Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A.Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L - Леся Василівна Войтенко


Ідентифікація параметрів макромоделей нелінійних динамічних багатополюсних компонентів електричних к - Ю.Є. Пущало
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники А.В. Гончаренко 77.8 КБ
Керування процесом токарної обробки колісних пар за інформативними параметрами технологічної системи С.О. Гаков 85.0 КБ
Керування режимами розподільних електричних мереж міст на основі гнучких систем П.П. Говоров 106.1 КБ
Керування сертифікацією льотної придатності повітряних суден в експлуатації Ю.І. Кордянін 47.9 КБ
Керування системами повітряно-променевого опалення на газовому паливі Ю.В. Хацкевич 635.9 КБ
Керування системою електроживлення локального об'єкта Ю.С. Петергеря 63.5 КБ
Керування спеціальними режимами електромеханічних систем механізмів підйому з асихронним електроприв К.П. Здрозис 50.7 КБ
Керування станом гірського масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів О.О. Вовк 62.1 КБ
Керування стійкістю підготовчих виробок регулюванням ефекту саморозклинювання уміщуючих порід С.М. Александров 73.6 КБ
Керування стохастичними об'єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей В.В. Колодяжний 64.0 КБ
Керування структуроутворенням та рівнем механічних властивостей ливарних сплавів системи Al - Mg - Z А.А. Кулініч 42.8 КБ
Керування структурою і властивостями металу при дуговому зварюванні гартівних сталей О.М. Савицький 37.1 КБ
Керування структурою, властивостями та спадковістю литих конструкційних сталей О.С. Ніконоров 39.6 КБ
Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs Є.О. Баганов 33.4 КБ
Керування формою вантових космічних рефлекторів П.П. Білоножко 32.2 КБ
Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів І.І. Клочко 173.0 КБ
Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних етало Л.М. Красоха 137.7 КБ
Кількісні оцінки фоносемантичних характеристик текстів природної мови та їх використання в системах С.М. Шрестха 44.2 КБ
Кінематичний синтез кривошипно-кулісних механізмів з вистоєм вихідної ланки М.В. Марченко 59.2 КБ
Кінематичний синтез шестиланкових механізмів четвертого класу з вистоєм вихідної ланки О.І. Зінченко 89.8 КБ
Кінетика процесів фазових перетворень у системі "СО2-Н2О-газові гідрати СО2" О.В. Скрипник 191.2 КБ
Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального С.В. Кривенко 736.2 КБ
Кінетика та динаміка вигоряння високозольного енергетичного вугілля у киплячому шарі під тиском О.І. Топал 29.9 КБ
Кінетичні та морфологічні особливості зворотних гідридних перетворень в термодинамічно відкритій сис М.В. Гольцова 48.7 КБ
Кінцеві автомати з псевдовипадковими переходами і методи захисту інформації на їх основі Є.В. Булах 29.9 КБ
Класи сигналів на основі досконалих двійкових решіток В.Я. Чечельницький 29.9 КБ
Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек К.В. Лобузіна 31.7 КБ
Класифікація даних в умовах невизначеності на основі гібридних нейро-фаззі архітектур Є.В. Горшков 69.7 КБ
Кластеризація обчислювального процесу в системах та мережах розгалуженого доступу В.М. Скрипка 27.0 КБ
Клеєний дерев'яний брус підвищеної тріщиностійкості Д.А. Плугін 50.3 КБ
Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами зворотно-поступального руху Р.П. Бондар 68.2 КБ
Когенераційні газотурбінні установки з турбокомпресорним утилізатором для локальних об'єктів енергос Валерій Тимофійович Матвієнко 71.1 КБ
Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону Г.І. Хлопов 68.2 КБ
Когнітивний процесор діалогу на основі об'єктних моделей сприйняття і уваги Раід М.О.Алькавасмі 58.8 КБ
Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програм О.С. Войтенко 73.6 КБ
Кодифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги В.І. Олещук 75.8 КБ
Колекторні системи терморегулювання електронної апаратури на основі холодильних машин та двофазних к Е.І. Альтман 53.7 КБ
