Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематич - Світлана Леонідівна Жигалова


Взаємозв'язок форми меридіанної проекції робочого колеса лопатевого насоса і момента швидкості поток - Н.А. Федотова
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові Н.М. Тимченко 113.9 КБ
Вплив техногенного навантаження на обмін речовин у корів та його корекція М.М. Шкваря 72.6 КБ
Вплив технологічних чинників на отримання та культивування тотипотентних клітин миші М.І. Медведовська 29.9 КБ
Вплив трансплантації кріоконсервованих клітин ембріональної печінки на перекисне окислення ліпідів т О.В. Оченашко 123.3 КБ
Вплив транспортних механізмів на поверхневий розподіл молекул клітинної адгезії у нейритах на ранніх В.М. Ситник 29.0 КБ
Вплив транспорту фагової ДНК на структурно-функціональні показники бактеріальної клітини Т.М. Полішко 66.6 КБ
Вплив трансформуючого фактора росту типу beta на клітини лінії L1210 лейкемії миші з різною чутливіс М.Я. Якимович 41.8 КБ
Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп В.В. Тимошенко 23.3 КБ
Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м'язу при експериментальній травмі П.М. Чорноморець 29.6 КБ
Вплив умов вирощування на стабільність геному клітинних штамів Rauwolfia serpentina Benth. Даніель Мунір Адноф 41.8 КБ
Вплив умов водосховищ-охолоджувачів Південного Сходу України на вищу водну та прибережну рослинність С.М. Голубнича 72.7 КБ
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.)Geitler Ірина Вікторівна Дробецька 569.4 КБ
Вплив урбанізації на структурно-функціональні характеристики угруповань птахів (на прикладі м.Ужгоро О.І. Станкевич 80.4 КБ
Вплив факторів кріоконсервування на збереження фрагментів селезінки свиней А.В. Мамонтова 16.4 КБ
Вплив фотоперіоду на динаміку вмісту вуглеводнів і активність ферментів вуглеводного обміну в листка Хаммад Халіфех Хаммад Альдал'ін 283.0 КБ
Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і мі Г.М. Ткаченко 36.2 КБ
Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят А.М. Марків 35.5 КБ
Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окиснення ліпідів, систему тіолів та активність глу В.В. Соколік 118.0 КБ
Вплив хлоридів кобальту і ртуті на ланцюгове переокиснення ліпідів, систему тіолів та активність глу В.В. Соколік 27.4 КБ
Вплив цитокінів на мейотичне дозрівання ооцитів мишей О.А. Шепель 104.4 КБ
Вроджені щілини губи і/або піднебіння: поширеність серед новонароджених і чинники ризику виникнення Т.А. Приходько 49.6 КБ
Вуглеводно-ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи та апізолу М.І. Гаращук 34.0 КБ
Газоенергетичний обмін і метаболічна активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі В.В. Мельник 36.1 КБ
Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді(ІІ) і марганцю(ІІ) водного середовища О.О. Пасічна 37.4 КБ
Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки тран Б.Ю. Войтюк 39.0 КБ
Гальмівні постсинаптичні струми в нейронах спінальних гангліїв, культивованих разом з нейронами спин Ю.В. Медведєва 23.7 КБ
Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Ю.В. Квач 40.2 КБ
Генеза і еволюція антропогенно-трансформованих дерново-підлозистих грунтів Західного Полісся Ю.М. Ковалець 47.8 КБ
Генетико-демографічний аналіз наркоманії в Ізраїлі І. Гуревич 55.3 КБ
Генетико-демографічні процеси в популяціях малих міст та сіл східної України А.Л. Вількер 19.1 КБ
Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення І.А. Бондарець 124.7 КБ
Генетична база селекції декоративного соняшнику І.М. Першина 30.8 КБ
Генетична детермінація ознаки стійкості озимих м'яких пшениць півдня України до збудника фузаріозу к С.Л. Мірось 100.7 КБ
Генетична деференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD- PCR Олексій Вікторович Дубін 60.7 КБ
Генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних Т.М. Димань 50.7 КБ
Генетична диференціація культурного ячменю (Hordeum vulgare L.) за альтернативними біохімічними озна Чапля Андрій Євгенович 48.8 КБ
Генетична компонента агроекосистем на прикладі різних порід великої рогатої худоби К.В. Копилов 38.8 КБ
Генетична мінливість симбіотичних ознак люцерни посівної О.А. Пазюк 19.5 КБ
