ
Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції В.М. Борячок 643.5 КБ
Адаптовані скінченно-елементні моделі розв'язання задач будівельної механіки плосконапружених короду Н.Ю. Науменко 418.7 КБ
Адаптовні силові модулі імпульсних перетворювачів малої та середньої потужності К.Є. Івашуткін 48.8 КБ
Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування Б.В. Бакуменко 92.5 КБ
Аеродинамічна інтерференція систем висотних будівель і споруд циліндричної форми О.Є. Копилов 79.3 КБ
Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом А.П. Корнієнко 47.3 КБ
Аеродинамічні характеристики несучого гвинта на критичних режимах обтікання В.А. Бердочник 63.2 КБ
Аерозольний каталіз і його застосування в окисненні аміаку та знешкодженні сполук зв'язного азоту О.М. Прінь 30.3 КБ
Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів О.Ю. Бровін 41.8 КБ
Активне гасіння вібрацій в пластинчатих елементах конструкцій із ортотропного матеріалу В.В. Клітной 71.5 КБ
Активні RC-фільтри високого порядку зі зворотними зв'язками для систем керування та контролю О.В. Стрельцов 37.3 КБ
Активно-адаптивне керування динамічними об'єктами за наявності обмежень на фазові змінні О.В. Адонін 86.7 КБ
Активовані цементошлакові суспензії і бетони на їх основі В.Д. Матковський 23.3 КБ
Акустико-емісійна оцінка ранніх стадій розвитку тріщин у бетоні та залізобетоні Ю.Л. Лотоцький 89.5 КБ
Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і Ю.Г. Безимянний 88.8 КБ
Акустичний контроль напружено-деформованого стану обв'язки агрегатів газокомпресорних станцій А.А. Мандра 64.6 КБ
Алгебра ідей як апарат формалізації семантики природної мови в системах штучного інтелекту О.В. Калиниченко 43.1 КБ
Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами О.Ю. Соколов 68.7 КБ
Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах шту В.О. Брусенцев 40.5 КБ
Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах Р.В. Мельнікова 53.7 КБ
Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах дан Н.С. Костюкова 37.5 КБ
Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення Є.В. Москаленко 72.5 КБ
Алгоритми кореляційного декодування сімей кодів Ріда-Соломона С.В. Миц 134.7 КБ
Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень І.Б. Івасенко 111.3 КБ
Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами О.Л. Іванін 45.2 КБ
Алгоритми проектування перетворювачів напруги, електромагнітно-сумісних з мережею та навантаженням М.В. Родіонова 49.0 КБ
Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, задани О.В. Павлов 51.0 КБ
Алгоритми та пристрої "фібоначчієвої" арифметики цілих чисел великого діапазону Аль-Майта Мохаммад Абделькарім 78.1 КБ
Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області Ю.Г. Шаталова 37.7 КБ
Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексі М.І. Васюхін 1.7 КБ
Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомі О.А. Дмитрієва 70.2 КБ
Алгоритмічні методи підвищення точності коректованого гіроскопічного компаса М. Рахмуни 180.7 КБ
Алгоритмічні та імітаційні моделі автоматизованого виробництва в автомобілебудуванні Л.В. Руденко 42.3 КБ
Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп'ютерних системах С.А. Горбатюк 76.6 КБ
Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням О.С. Наумов 67.4 КБ
Альтернативні системи кондиціонування повітря з прямою сонячною регенерацією абсорбенту Аль Гарбі Набіль 45.7 КБ
Альтернативні системи кондиціювання повітря з використанням випарного охолодження О.Г. Федоров 44.2 КБ
Альтернативні системи охолодження і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження О.М. Горін 69.8 КБ
Алюмосилікатні і кремнеземисті вогнетривкі бетони з підвищеними термомеханічними властивостями М.В. Деркач 41.8 КБ
Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками О.Ю. Полоз 32.5 КБ
Анаеробні композиції з олігомерними каучуками і новими донорно-акцепторними системами тверднення Д.В. Гусєв 92.5 КБ
Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій Д.В. Шевєльов 56.2 КБ
Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового ву О.В. Вашерук 51.1 КБ
Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині Т.В. Миланіч 72.0 КБ
Аналіз динамічних процесів в пружних системах із застосуванням базису редукції з векторів Ланцоша Ю.Д. Гераймович 47.1 КБ
Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних О.І. Бондар 141.9 КБ
Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі стати О.М. Сівакова 72.7 КБ
Аналіз і моделювання організаційних структур управління проектами В.О. Бек 111.4 КБ
