Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нековалентні взаємодії флавін-мононуклеотиду із біологічно активними ароматичними речовинами та ДНК - Ю.В. Мухіна
Вивчено молекулярні механізми взаємодії флавін-мононуклеотиду з біологічно активними ароматичними сполуками (БАС) - антипухлинними антибіотиками та мутагенами, а також спільне зв'язування БАС з ДНК за присутності вітаміну у водному розчині. Для визначення параметрів комплексів використано методи одно- та двовимірної спектроскопії ядерного магнітного резонансу (500 МГц). За методом молекулярної механіки з використанням програми X-PLOR і результатів аналізу двовимірних ЯМР спектрів визначено найбільш імовірні просторові структури гетерокомплексів. Показано, що ароматичні молекули вітаміну й антибіотиків/мутагенів можуть утворювати енергетично міцні гетероасоціати у водному розчині, які стабілізуються, в основному завдяки стекінг-взаємодії хромофорів сполук, за цього у деяких системах імовірно утворення H-зв'язку. Проведено порівняльний аналіз взаємодії гідротропних агентів (кофеїну та нікотинаміду) з вітаміном. Запропоновано модель аналізу спільного зв'язування двох лігандів з ДНК. Сформульовано критерій, що дозволяє з'ясувати переважальний процес, який зумовлює зменшення зв'язування БАС з ЖНК.

Енергетична ефективність процесу фрикційного формоутворення порожнистих деталей форми тіл оберту - Ельхавад Алі Ельфакі Ахмед
Вивчено молекулярні механізми взаємодії флавін-мононуклеотиду з біологічно активними ароматичними сполуками (БАС) - антипухлинними антибіотиками та мутагенами, а також спільне зв'язування БАС з ДНК за присутності вітаміну у водному розчині. Для визначення параметрів комплексів використано методи одно- та двовимірної спектроскопії ядерного магнітного резонансу (500 МГц). За методом молекулярної механіки з використанням програми X-PLOR і результатів аналізу двовимірних ЯМР спектрів визначено найбільш імовірні просторові структури гетерокомплексів. Показано, що ароматичні молекули вітаміну й антибіотиків/мутагенів можуть утворювати енергетично міцні гетероасоціати у водному розчині, які стабілізуються, в основному завдяки стекінг-взаємодії хромофорів сполук, за цього у деяких системах імовірно утворення H-зв'язку. Проведено порівняльний аналіз взаємодії гідротропних агентів (кофеїну та нікотинаміду) з вітаміном. Запропоновано модель аналізу спільного зв'язування двох лігандів з ДНК. Сформульовано критерій, що дозволяє з'ясувати переважальний процес, який зумовлює зменшення зв'язування БАС з ЖНК.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Забезпечення безаварійного руху високошвидкісного потяга на основі безперервного моніторингу стану р В.П. Войтенко 72.3 КБ
Забезпечення безаварійної роботи газопроводів у зсувонебезпечних гірських районах В.П. Рудко 1.05 МБ
Забезпечення бездефектного високопродуктивного різьбошліфування ходових гвинтів на основі комп'ютерн Н.В. Ліщенко 358.3 КБ
Забезпечення безпеки будівельних конструкцій укісних шахтних копрів В.М. Кущенко 78.9 КБ
Забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом адаптації водіїв до його складних умов Н.І. Кожуховська 41.5 КБ
Забезпечення безпеки плавання суден в гирлах рівнинних рік Т.В. Олійник 35.6 КБ
Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму Ваель Х.Ф. Айєш 43.7 КБ
Забезпечення безпечного вимкнення рідинних ракетних двигунів з допаленням окислювального генераторно Є.В. Стрельченко 77.9 КБ
Забезпечення дігностованості аналогових пристроїв перетворення сигналів на етапі автоматизованого пр М.М. Касьян 45.3 КБ
Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній електроживлення у коротко А.Ф. Розвадовський 79.5 КБ
Забезпечення ефективності використання каналів та пристроїв мережі синхронізації в режимі напруженої В.І. Вакась 188.2 КБ
