Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/ PbTe - О.М. Нащекіна
Робота присвячена комплексному дослідженню температурних нестабільностей фізичних властивостей (параметра елементарної комірки, КТР, електропровідності, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду) в об'ємних кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/PbTe з метою встановлення впливу дефектів нестехіометрії та інших факторів на характеристики сегнетоелектричного фазового переходу (СФП), виявлення фазових переходів (ФП), зумовлених взаємодією дефектів нестехіометрії між собою, а також встановлення специфіки прояву ФП в тонких шарах SnTe і надгратках SnTe/PbTe. У кристалах та тонких плівках SnTe з високою концентрацією катіонних вакансій крім відомого СФП спостерігаються, принаймні, ще два ФП в інтервалах 135 і 150 та 200-215 К, які напевно, пов'язані з процесами перебудови дефектної підсистеми кристалу. Характер прояву цих ФП залежить як від концентрації власних дефектів, так і від кінетичних факторів (швидкості нагріву-охолодження та ін.). Показано, що прояв СФП, властивого SnTe, у надгратках SnTe/PbTe істотно залежить від орієнтації росту шарів. У надгратках SnTe/PbTe з напруженими шарами виявлено надпровідний перехід з критичною температурою 3.4 К. Введення дислокацій невідповідності у міжфазну межу SnTe/PbTe призводить до пригнічення надпровідності.

Органілсульфоксидифторооцтові кислоти, їх похідні та оптична активність - А.В. Мацнєв
Робота присвячена комплексному дослідженню температурних нестабільностей фізичних властивостей (параметра елементарної комірки, КТР, електропровідності, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду) в об'ємних кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/PbTe з метою встановлення впливу дефектів нестехіометрії та інших факторів на характеристики сегнетоелектричного фазового переходу (СФП), виявлення фазових переходів (ФП), зумовлених взаємодією дефектів нестехіометрії між собою, а також встановлення специфіки прояву ФП в тонких шарах SnTe і надгратках SnTe/PbTe. У кристалах та тонких плівках SnTe з високою концентрацією катіонних вакансій крім відомого СФП спостерігаються, принаймні, ще два ФП в інтервалах 135 і 150 та 200-215 К, які напевно, пов'язані з процесами перебудови дефектної підсистеми кристалу. Характер прояву цих ФП залежить як від концентрації власних дефектів, так і від кінетичних факторів (швидкості нагріву-охолодження та ін.). Показано, що прояв СФП, властивого SnTe, у надгратках SnTe/PbTe істотно залежить від орієнтації росту шарів. У надгратках SnTe/PbTe з напруженими шарами виявлено надпровідний перехід з критичною температурою 3.4 К. Введення дислокацій невідповідності у міжфазну межу SnTe/PbTe призводить до пригнічення надпровідності.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
5-амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітични Н.М. Іншина 31.7 КБ
Chlorophyta континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу (Україна) О.А. Петльований 53.5 КБ
Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, бета-глюкуронід Яна Рудольфівна Сіндаровська 42.9 КБ
Ca2+- транспортувальні системи секторних клітин слинних залоз личинки Drosophila melanogaster Тетяна Ігорівна Чорна 29.6 КБ
Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму С.О. Садогурська 217.2 КБ
Cyperus esculentus L. в Північному Причорномор'ї: інтодукція, біоморфологічні та екологічні особливо Віра Георгіївна Миколайчук 36.0 КБ
GTP-зв'язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротливості серця Р.Г. Шикула 36.2 КБ
In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 Андрій Григорович Голуб 80.1 КБ
Mg2+,Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кис Світлана Вікторівна Яблонська 36.0 КБ
NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та а В.М. Ткаченко 393.8 КБ
nothing1 Н ЯМР in vivo для встановлення зв'язку між локальним станом головного моз З.З. Рожкова 30.7 КБ
Staphylea pinnata L. (клокичка периста) у Буковинському Передкарпатті і Прут-Дністровькому межиріччі Тетяна Олександрівна Деревенко 49.1 КБ
Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів В.Г. Войцеховський 59.9 КБ
Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умова Ю.А. Білявський 23.1 КБ
Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження Н.В. Палапа 30.5 КБ
Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польо С.О. Гаврилов 43.0 КБ
Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України Т.В. Радько 115.5 КБ
Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси М.В. Патика 32.2 КБ
Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого Н.А. Барановська 71.5 КБ
Агроекологічна оцінка застосування комплексного біопрепарату і полімінерального добрива при вирощува М.Б. Пісковий 29.3 КБ
Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення О.О. Ракоїд 35.4 КБ
Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему Наталія Анатоліївна Макаренко 61.1 КБ
Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі Ю.А. Никитюк 110.3 КБ
Агроекологічна оцінка систем удобрення зернових культур в польовій сівозміні Полісся залежно від пог П.А. Никитюк 50.0 КБ
Агроекологічна оцінка стану темно-сірих лісових грунтів Західного Лісостепу України та обгрунтування І.В. Шевчук 141.5 КБ
Агроекологічна характеристика ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту при застосуванні різн І.В. Тимощук 43.2 КБ
Агроекологічне обгрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення І.Ю. Деребон 43.6 КБ
Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України Є.М. Данкевич 32.6 КБ
Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Цен В.М. Калініченко 186.5 КБ
Агроекологічне обгрунтування застосування біологічного препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю К.І. Волкогон 68.3 КБ
Агроекологічне обгрунтування застосування рідких комплексних добрив "Віталист" та "Оазис" при вирощу О.І. Худяков 40.8 КБ
Агроекологічне обгрунтування освоєння і використання лесоподібного суглинку при рекультивації земель О.Г. Таріка 39.9 КБ
Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному Причорномор'ї (на приклад В.В. Власов 91.4 КБ
Агроекологічне обгрунтування сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах пів В.В. Кулініч 299.4 КБ
Агроекологічне обгрунтування створення та експлуатації спеціальних сировинних зон А.В. Вдовиченко 53.6 КБ
Агроекологічне обгрунтування утилізації відходів спиртового виробництва С.В. Трач 85.8 КБ
Агроекологічне обгрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин В.А. Петришина 44.6 КБ
Агроекологічний стан грунтів Правобережного Полісся України, вдосконалення управління їх родючістю і В.А. Трембіцький 38.0 КБ
Агроекологічний стан напівгідроморфних грунтів Полісся та вдосконалення управління їх родючістю і пр С.В. Бобрусь 110.0 КБ
Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення ви С.І. Коваль 60.6 КБ
Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих супіщаних лісових грунтах Б.В. Матвійчук 106.0 КБ
Агроекологічні аспекти використання мікробіологічних препаратів на посівах сої В.В. Москалець 25.8 КБ
Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу О.А. Суслов 39.0 КБ
Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України І.В. Ніколаєнко 23.2 КБ
Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур Г.О. Усманова 74.2 КБ
Агроекологічні основи відновлення техногенно порушених земель в гірничовидобувних регіонах України М.М. Харитонов 115.3 КБ
Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів грунту Ірина Михайлівна Малиновська 70.2 КБ
Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м'ясного н В.А. Полінкевич 53.6 КБ
Агроекологічні особливості родючості змитих грунтів в підзоні чорноземів звичайних М.О. Багорка 30.3 КБ
Агроекологічні та алелопатичні властивості рослин роду Calendula L. Світлана Анатоліївна Радіоза 86.0 КБ
Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи Н.Ю. Таран 67.0 КБ
Адаптаційні зміни в організмі тварин за впливу неіонізуючої радіації О.П. Коняхін 63.4 КБ
Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження В.М. Акімова 27.9 КБ
Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих І.О. Іванюра 50.3 КБ
Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію О.І. Пацула 27.1 КБ
Адаптаційні реакції, що розвиваються у студентів при тривалій роботі з персональними комп'ютерами О.Е. Куркчи 38.5 КБ
Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакол Р.С. Федорук 72.5 КБ
Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів рост Н.О. Калініна 190.3 КБ
Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м'язової діяльності і стан деяких нейродина Сергій Григорович Лисенко 41.4 КБ
Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію М.С. Кобилецька 60.3 КБ
Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкіль В.М. Раздайбедін 33.3 КБ
Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини О.А. Баєв 109.3 КБ
Адаптивна перебудова кісткової тканини при дефіциті навантаження та механізми її відновлення під впл Ірина Георгіївна Літовка 110.8 КБ
Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів О.І. Боднар 43.6 КБ
Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей за дії аліментарних чинників Ю.Я. Пасічна 281.6 КБ
Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації Н.В. Богдановська 31.7 КБ
Адвентивна флора м. Чернівців Н.Я. Хлистун 41.8 КБ
Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації О.Г. Яворська 34.0 КБ
Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів ф С.П. Драчук 31.7 КБ
Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики О.О. Стрюков 48.2 КБ
Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілово Ях'я Баккар 23.8 КБ
Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибережній акваторії Севасто О.О. Шахматова 48.5 КБ
Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту В.О. Стороженко 106.6 КБ
Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньо В.М. Шкриль 29.6 КБ
Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюван С.С. Чернадчук 149.0 КБ
Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випром О.В. Богданова 28.5 КБ
Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шл О.М. Бакурова 58.4 КБ
Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів О.Є. Мазур 27.6 КБ
Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного ві О.В. Фоміна 149.1 КБ
Активність функціональних і морфологічних процесів у репродуктивних органах телиць при застосуванні В.Г. Панчишин 55.1 КБ
Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах В.К. Пузік 856.4 КБ
Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність планктонних синьозелених водоро О.М. Усенко 33.3 КБ
Алелопатичні особливості нових плодових культур І.Ю. Осипова 26.3 КБ
Алелопатично активні сполуки бур'янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів Л.В. Орел 1.19 МБ
Алельний поліморфізм генів INHa, FSHR та FMR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників Ганна Борисівна Лівшиць 56.6 КБ
Алельний поліморфізм мінісателітних та мікросателітних локусів в популяціях з різних регіонів Україн С.А. Кравченко 29.3 КБ
Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів О.В. Баланда 155.1 КБ
альфа-L-Pамнозидаза Penicillium commune 266 Ольга Миколаївна Рзаєва 57.8 КБ
Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш Наталія Вікторівна Борзова 95.9 КБ
Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпро О.Ф. Шапошнікова 62.0 КБ
Амплітудно-часові і топографічні характеристики викликаних потенціалів кори головного мозку школярів А.І. Поручинський 20.6 КБ
Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромін Н.В. Шейкіна 90.3 КБ
Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого трити О.О. Крайнов 644.0 КБ
Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та змінною швидкістю охолоджен О.В. Сакун 64.9 КБ
Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі А. Радохонська 45.4 КБ
Аналіз ліхенофлори Таджикистану І. Кудратов 86.3 КБ
Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за ум Г.Г. Сидоренко 45.0 КБ
Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкод Н.В. Ольхович 44.9 КБ
Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України Г.В. Макух 24.3 КБ
Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної депресії на тлі емоційного стресу Г.О. Фролова 130.0 КБ
Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж А.В. Мисник 26.3 КБ
Аналіз популяцій Salicornia europaea L. на градієнті еколого-ценотичних факторів Г.І. Репецька 30.0 КБ
Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів Saccharomyces cerevisiae з урахуванням розкиду Володимир Васильович Марущенко 183.0 КБ
Аналіз структури та екологічного стану угрупувань водяних рослин із застосуванням дистанційного моні Е.Л. Звенигородський 31.5 КБ
Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській об М.А. Піщаленко 26.3 КБ
Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах О.В. Кирєєва 56.0 КБ
Анатомо-морфологічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України Наталія Анатоліївна Пашкевич 403.6 КБ
Ангідробіоз мікроводоростей як спосіб збереження їхньої життєздатності І.О. Харчук 242.1 КБ
Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro Т.М. Сатарова 70.9 КБ
Антибактеріальна активність синтетичних порфіринів О.Ю. Зінченко 80.8 КБ
Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження Н.О. Тимошок 65.2 КБ
Антибіотичні властивості мікотоксинів та деякі напрямки їх практичного використання Оксана Петрівна Кобзиста 110.7 КБ
Антигенні властивості ентеровірусів свиней С.В. Дерев'янко 27.9 КБ
Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами Б.Л. Луговий 55.1 КБ
Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію Л.К. Сорокоумова 55.7 КБ