Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 19, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях - В.М. Гаврилків
Проведено (асоціативну) бінарну операцію, задану на дискретному просторі S , до (асоціативної) правотопологічної операції на просторі гіперпросторів включення G ( S ) та його підпросторах і вивчено її взаємозв'язок з гратковою структурою простору G ( S ). Описано мінімальні (ліві) ідеали, топологічні й алгебричні центри, скоротні справа (зліва) елементи, праві (ліві) нулі, комутативність напівгруп гіперпросторів включення та максимальних зчеплених систем. Одержано дуальну характеризацію гіперпросторів включення зі скінченними носіями. Вивчено самозачеплені множини в групах та обчислено їх мінімальну потужність для деяких груп. Наведено методи теорії груп та напівгруп, теорії категорій, функторів і монад, загальні теоретико-множинні, комбінаторні та тополого-алгебраїчні методи.

Термодинамічні, кінетичні та магнітні властивості квантових твердих тіл при низьких температурах - Тетяна Миколаївна Анцигіна
Проведено (асоціативну) бінарну операцію, задану на дискретному просторі S , до (асоціативної) правотопологічної операції на просторі гіперпросторів включення G ( S ) та його підпросторах і вивчено її взаємозв'язок з гратковою структурою простору G ( S ). Описано мінімальні (ліві) ідеали, топологічні й алгебричні центри, скоротні справа (зліва) елементи, праві (ліві) нулі, комутативність напівгруп гіперпросторів включення та максимальних зчеплених систем. Одержано дуальну характеризацію гіперпросторів включення зі скінченними носіями. Вивчено самозачеплені множини в групах та обчислено їх мінімальну потужність для деяких груп. Наведено методи теорії груп та напівгруп, теорії категорій, функторів і монад, загальні теоретико-множинні, комбінаторні та тополого-алгебраїчні методи.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем В.Ю. Корольов 50.1 КБ
Математичне моделювання багатофазних середовищ в зливку, що твердне Т.Ж. Надригайло 100.7 КБ
Математичне моделювання динамічних режимів електричних машин змінного струму на основі статичних час Ламарі Абдессалем Бен Атрі 87.1 КБ
Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах Володимир Миколайович Гладкий 134.3 КБ
Математичне моделювання і розрахунок силових і енергетичних характеристик підводу вертикальної гідро Н.С. Мартинова 74.7 КБ
Математичне моделювання інформаційних потоків біотехнічної системи, з метою побудови автоматизованої В.М. Решетюк 44.3 КБ
Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв'язку з використанням тензорних методів Т.І. Григор'єва 66.1 КБ
Математичне моделювання керованого асинхронного електропривода з вентильно-трансформаторним інвертор В.М. Ставицький 46.9 КБ
Математичне моделювання нестаціонарних в'язких просторових течій у проточних частинах турбомашин А.В. Русанов 67.3 КБ
Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових при К.Є. П'яних 118.4 КБ
Математичне моделювання процесів деформації та коалесценції в волокноутворюючих полімерних дисперсни П.А. Клименко 38.0 КБ
Математичне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж А.В. Камінський 63.1 КБ
Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну в конденсаторі змішуючого типу О.В. Круглякова 34.9 КБ
Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну в конденсаторі змішуючого типу Ольга Володимирівна Круглякова 105.3 КБ
Математичне моделювання та керування односторонніми процесами дифузії та тепломасообміну І.В. Жданова 68.6 КБ
Математичне моделювання теплових процесів у керамічних та надтвердих матеріалах з ідентифікацією їх С.Ф. Лушпенко 88.5 КБ
Математичне моделювання теплофізичних процесів при твердненні відливків з високоміцного чавуну С.В. Грідін 41.6 КБ
Математичне моделювання турбулентних примежових шарів та пристінних струменів В.І. Мамчук 41.1 КБ
Математичне моделювання турбулентної в'язкої течії у вхідних відсіках турбомашин Ю.В. Стародубцев 62.1 КБ
Математичне моделювання фазових рівноваг у вуглеводневих та металогідридних робочих тілах теплотехні К.Р. Умеренкова 54.1 КБ
Математичне та інформаційне забезпечення системи підтримки прийняття рішень при управлінні багатоном П.Є. Пустовойтов 70.0 КБ
Математичне та комп'ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту Н.О. Попельнюх 145.0 КБ
Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідникових обмежувачі П.В. Сердюк 64.4 КБ
Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської докумен Ю.В. Міщеряков 224.1 КБ
Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв'язку з системами ПІД-регулювання потужності передавача О.В. Ананьїн 615.4 КБ
Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв'язку з системами регулювання потужності передавача на О.М. Францевич 799.8 КБ