Забезпечення ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах обслуг В.М. Неділько 56.1 КБ
Забезпечення єдності вимірювання витрати рідини Н.І. Косач 121.1 КБ
Забезпечення захисту паливних систем від вільної вологи при експлуатації літаків М.Д. Туз 42.4 КБ
Забезпечення міцності та зносостійкості циліндричних зубчастих передач редукторів загального признач О.Е. Васильєва 99.2 КБ
Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин І.В. Гладь 59.4 КБ
Забезпечення надійності сільськогосподарських машин і технологічних комплексів В.Б. Савченко 76.6 КБ
Забезпечення надійності спеціальних промислових будівель Сергій Борисович Пчельніков 31.2 КБ
Забезпечення параметрів якості порожнистих валів ГТД технологічними методами В.Ф. Мозговий 78.8 КБ
Забезпечення працездатності деталей металополімерних клапанних ущільнень Р.М. Шеремета 66.6 КБ
Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів Ю.А. Невдаха 87.0 КБ
Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами В.В. Кошеленко 42.0 КБ
Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими Валерій Антонович Кіптик 38.2 КБ
Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи сортувальних станцій Г.В. Шаповал 62.0 КБ
Забезпечення стійкості легкового автомобіля при граничних режимах руху М.В. Доброгорський 59.8 КБ
Забезпечення точності і технологічної надійності автоматизованого контролю розмірів оброблюваних дет В.М. Шкіль 47.5 КБ
Забезпечення точності та прискореної технологічної підготовки виробництва деталей ГТД із зубчастими К.Б. Балушок 23.2 КБ
Забезпечення точності токарної обробки з використанням систем автоматичного керування Р.М. Тріщ 76.1 КБ
Забезпечення транспортабельності видобувної гірничої маси в умовах низьких температур Ю.А. Гурін 29.0 КБ
Забезпечення умов підтримання якості електричної енергії і стійкості при синхронізації і паралельній Юрій Олександрович Кусакін 69.2 КБ
Забезпечення функціональної стабільності мобільної сільськогосподарської техніки шляхом удосконаленн В.В. Дідур 526.6 КБ
Забезпечення якості генерування змінного струму постійної частоти на експлуатаційних режимах ближньо Т.А. Мазур 85.7 КБ
Забезпечення якості деталей поршневої групи методом оперативного прогнозування С.С. Федін 32.1 КБ
Забезпечення якості з'єднань, що обертаються, складанням з термодією Н.Ю. Ламнауер 429.6 КБ
Забезпечення якості і експлуатаційних характеристик магнітних головок алмазно-абразивним шліфуванням Л.О. Солдатенко 46.4 КБ
Забезпечення якості і прискорення технологічної підготовки механоскладального виробництва Р.Р. Сімута 45.3 КБ
Забезпечення якості обробки довгомірних деталей поверхневим пластичним деформуванням з використанням Д.О. Дмитрієв 68.0 КБ
Забезпечення якості поверхневого шару на етапі напівчистової обробки термопластичних полімерних мате О.В. Тітаренко 43.0 КБ
Забезпечення якості послуг в автосервісі на основі оптимізації виробничих процесів С.В. Пустовойтенко 35.6 КБ
Завадостійке вимірювання артеріального тиску на основі кореляційно-спектральної обробки сигналів пул О.М. Зудов 38.0 КБ
Задачі маршрутизації в гібридній мережі передачі даних єдиної супутникової системи передачі інформац О.Г. Нежуренко 50.7 КБ
Закономірності абсорбції сірководню із газів содового виробництва на провальних тарілках С.Ю. Гавриленко 27.1 КБ
Закономірності взаємодії металу, що деформується, з технологічним інструментом та підвищення ефектив С.В. Мазур 59.3 КБ
Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в'язкопластичними грунтами Михайло Кузьмич Сукач 88.3 КБ
Закономірності впливу водню на фазово-структурні перетворення у сплавах на основі РЗМ і цирконію та І.І. Булик 102.5 КБ
Закономірності впливу залишкових термічних мікронапружень та дисперсії розмірів карбідних зерен на д Н.В. Литошенко 71.8 КБ
Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв'язуючого і наповнювачів на властивості епоксик А.В. Букетов 60.2 КБ
Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічн Д.І. Лелюк 647.0 КБ
Закономірності впливу технологічних параметрів на властивості деревинно-солом'яних плит Р.Г. Салабай 54.5 КБ
Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікування наповнювачів на властивості епок В.В. Левицький 79.8 КБ
Закономірності втрати пружнопластичної стійкості складноструктурного масиву навколо одиночної виробк С.М. Гапєєв 53.7 КБ
Закономірності гетерогенного зародкоутворення при вирощуванні монокристалів алмазу методом температу М.А. Серга 44.6 КБ
Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентровому апараті Є.В. Бубликова 69.4 КБ
Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному нав Л.Я. Побережний 56.7 КБ
Закономірності діяльності в системі "рятувальник-екстремальне середовище" на станціях метрополітену П.Ю. Бородич 58.4 КБ
Закономірності експлуатаційної деградації сталей магістральних нафтопроводів та резервуарів за короз О.І. Звірко 35.9 КБ
Закономірності зміни граничного напруженого стану у складноструктурній покрівлі лав положистих вугіл Н.В. Хозяйкіна 35.5 КБ
Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугіл А.В. Яворський 749.7 КБ
Закономірності і механізм корозії та корозійно-втомного руйнування титанових сплавів у середовищах р О.С. Калахан 101.2 КБ
Закономірності корозійно-втомного руйнування поверхнево зміцнених алюмінієвих сплавів В.А. Винар 33.0 КБ
Закономірності корозійно-механічної деградації трубопроводів у складних умовах експлуатації Л.Я. Побережний 94.6 КБ
Закономірності кристалізації алмазу на затравці в розчин-розплавних системах Fe - Co - Ti(Zr) - C В.В. Лисаковський 55.0 КБ
Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсної десорбції легколетких компонентів із рідких А.Ю. Масікевич 73.4 КБ
Закономірності оксидоутворення на армко-залізі та хромистих сталях у розплаві кисневмісного свинцю В.П. Цісар 397.2 КБ
Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фар О.В. Зоренко 29.0 КБ
Закономірності полірування каменя і декоративних ситалів інструментами на основі оксидів алюмінію та В.Г. Крамар 64.0 КБ
Закономірності процесу зневоднення зернистих матеріалів у фільтруючій центрифузі з вивантаженням оса О.Г. Трошин 74.5 КБ
Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті І.В. Пітак 67.4 КБ
Закономірності процесу подрібнення відходів содового виробництва у машині дисмембраторного типу Ю.О. Манойло 1,002.0 КБ
Закономірності процесу помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою границею розподілу ф К.О. Горбунов 47.5 КБ
Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла Я.Ф. Кулешник 92.0 КБ
Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робі Адель Абдулкарім Мухаммед Курді 38.1 КБ
Закономірності росту монокристалів алмазу в області термодинамічної стабільності при зміні температу С.М. Шевчук 86.9 КБ
Закономірності статичного та динамічного деформування елементів радіоелектронної апаратури з врахува В.В. Стрельбіцький 42.9 КБ
Закономірності створення бар'єрних шарів з регульованим структурно-фазовим станом для оптимізації вл З.А. Дурягіна 86.7 КБ
Закономірності структуроутворення евтектичного силуміну з підвищеним рівнем механічних властивостей Г.Ю. Шпортько 49.8 КБ
Закономірності структуроутворення композиційних матеріалів на основі cBN з добавками Al, TiC, TiN та С.В. Ткач 116.3 КБ
Закономірності структуроутворення та властивості композиційних матеріалів з метастабільними складови О.В. Сухова 61.7 КБ
Закономірності структуроутворення та формування властивостей нанокомпозитів на основі тугоплавких ні О.Б. Згалат-Лозинський 46.3 КБ
Закономірності структуроутворення, кінетики бейнітного перетворення в білих високохромистих чавунах М.А. Ковзель 30.1 КБ
