Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гідрогелеві кальцій-фосфатні нанокомпозити - Л.Б. Суходуб
Визначено, що гідрогелеві матриці на основі акрилових мономерів, характерною ознакою яких є наявність локальних об'ємів, спроможних виконувати функції своєрідних нанореакторів щодо інкорпорованих прекурсорів (наприклад, гідроксипатиту), були використані в різних консистентних станах для одержання нового композитного матеріалу. Зазначено, що сумарний вміст зшитого полімеру в гідрогелях варіювався в діапазоні 5 - 50 %, а концентрація зшивального агенту - 0,01 - 1 %. А також, що гелеутворення відбувалося за умов кімнатної температури, ініціювання полімеризації здійснювалося з використанням окиснювально-відновної системи.

Оптимізація радіоекологічного моніторингу забруднених штучними радіонуклідами територій і сільського - Ю.В. Хомутінін
Визначено, що гідрогелеві матриці на основі акрилових мономерів, характерною ознакою яких є наявність локальних об'ємів, спроможних виконувати функції своєрідних нанореакторів щодо інкорпорованих прекурсорів (наприклад, гідроксипатиту), були використані в різних консистентних станах для одержання нового композитного матеріалу. Зазначено, що сумарний вміст зшитого полімеру в гідрогелях варіювався в діапазоні 5 - 50 %, а концентрація зшивального агенту - 0,01 - 1 %. А також, що гелеутворення відбувалося за умов кімнатної температури, ініціювання полімеризації здійснювалося з використанням окиснювально-відновної системи.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м'яза І.А. Залоїло 24.1 КБ
Динаміка пігментів і росту морських мікроводоростей у хемостаті на прикладі Dunaliella salina Tead Андрій Борисович Боровков 484.4 КБ
Динаміка популяцій і прогноз розвитку попелиць на баштанних культурах в Лівобережному Лісостепу Укра В.Л. Черненко 33.2 КБ
Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кро Л.Г. Петрина 43.1 КБ
Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті В.І. Татарінова 25.5 КБ
Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів Д.М. Ноздренко 26.8 КБ
Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізувальної радіації в малих дозах в хо В.А. Вінніков 24.0 КБ
Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо І.В. Степанова 102.3 КБ
Дисліпопротеїдемія, Xbal рестрикційний поліморфізм та структура 3'- гіперваріабельної області гена а Ніна Олексіївна Кравченко 51.7 КБ
Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі С.В. Ситнік 39.9 КБ
Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України І.С. Контар 34.7 КБ
Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринського геоботанічного району Ю.Ю. Гайова 201.8 КБ
Дихання грунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) І.М. Шпаківська 36.8 КБ
Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові Київської міської станції перелив О.Я. Плескач 35.2 КБ
Діагностичні критерії симптоматичних епілепсій, що сполучаються із хромосомними порушеннями Ю.Б. Гречаніна 32.2 КБ
Діазотрофи кореневої зони Valereiana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожай Геннадій Володимирович Хоменко 69.3 КБ
Діатомові водорості бентосу Чорного моря та суміжних водойм (морфологія, систематика, екологія, біог М.О. Гусляков 58.1 КБ
Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку А.А. Кривенда 35.8 КБ
Дія анестетиків на сполучений з обміном аніонів транспорт іонів Н+ і осмотичну чутливість еритроциті Іхсан Алі Саламех Аль-Салаймех 25.2 КБ
Дія гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення винограду О.П. Мананкова 28.5 КБ
Дія монохроматичного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на ембріональний розвиток О.С. Цибулін 33.4 КБ
Дія на віруси імунодефіциту людини і грипу нових поверхнево-активних речовин та їх імуноад'ювантні в Ю.Л. Криворутченко 50.6 КБ
Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisi Олена Ігорівна Ніжельська 126.2 КБ
Дія насичених N-ацилетаноламінів на ліпіди тканин печінки та серця щурів за умов ішемічного ушкоджен Т.М. Горідько 27.5 КБ
Дія озону на біополімери та озонові методи в кріобіології І. А. Бєлих 38.7 КБ
Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків О.А. Шевчук 39.7 КБ
Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі О.О. Ткачук 26.5 КБ
Дія розмелених плодів розторопші плямистої на функціональний стан печінки та підшлункової залози при О.В. Тищенко 32.8 КБ
Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях у Б.М. Тхоржевський 19.7 КБ
ДНК-маркери локусів кількісних ознак кукурудзи Валерій Петрович Доменюк 44.6 КБ
Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чо Алла Іванівна Липська 232.1 КБ
Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - М.В. Абдуллаєва 237.2 КБ
Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на рі А.В. Харіна 32.7 КБ
Дослідження антимутагенних властивостей екстрактів біомаси культивованих клітин деяких лікарських ро А.С. Дворник 24.1 КБ
Дослідження висхідного контролю діяльності головного мозку людини через дію нерелевантних олфактивни С.А. Крижановський 28.3 КБ
Дослідження властивостей рекомбінатних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета1b люд Марина Валеріївна Павлова 43.9 КБ
Дослідження впливу гіпоксії на внутрішньоклітинний обмін Ca2+ у сенсорних нейронах щура Р.І. Станіка 37.1 КБ
Дослідження впливу надвисокочастотного електромагнітного поля на швидкість метаболізму 137 С.А. Бойко 24.2 КБ
Дослідження впливу пробіотиків на організм лабораторних тварин за умов експериментальної цинкової ін М.В. Кривцова 87.2 КБ
Дослідження гуморальної ланки регуляції періодичної моторної активності шлунка та дванадцятипалої ки Ю.О. Савченко 34.9 КБ
Дослідження динаміки мембранозв'язаних біоелектричних процесів ембріональних клітин з використанням М.В. Дика 26.7 КБ
Дослідження експресії муцинових генів в кон'юнктиві ока людини Ірина Йосифівна Гут 16.3 КБ
Дослідження зв'язків електрофізіологічних характеристик шкіри та індивідуально-типологічних особливо В.Б. Богданов 36.2 КБ
Дослідження квантових властивостей синаптичного вивільнення ГАМК в культурі кори головного мозку щур О.О. Палигін 45.9 КБ
Дослідження компонентів захисних систем печінки і крові щурів при опроміненні та канцерогенезі Ігор Дмитрович Николюк 29.3 КБ
Дослідження механізмів антистресової дії меланіну Н.В. Чижанська 33.9 КБ
Дослідження мутацій та поліморфізмів послідовності ДНК гена фенілаланінгідроксилази в родинах високо М.В. Нечипоренко 24.8 КБ
Дослідження пейсмекерної активності нейронів молюска та впливу на неї тритерпенових глікозидів О.В. Костюченко 27.4 КБ
Дослідження пластичності гамкергічної синаптичної передачі в культурі нейронів гіпокампа щура С.Ю. Іванова 30.7 КБ
Дослідження радіозахисних властивостей церулоплазміну С.М. Корж 16.8 КБ
Дослідження радіозахисних властивостей церулоплазміну Світлана Миколаївна Корж 16.8 КБ
Дослідження рістстимулюючих властивостей лізоензимного препарату Streptomyces recifensis variant lyt Н.П. Чорногор 129.8 КБ
Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці Т.М. Червінська 53.7 КБ
Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці Т.М. Червінська 59.0 КБ
Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фотосинтетичних реакційних центрах бактерій М.В. Оленчук 64.2 КБ
Дослідження функціональних властивостей латротоксинподібного білка як можливого учасника процесу ней Н.В. Гливук 28.4 КБ
Дослідження циркуляції фітовірусів в грунтах різних регіонів України І.Г. Будзанівська 23.7 КБ
Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної України: фауна, таксономія, екологія В.В. Попов 44.3 КБ
Едафо-фітоценотичне обгрунтування формування та функціонування стійких агроекосистем на рекультивова В.О. Забалуєв 206.8 КБ
Екзогенна регуляція метаболізму вуглеводів мікробною популяцією рубця О.Є. Возна 36.2 КБ
Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах букових лісів Північної Буковини А.В. Жук 168.6 КБ
Екологічна оцінка антропогенного впливу на біологічну активність грунтів (на прикладі агроекосистем Т.З. Шустерук 33.6 КБ
Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умов Евеліна Енверівна Ібрагімова 57.8 КБ
Екологічна оцінка забруднення водних об'єктів і грунтового покриву у процесі проведення вибухових ро І.В. Давидова 86.8 КБ
Екологічна оцінка забруднення земель різного використання Волинського і Житомирського Полісся цезієм Е.В. Косолапова 31.4 КБ
Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав'янистих культур на осушуваних торфови З.В. Корж 31.9 КБ
Екологічна оцінка інноваційних процесів в АПК Поділля О.В. Мудрак 18.2 КБ
Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, ві Й.В. Гриб 85.6 КБ
Екологічна оцінка урболандшафтів за вмістом важких металів у системі грунт-рослина (на прикладі міст Л.М. Бортнік 28.1 КБ
Екологічна роль біогенного мікроструктуроутворення лісових едафотопів південного сходу України В.М. Яковенко 80.3 КБ
Екологічна роль геохімічних бар'єрів в розподілі та міграції важких металів в грунтах територій, що В.М. Савосько 111.2 КБ
Екологічна роль ензимів у штучних едафотопах Нікопольського марганцеворудного басейну Н.В. Гончар 72.7 КБ
Екологічна роль популяцій дендрофільних гризунів (на прикладі лісових біогеоценозів Кам'янецького Пр Ганна Юріївна Зайцева 79.0 КБ
