Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Пружна рівновага твердих тіл при жорстко- контактному навантаженні - Станіслав Антонович Дубецький


Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівел - О.Е. Ілляш
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Дослідження та розробка економнолегованої феритної жаростійкої сталі для системи вихлопного тракту а О.В. Нестеров 21.2 КБ
Дослідження та розробка енергозберігаючої технології термообробки дисперсних матеріалів в апаратах з К.П. Костогриз 72.6 КБ
Дослідження та розробка методик ефективного проектування лінійних трактів волоконно-оптичних систем І.В. Богданова 689.9 КБ
Дослідження та розробка методів достовірного визначення характеристик радіоканалів з випадково змінн Н.М. Білик 531.0 КБ
Дослідження та розробка методів і алгоритмів електронного бізнесу Г.Н. Полєтаєва 76.3 КБ
Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої систе І.В. Машкіна 55.4 КБ
Дослідження та розробка програмних методів та засобів забезпечення працездатності АСК ТП нафтоперека М.П. Рижук 310.2 КБ
Дослідження та розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з регулюванням динамічного наван А.М. Пєєв 61.6 КБ
Дослідження та розробка систем опалення промислових печей на основі регенеративних пальникових прист В.В. Алексєєнко 32.6 КБ
Дослідження та розробка технології доменної плавки на комбінованому дутті з використанням технологіч В.М. Бузоверя 67.8 КБ
Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні В.М. Бабаєв 101.9 КБ
Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів непе Н.M. Луцька 67.7 КБ
Дослідження та створення раціональних композицій цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з М.О. Полумбрик 54.0 КБ
Дослідження термодинаміки та кінетики розчинення азоту в рідких високореакційних та тугоплавких мета В.Ю. Орловський 78.5 КБ
Дослідження термодинамічної ефективності низькотемпературних систем О.В. Троценко 91.2 КБ
Дослідження технічних суперечностей та їх вирішення на ранніх етапах розробки цифрових регуляторів п А.Р. Корсунов 37.4 КБ
Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вторинних сплавів О.С. Фільченков 222.7 КБ
Дослідження технологічних властивостей харчового люпину і розробка способів використання його у хліб Н.П. Бондар 60.3 КБ
Дослідження технологічних процесів та створення автоматизованих систем оптимізації зернопідготовки н Віктор Юрійович Соболевський 56.4 КБ
Дослідження умов конвергентності для нелінійних електричних кіл Р.Я. Паранчук 79.0 КБ
Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів Р.М. Харак 54.7 КБ
Дослідження фазових перетворень та закономірностей структуроутворення в сплавах, що деформуються, на О.В. Швець 34.2 КБ
Дослідження фізико-технологічних процесів імпульсного лазерного напилення та модифікації властивосте В.К. Савчук 19.9 КБ
Дослідження фізико-хімічних особливостей та розробка поліреагентних способів позапічної обробки конв Сергій Григорович Мельник 165.5 КБ
Дослідження фізико-хімічних процесів плавлення і розробка технології пастоподібних плавлених сирів з Алла Олександрівна Бовкун 618.6 КБ
Дослідження формування структури жароміцних нікелевих сплавів з різним співвідношенням ніобію та тит Д.Л. Нонко 35.0 КБ
Дослідження шляхів реалізації діодних та тріодних генераторів і підсилювачів міліметрового та субміл Д.В. Миронов 74.9 КБ
Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту Т.З. Бубела 58.9 КБ
Доступність супутникових навігаційних систем при управлінні повітряним рухом О.П. Сушич 45.8 КБ
Дрібнозернисті дисперсно-армовані бетони підвищенної водонепроникності, морозостійкості та тріщиност Катерина Олександрівна Гапоненко 48.4 КБ
Дрібнозернисті дорожні бетони для виробів, що отримуються методом гіперпресування Ю.О. Костенко 41.0 КБ
Дрібнозернисті цементні бетони з домішкою полімера для ремонту мостових залізобетонних конструкцій С.О. Бугаєвський 21.7 КБ
Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі Л.Г. Зайченко 65.3 КБ
Дрібнозернисті щільні бетони зі спеціальними властивостями на заповнювачах із кам'яновугільних і ант С.В. Попов 78.3 КБ
Дугове зварювання з комбінованими електромагнітними діями Р.М. Рижов 67.1 КБ
