Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 18, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динаміка низькоенергетичних збуджень в шаруватих ян-теллерівських кристалах - В.І. Кутько
Описано результати експериментальних досліджень динаміки низькоенергетичних збуджень подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатів за низьких температур. Встановлено особливості механізмів формування низькочастотних фононних збуджень, зумовлені шаруватою структурою цих матеріалів. Показано, що структура низькочастотного фононного спектра за певних обставин може досить точно описуватись одновимірною моделлю. Виявлено, що у формуванні низькоенергетичних електронних збуджень рідкісноземельних іонів визначальну роль відіграє їх динамічний зв'язок з акустичними або оптико-акустичними коливальними гілками. Вивчено механізми формувань низькоенергетичних станів змішаних кристалів, у яких ян-теллерівські центри (рідкісноземельні іони) розбавлені діамагнітними іонами. Визначено, що розбавлені шаруваті ян-теллерівські кристали мають складні фазові діаграми, зумовлені різною електрон-фононною взаємодією. Експериментально вивчено особливості динамічної електрон-фононної взаємодії низькочастотних збуджень у зовнішньому магнітному полі. Виявлено, що зовнішнє магнітне поле може індукувати ян-теллерівське впорядкування в цих матеріалах. Досліджено нелінійну динаміку низькоенергетичних збуджень у сильно нерівноважному стані. Визначено послідовність нерівноважних фазових переходів під дією НВЧ накачки. Запропоновано механізм переходу до детермінованого хаосу, що спостерігався за певних високих рівнів потужності мікрохвильового поля.

Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами - Б.Л. Луговий
Описано результати експериментальних досліджень динаміки низькоенергетичних збуджень подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатів за низьких температур. Встановлено особливості механізмів формування низькочастотних фононних збуджень, зумовлені шаруватою структурою цих матеріалів. Показано, що структура низькочастотного фононного спектра за певних обставин може досить точно описуватись одновимірною моделлю. Виявлено, що у формуванні низькоенергетичних електронних збуджень рідкісноземельних іонів визначальну роль відіграє їх динамічний зв'язок з акустичними або оптико-акустичними коливальними гілками. Вивчено механізми формувань низькоенергетичних станів змішаних кристалів, у яких ян-теллерівські центри (рідкісноземельні іони) розбавлені діамагнітними іонами. Визначено, що розбавлені шаруваті ян-теллерівські кристали мають складні фазові діаграми, зумовлені різною електрон-фононною взаємодією. Експериментально вивчено особливості динамічної електрон-фононної взаємодії низькочастотних збуджень у зовнішньому магнітному полі. Виявлено, що зовнішнє магнітне поле може індукувати ян-теллерівське впорядкування в цих матеріалах. Досліджено нелінійну динаміку низькоенергетичних збуджень у сильно нерівноважному стані. Визначено послідовність нерівноважних фазових переходів під дією НВЧ накачки. Запропоновано механізм переходу до детермінованого хаосу, що спостерігався за певних високих рівнів потужності мікрохвильового поля.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Конструктивно-технологічні методи підвищення електропровідності мікроконтактних з'єднань інтегральни Д.Т. Дячок 49.7 КБ
Конструкції та технологія електронних логічних пристроїв на основі НВЧ-мікроелементів з контурним гі О.Ю. Небеснюк 68.8 КБ
Конструкційні будівельні матеріали підвищеної довговічності з використанням відсіву подрібнення відв Н.П. Нагорна 127.2 КБ
Конструювання дискретних точкових каркасів квазіканалових поверхонь за наперед заданими умовами О.М. Ковтун 392.2 КБ
Конструювання і перетворення поверхонь із збереженням ліній кривини Валерій Вікторович Дзюба 1.18 МБ
