Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почерговою зміною крайових умов у густих багаторівн - П.С. Ващук
Розроблено асимптотичні методи розв'язань крайових задач з частою зміною крайових умов у густих багаторівневих з'єднаннях. Досліджено асимптотичну поведінку узагальнених розв'язків крайових задач для рівняння Пуассона в густих дворівневих з'єднаннях різних типів з почерговою зміною крайових умов. Розглянуто задачі з почерговою зміною крайових умов Діріхле та Неймана в густих з'єднаннях типів 2:1:1 та 3:2:1, і з почерговою зміною крайових умов Неймана та Фур'є в густому з'єднанні типу 3:2:1. Доведено теореми збіжності та збіжність інтегралів енергії, побудовано асимптотичне наближення та наведено відповідні асимптотичні оцінки для розв'язків даних задач.

Методи обробки та прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції кон'юнктиви ока - О.М. Семенець
Розроблено асимптотичні методи розв'язань крайових задач з частою зміною крайових умов у густих багаторівневих з'єднаннях. Досліджено асимптотичну поведінку узагальнених розв'язків крайових задач для рівняння Пуассона в густих дворівневих з'єднаннях різних типів з почерговою зміною крайових умов. Розглянуто задачі з почерговою зміною крайових умов Діріхле та Неймана в густих з'єднаннях типів 2:1:1 та 3:2:1, і з почерговою зміною крайових умов Неймана та Фур'є в густому з'єднанні типу 3:2:1. Доведено теореми збіжності та збіжність інтегралів енергії, побудовано асимптотичне наближення та наведено відповідні асимптотичні оцінки для розв'язків даних задач.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції Ахмад Авад 66.5 КБ
Засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів О.М. Лопачак 121.6 КБ
Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіля М.В. Дубно 130.6 КБ
Засоби підвищення ефективності комбінованої геліосистеми гарячого водопостачання С.А. Левченко 68.3 КБ
Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек Ю.В. Яковлєва 42.5 КБ
Засоби побудови прикладної експертної системи на базі трикомпонентної моделі знань Фуджу Халид Ісса Мохамед 52.3 КБ
Засоби пошуку пошкоджених компенсуючих пристроїв тягової мережі шахтного безконтактного транспорту п І.А. Шедловський 24.4 КБ
Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів А.А. Дворніков 53.1 КБ
Засоби тестового діагностування цифрових пристроїв на базі штучних нейронних мереж В.І. Чорненький 35.5 КБ
Засоби технічного зору як елемент зворотного зв'язку в системах стеження дугового зварювання Є.В. Шаповалов 43.7 КБ
Засоби, моделі та технологія автоматизованого групового навчання Г.І. Радельчук 44.0 КБ
Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних потоків В.Ф. Душник 87.6 КБ
Застосування барабанно-валкових агрегатів для активації металургійних шлаків В.І. Волков 62.0 КБ
Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації Є.А. Бабенко 66.1 КБ
Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації Т.В. Єрмоленко 82.1 КБ
Застосування діакоптичного підходу до розрахунку динамічних режимів неоднорідних електричних кіл А.В. Коруд 88.9 КБ
Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарац В.В. Плотніков 40.1 КБ
Застосування електротехнологій для комплексної переробки яблучної сировини В.В. Чук 25.4 КБ
Застосування емульсійних систем зворотного типу для оборобки хутра О.В. Смачило 47.7 КБ
Застосування композиції на основі акрилового сополімеру для створення високоякісних багатошарових те Л.О. Нестерова 54.4 КБ
Застосування ланцюгових дробів і топологічних методів для зниження порядку моделей електромеханічних А.М. Нетеса 34.3 КБ
Застосування процесів коагуляції для інтенсифікації технології біологічного очищення стічних вод О.В. Кравченко 60.3 КБ
Застосування процесів коагуляції для інтенсифікації технології біологічного очищення стічних вод О.В. Кравченко 46.7 КБ
Застосування сумішей полімерів для створення модних ефектів на текстильних матеріалах І.М. Куліш 66.2 КБ
Захисні покриття для залізобетонних і сталевих конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються І.В. Подтележнікова 70.5 КБ
Захисно-акумулюючі покриття В.В. Бачинський 42.8 КБ
Захист асинхронних двигунів електроприводів від аварійних режимів на основі показників якості перетв Ю.В. Лашко 39.5 КБ
Збагачуваність та технологічна типізація золотовмісних руд України І.В. Волобаєв 41.0 КБ
Збереженіть плодів томата різних генотипів залежно від температурних умов та стиглості О.М. Михальська 37.3 КБ
Зберігання яблук сортів Ренет Симиренка, Голден Делішес та Кримське зимове, оброблених розчином хлор О.В. Яцух 29.2 КБ