Математичні моделі взаємодії течії повітря з пружно закріпленою лопаттю та їх використання А.С. Крижановський 57.9 КБ
Математичні моделі для вдосконалення методів оцінки стану та відновлення основних електротехнічних с М.П. Розводюк 68.6 КБ
Математичні моделі для експлуатаційного моніторингу температурного стану деталей ГТД в системах облі Д.В. Крикунов 71.0 КБ
Математичні моделі елементів системи електропередачі В.І. Горячко 70.7 КБ
Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах Аль-Гулі Абед 48.3 КБ
Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання Я.М. Степанова 39.1 КБ
Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання мали О.С. Крячок 51.6 КБ
Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами О.П. Кутах 85.7 КБ
Математичні моделі та інформаційні технології автоматизованого управління системами протикорозійного С.О. Скляров 55.3 КБ
Математичні моделі та методи конфігурування телекомунікаційного середовища О.В. Іванов 61.3 КБ
Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва Т.І. Носенко 50.0 КБ
Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації В.О. Петрухін 100.3 КБ
Математичні моделі, методи й алгоритми просторово-часового аналізу магнітних полів та їх застосуванн М.А. Прімін 250.3 КБ
Матеріали і технологія наплавлення композиційним сплавом елементів бурильної колони О.І. Білий 37.7 КБ
Матеріали на основі композиції Al2O3-SiC-C для сталерозливних стаканів з підвищеною стійкістю до оки Людмила Олекандрівна Анголенко 30.3 КБ
Матеріали, що розширяються, для ремонтних робіт на основі вапняно-залізистих композицій М.В. Любомирський 53.9 КБ
Матричні перетворювачі в інваріантних системах керування асинхронними двигунами О.В. Соболєв 69.4 КБ
Матричні перетворювачі для електропривода (керування, комутація струму) В.М. Михальський 44.2 КБ
Матричні технології проактивного управління програмами організаційного розвитку Н.С. Бушуєва 460.2 КБ
Медична система інфомаційно-аналітичного забезпечення дослідження та лікування політравм М.М. Колендовська 179.4 КБ
Мембрани з іммобілізованими бактеріями та їх функціональні властивості В.В. Коновалова 33.4 КБ
Мембранні оболонки покриттів над трибунами стадіонів з великими вирізами на еліптичному плані Ю.В. Сивоконь 54.2 КБ
Мережа з самомаршрутизацією та оптичною обробкою заголовка пакетів Мотаз Х Я Даду 76.3 КБ
Мережева система теплового проектування МЕП, багатоваріантних стосовно конструктивно-технологічного Д.В. Петров 27.3 КБ
Мережеве нейро-фаззі регулювання інформаційних потоків між об'єктами з різною продуктивністю Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх 32.3 КБ
Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апаратно-програмних засобів у складі автомати О.М. Мартинюк 85.4 КБ
Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття О.І. Сіянов 39.7 КБ
Металозберігаюча технологія прокатки зливків Павло Миколайович Денищенко 22.6 КБ
Металонасичені будівельні розчини з підвищеною температурою вилучення хімічно зв'язаної води Д.В. Анопко 20.4 КБ
Металургійні властивості хромітових руд Побужжя і розробка раціональних режимів отримання високовугл В.О. Гріншпунт 80.7 КБ
Метод автоматизованого проектування технологічних процесів на основі інтегрування конструкторської і М.О. Алєксєєв 133.3 КБ
Метод автоматизованого частотно-територіального планування мереж стандарту GSM-R О.С. Саєнко 105.1 КБ
Метод автоматичної класифікації типів забруднень морських акваторій за їх формою на багатоканальних В.О. Слободян 296.9 КБ
Метод адаптивного формування потоків трафіку обчислювальних мереж Чанг Шу 56.9 КБ
Метод адаптивної корекції інтерферометричних даних за даними іоносферного моніторингу Д.Г. Досин 33.5 КБ
Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів Р.О. Тарасенко 63.8 КБ
Метод аналізу проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків факторів ризику І.М. Бабак 675.5 КБ
Метод багатошарової декомпозиції предикатів та його застосування у системах штучного інтелекту Г.В. Пронюк 52.6 КБ
Метод визначення геометричних параметрів складеного крила літака транспортної категорії на етапі поп В.В. Утьонкова 440.7 КБ
Метод визначення нелініних аеродинамічних характеристик профіля зі струменевим закрилком Фаіз Абдулла Салім Мохаммед 95.8 КБ
Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт А.В. Рухлов 32.7 КБ
Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах л Богдан Миколайович Іващук 102.2 КБ
Метод вимірювання прохідної потужності в багатомодових хвилеводах гальваномагнітними перетворювачами П.В. Івкін 81.1 КБ
Метод встановлення циклічних ресурсів авіаційних ГТД, заснований на використанні досвіду доводки, ви Олександр Вікторович Шереметьєв 27.2 КБ
Метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мобільних комп'ютерних мережах І.А. Клименко 70.5 КБ