Конструювання керувань та оцінок стану у динамічних системах на основі асимптотичного аналізу поведі А.А. Невінський 199.2 КБ
Конструювання поверхонь та їх неперервне згинання в кінцеві форми на основі управління натуральними С.Ф. Пилипака 112.2 КБ
Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника напрямної кривої М.М. Муквич 82.8 КБ
Контактний електромагнітний метод та перетворювач для контролю параметрів трубчатих виробів І.В. Тюпа 52.9 КБ
Контактний тепломасообмін при конденсації пари з парогазової суміші на плівці рідини в умовах висхід І.О. Назарова 27.9 КБ
Контекстно-вільні граматичні конструкції для розпізнавання зображень текстових та графічних документ Б.Д. Савчинський 160.1 КБ
Контрактна взаємодія робочих органів безвібраційних бетоноформуючих агрегатів при виробництві пустот С.В. Зайченко 67.4 КБ
Контроль витрат повітря в каналах із великим поперечним перерізом Сергій Юрійович Дементьєв 126.0 КБ
Контроль вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів В.П. Іванишин 109.4 КБ
Контроль відстаней до пошкоджень в низькочастотній лінії зв'язку імпульсним та фазовим методами, що К.Л. Горященко 102.1 КБ
Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок С.М. Бабчук 65.7 КБ
Контроль міжфазного натягу рідин методом обертової краплі Р.І. Кісіль 55.2 КБ
Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу Сергій Миколайович Ткаченко 77.2 КБ
Контроль режимів роботи асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі І.О. Попова 71.2 КБ
Контроль та керування процесом торкання для підвищення якості виробів приладобудування В.І. Скицюк 36.5 КБ
Контроль та моніторинг технічного стану багатоступеневих установок транспортування та компримування І.О. Орлов 65.2 КБ
Контроль та управління дисперсним складом порошків у технологічних процесах їх виробництва А.М. Тігарєв 66.8 КБ
Контроль температурного режиму транспортування нафти в магістральних трубопроводах з метою підвищенн Л.К. Буняк 40.6 КБ
Контроль технічного стану відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів на принципах нейронн Олександр Анатолійович Скріпка 274.9 КБ
Контроль технічного стану конструктивних елементів ротора турбогенератора електроімпульсним методом В.О. Ковязін 66.9 КБ
Контроль технічного стану штангової колони глибинно-насосних установок для видобутку нафти І.Г. Хашханов 49.3 КБ
Конфігуровані ядра комп'ютерних пристроїв симетричного блокового шифрування В.А. Мельник 37.4 КБ
Концентрація напружень в вузлах ферм із застосуванням двотаврів і гнутозварних замкнених профілів, щ А.М. Миронов 43.3 КБ
Концепція аеродинамічної сепарації насіння сільськогосподарських культур та засоби її реалізації В.П. Єрмак 64.6 КБ
Концепція і науково-технічні основи забезпечення якості сільськогосподарської техніки при поставці ( В.І. Рубльов 55.7 КБ
Концепція формування прибуткових територій населених пунктів О.А. Лагоднюк 39.9 КБ
Концепція формування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах П.Ф. Горбачов 117.2 КБ
Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технології створення інформаційно-керуючих систем С.Ф. Теленик 98.4 КБ
Коректне проектування апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки на основі логічних мов спец Д.О. Закутайло 31.0 КБ
Корекція статичної похибки вимірювального перетворювача температури Наталія Михайлівна Дорожовець 55.8 КБ
Корекція характеристик підсилювальних пристроїв для реалізації шумового узгодження з джерелом сигнал О.П. Остап 64.1 КБ
Корозійна поведінка конструкційних матеріалів для обладнання озонних синтезів кисневмісних похідних І.М. Шаповалова 78.1 КБ
Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій у заволожених та засолених середовищах Б.З. Парнета 416.6 КБ
Корозійна стійкість і довговічність будівельних конструкцій транспортних споруд А.В. Коротич 1.37 МБ
Корозійна стійкість і довговічність сталезалізобетонних конструкцій з елементами скловолоконного арм Ю.В. Селютін 380.5 КБ