Збільшення ймовірності розпізнавання в оглядових телевізійних системах Андрій Іванович Гаврилюк 97.6 КБ
Збільшення проникної здатності і міцності рідкого скла О.С. Герасименко 87.5 КБ
Збільшення ресурсу бандажів коліс локомотивів за рахунок удосконалення технології репрофілювання пов Д.М. Діденко 52.8 КБ
Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у високовольтних установках О.В. Борцов 86.6 КБ
Збірні залізобетонні згинальні елементи з двохетапним локальним попереднім напруженням О.М. Богданов 53.6 КБ
Збірно-монолітні перекриття з підкріпленням змішаного типу А.Е. Аділов 20.7 КБ
Зв'язна втрата стійкості і вагова оптимізація тонкостінних стержнів відкритого профілю С.В. Ракша 155.7 КБ
Зв'язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними параметрами вирощування Ю.В. Головко 71.1 КБ
Зварюваність високоміцних сталей при ремонті конструкцій тривалого терміну експлуатації Валерій Дмитрович Позняков 130.8 КБ
Зварюваність теплостійких хромистих сталей для котлоагрегатів високих параметрів В.Ю. Скульський 68.1 КБ
Зварювання в твердій фазі монокристалічного кремнію з боросилікатним склом С.В. Олексієнко 43.5 КБ
Звукохімічне очищення стічних вод від домішок органічних сполук Л.І. Шевчук 31.9 КБ
Згинальні несучі конструкції зі сталевих двотаврів із порожнинами, заповненими бетоном С.В. Яхін 27.7 КБ
Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску М.І. Гончарук 38.0 КБ
Зменшення димності відпрацьованих газів автотракторних дизелів В.І. Левчук 243.7 КБ
Зменшення димності відпрацьованих газів великовантажних дизельних автомобілів застосуванням у випуск С.В. Дунь 41.3 КБ
Зменшення дозового навантаження опромінення людини в приміщеннях будівель за допомогою протирадонови В.Л. Чесанов 52.9 КБ
Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властиво Л.Д. Пилипів 182.8 КБ
Зменшення окалиноутворення при нагріванні сталевих заготівок О.В. Новікова 40.5 КБ
Зменшення похибок, обумовлених високовольтними трансформаторами струму та напруги, приєднанням до їх Н.В. Рудевіч 65.2 КБ
Зменшення радіальної нерівномірності температурних полів у дисках роторів ГТД дискобарабанної констр А.О. Харченко 3.13 МБ
Зменшення рівня шумовипромінювання автомобільної шини в процесі її експлуатації О.М. Левченко 93.5 КБ
Зміна напірної та енергетичної характеристик високообертового динамічного насоса під впливом в'язкос С.С. Антоненко 219.1 КБ
Зміна пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів у процесі зберігання А.В. Бобер 36.1 КБ
Зміна фізико-механічних властивостей лесових просідаючих грунтів в зоні промислової забудови (на при Демессіє Мекуріа Келкай 65.0 КБ
Зміна фільтраційних характеристик незв'язних грунтів під дією дренажу В.Б. Сидор 263.3 КБ
Змінне електромагнітне поле провідників зі струмом, розташованих над плоскою межею поділу середовищ І.Л. Мазуренко 74.9 КБ
Зміцнення грунтових основ будівель та споруд методом армування Р.К. Ковальський 61.1 КБ
Знанняорієнтовані методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на підприємствах авіа Д.А. Бастєєв 353.7 КБ
Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів І.С. Ромашко 28.5 КБ
Знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду С.Ю. Мартинов 31.9 КБ
Знезалізнення підземних вод на фільтрах з стільниковим кордієритовим завантаженням С.В. Величко 637.3 КБ
Знезаражування міських стічних вод полімерними електролітами О.В. Пащенко 61.1 КБ
Знефторювання підземних вод на фільтрах з модифікованим завантаженням О.М. Матвієнко 80.9 КБ
Зниження викидів канцерогенних речовин з відпрацьованими газами автомобільних бензинових двигунів О.В. Овчаров 42.3 КБ
Зниження викидів оксидів азоту в процесі спалювання палива погіршеної якості в пиловугільних парових Я.Ф. Івасик 55.0 КБ
Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами транспортних дизелів шляхом конвертуванн О.М. Кабанов 64.2 КБ
Зниження віброактивності привідних систем з пружними муфтами К.К. Колесник 56.2 КБ
Зниження вмісту бенз(о)пірену у димових газах теплогенераторів малої потужності і його розсіювання в І.Г. Гевлич 32.7 КБ
Зниження впливу шумовипромінювання лінійного рухомого джерела на робочі місця та сельбищну зону К.В. Данова 295.0 КБ
Зниження дефектності зварних з'єднань низьколегованих сталей шляхом оптимізації технології зварюванн І.В. Захарова 67.5 КБ
Зниження динамічних навантажень у механізмі в'язання круглов'язальних машин шляхом удосконалення кон О.А. Тарасенко 56.3 КБ
Зниження динамічних перевантажень з метою підвищення надійності асинхронних генераторів вітроелектро О.В. Дорохов 68.6 КБ