Закономірності тепло- масообмінних процесів концентрування розчину хлориду натрію у апараті прямого П.Х. Естефане 60.7 КБ
Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та термолабільних розчинів в плівково Д.І. Нечипоренко 52.3 КБ
Закономірності теплообміну упарювання розчинів солей у випарному апараті зі стікаючою плівкою В.Г. Павлова 56.0 КБ
Закономірності термодифузійних процесів у високому вакуумі та їх вплив на структуру і властивості по О.Г. Лук'яненко 53.6 КБ
Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів ру С.М. Шолох 44.4 КБ
Закономірності утворення та природа структурних дефектів у Ті:сапфірі, вирощеному у вуглецевому сере С.Д. Вишневський 53.2 КБ
Закономірності фазоутворення та термічна стабільність силіциду нікелю NiSi в тонкоплівкових системах Т.І. Вербицька 48.7 КБ
Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи О.М. Сусак 45.7 КБ
Закономірності формування дрібнозернистої структури алюмінієвих сплавів, що містять дисперсні частки К.В. Михаленков 95.7 КБ
Закономірності формування з'єднань різнорідних металів різними способами зварювання тиском В.В. Арсенюк 55.3 КБ
Закономірності формування і застосування термостійких струмопровідних силоксанграфітових матеріалів Л.І. Мельник 53.7 КБ
Закономірності формування навантажень на колісний трактор при імпульсних збуреннях сейсмоджерела М.Є. Сергієнко 64.7 КБ
Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобіганн С.О. Крутенко 35.6 КБ
Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України О.Є. Короленко 58.0 КБ
Закономірності формування структури надтвердих матеріалів в системі B - C - Si в умовах високих тиск Д.А. Стратійчук 34.0 КБ
Закономірності формування структури та властивостей керамічного матеріалу інструментального призначе Сервер Ідрісович Джелялов 109.7 КБ
Закономірності формування структурно-фазового стану покриттів та приповерхневих шарів сплавів на осн О.М. Семирга 157.1 КБ
Закономірності формування та абразивного застосування двокаркасних металополімерних композитів з пор О.Є. Дуброва 85.1 КБ
Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва Т.В. Мішурова 43.1 КБ
Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування Денис Миколайович Байда 87.3 КБ
Залізобетонні оболонки покриття з поверхнею нової форми Л.А. Циганенко 54.4 КБ
Залізобетонні силоси з раціональним формуванням технологічних впливів Г.А. Молодченко 95.8 КБ
Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами В.Й. Нікітенко 95.7 КБ
Замкнені системи водопостачання переробних та міні-заводів чорної металургії А.М. Колотило 41.0 КБ
Замкнені системи оборотного водопостачання коксохімічних виробництв О.С. Лісогор 63.4 КБ
Запобігання гідравлічного удару в напірних трубопроводах систем водопостачання за допомогою управлін Є.С. Шаталов 58.6 КБ
Запобігання запалення метану від заряду, який вигоряє, при вибухових роботах у вугільних шахтах вибу С.О. Калякін 42.9 КБ
Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт В.В. Білоножко 42.0 КБ
Зародження та розповсюдження тріщин у концентраторі напружень у сталях при ударному навантаженні Є.О. Кондряков 56.2 КБ
Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біоткани Г.О. Черноволик 73.6 КБ
Засоби забезпечення теплових режимів на основі теплових труб для пристроїв обчислювальної техніки та Ю.Є. Ніколаєнко 86.9 КБ
Засоби зменшення коефіцієнта динамічності при пересуванні мостового крана з урахуванням нерівностей Ю.Г. Сагіров 108.3 КБ
Засоби інженерії ймовірних квантів знань для підтримки рішень при виборі обладнання в технологічний Олена Павлівна Киричук 321.2 КБ
Засоби інтеграції компонентів захисту мережевого периметру В.А. Марченко 73.6 КБ
Засоби комплексної обробки інформації для систем диспетчерського управління та обліку електроенергії І.В. Яковлєва 70.6 КБ