Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів - Д.О. Федін
Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування електрогідроімпульсного пристрою для тонкого та надтонкого подрібення порошкоподібної сировини для виробництва пігментів і низькотемпературних каталізаторів, які використовуються у хімічному виробництві. Розглянуто переваги та недоліки традиційних пристроїв для подрібнення. Обгрунтовано перспективність електрогідроімпульсного подрібнення твердих порошкових матеріалів. Розроблено математичну модель гідродинамічних процесів за високовольтного імпульсного електричного розряду у камері електрогідроімпульсної установки з урахуванням процесу кавітації. Адаптовано рівняння динаміки кавітаційної порожнини Нолтінга - Непайраса до умов електрогідроімпульсного впливу. Уточнено умови виникнення та найбільш інтенсивного перебігу процесу кавітації в закритій камері, камері з вільною поверхнею рідини та камері з рухомою торцевою стінкою у вигляді диска з пружинами. Розроблено нову конструкцію розрядної камери, яка дозволяє керувати інтенсивністю кавітації. Експериментально доведено можливість регулювання процесу подрібнення за рахунок зміни сумісного регулювання маси рухомої торцевої стінки камери, геометричних параметрів розрядної камери й електричних характеристик розрядного контура. Досліджено ефективність роботи камери з рухомою торцевою стінкою та кінетику подрібнення вапняку, синтетичного алмазу та двоокису титану (рутилу). Показано, що електрогідроімпульсне подрібення є ефективним способом тонкого та надтонкого подрібнення твердих матеріалів. Розроблено й апробовано методику розрахунку основних параметрів електрогідроімпульсних пристроїв для подрібнення порошків твердих матеріалів.

Забезпечення точності токарної обробки з використанням систем автоматичного керування - Р.М. Тріщ
Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування електрогідроімпульсного пристрою для тонкого та надтонкого подрібення порошкоподібної сировини для виробництва пігментів і низькотемпературних каталізаторів, які використовуються у хімічному виробництві. Розглянуто переваги та недоліки традиційних пристроїв для подрібнення. Обгрунтовано перспективність електрогідроімпульсного подрібнення твердих порошкових матеріалів. Розроблено математичну модель гідродинамічних процесів за високовольтного імпульсного електричного розряду у камері електрогідроімпульсної установки з урахуванням процесу кавітації. Адаптовано рівняння динаміки кавітаційної порожнини Нолтінга - Непайраса до умов електрогідроімпульсного впливу. Уточнено умови виникнення та найбільш інтенсивного перебігу процесу кавітації в закритій камері, камері з вільною поверхнею рідини та камері з рухомою торцевою стінкою у вигляді диска з пружинами. Розроблено нову конструкцію розрядної камери, яка дозволяє керувати інтенсивністю кавітації. Експериментально доведено можливість регулювання процесу подрібнення за рахунок зміни сумісного регулювання маси рухомої торцевої стінки камери, геометричних параметрів розрядної камери й електричних характеристик розрядного контура. Досліджено ефективність роботи камери з рухомою торцевою стінкою та кінетику подрібнення вапняку, синтетичного алмазу та двоокису титану (рутилу). Показано, що електрогідроімпульсне подрібення є ефективним способом тонкого та надтонкого подрібнення твердих матеріалів. Розроблено й апробовано методику розрахунку основних параметрів електрогідроімпульсних пристроїв для подрібнення порошків твердих матеріалів.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів О.В. Попов 73.3 КБ
Діагностування проточної частини турбореактивного двоконтурного двигуна на перехідних режимах його р С.Ш. Шаабдієв 50.7 КБ
Діагностування телекомунікаційних каналів надлишкових інформаційних систем Ж.-Ж. Пенда 66.8 КБ
Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля зернозбирального комбайна за віброакустичними парамет О.В. Надточій 60.5 КБ
Діаграма стану і закономірності синтезу кубічного нітриду бору в системі Mg - B - N П.П. Іценко 200.5 КБ