Екологічна роль світлової структури у формуванні лісових культурбіогеоценозів в степи (середовищепер І.А. Іванько 103.0 КБ
Екологічна толерантність Tritikum aestivum L. в агрофітоценозах Полісся Оксана Василівна Іщук 35.1 КБ
Екологічна характеристика мікроміцетів, що виявили ознаку позитивного радіотропізму Ю.В. Карпенко 37.4 КБ
Екологічна характеристика структури популяції колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say) в п Микола Іванович Нікітін 270.2 КБ
Екологічне значення зелених сіркових бактерій в утилізації сірководню М.Б. Горішний 53.9 КБ
Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовищ Т.Б. Перетятко 129.1 КБ
Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмно Хасан Мохамад Махмуд 20.5 КБ
Екологічне обгрунтування прогнозу розповсюдження основних шкідників польових культур в агроценозах У В.М. Чайка 63.0 КБ
Екологічний аналіз рослинного покриву міста Кременчука та його зеленої зони (відновлення культурфіто Л.А. Некрасенко 80.9 КБ
Екологічний стан та охорона рослинного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький Н.О. Лісова 70.1 КБ
Екологічні адаптації дрібних ссавців в умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придн О.А. Земляний 72.2 КБ
Екологічні аспекти біоутилізації трупної сировини тваринного походження О.О. Троїцька 39.4 КБ
Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі Т.О. Чернявська 26.6 КБ
Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі В.В. Серебряков 50.0 КБ
Екологічні основи алелопатичної взаємодії та післядії ароматичних рослин в агрофітоценозах Л.Д. Юрчак 57.1 КБ
Екологічні основи використання схилових земель під плодові культурбіогеоценози в умовах Закарпаття В.М. Іваницька 38.4 КБ
Екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на степове середовище (екотоп, взаємодія Ю.І. Грицан 45.4 КБ
Екологічні особливості Gastropoda (Mollusca) верхньої субліторалі Криму (Чорне море) Михайло Валерійович Макаров 36.0 КБ
Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (на прикладі Криворізького залі Е.О. Євтушенко 40.1 КБ
Екологічні особливості видового різноманіття угруповань стрептоміцетів в техногенних едафотопах О.В. Сищикова 49.2 КБ
Екологічні особливості едафотопів урбанізованих територій степової зони України (на прикладі міста Д О.В. Мірзак 94.0 КБ
Екологічні особливості ентомокомплексів жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистем А.М. Заморока 57.1 КБ
Екологічні особливості інтродукції представників мікробоценозу (Paenibacillus та Enterobacter) в кор Іван Миколайович Пищур 98.0 КБ
Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними макроміцетами лісів Полісся України Т.В. Курбет 32.1 КБ
Екологічні особливості орнітофауни штучних гідроекосистем природних районів Західного Поділля і Мало Д.В. Страшнюк 150.0 КБ
Екологічні особливості підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісів Полісся та Лісостепу М.М. Кочерга 81.3 КБ
Екологічні особливості синантропних видів рослин в техногенно трансформованому середовищі південного С.І. Прохорова 34.6 КБ
Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степово В.В. Бригадиренко 60.2 КБ
Екологічні особливості формування підстилкової мезофауни у природних лісах південного Лісостепу Полт Олександр Сергійович Комаров 67.5 КБ
Екологічні параметри ценопопуляцій весняних ефемероїдів фагетальних біогеоценозів та їх індикаційне К.В. Дорошенко 47.5 КБ
Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції Олена Іванівна Корніцька 52.8 КБ
Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин - накопичувачів вірусів та к О.М. Постоєнко 26.6 КБ
Екологічні чинники формування відновних умов та їх роль у генезисі бурувато-підзолистих оглеєних гру Ю.С. Дронь 91.1 КБ
Екологія вірусів рослин заповідника "Асканія-Нова" С.О. Чернюк 31.8 КБ
Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць О.А. Бойко 25.2 КБ
Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся О.М. Василенко 43.3 КБ
Екологія земноводних та плазунів Опілля О.В. Барабаш 64.6 КБ
Екологія личинок Culicidae, Diptera верхів'я Каховського водосховища Н.В. Воронова 27.2 КБ
Екологія чагарникових культурфітоценозів у міській екосистемі (на прикладі м.Львова) Ольга Вітольдівна Дідошак 26.0 КБ
Екологія, фітоценологія і культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria Н.В. Миронова 587.7 КБ
Еколого- біологічна оцінка репродуктивного розвитку деревних порід в умовах забруднення природного с Т.І. Юсипіва 40.6 КБ
Еколого-агротехнічне обгрунтування утилізації відходів цукрового та консервного виробництв О.Г. Бойко 88.8 КБ