Аналіз і оптимізація перспективних випромінюючих систем з імпедансними елементами В.В. Овсяніков 120.5 КБ
Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин В.О. Толстолуцький 52.1 КБ
Аналіз і синтез дротових антен криволінійної форми Михайло Борисович Проценко 156.4 КБ
Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень А.В. Романенко 138.1 КБ
Аналіз і синтез надширокосмугових сигналів із заданими кореляційними функціями М.М. Євсюк 482.5 КБ
Аналіз і синтез нелінійних пристроїв і засобів телекомунікації з використанням неперервного і дискре А. Борис 154.8 КБ
Аналіз і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими т І.В. Драч 94.3 КБ
Аналіз і теоретичне обгрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими т І.В. Драч 126.7 КБ
Аналіз інформативних параметрів і розробка автоматичної системи керування процесом екстракції І.Р. Головач 37.5 КБ
Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функці В.М. Боєв 179.3 КБ
Аналіз методів і алгоритмів обробки радіосигналів зондування шаруватих середовищ за критерієм точнос І.Б. Чайковський 32.9 КБ
Аналіз на основі метода скінченних елементів осесиметричного деформування тонких пружних конічних об О.В. Запорожець 57.5 КБ
Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж І.С. Усенко 104.0 КБ
Аналіз напружено-деформованого стану та власних коливань вузлів турбін на основі МСЕ О.В. Асайонок 58.9 КБ
Аналіз параметрів зони плавки за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення В.А. Порєв 49.8 КБ
Аналіз перехідних процесів в геометрично змінюваних конструкціях на основі методу скінченних елемент С.Є. Гардер 72.3 КБ
Аналіз проектних аварій для реакторної установки ВВЕР-1000 з використанням методики оцінки невизначе Ю.А. Сапожников 41.2 КБ
Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану І.Ч. Лещенко 226.4 КБ
Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів Д.О. Ульченко 103.8 КБ
Аналіз скінченних антенних решіток на основі вісесиметричних апертурних випромінюючих елементів Ростислав Федорович Дубровка 72.8 КБ
Аналіз та діагностування статистичних систем збудження потужних генераторів (на прикладі Бурштинсько В.В. Тутка 211.5 КБ
Аналіз та оптимізація всеспрямованих та гостроспрямованих вісесиметричних дводзеркальних антен Олексій Семенович Кім 160.2 КБ
Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп'ютерних мереж з технологією АТМ О.Ю. Зайченко 277.9 КБ
Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів С.Д. Прокопов 50.8 КБ
Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного пото О.М. Дудніков 93.1 КБ
Аналіз та проектування технологічних схем промислового водоспоживання А.М. Шахновський 75.8 КБ
Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану О.І. Толочко 57.9 КБ
Аналіз та синтез компонувань установчо-затискних пристосувань багатопозиційних агрегатованих техноло А.В. Фадєєв 1.69 МБ
Аналіз та синтез систем автоматичного керування заходом на посадку літаків цивільної авіації на осно А.О. Краснопольський 29.9 КБ
Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генеруван А.С. Куцик 81.1 КБ
Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності Т.Л. Кацадзе 59.1 КБ
Аналіз характеристик пружних елементів конструкцій гелікоптера на основі частотних випробувань Ле Тхе Шон 64.4 КБ
Аналіз, моделі та діагностика кризових теплогідравлічних явищ в енергообладнанні АЕС О.В. Корольов 157.6 КБ
Аналіз, моделювання та управління потоковими процесами автоматизованого комплексу транспортування на М.Т. Рамірес 149.8 КБ
Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митн С.Г. Дем'янчук 86.2 КБ
Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків Ігор Захарович Колб 52.9 КБ
Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів у газопроводах і їх взаємодія з довкіллям Т.Ф. Тутко 65.1 КБ
Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до яко О.М. Глазок 78.0 КБ
Аналітичне конструювання якісних систем стабілізації літальних апаратів В.К. Антонов 75.9 КБ
Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь О.Г. Гайдар 59.8 КБ
Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об'єктів для систем управління вант О.В. Олещук 827.1 КБ
Аналітичні та комп'ютерно-графічні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальни О.В. Сименко 77.9 КБ
Аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану товстих неоднорідних осесиметр І.В. Мірошкіна 761.8 КБ
Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки Р.Л. Голяка 51.2 КБ
Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах Л.З. Мичуда 338.9 КБ