Коливання багатоопорних роторів з технологічними та експлуатаційними дефектами Г.М. Ганжа 35.9 КБ
Коливання лопаткових вінців робочих коліс парових турбін з детермінованим та випадковим розладом пар О.О. Ларін 100.1 КБ
Коливання подовжених криволінійних закручених стержнів при складному обертанні С.М. Худолій 97.0 КБ
Коливання пружних тіл з локальним пошкодженням типу тріщини втоми А.П. Бовсуновський 85.2 КБ
Коливання та надійність систем турбоагрегат - фундамент - основа з урахуванням випадковості параметр С.В. Красніков 47.8 КБ
Коливання фундаментів інерційних вибивальних решіток ливарного виробництва Г.Г. Капленко 81.9 КБ
Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з кон Г.В. Крівякін 244.9 КБ
Кольоровий дорожній бетон на основі талового пеку, модифікованого атактичним поліпропіленом Д.В. Золотарьов 35.8 КБ
Кольорові склопокриття на основі сирих глазурей О.В. Зайчук 40.2 КБ
Кольорові термопластбетони на основі полімернафтових в'яжучих С.В. Оксак 50.5 КБ
Комбінована плазмово-іонна обробка з використанням ефекту локального підвищення густини струму магне М.С. Романов 75.6 КБ
Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія, д В.М. Кутін 89.7 КБ
Комбіновані біспектрально-фільтрові методи відновлення форми сигналів при впливі інтенсивних завад Д.В. Февральов 1.07 МБ
Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів та пристрої для їх реалізації І.В. Крівцун 124.9 КБ
Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей С.В. Фроленкова 60.1 КБ
Комбіновані пристрої для утилізації тепла і очищення газів, що видаляються від теплогенераторів С.В. Овчаренко 81.7 КБ
Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів О.М. Юрченко 78.0 КБ
Комбіновані структури НВЧ з діелектричним резонансом Е-типу Д.Д. Татарчук 50.2 КБ
Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах О.В. Вовна 87.5 КБ
Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій А.В. Горошко 52.4 КБ
Комп'ютерна диференційна діагностика порушень вуглеводного обміну на основі однокомпартментних матем Т.В. Жемчужкіна 59.9 КБ
Комп'ютерна ідентифікація людини за зображенням обличчя на основі кореляційних методів К.В. Муригін 55.6 КБ
Комп'ютерна підтримка зв'язку між операціями над двовимірними і тривимірними моделями В.В. Карабчевський 29.1 КБ
Комп'ютерна система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі І.М. Голінко 64.9 КБ
Комп'ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання І.М. Гаркуша 72.2 КБ
Комп'ютерне моделювання рельєфу та пов'язаних з ним природних процесів на території Львівщини О.М. Левченко 67.3 КБ
Комп'ютерне проектування спряжених криволінійних поверхонь в багатозахідних кулькових гвинтових пере О.В. Савєльєва 57.9 КБ
Комп'ютерні методи деформативного конструювання геометричних об'єктів на основі політканинних перетв Ю.О. Дорошенко 82.9 КБ
Комп'ютерні методи підвищення достовірності та повноти інтегрованих баз даних Андрій Юрійович Завгородній 216.2 КБ
Комп'ютерні моделі синтетичної геометрії В.М. Несвідомін 85.1 КБ
Комп'ютерні моделювання й ідентифікація тепломасоперенесення в енергетичних та технологічних об'єкта Є.М. Бут 73.3 КБ
Комп'ютерно-геометричні моделі роторно-планетарних трохоїдних гідромашин С.В. Росоха 87.7 КБ
Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів Р.М. Науменко 56.1 КБ
Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та синхронних електроприводів А.В. Гадай 90.7 КБ
Компенсація реактивної потужності промислових вітроелектричних станцій з асинхронними генераторами О.І. Даниленко 85.9 КБ
Комплекс динамічного навантажування частотною модуляцією напруги живлення для випробувань асинхронни В.О. Мосьпан 39.3 КБ
Комплексна біологічна очистка малих об'ємів стічних вод Олександр І. Тетеря 131.3 КБ
Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарни Ласло Ласлович Яцко 100.6 КБ
Комплексна мембранна технологія концентрування яблучного соку С.М. Гунько 33.0 КБ
