Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структурно-алгоритмичне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіле - Юрій Бойко


Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції - А.Ю. Моісеєв
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах 44 О.М. Гунченко 42.1 КБ
Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження 24 М.В. Лазнюк 46.5 КБ
Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні 21 П.М. Татіївський 32.8 КБ
Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах 16 Г.С. Прокудін 114.6 КБ
Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технолог 13 П.І. Федорук 169.4 КБ
Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в будівлях старої забудови 13 Б.Л. Назаревич 68.6 КБ
Удосконалення технології первинної обробки та зберігання насіння гірчиці 13 В.О. Черній 53.0 КБ
Удосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри 13 М.В. Яценко 58.6 КБ
Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного пото 12 О.М. Дудніков 93.1 КБ
Оптимізація мережі поштового зв'язку України 12 В.Г. Мухін 61.7 КБ
Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та засоби керування ними 12 Ю.В. Грицюк 55.1 КБ
Розробка двовального лопатевого змішувача з одновальною шнековою фільтруючою головкою 12 А.О. Пащенко 53.2 КБ
Обгрунтування технологічної схеми та параметрів комбінованої машини для передпосівного обробітку гру 11 В.І. Залужний 722.4 КБ
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика 10 Петро Гервазійович Черняга 105.5 КБ
Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону 10 А.М. Бамбура 134.7 КБ
Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму 10 А.О. Водяник 94.4 КБ
Удосконалення транспортно-технологічних ліній елеваторів та хлібоприймальних підприємств 10 Ю.Б. Люлько 44.3 КБ
Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків 9 Ігор Захарович Колб 52.9 КБ
Ефективність координованого управління транспортними потоками 9 І.П. Енглезі 55.8 КБ
Оптичні електротехнології в тваринництві 9 Л.С. Червінський 32.7 КБ
Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової автентифікації 9 Людмила Володимирівна Пономаренко 78.4 КБ
Сталезалізобетонні балки із зовнішнім листовим армуванням 9 О.В. Сколибог 46.3 КБ
Веб-сайт як об'єкт графічного дизайну 8 Д.В. Бородаєв 40.8 КБ
Векторне керування асинхронними двигунами 8 Є.Є. Потапенко 91.3 КБ
Комп'ютерна ідентифікація людини за зображенням обличчя на основі кореляційних методів 8 К.В. Муригін 55.6 КБ
Метод інфразвукового захисту мовної інформації в приміщенні від можливого витоку оптико-електронним 8 Ю.О. Ковальчук 68.1 КБ
Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках 8 С.Р. Коженевський 38.1 КБ
Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста 8 В.П. Славич 77.7 КБ
Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення 8 Н.А. Дідух 87.8 КБ
Побудова системи електронного документообігу на основі формальних моделей 8 М.Ю. Круковський 150.2 КБ
Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України 8 І.М. Подобед 177.6 КБ
Споруда для скиду зворотних вод з біоставком та біоплато "Водоскидний ківш" 8 К.С. Пономарьов 82.4 КБ
Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репродуктивного призначення 8 А.Б. Собко 32.8 КБ
Удосконалення системи контейнерних перевезень на залізницях України 8 П.В. Бех 61.8 КБ
Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі композитних сумішей 8 О.В. Макарова 111.2 КБ
Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок 7 М.Б. Налісний 67.2 КБ
Гіпохлоритне одержання благородних металів з вторинної дисперсної мінеральної сировини 7 В.А. Прокопенко 111.8 КБ
Екологічний фактор формоутворення в дизайні 7 О.О. Орлова 31.8 КБ
Естетичні параметри колористичного формотворення в рекламній графіці України 7 С.В. Прищенко 42.4 КБ
Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів 7 А.В. Веснін 40.0 КБ
Наукове обгрунтування і формування споживних властивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної 7 О.В. Сидоренко 107.6 КБ
Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд 7 А.Д. Єсипенко 84.8 КБ
Основи технології підводного бетонування при ремонті штучних транспортних споруд 7 О.М. Пшінько 71.6 КБ
Підвищення зносостійкості різальних елементів робочих органів грунтообробних машин 7 В.М. Бобрицький 55.0 КБ
Покращення екологічних показників КТЗ переобладнанням дизелів в газодизелі в умовах експлуатації 7 М.Б. Назаренко 543.2 КБ
Покращення паливної економічності і екологічних показників вантажних автомобілів з дизелями 7 О.С. Добровольський 76.0 КБ
Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних стру 7 О.В. Осадчук 91.1 КБ
Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових м 7 В.П. Місяць 138.2 КБ
Розробка раціональних технологій діабетичних борошняних кондитерських виробів на основі фруктози 7 В.В. Дорохович 115.9 КБ
Спосіб локального підсилення кам'яних конструкцій 7 О.М. Бондар 158.2 КБ
Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій 7 Ю.О. Кубрак 43.0 КБ
Тепловий режим зимових теплиць з позонним опаленням 7 І.В. Клімова 67.2 КБ
Технологія виробів із пісочного тіста з використанням гарбузового голонасінного борошна 7 В.М. Столярчук 145.3 КБ
Технологія м'ясних і рибних січених напівфабрикатів з топінамбуром 7 А.В. Слащева 50.0 КБ
Удосконалення роботи пасажирської технічної станції на основі технології оперативного регулювання со 7 А.В. Прохорченко 89.0 КБ
Удосконалення технології збивних кондитерських виробів 7 С.І. Банова 88.0 КБ
Удосконалення технології роботи технічних засобів сортувальних станцій на основі ресурсозбереження 7 М.П. Топчієв 95.1 КБ
Удосконалення управління станом автомобільних доріг за умов обмежених ресурсів 7 В.Ф. Демішкан 51.2 КБ
Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі 7 М.Г. Кривобоков 31.0 КБ
Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) 6 С.Ф. Чалий 215.1 КБ
Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту 6 К.Є. Вакуленко 14.3 КБ
Використання імпульсних режимів заряду для підвищення експлуатаційних параметрів акумуляторів 6 Ю.М. Подражанський 35.8 КБ
Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в'язкості та густини нафтопродуктів 6 В.В. Древецький 95.4 КБ
Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засо 6 Я.В. Іванчук 83.8 КБ
Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активованих паливних зол і шлаків 6 В.І. Гоц 112.6 КБ
Забезпечення якості послуг в автосервісі на основі оптимізації виробничих процесів 6 С.В. Пустовойтенко 35.6 КБ
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом у нечітких умовах 6 Г. Сетлак 108.5 КБ
Інтенсифікація технологічного процесу подрібнювача - змішувача кормів 6 В.С. Хмельовський 50.7 КБ
Інформаційна технологія передпроектного дослідження та проектування функціональної організації компл 6 Г.О. Пезенцалі 56.9 КБ
Концепція формування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах 6 П.Ф. Горбачов 117.2 КБ
Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру 6 М.Г. Лихогруд 52.1 КБ
Методи і моделі управління проектами інформатизації агропромислового комплексу 6 І.А. Баранюк 134.6 КБ
Методи організації руху даних в розподілених комп'ютерних системах на основі матричних моделей 6 І.Р. Пітух 63.7 КБ
Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях 6 І.В. Польшаков 43.9 КБ
Методичні основи організації транспортно-технологічних процесів у системах доставки вантажів 6 Л.О. Заборський 361.8 КБ
Методологія управління системою землекористування великих міст 6 О.С. Петраковська 50.3 КБ
Моделі і методи організації офісу управління будівельними проектами 6 Т.Г. Фесенко 92.3 КБ
Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки приняття рішень управлін 6 Нгуен Ші Данг 41.9 КБ
Моделювання освітлювальних установок зі світлодіодними джерелами світла 6 В.С. Кришталь 43.6 КБ
Науково-технічні основи технології виробництва сусла і виноматерілів 6 В.О. Виноградов 75.3 КБ
Підвищення довговічності обладнання харчових виробництв на основі протикорозійних інгібованих систем 6 В.Ю. Сухенко 44.8 КБ
Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху авт 6 О.Д. Гульчак 101.7 КБ
Подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності (на прикладі турбин К-200-130 6 О.Ю. Черноусенко 118.5 КБ
Покращення теплового режиму в топках теплогенераторів малої та середньої потужності 6 Б.М. Федяй 92.4 КБ
Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом 6 О.С. Пушка 145.4 КБ
Прогнозування та встановлення гарантійних термінів зберігання борошняних кондитерських виробів 6 Н.В. Олексієнко 26.7 КБ
Ремонт гільз циліндрів двигунів сільськогосподарської техніки встановленням компенсаційної вставки 6 С.Г. Іващенко 26.8 КБ
Розробка методики побудови мережі GPS-нівелювання в Закарпатському регіоні 6 І.В. Калинич 71.6 КБ
Розробка методів і моделей організації маршрутних таксомоторних перевезень 6 О.М. Дмитрієв 29.4 КБ
Система оптимального проектування крильчастих засобів вимірювання витрат рідин 6 І.А. Гришанова 73.8 КБ
Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин 6 С.Є. Тужанський 100.3 КБ
Сушка пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі 6 О.В. Гура 76.4 КБ
Температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій будівель 6 О.Б. Чумуріна 355.3 КБ
Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометри 6 Х.В. Бурштинська 84.1 КБ
Технологія біологічного очищення стічних вод молокозаводів 6 С.В. Кононцев 28.8 КБ
Товарознавча оцінка порошкових лакофарбових покриттів 6 Т.А. Караваєв 41.8 КБ
Удосконалення процесу окислювального піролізу біомаси з метою зниження емісії парникових газів 6 А.Ю. Усенко 156.6 КБ
Формування асортименту плавлених сирів підвищеної біологічної цінності 6 Н.С. Метельська 44.1 КБ
Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів 6 Д.В. Ломотько 190.0 КБ
Адаптивна обробка сигналів на фоні завад з довільним просторовим спектром потужності 5 А.В. Головань 114.9 КБ
Аналіз і моделювання організаційних структур управління проектами 5 В.О. Бек 111.4 КБ
Вибір раціональних параметрів каналів вантажопотоків при удосконаленні маршрутних способів перевезен 5 Н.Ю. Черниш 52.7 КБ
Визначення режиму гірничих робіт в кар'єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді 5 Т.М. Ковальчук 60.3 КБ
Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в технології виробів з листового тіста 5 А.В. Полякова 38.4 КБ
Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів 5 М.В. Цеховський 59.2 КБ
Вплив експлуатаційних факторів та технічного стану автомобіля на його стійкість проти заносу 5 Д.М. Клец 72.7 КБ
Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків 5 О.В. Сергейчук 113.6 КБ
Дослідження і розробка гідродинамічних очисників моторних мастил 5 Абдалла Сулейман Аль-хавалдех 86.2 КБ
Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності 5 В.Є. Снитюк 237.3 КБ
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізі 5 О.Ю. Буров 100.7 КБ
Ефективність функціонування логістичного ланцюга: транспорт, посередник, реалізатор 5 Д.М. Рославцев 53.5 КБ
Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів 5 Роман Михайлович Івах 79.6 КБ
Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем 5 П.Ю. Денисюк 75.7 КБ
Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним методом 5 І.В. Косогіна 43.0 КБ
Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст (на прикла 5 Л.В. Бородич 44.8 КБ