Діелектричні методи та засоби вимірювального контролю складу і якості молочних продуктів В.П Осадчий 77.7 КБ
Діелектричні фазообертачі надвисоких частот В.А. Казміренко 29.4 КБ
Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів А.М. Альохін 67.8 КБ
Дійсна робота монтажних стиків вертикальних циліндричних резервуарів О.О. Кулик 51.9 КБ
Діоксидцирконієві неформовані вогнетриви для футерівки індукційних печей виробництва прецизійних спл Т.В. Пискун 33.6 КБ
Діяльність науково-технічної школи професора М.Ф.Семка у контексті розвитку науки про різання матері Н.І. Жорнік 102.8 КБ
Довговічність комбінованих огороджуючих конструкцій з використанням склопластів, полімерних матеріал Ж.М. Войтова 46.5 КБ
Довгомірні сцинтиляційні позиційно-чутливі детектори гама радіації Д.І. Зосим 39.4 КБ
Довгострокове прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах І.В. Мусієнко 480.1 КБ
Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах Н.В. Ярещенко 22.8 КБ
Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю С.М. Камчатна 95.8 КБ
Доказове проектування алгоритмів функціонування реактивних систем А.М. Чеботарьов 67.1 КБ
Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням Хамад Іхаб Ахмад 918.9 КБ
Допплерівсько-поляриметрична оцінка характеристик вітру для безпечної навігації повітряних суден Ю.А. Авер'янова 43.8 КБ
Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система для оцінки турбулентності в опадах В.В. Марчук 905.7 КБ
Дорожні асфальтобетони з комплексно-модифікованою мікроструктурою з використанням реакційноздатного О.Е. Самойлова 38.7 КБ
Дорожні асфальтополімерсіркобетони для регіональних умов Республіки Судан Ель-Хаг Аділь Ібрагім 24.7 КБ
Дорожні бетони на піщано-гравійних заповнювачах з повторно перемішаних сумішей Х.В. Абазов 33.1 КБ
Дорожній бетон на основі модіфікованих композиційних цементів Р.М. Русин 47.4 КБ
Дорожній цементобетон підвищеної тріщиностійкості та довговічності Наталія Дмитрівна Гах 21.2 КБ
Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів з силовими каналами резонансного типу і розробка В.Г. Гурков 74.7 КБ
Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів з ШІМ-регулюванням та розробка методики їх проект В.Б. Русаловський 79.5 КБ
Дослідження високотемпературних процесів взаємодії азоту з розплавами і розробка способу легування а Ю.М. Помарін 57.6 КБ
Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою інтенсифікації процесу та розраху Ю.В. Майборода 76.3 КБ
Дослідження властивостей матеріалів із натуральної шкіри, пластифікованих різними способами О.О. Романюк 142.9 КБ
Дослідження властивостей та розробка складів мас глинувмісних дисперсних систем в тонкокерамічному в О.І. Ткаля 84.3 КБ
Дослідження впливу параметрів навантаження на характеристики якості обслуговування Анатолій Григорович Ложковський 57.8 КБ
Дослідження впливу рівномірності розміщення в масиві зарядів вибухових речовин на інтенсивність дроб І.Е. Пєєва 296.8 КБ
Дослідження впливу танталу на структуру і властивості сплаву ЗМІ - ЗУ С.В. Гайдук 115.8 КБ
Дослідження гідравлічних опорів і гідравлічні розрахунки трубопроводів з дискретно змінними витратам В.А. Волощук 31.0 КБ
Дослідження гідратації та твердіння цементного каменя конденсаційного зволоження Алі Ноаман Халід Хуссейн 33.5 КБ
Дослідження гідродинаміки та масопередачі на клапанній тарілці зі сферичними клапанами Р.А. Васькін 1.39 МБ
Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка торцевих ущільнень Н.В. Зуєва 817.3 КБ
Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для над Г.О. Рябініна 160.1 КБ
Дослідження довговічності і вдосконалення методики проектування багатоопорних шарикопідшипникових си Е.В. Прошкін 125.8 КБ
Дослідження електродинамічних параметрів малоінерційного лінійного електродвигуна І.В. Поляков 61.6 КБ
Дослідження ефективності прямотечійних циклонів Р.І. Гаврилів 36.2 КБ
Дослідження завад в транспортних DWDM мережах В.І. Романчук 317.5 КБ
Дослідження закономірностей синтезу алмазів з ростових систем, що містять нетрадиційні розчинники ву Т.І. Смірнова 23.6 КБ