Метод довизначення для розв'язання задач моделювання та прогнозування на основі МГУА Є.А. Савченко 101.6 КБ
Метод дослідження надійності та ефективності захисних систем безпеки АЕС на етапі експлуатації В.В. Інюшев 121.8 КБ
Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу С.П. Шимчук 26.5 КБ
Метод захисту ліній зв'язку телекомунікаційних мереж від потужних імпульсних електромагнітних завад В.С. Бреславець 36.7 КБ
Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп'ютерних системах В.Ю. Шадхін 1.13 МБ
Метод зовнішнього адаптивного управління рівнем глюкози в крові людини О.М. Величко 66.1 КБ
Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах Мухамед Ель-Амін Бабікер 98.8 КБ
Метод і засоби підтримки мобільності в об'єднаних комп'ютерних мережах Аль-Рабабах Мохаммад А.А. 47.4 КБ
Метод і засоби тестового діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв з компонентами, побуд С.В. Глущак 23.4 КБ
Метод і комплекс апаратури оперативного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів в процесі вир Ю.П. Антонець 121.4 КБ
Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства А.П. Бегун 822.4 КБ
Метод і прилади підвищення точності технологічного обладнання з ЧПК при виготовленні деталей приладі О.О. Плотников 219.2 КБ
Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну Кирило Львович Хрустальов 62.8 КБ
Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній Б.С. Долішній 77.9 КБ
Метод ідентифікації людини на основі індивідуального мовного коду А.В. Работягов 56.2 КБ
Метод інтеграції інформаційних систем при створенні нової техніки О.В. Котляров 510.2 КБ
Метод інфразвукового захисту мовної інформації в приміщенні від можливого витоку оптико-електронним Ю.О. Ковальчук 68.1 КБ
Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах О.С. Жученко 66.5 КБ
Метод комбінованого поетапного діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв системи модерніз А.О. Домінов 53.3 КБ
Метод комп'ютерної рентгеноморфометрії метакарпальних кісток людини у діагностиці остеопорозу Л.О. Авер'янова 50.7 КБ
Метод компактного представлення зображень в телекомунікаційних системах на основі тривимірного поліа С.В. Карпенко 164.9 КБ
Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС М.П. Чорнобородов 465.8 КБ
Метод контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів О.В. Кучмистенко 74.3 КБ
Метод маршрутизації пакетів за критерієм рівномірного завантаження мережі В.Ю. Скуйбіда 84.7 КБ
Метод маршрутизації у гетерогенних комп'ютерних мережах на основі аналізу ієрархій І.В. Чуба 96.7 КБ
Метод обробки імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням їх внутрішньої фазочастотної нестабі І.І. Чесановський 107.3 КБ
Метод оперативного контролю параметрів двошарової поліімідної ізоляції емальдроту в процесі виробниц О.В. Голик 44.3 КБ
Метод опитування об'єктів контролю телекомунікаційної мережі для мінімізації часу пошуку несправност В.О. Мітусов 244.9 КБ
Метод оптимізації розподілення потоків в комп'ютерних мережах з технологією MPLS Ахмед А.М.Шарадка 66.8 КБ
Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості компресорів ГТД Сунь Гаоюн 103.9 КБ
Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст (на прикла Л.В. Бородич 44.8 КБ
Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється поверхнею обератання як факелом полум'я В.М. Попов 64.9 КБ
Метод оцінювання інформативності гіперспектральних зображень в задачах дистанційного зондування Земл С.А. Станкевич 95.3 КБ
Метод підвищення ефективності систем селекції рухомих цілей шляхом корекції спектрів прийнятих сигна О.В. Очкуренко 73.2 КБ
Метод підвищення перешкодозахищеності радіотехнічних систем управління космічними апаратами К.О. Рачинський 60.2 КБ
Метод підвищення пропускної спроможності радіоканалу управління космічними апаратами систем супутник Д.П. Пашков 49.6 КБ
Метод підвищення точності систем діагностики технічного обладнання на основі стаціонарної вимірюваль В.В. Нечипорук 171.9 КБ
Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів С.В. Бєсєдіна 73.6 КБ
Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання спеціалізованих логічних В.Г. Бабенко 119.5 КБ
Метод підвищення якості відновлених мовних сигналів безпроводових телекомунікаційних систем на основ Я.В. Янсонс 746.8 КБ
Метод побудови областей стійкості і якості систем автоматичного керування просторово-одномірними теп В.М. Мирянова 678.9 КБ
Метод побудови стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень у скл Н.Ю. Любченко 66.2 КБ
Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(0H)2 як електродного матеріалу лужни Валерій Анатолійович Коток 73.0 КБ
Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва В.Ю. Колосков 62.1 КБ