Корозійно-електрохімічна поведінка конструкційних матеріалів для пластинчастих теплообмінників у мод О.Е. Нарівський 32.1 КБ
Корозійно-електрохімічна поведінка металів та сплавів в озонованій сірчаній кислоті та модельних роз К.В. Черкас 34.0 КБ
Корозійно-механічна тривкість хромомарганцевих сталей О.О. Крохмальний 25.8 КБ
Корозійностійкі бактерицидні мастики на основі епоксиполимерів для захисту бетонних споруд, конструк К.В. Латорець 35.8 КБ
Короткострокове прогнозування зв'язного споживання паливно-енергетичних ресурсів в побутовому сектор М.В. Коваленко 60.8 КБ
Корундова кераміка, модифікована діоксидом цирконію, з підвищеними міцністю та термостійкістю Є.О. Світличний 41.7 КБ
Корундовий носій каталізатора для парової конверсії вуглеводнів К.І. Кущенко 66.1 КБ
Кремнійорганічні захисно-декоративні покриття на основі каоліну Є.А. Бондаренко 35.6 КБ
Крени жорстких фундаментів на водонасиченій шаруватій основі В.С. Андрєєв 53.8 КБ
Кристалізація розплаву з використанням надливної вставки, що плаває, яка виготовлена з вторинних мат В.Ф. Мазорчук 33.9 КБ
Критеріальне моделювання в задачах чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних си Н.В. Остра 94.0 КБ
Критерії оцінок інженерного захисту фундаментів будівель у складних грунтових умовах Т.Б. Калічава 58.9 КБ
Критичні стани подовження балкових та оболонкових конструкцій під дією рухомих навантажень М. Набіль 150.6 КБ
Крутильна жорсткість залізобетонних елементів перекриттів з нормальними тріщинами Н.М. Срібняк 67.7 КБ
Кубічне моделювання несправностей для аналізу якості тестів при проектуванні цифрових систем Хак Х. М. Джахірул 69.0 КБ
Кування дископодібних поковок з попередньо сформованим полем деформацій для підвищення технологічної Ольга Михайлівна Кузьміна 31.3 КБ
Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння крові Я.В. Савенко 71.6 КБ
Лазерні інформаційні технології синтезу робастних автоматичних систем управління Л.С. Сікора 77.6 КБ
Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання Л.М. Ульєв 68.9 КБ
Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу Т.І. Божук 30.5 КБ
Легкотопкі грунтові безкобальтові склоемалі з комплексним активатором зчеплення Геннадій Костянтинович Воронов 66.5 КБ
Легкотопкі світлозабарвлені склоемалі для електростатичного нанесення на сталь І.В. Бердник 18.9 КБ
Легування як метод керування теплофізичними властивостями кристала та розплаву при вирощуванні сцинт О.В. Колесніков 51.7 КБ
Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції Л.М. Іщенко 45.2 КБ
Лезово-зміцнювальна механічна обробка деталей з високоміцного чавуну інструментом з твердого сплаву Л.І. Путятіна 30.1 КБ
Лексикографічна теорія побудови манок-систем та її застосування в інформативних технологіях дистанці А.Ф. Манако 96.0 КБ
Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останньо Т.М. Полякова 41.1 КБ
Ливарні жаростійкі сталі для виробів, що працюють в агресивних середовищах при температурах до ~250~ М.М. Ямшинський 36.7 КБ
Литі високоміцні бетони з добавкою поліфункціонального модифікатору на основі суперпластифікатору та Н.В. Лушнікова 70.8 КБ
Литі конструкційні сталі з барієм для деталей підвищеної надійності гірничозбагачувального обладнанн В.Є. Самойлов 23.9 КБ
Литі органомінеральні суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг Н.О. Столярова 96.6 КБ
Литі сплави на основі міді, зміцнені включеннями, які утворюються при емульгуванні розплавів в облас В.В. Христенко 32.6 КБ
Литі цементно-зольні бетони з добавками поліфункціональних модифікаторів (ПФМ) для покриття підлог Р.М. Макаренко 33.6 КБ
Литі чавунні контакти з низьким перехідним електроопором для алюмінієвих електролізерів В.Г. Іванов 38.3 КБ
Лицьова будівельна кераміка, виготовлена методом напівжорсткої екструзії О.Я. Пітак 38.1 КБ
Лицьована керамічна цегла з використанням некондиційної сировини природного і техногенного походженн І.Ф. Телющенко 36.7 КБ