Дослідження закономічностей рідкофазного відновлення металів і розробка технології виплавки ливарних Олена Олександрівна Ясинська 58.6 КБ
Дослідження зміцнення цементного каменя для прогнозування властивостей в'яжучого Ісам Абдель Халім Асад Юсеф 38.0 КБ
Дослідження і вдосконалення теплової роботи рекуперативних нагрівальних колодязів з верхнім опалюван Л.М. Троценко 95.6 КБ
Дослідження і розробка алгоритмів і пристроїв неперервно-дискретного відображення цифрової інформаці В.В. Войтко 64.8 КБ
Дослідження і розробка високотемпературних композиційних матеріалів для тонкостінних оболонок В.С. Вініченко 101.9 КБ
Дослідження і розробка гідродинамічних очисників моторних мастил Абдалла Сулейман Аль-хавалдех 86.2 КБ
Дослідження і розробка методів впливу на вихід і властивості кам'яновугільної смоли добавками високо Олексій Валентинович Гончаров 106.7 КБ
Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електр О.В. Сахно 37.7 КБ
Дослідження і розробка різнотемпових дискретних стохастичних систем в умовах апріорної невизначеност Олександр Сергійович Копичко 69.3 КБ
Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв І.В. Косяк 51.8 КБ
Дослідження і розробка технології виробництва конвертерної сталі з керуванням окисленістю металу і ш Л.Ф. Литвінов 43.6 КБ
Дослідження і розробка технології формування та калібрування великогабаритних листових деталей літак О.А. Антоненко 53.6 КБ
Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань Р.О. Козак 56.9 КБ
Дослідження і чисельне моделювання робочого процесу безмастильних багатоелементних ущільнень поршнев А.В. Смірнов 58.9 КБ
Дослідження інформаційних інфраструктур підготовки даних для прийняття рішень І.О. Храмова 88.6 КБ
Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення млина О.О. Семінський 85.4 КБ
Дослідження клінкероутворення при випалюванні вапняно-полевошпатних сировинних сумішей Абдо Ахмед Хамед Алі 54.4 КБ
Дослідження конвективного підведення теплоти до ковбасних виробів та створення раціональної конструк Н.Ф. Усатенко 18.9 КБ
Дослідження конструктивно-технологічних особливостей проектування, влаштування, експлуатації суміщен П.О. Павлюк 2.21 МБ
Дослідження кріогенних технологій видобування рідкісних газів з побічних продуктів аміачного виробни О.Ю. Симоненко 56.6 КБ
Дослідження макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe І.А. Клименко 69.3 КБ
Дослідження меж використання лінійного синхронного двигуна для розвантаження системами підвісу магні Л.І. Лисенко 32.4 КБ
Дослідження механізму герметизації і розробка методів розрахунку і проектування чолових сальникових А.В. Загорулько 57.2 КБ
Дослідження механізму дії та обгрунтування раціональних параметрів зарядів вибухової речовини з газо С.О. Литовченко 41.9 КБ
Дослідження міцності пірамідально-призматичних бункерів Д.О. Банніков 35.1 КБ
Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв'язку В.В. Паладюк 91.9 КБ
Дослідження модульованих дуг і розробка високоресурсного плазмотрона для обробки порошкових матеріал Оде Халіль Д. Абу Дарвіш 56.3 КБ
Дослідження можливостей зниження втрат свинцю і міді зі шлаками В.М. Косенко 41.1 КБ
Дослідження напружено-деформованого стану евольвентних зубців прямозубих колес з регулюючою жорсткіс В.О. Бережний 49.2 КБ
Дослідження напружено-деформованого стану металу у штампах зі складним рухом ножів і удосконалювання О.І. Сердюк 82.7 КБ
Дослідження нелінійних явищ у системі гідравлічного випромінювача методами геометричного моделювання Т.В. Гнітецька 50.9 КБ
Дослідження нормативно-методологічних засад впровадження методик оцінки та верифікації викидів парни Т.Б. Гордієнко 122.6 КБ
Дослідження параметрів об'єднаних потоків викликів у інтегральних цифрових мережах зв'язку Г.С. Гайворонська 147.8 КБ
Дослідження параметрів регенераторів двопроводових дуплексних систем симетричного доступу О.А. Хижняк 193.1 КБ
Дослідження поляризаційної модової дисперсії і її вплив на пропускну здатність та структуру оптичних Є.М. Чернихівський 56.5 КБ
Дослідження просторово-часових залежностей аварійності газопроводів м. Одеси І.Л. Учитель 35.5 КБ
Дослідження процесів міжфазної взаємодії та розробка оптимальної технології плавки сплавів на основі А.А. Безпалий 53.6 КБ
