Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 12, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Асимптотичні методи дослідження багаточастотних систем з імпульсною дією - П.М. Дудницький
Досліджено багаточастотні системи звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Основну увагу приділено методам усереднення й інтегральних багатовидів. За допомогою методу усереднення досліджено розв'язність нових крайових задач з параметрами й імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Доведено теореми про асимптотичну й умовну асимптотичну стійкість інтегрального багатовиду багаточастотної системи звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. В околі асимптотично стійкого інтегрального багатовиду багаточастотної системи з імпульсною дією здійснено декомпозицію рівнянь для кутових і позиційних змінних.

Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини - В.І. Ткач
Досліджено багаточастотні системи звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Основну увагу приділено методам усереднення й інтегральних багатовидів. За допомогою методу усереднення досліджено розв'язність нових крайових задач з параметрами й імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Доведено теореми про асимптотичну й умовну асимптотичну стійкість інтегрального багатовиду багаточастотної системи звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. В околі асимптотично стійкого інтегрального багатовиду багаточастотної системи з імпульсною дією здійснено декомпозицію рівнянь для кутових і позиційних змінних.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Електрохімічний сенсор для визначення вмісту галогеноводнів у повітряному середовищі Є.М. Заверач 38.4 КБ
Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища О.І. Букет 145.9 КБ
Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екот Марина Віталіївна Ведь 121.6 КБ
Електрохімічні властивості діоксидно-марганцевого електрода в лужних джерелах струму М.В. Костиря 33.2 КБ
Електрохімічні властивості системи сульфідний електрод-полімерний електроліт, перспективної для розр Ю.В. Поліщук 27.6 КБ
Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу О.В. Лінючева 127.9 КБ
Електрохімічні сенсори відновлювальних газів для моніторингу повітряного середовища А.І. Кушмирук 70.8 КБ
Електрошлакова технологія у виробництві сучасних прокатних валків В.Ю. Шевченко 24.8 КБ
Електрошлаковий процес і технологія наплавлення дискретними матеріалами в струмопідвідному кристаліз Ю.М. Кусков 62.8 КБ
Електрошлакові технології з невитратним графітованим електродом в процесах виплавки та рафінування с Ф.К. Біктагіров 85.6 КБ
Елементи квантових перетворювачів для око-процесорної обробки зображень О.І. Суприган 50.5 КБ
Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі Н.В. Сачанюк-Кавецька 55.7 КБ
Елементи систем з постійними магнітами для керування вібраційними пристроями М.М. Чернишов 51.3 КБ
Елементи та пристрої автоматики на базі потенційно-нестійких двозатворних напівпровідникових структу Салех М М Журбан 84.2 КБ
Елементи та пристрої автоматики на основі комбінованих динамічних негатронів О.М. Куземко 36.4 КБ
Елементи та пристрої автоматики на основі транзисторних оптонегатронів С.Є. Фурса 54.6 КБ
Елементи теорії і розробка технології стабільного процесу прокатування високих штаб з однозонним пли С.С. Землянова 38.2 КБ
Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального проектування комп'ютерних пристроїв і систем Ігор Богданович Галелюка 55.7 КБ
Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв'язання задач АСУ О.І. Міхаєвич 51.5 КБ
Елементи технології оптоелектронних приладів на основі нематичних та холестерико-нематичних рідкокри Ю.В. Коломзаров 61.9 КБ
Елементи фазі-логіки з імпульсним представленням інформації та пристрої на їх основі О.О. Семенова 57.1 КБ
Елетромагнітні датчики систем діагностики трансмісій машин Тхафер Бассім 169.5 КБ
Енергетична ефективність процесу фрикційного формоутворення порожнистих деталей форми тіл оберту Ельхавад Алі Ельфакі Ахмед 46.3 КБ
Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами С.П. Денисюк 65.8 КБ
Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок Н.І. Супруновська 67.1 КБ
Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавал Д.В. Грецьких 74.5 КБ
Енерго- і ресурсозбереження у процесах локалізації теплоти в промислових об'єктах Г.В. Лужанська 41.9 КБ