Зниження енергоспоживання в апаратах з абсорбційно-дифузійними холодильними машинами шляхом організа Д.С. Тюхай 57.6 КБ
Зниження залишкових деформацій в тонколистових металоконструкціях шляхом примусового тепловідводу Андрій Борисович Жидков 27.2 КБ
Зниження залишкових зварювальних напружень у кільцевих швах трубопроводів обробкою вибухом А.Г. Бризгалін 69.1 КБ
Зниження металоємності і підвищення довговічності металевих конструкцій технологічних палуб морських Сергій Геннадійович Ажермачов 36.3 КБ
Зниження нерівномірності гальмівних моментів на колесах легкового автомобіля В.Ю. Степанов 73.7 КБ
Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування йо І.В. Власенко 36.9 КБ
Зниження паливовикористання металургійного комбінату на основі вдосконалення енерготехнологічних реж С.І. Сазонов 76.1 КБ
Зниження похибки процесу токарної обробки нежорстких заготовок змінного перерізу методом керованого Людмила Анатоліївна Шмідт 75.9 КБ
Зниження рівня силової взаємодії гребенів коліс з рейками удосконалюванням пружних зв'язків екіпажа С.В. Попов 55.7 КБ
Зниження рівня шуму на робочих місцях насосних станцій міського водопостачання Д.С. Козодой 591.2 КБ
Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подріблення та сортування будівельних матеріалів Г.І. Харачих 989.2 КБ
Зниження тиску у гермооб'ємі АЕС з ВВЕР-1000 струминними розпилювачами - охолоджувачами в умовах теч Олександр Володимирович Герліга 104.4 КБ
Зниження часової складності процесів автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засо Т.П. Становська 72.9 КБ
Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів О.А. Куниця 66.3 КБ
Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів А.В. Веснін 40.0 КБ
Зносо-термостійкі композиційні матеріали на основі лужних алюмосилікатних в'яжучих В.П. Гончар 28.5 КБ
Зносостійкість інструментальних матеріалів у водневому газовому середовищі та фізико-хімічні особлив А.А. Бурлаков 41.5 КБ
Золокерамічна цегла наповненої каркасно-сотової структури К.С. Макарова 31.3 КБ
Золоцементносульфатні в'яжучі речовини, модифіковані кремнеземистими добавками, та бетони на їх осно В.В. Павлюк 30.5 КБ
Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами Г.Б. Філімоніхін 271.0 КБ
Зрушення та деформації земної поверхні при підробці тектонічних порушень пологими вугільними пластам О.Г. Петрушин 46.4 КБ
Зсувостійкість асфальтобетонів на бітумах, модифікованих полімерами С.А. Чугуєнко 39.2 КБ
Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторни О.С. Чапюк 44.7 КБ
Ідентифікатор джерел випромінювання гнучких виробничих систем радіаційного моніторингу Т.А. Ліхоузова 46.4 КБ
Ідентифікація апроксимативних моделей методом варіювання даних С.А. Архіпова 66.5 КБ
Ідентифікація динамічних характеристик легких пілотованих та малих безпілотних літальних апаратів Антоніна Миколаївна Кліпа 113.6 КБ
Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах В.В. Єлісєєв 71.0 КБ
Ідентифікація закономірностей процесу пропарювання букових пиломатеріалів І.П. Кравець 67.3 КБ
Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зернов Л.Л. Сидорчук 173.7 КБ
Ідентифікація напружено-деформованого стану деревини із змінним вологовмістом Б.П. Поберейко 69.6 КБ
Ідентифікація об'єктів управління за результатами спостережень вхідного і вихідного сигналів Л.В. Помазан 58.0 КБ
Ідентифікація параметрів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором без навантаження в складі а Т.А. Желдак 52.0 КБ
Ідентифікація параметрів електропривода в задачах енерго- і ресурсозбереження (розвиток теорії, розр О.С. Бешта 93.8 КБ
Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу Олександр Васильович Балахонцев 56.1 КБ
Ідентифікація параметрів макромоделей нелінійних динамічних багатополюсних компонентів електричних к Ю.Є. Пущало 26.1 КБ
Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими ел О.Б. Мокін 57.0 КБ
Ідентифікація параметрів силової схеми та навантаження в перетворювачах частоти М.Р. Вержановська 67.5 КБ
Ідентифікація професійних знань операторів автоматизованих систем управління В.О. Доровський 33.0 КБ
Ідентифікація пташника для побудови системи автоматизації температурного режиму В.Л. Ботвін 32.6 КБ
Ідентифікація робочих процесів глибоководних грунторозробних машин М.К. Сукач 40.4 КБ
Ідентифікація стохастичних об'єктів і процесів в автоматизованій системі виробничих випробувань двиг В.В. Голікова 49.7 КБ
Ідентифікація та аналіз багатокомпонентних фотограмметричних зображень проекційної природи В.В. Гнатушенко 85.1 КБ