Лінійна індукційна магнітогідродинамічна машина з модульною обмоткою В.І. Бондаренко 87.3 КБ
Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штучному інтелекті І.Д. Вечірська 76.7 КБ
Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення Р.Л. Ткачук 79.4 КБ
Логіко-лінгвістичні ієрархічні моделі автоматизованих засобів керування і діагностування протиоблідн О.В. Касьян 927.2 КБ
Логіко-функціональне моделювання багатопривідних циклових систем гідроприводів О.В. Левченко 78.6 КБ
Логічний аналіз протоколів мереж ЕОМ на основі моделі взаємодіючих автоматів І.Г. Потапов 38.1 КБ
Локальна міцність конструктивних елементів пасажирських і транспортних літаків при зіткненні з птаха Генріх Генріхович Онгірський 57.9 КБ
Локальна очистка побутових стічних вод в неканалізованих районах Н.В. Сорокіна 39.5 КБ
Локальне вилучення нікелю та цинку із промислової води гальвановиробництв імпульсним електролізом Оксана Володимирівна Лабяк 35.7 КБ
Локально попередньо напружені сталезалізобетонні конструкції для нового будівництва та реконструкції М.Ю. Ізбаш 98.8 КБ
Локально-адаптивна стійка фільтрація сигналів і зображень у багатоканальних системах дистанційного з В.В. Лукін 92.0 КБ
Локально-адаптивні методи підвищення контрастності зображень І.М. Журавель 96.4 КБ
Лужні базальтовмісні цементи та бетони на їх основі Д.Є. Дейнеко 36.9 КБ
Лужні бетони з підвищеними демпфуючими властивостями Л.В. Ракша 19.2 КБ
Магнітний коерцитиметричний контроль технічного стану зварних з'єднань А.Ю. Бондаренко 46.1 КБ
Магнітно-реагентне очищення води в магнітних відстійниках сотової структури М.В. Бернацький 72.6 КБ
Магнітокерована електрошлакова плавка багатокомпонентних титанових сплавів І.В. Протоковілов 91.6 КБ
Макромоделі на основі B-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силово О.В. Василенко 33.3 КБ
Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії Сергій Леонідович Шмалій 44.7 КБ
Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним методом І.В. Косогіна 43.0 КБ
Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в'язких рідин В.Г. Чебан 374.4 КБ
Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об'єктів радіозв'язку А.В. Лук'янчиков 1.38 МБ
Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення Алі Оллєік 1.07 МБ
Маневреність та стійкість руху автопоїзда із самовстановлювальною віссю напівпричепа О.А. Крестьянполь 47.3 КБ
Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управл І.В. Мотильов 89.1 КБ
Маркшейдерський контроль деформаційних процесів для прогнозу стійкості бортів глибоких кар'єрів Ю. М. Ніколашин 52.4 КБ
Масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням Є.О. Ландо 61.4 КБ
Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти Н.М. Волікова 60.0 КБ
Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі та міді при їх легуванні за умов температурних К.М. Храновська 51.4 КБ
Масоперенос при хіміко-термічній обробці залізовуглецевих сплавів з використанням хлоридних активато О.М. Чуняєв 44.2 КБ
Мастика і бетон на основі вапнякових сірчаних руд Прикарпаття П.В. Запісоцький 23.6 КБ
Мастильна дія масел та мастил в умовах впливу зовнішніх факторів Ф.Ф. Саад 34.6 КБ
Мастильна дія олив у точковому контакті тертя в умовах рясного мащення та мастильного голодування О.А. Міланенко 64.2 КБ
Математична модель електростанції для аналізу перехідних процесів і оцінки поведінки пристроїв релей М.О. Меженкова 66.6 КБ
Математична модель і алгоритм оптимізації головних елементів пасажирського порома Чан Ван Мінь 908.9 КБ
Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектро О.Ю. Воропай 87.1 КБ
Математичне забезпечення автоматизованного проектування мікросмужкових НВЧ фільтрів з допусковими об О.Ю. Фарафонов 63.5 КБ
Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням Г.О. Маркарян 69.5 КБ
Математичне забезпечення синтезу топологічних структур територіально розподілених інформаційних сист З.А. Імангулова 76.1 КБ