Енерго- і ресурсозберігаюча технологія пилоуловлювання в комбінованому вихровому апараті В.В. Афтанюк 22.4 КБ
Енерго- і ресурсозберігаючі електротехнології опромінювання донорів та регенерантів рослин Микола Микитович Скрипник 82.4 КБ
Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення те Вадим Михайлович Кошельник 98.6 КБ
Енергоекономічний аналіз когенераційних схем на основі поршневих теплових двигунів Д.А. Коломейко 232.6 КБ
Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу В.М. Штепа 44.7 КБ
Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енерг Є.М. Ерліх 42.3 КБ
Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні коренеплодів цукрового буряка А.М. Міленін 660.6 КБ
Енергозбереження у підготовці кормів до згодовування при використанні асинхронних електродвигунів з Р.М. Чуєнко 76.0 КБ
Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробницт Є.І. Андрійчук 39.3 КБ
Енергозберігаюча система термінального керування процесом вироблення нормального електрокорунду А.С. Мних 59.2 КБ
Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу О.О. Удовенко 47.6 КБ
Енергозберігаюча технологія і засоби механізації виробництва гідропонного зеленого корму Є.М. Кірдань 1.7 КБ
Енергозберігаюча технологія отримання паливного газу з біомаси та його спалювання в пічних агрегатах Ю. В. Шишко 38.9 КБ
Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог систе А.Г. Батракова 82.4 КБ
Енергозберігаючий вібропривод нового змішувача для переробних виробництв М.П. Берник 32.7 КБ
Енергозберігаючі апарати і гідродинаміка в умовах комбінування технологічних процесів харчових вироб К.О. Олексова 87.5 КБ
Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання О.В. Ільїна 61.4 КБ
Енергозберігаючі режими нагрівання металу в камерних печах О.О. Єрьомін 54.2 КБ
Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць О.І. Кепко 70.4 КБ
Енергозберігаючі режими роботи і конструкції регенеративних нагрівальних колодязів Е.О. Цкітішвілі 38.7 КБ
Енергозберігаючі режими роботи установок інфрачервоного локального обігріву сільськогосподарських тв П.В. Олійник 40.2 КБ
Енергозберігаючі режими сушіння і активного вентилювання зерна при зберіганні в умовах господарств Р.А. Калініченко 57.4 КБ
Енергозберігаючі рекуперативні системи для випробувань тіл обертання С.В. Мельничук 37.3 КБ
Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх машин М.П. Ремарчук 204.8 КБ
Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотрансформаторів Н.А. Максимова 53.0 КБ
Енергозберігаючі технології створення повітряно-теплових режимів теплових електростанцій В.П. Корбут 110.5 КБ
Енергозберігаючі технології тягового електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи живляч Галина Анатоліївна Доманська 137.5 КБ
Енергозберігаючі управління нестаціонарними режимами технологічних процесів Олександр Іванович Рогачов 73.1 КБ
Енергозберігаючі фасадні конструкції Ю.В. Фурсов 69.8 КБ
Енергозберігаючі швидкісні режими сільськогосподарських технологій В.С. Федорейко 97.2 КБ
Енергооптимальні технології аналізу та регулювання електроспоживання на тягу поїздів В.Б. Землянов 79.2 КБ
Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику І.М. Болбот 63.1 КБ
Енергоощадна технологія вирощування розсади овочевих культур на основі періодичних режимів опромінен А.Г. Сабо 52.8 КБ
Енергопотоки та енергозбереження на підприємствах по виробництву продукції свинарства Ю.І. Панцир 41.4 КБ
Енергоресурсозберігаючі рідинні технології обробки текстильних матеріалів на основі теплових, електр О.В. Приймак 94.1 КБ
Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурн А.О. Олексюк 186.2 КБ
Енергоспоживання системами створення мікроклімату в пташниках- бройлерниках І.Д. Гарасимчук 42.9 КБ
Енерготехнологічне дослідження та вдосконалення виробництва залізного порошку Д.М. Федоров 37.5 КБ
Епоксидні полімерні розчини, модифіковані фурфуролом і цеолітом О.Д. Довгань 582.9 КБ
Епоксидування олій надоцтовою кислотою О.Б. Пиріг 41.3 КБ
Епоксикаучукові композиції для ремонту та захисту бетонних конструкцій А.О. Гара 50.5 КБ
Ергономічна оцінка характеристик процесу навчання людини водінню автомобіля В.М. Сирота 64.4 КБ
Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах Є.Ф. Чопенко 58.1 КБ
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізі О.Ю. Буров 100.7 КБ