Дослідження процесів формування факторів технологічної спадковості при виготовленні деталей газотурб С.А. Войтенко 65.2 КБ
Дослідження процесу деформування ультрадисперсних оксидних порошків при холодному ізостатичному прес Е.В. Чайка 190.6 КБ
Дослідження процесу дозованої роздачі кормів в годівниці кліткових батарей для утримання птиці та об О.М. Артюх 41.2 КБ
Дослідження процесу локальної деформації безперервновилитої затотовки і разробка технологічних основ О.П. Кисельов 39.9 КБ
Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить на деталі авіаційної техніки з урахуванням С.Є. Маркович 71.8 КБ
Дослідження процесу подрібнення зернових продуктів і розроблення нової конструкції кулькового подріб Ю.І. Бойко 1.71 МБ
Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і зб В.М. Федорів 32.5 КБ
Дослідження процесу сепарації дрібного зерносоломистого вороху та обгрунтування параметрів робочих о А.Я. Кузьмич 170.7 КБ
Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для двостороннього жаріння м'яса під осьовим тиском В.О. Скрипник 26.2 КБ
Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для приготування м'якого морозива, збагаченого молоч Д.П. Семенюк 30.1 КБ
Дослідження процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин та його апаратурне оформлення З.О. Мазняк 32.7 КБ
Дослідження пруткових транспортерів бурякозбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження Н.І. Хомик 91.3 КБ
Дослідження режимів відпускання та облік споживання теплоти в системах централізованого теплопостача В.В. Шарков 66.1 КБ
Дослідження режимів роботи компресорних установок з багатокорпусним відцентровим компресором і газот Ю.С. Бухолдін 51.5 КБ
Дослідження робочих процесів розчинонасоса з комбінованим законом руху проточного плунжера Б.О. Коробко 69.0 КБ
Дослідження робочих процесів транспортування штукатурних розчинів трубопроводами та їх механізованог А.М. Матвієнко 86.1 КБ
Дослідження складу та властивостей молочного жиру і вдосконалення технології вершкового масла Л.М. Тищенко 117.8 КБ
Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м'яких та розсольн Г.М. Ножечкіна 148.7 КБ
Дослідження стабілізованої електричної дуги і розробка високоресурсного ефективного електродугового А.В. Чалєнко 66.5 КБ
Дослідження стійкості діакоптичних методів розрахунку динамічних режимів електричних кіл П.Р. Струбицький 18.3 КБ
Дослідження стійкості та чутливості елементів автоматики на базі L-, C-негатронів О.О. Лазарєв 64.0 КБ
Дослідження структури вугілля для підвищення ефективності гідрообробки вугільних пластів В.В. Завражин 36.5 КБ
Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолегованої високоміцної сталі для різних А.М. Бриков 29.0 КБ
Дослідження структурних особливостей методів геометричного моделювання та тенденцій розвитку приклад В.О. Плоский 73.7 КБ
Дослідження структурно-динамічних властивостей автоматичних систем із багатозв'язними керуючими підс Н.А. Брикун 46.8 КБ
Дослідження структуроутворення силумінів, розробка і освоєння технології виробництва зносостійких ди Н.С. Романова 26.2 КБ
Дослідження сумісності моторних олив з матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння на осн О.В. Левченко 37.4 КБ
Дослідження та апаратурне оформлення процесів співосадження мікродомішок елементів з метою екологіза Б.В. Письменний 191.8 КБ
Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніт А.Ю. Дереза 60.5 КБ
Дослідження та математичне моделювання процесу формування екструзією вибродженого тіста О.О. Сандул 44.0 КБ
Дослідження та оптимізація характеристик систем передавання з ортогональними гармонійними сигналами Л.М. Ляховецький 110.1 КБ
Дослідження та розробка алгоритмів підвищення ефективності передачі інформації в каналах з частотною К.Б. Нікіфоренко 406.5 КБ
Дослідження та розробка алгоритмів підвищення сталості мережі тактової синхронізації Наталія Володимирівна Федорова 275.7 КБ
Дослідження та розробка високочастотних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів із ваговою надлиш О.В. Шапошніков 57.6 КБ