Дьогтеполімерні бетони підвищеної довговічності на основі в'яжучих, модифікованих відходами виробниц В.М. Даценко 27.6 КБ
Еволюційний синтез структур соленоїдних систем із заданим розподілом магнітного поля М.О. Воробйов 59.4 КБ
Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнання обр А.О. Олійник 45.2 КБ
Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнання обр Андрій Олександрович Олійник 205.4 КБ
Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем А.І. Ель-Хатіб 35.9 КБ
Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів О. М. Джулай 598.5 КБ
Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті Юрій Іванович Шалапко 169.4 КБ
Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності В.Є. Снитюк 237.3 КБ
Еволюція віброакустичних характеристик картоплечисток підприємств харчування В.О. Кіріченко 63.9 КБ
Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води О.П. Єрмакова 50.3 КБ
Екологічний моніторинг важких металів для забезпечення технологічного регламенту продувки ставка-охо Н.А. Мороз 525.0 КБ
Екологічний фактор формоутворення в дизайні О.О. Орлова 31.8 КБ
Екологічно безпечні схеми і апарати з термосифонами для термообробки зерна О.В. Зиков 47.9 КБ
Еколого-енергетичне обгрунтування переведення вітчизняного холодильного обладнання на альтернативні О.Я. Хлієва 200.8 КБ
Екрануючі та поглинаючі огороджуючі конструкції для підвищення безпеки праці при високочастотних та Аль-Хеярі Алі 48.8 КБ
Експериментальне дослідження та математичне моделювання теплопередавальних характеристик пульсаційни І.О. Кузнєцов 39.9 КБ
Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону А.М. Бамбура 134.7 КБ
Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків труб магістральних А.Р. Дзюбик 66.3 КБ
Експериментально-теоретичний метод розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій Л.І. Коростильов 66.7 КБ
Експериментально-теоретичні методи оцінки ресурсу несучих конструкцій рухомого складу залізничного т В.Л. Горобець 227.6 КБ
Експертна оцінка художніх різьблених виробів із коштовного каміння К.В. Татарінцева 40.6 КБ
Експертне діагностування корозійно-механічного руйнування сталевих конструкцій в умовах коксохімічно І.А. Волкова 28.8 КБ
Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем Н.М. Шибицька 34.7 КБ
Експертні системи як засіб підвищення ефективності діагностування цифрових та мікропроцесорних прист О.В. Поморова 60.6 КБ
Експлуатаційна надійність балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів В.І. Соломка 58.4 КБ
Експлуатаційна надійність електромагнітних пускачів з композиційними контактними матеріалами (на при В.В. Коробський 42.5 КБ
Експлуатаційний контроль контактних з'єднань сільських електроустановок термочутливими пристроями з В.В. Каплун 55.8 КБ
Експлуатаційний контроль роботоздатності асинхронних електродвигунів за їх функціональним станом О.Ю. Вовк 72.1 КБ
Експлуатаційні режими роботи асинхроних електродвигунів потокових технологічних ліній в умовах агроп С.В. Овчаров 62.2 КБ
Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекто С.П. Оніщенко 50.1 КБ
Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи В.М. Сеньків 48.9 КБ
Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів Т.М. Василінич 140.7 КБ
Електричний двопараметровий метод та реалізуючий його пристрій для контролю вологості зернистих мате Ю.Ю. Д'яченко 66.7 КБ
Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напр О.І. Сіріков 105.7 КБ
Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів В.М. Золотарьов 45.0 КБ
Електричний сумісний двохпараметровий контроль стану ізоляції багатожильних кабелів С.В. Рудаков 104.4 КБ
Електричні параметри елементів інтегральних схем в умовах дії радіації Є.П. Храмов 37.0 КБ
Електрично керовані фазообертачі НВЧ на основі мікрополоскових та копланарних ліній І.П. Голубєва 70.6 КБ
Електроактиваційна технологія силікатного бетону Абба Ахмат Нгалбіок 19.0 КБ
Електрогідравлічне штампування листових заготовок з титанових сплавів О.Ю. Шамарін 55.5 КБ
Електродинамічна стійкість силових трансформаторів (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпе В.І. Лазарєв 56.7 КБ