Естетичні параметри колористичного формотворення в рекламній графіці України С.В. Прищенко 42.4 КБ
Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(а) О.П. Крот 92.0 КБ
Ефективне використання зерна жита при його переробці в муку хлібопекарську Л.Я. Ковтун 53.6 КБ
Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей реальних об'єктів та його реалізація на паралельн В.С. Бабков 81.9 КБ
Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активованих паливних зол і шлаків В.І. Гоц 112.6 КБ
Ефективні дренажні системи фільтрів О.Л. Зубко 73.8 КБ
Ефективні енергозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків М.В. Нагорний 38.2 КБ
Ефективні методи організації використання засобів механізації в будівництві В.І. Сердюк 86.8 КБ
Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах А.М. Худий 76.2 КБ
Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України Ю.В. Сапронов 20.6 КБ
Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств С.К. Чернов 68.9 КБ
Ефективні режими роботи та конструкції компактних регенераторів промислових печей Г.Л. Шевченко 33.2 КБ
Ефективні рішення покрить підземних будівель з тонкостінних монолітних залізобетонних оболонок для у Марееі Мухамед Бассіл 53.5 КБ
Ефективні системи аерації природних та стічних вод Ю.М. Мешенгіссер 77.1 КБ
Ефективні системи розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов автодорожніх мост В.Г. Кваша 70.1 КБ
Ефективні сухі будівельні суміші на основі модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в'яжучих Т.О. Поліщук-Герасимчук 39.1 КБ
Ефективні цементно-зольні сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів І.М. Риженко 37.5 КБ
Ефективність xDSL технологій на мережі абонентського доступу Аммар Аль-Халєд 220.1 КБ
Ефективність варіантів підсилення у стиснутій зоні залізобетонних елементів, що працюють на згин О.Ю. Єрьоменко 36.1 КБ
Ефективність використання відновлювальної енергії на об'єктах промислового теплопостачання Сирії Аль Уста Айман 50.7 КБ
Ефективність використання методів нелінійної обробки сигналів для систем з корелятивним кодуванням І.Ф. Кожухар 169.3 КБ
Ефективність діяльності морського порту в логістичних системах В.О. Сударев 37.3 КБ
Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах О.І. Лежнева 71.9 КБ
Ефективність координованого управління транспортними потоками І.П. Енглезі 55.8 КБ
Ефективність параметричних і кодових методів виявлення помилок в адаптивних системах зв'язку В.В. Корчинський 165.4 КБ
Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення М.Є. Кристопчук 67.2 КБ
Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації мало Г.А. Баласанян 67.1 КБ
Ефективність сумісного використання багатопозиційних сигналів та згорткових кодів В.Є. Басов 464.2 КБ
Ефективність таймерного кодування в системах передачі зі зворотним зв'язком О.П. Улєєв 67.3 КБ
Ефективність топкового режиму енергетичних котлів при висококонцентрованій пилоподачі низькореакційн Ю.М. Побіровський 31.9 КБ
Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки з А.О. Лямзін 72.6 КБ
Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем І.Л. Яковицький 53.0 КБ
Ефективність функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор Д.М. Рославцев 53.5 КБ
Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи В.О. Вдовиченко 118.8 КБ
Ехо-корекція алгоритмів отримання і обробки вимірювальної інформації при оцінці параметрів антен лін І.І. Литвинчук 50.2 КБ
Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів Роман Михайлович Івах 79.6 КБ
Жаростійкий газобетон на основі лужного алюмосилікатного зв'язуючого Г.Ю. Ковальчук 35.4 КБ
Жаростійкий конструкційно-теплоізоляційний матеріал на основі техногенних продуктів металургії В.Е. Науменко 44.4 КБ
Жаростійкі лужні в'яжучі і бетони підвищеної термостійкості Г.С. Станецький 30.3 КБ
З'єднання елементів з деревинно-шаруватого пластику в ізоляційних несучих конструкціях Т.К. Бойко 1.25 МБ
Забарвлення силікатних стекол залізо- та марганецьвміщуючими відходами металургійних виробництв Д.Є. Пантус 47.0 КБ
Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв В.В. Нарожний 79.6 КБ
Забезпечення активної відмовостійкості пневматичного сервопривода безпілотного літального апарату С.М. Фірсов 197.0 КБ
Забезпечення активної відмовостійкості систем керування статично нестійкими динамічними об'єктами О.І. Гавриленко 69.4 КБ