Комплексна оцінка впливу конструктивних особливостей екіпажної частини на тягово-динамічні якості ре Ю.Г. Вівденко 55.8 КБ
Комплексна оцінка міцності коксу під впливом роздавлюючих навантажень в умовах високих температур А.О. Журавський 26.7 КБ
Комплексна оцінка потенційної небезпеки руху на перехрестях Я.В. Рябець 529.2 КБ
Комплексна оцінка режимів світлофорного регулювання на перехрестях П.М. Полозенко 24.5 КБ
Комплексна оцінка технологічної якості гібридів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекцій В.В. Куянов 112.8 КБ
Комплексна переробка яблук в консервовані продукти І.В. Москалюк 107.6 КБ
Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень Джербі Мохамед Шамседдін Б.Алі 36.3 КБ
Комплексна система оцінки якості житла О.М. Панько 60.6 КБ
Комплексна технологія утилізації некондиційних продуктів виробництва концентрованої азотної кислоти С.О. Саломахіна 32.3 КБ
Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону Оксана В'ячеславівна Павленко 46.4 КБ
Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференції на базі сучасн А.В. Павлишко 75.5 КБ
Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття Н.В. Екель 27.8 КБ
Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні В.Г. Павлик 23.7 КБ
Комплексне застосування дистанційних аерокосмічних і польового газортутного методів при пошуках покл В.Є. Філіпович 299.5 КБ
Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазері І.О. Мрихін 70.3 КБ
Комплексне насичення вуглецевих сталей і твердих сплавів ніобієм та хромом Т.В. Лоскутова 1.34 МБ
Комплексне формування спряжених криволінійних поверхонь, що виключають інтерференцію О.Ю. Браілов 79.6 КБ
Комплексний вплив елементів на структуру та властивості сталей 07ЮТ, 09Г2С, що оброблені технологічн Т.В. Носова 40.5 КБ
Комплексний захист асинхронних електродвигунів Аль Мусса Башар Мухамад 29.5 КБ
Комплексний метод вирішення зенітного освітлення будинків Д.Д. Скать 60.3 КБ
Комплексний метод діагностування авіаційних газотурбінних двигунів М. Олалі 67.1 КБ
Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що нав О.В. Волченко 100.0 КБ
Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів В.І. Рубльов 460.2 КБ
Комплексно леговані структури на основі A3B5 Семен Іванович Круковський 59.3 КБ
Комплексно-легована цементувальна сталь з мінімальними поводками при термічній обробці О.Є. Семеновський 85.0 КБ
Композиційні будівельні матеріали на основі відходів переробки граніту О.М. Бордюженко 30.3 КБ
Композиційні матеріали на основі змішаних відходів поліетилену та полістиролу Т.В. Коломеєць 31.1 КБ
Композиційні матеріали на основі модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними експлуатаційними О.В. Пиріков 46.8 КБ
Композиційні матеріали на основі фенолоформальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями В.В. Красінський 51.8 КБ
Композиційні плазмові покриття на основі порошків валкових чавунів О.В. Шевченко 34.0 КБ
Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань О.І. Мриглод 67.6 КБ
Компромісна оптимізація властивостей пінобетону нормального твердіння Є.В. Мартинов 51.7 КБ
Конвеєрні процесори швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками Ю.О. Ерметов 33.1 КБ
Конвективний теплообмін і енергозбереження при охолодженні арматурного прокату на дрібносортних стан А.О. Рибалов 55.0 КБ
Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах, що містять танін Юрій Євгенович Скнар 26.5 КБ
Кондуктивний бомбовий калориметр для вимірювання теплоти згоряння палива Л.Й. Воробйов 42.2 КБ
Конструктивний захист повітряних ліній електропередачі від галопування проводів Т.Є. Удод 62.4 КБ
Конструктивно-технологічні методи забезпечення чистоти ракетно-космічних об'єктів для підвищення над Л.П. Потапович 63.3 КБ
Конструктивно-технологічні методи підвищення втомної довговічності болтових з'єднань титанових елеме В.М. Клименко 67.1 КБ