Електродні процеси на діоксидсвинцевих титанових анодах у водних кислих розчинах І.В. Сінкевич 24.1 КБ
Електроерозійне дротяне вирізання в середовищі водних розчинів поверхнево-активних речовин Г.Є. Калейніков 40.2 КБ
Електроерозійне формування непрофільованим дротяним електродом фасонного ріжучого інструменту для ви О.П. Плахотний 63.5 КБ
Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів А.С. Романів 89.5 КБ
Електроімпульсний метод знешкоджування стічних вод, які містять хром, в системах оборотного водопост О.М. Глупак 27.5 КБ
Електромагнітна сумісність в низьковольтних електричних мережах з нелінійними споживачами А.Ф. Жаркін 88.1 КБ
Електромагнітне розсіяння у випадкових дисперсних середовищах: фундаментальна теорія і застосування М.І. Міщенко 111.8 КБ
Електромагнітний витратомір для трубопроводів великих діаметрів І.В. Марфенко 29.6 КБ
Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розрахунк Ю.А. Бранспіз 79.9 КБ
Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних пара В.В. Себко 149.8 КБ
Електромагнітні процеси в асинхронних двигунах з екрановими полюсами І.Р. Гавдьо 61.8 КБ
Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю п В.С. Мадай 151.0 КБ
Електромагнітно-сумісні з мережею перетворювачі для систем пуску асинхронних машин В.Ю. Колесник 63.3 КБ
Електрометалургійна технологія виробництва плавлених флюсів з використанням вторинних матеріалів, що Дмитро Дмитрович Міщенко 84.6 КБ
Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів високої напруги. Оптимізація конструкції та силових В.В. Рацлав 50.8 КБ
Електромеханічна система вітроенергетичної установки на базі надсинхронного вентильного каскаду Д.Г. Алексієвський 49.4 КБ
Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичувача для мереж тягового електропостачання Г.В. Омеляненко 43.6 КБ
Електромеханічний пристрій для системи електрообладнання дозування компонентів кормосумішей в кормоц С.О. Квітка 30.4 КБ
Електромеханічні процеси та регулювання асинхронних електроприводів з інверторними перетворювачами ч О.В. Волков 85.5 КБ
Електромеханічні процеси та характеристики тягового частотно-керованого асинхронного електроприводу О.І. Зачек 60.3 КБ
Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсооща Олег Феліксович Соколовський 85.7 КБ
Електромеханічні системи автоматизації технологічних об'єктів з інтелектуальним керуванням А.О. Лозинський 93.8 КБ
Електронний кондуктометричний аналіз електрофізичних параметрів елементів біосистем та їх моделюванн Сбейх Рафат Ауні Ісса 63.7 КБ
Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням В.А. Вишинський 49.6 КБ
Електроосадження функціональних покрить сплавами нікелю з простих та комплексних електролітів Т.В. Школьнікова 39.8 КБ
Електроосадження цинку із розбавлених слабокислих електролітів імпульсним струмом О.Г. Шейкіна 55.5 КБ
Електропривод за схемою "Каскадний інвертор напруги - асинхронний двигун" Г.Й. Боднар 89.1 КБ
Електропривод ТПН-АД з мінімізацією втрат при живленні від мережі з несиметричною напругою А.О. Бойко 54.8 КБ
Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїд О.М. Сизоненко 76.7 КБ
Електросинтез металооксидних систем на сплавах заліза з метою одержування малозношуваних анодних мат Ю.В. Меньшов 19.5 КБ
Електротермомеханічний привод фрамуг теплиць на основі сплаву з ефектом пам'яті форми С.М. Волошин 41.5 КБ
Електротермомеханічний стан нелінійно деформованих контактуючих тіл М.Г. Крищук 325.8 КБ
Електротехнологічні системи високочастотної індукційної термообробки металів з глибоким регулюванням В.І. Ушаков 40.3 КБ
Електрохімічна очистка води в апаратах з розділювальною керамічною мембраною С.Ю. Баштан 44.6 КБ
Електрохімічна регенерація водних розчинів перйодату натрію у синтезі діальдегідкрохмалю О.О. Слабоспицька 41.9 КБ
Електрохімічна система сульфідний електрод - апротонний електроліт для літієвого акумулятора Н.Г. Банник 32.9 КБ
Електрохімічне одержання напівпровідникових плівок CdS і CdTe Є.В. Охремчук 51.9 КБ
Електрохімічне формування напівпровідних та надпровідних шарів на основі германію з неводних розчині О.В. Сидоренко 44.1 КБ
Електрохімічний сенсор амперометричного типу для визначення вмісту діоксиду вуглецю у повітрі О.В. Косогін 41.6 КБ