Генетична мінливість соняшника при обробці етилметансульфонатом зрілого та незрілого насіння В.А. Васін 121.9 КБ
Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої сте М.Ф. Парій 45.3 КБ
Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes Cobit Людмила Іванівна Павленко 44.6 КБ
Генетична трансформація хрестоцвітних генами біосинтезу лантибіотику нізину з метою їх ефективного к В.В. Радчук 30.2 КБ
Генетична характеристика хлопців-підлітків із конституціональною формою затримки статевого розвитку І.Г. Дємєнкова 134.4 КБ
Генетичне консультування, допологова діагностика та клінічні варіанти перебігу муковісцидозу залежно Л.П. Михайлець 36.2 КБ
Генетичне поліпшення якості пшениці О.І. Рибалка 89.5 КБ
Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м'якої пшениці різних років селекції Л.П. Бондар 46.1 КБ
Генетичний аналіз кількісних ознак у зв'язку із взаємодією генотип - середовище у озимих тритикале і В.П. Герасименко 92.3 КБ
Генетичний аналіз компонентів статевої поведінки Drosophila melanogaster Meig. Наталя Євгенівна Волкова 88.4 КБ
Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in vstro Оксана Василівна Щербак 813.4 КБ
Генетичний аналіз репродуктивних ознак медичної п'явки О.М. Утєвська 29.0 КБ
Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та кишечнику в харківській популяції Л.В. Бєляєва 58.5 КБ
Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Drosophila melanogaster із дегенеративними змінами Оксана Василівна Щербакова 40.1 КБ
Генетичний комбінований скринінг першого триместра вагітності як ранній метод пренатальної діагности В.Л. Бутенко 43.3 КБ
Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків В.О. Федоренко 83.7 КБ
Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А М.Ю. Федоришин 43.9 КБ
Генетичний поліморфізм свиней породи велика біла за молекулярними і цитогенетичними маркерами О.М. Коновал 1.09 МБ
Генетичні відміни у порід і гібридів шовковичного шовкопряда за стійкістю до хвороб, клітинний імуні І.П. Суханова 37.0 КБ
Генетичні відмінності в мінливості кількісних ознак шовковичного шовкопряда і дрозофіли під впливом Н.І. Ронкіна 21.5 КБ
Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод Львівщини та корекція мутагенних фонів природними або с А.В. Фединяк 31.8 КБ
Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт Н.В. Журахівська 80.6 КБ
Генетичні механізми регуляції біосинтезу ландоміцину Е у штаму Streptomyces globisporus 1912 Юрій Васильович Ребець 38.1 КБ
Генетичні основи адаптивної селекції сої В.В. Шерепітко 57.5 КБ
Генетичні основи взаємодії у системі Triticum aestivum L. - Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. Г.М. Лісова 39.5 КБ
Генетичні особливості мутагенезу, індукованого новими іммобілізованими сполуками Н.Г. Стрижельчик 286.7 КБ
Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України Олександра Володимирівна Проценко 44.4 КБ
Генетичні фактори у виникненні порушень статевого розвитку у хлопців-підлітків Н.В. Багацька 80.9 КБ
Генетично змінені штами мікроорганізмів у системі етапної оцінки мутагенної активності косметичних з О.І. Яловенко 35.1 КБ
Генетично-популяційне обгрунтування локальної системи розведення свиней В.Т. Сметанін 60.6 КБ
Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у Streptomyces globisporus 1912 та Stre Ірина Степанівна Осташ 77.3 КБ
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю К.В. Літовкін 49.0 КБ
Генотипові особливості прояву цитометричних ознак клітин генеративних структур пшениці, жита та їх г Т.Г. Трочинська 152.2 КБ
Гетерогенність бактерій роду Aerococcus та її роль в розробці нових пробіотиків і контролю їх автент С.А. Черняєв 34.7 КБ
Гетерогенність за факторами патогенності та антибіотикочутливості мікроорганізмів роду Enterococcus, Олена Георгіївна Перетятко 514.8 КБ
Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся С.Ю. Шевчук 97.2 КБ
Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря Б.Г. Александров 62.3 КБ
Гідромеханічне та електричне моделювання процесів передачі та перетворення акустичних сигналів у зав Ю.В. Попов 1.27 МБ
Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, антропогенна трансформація, охорона Н.П. Голуб 54.5 КБ
Гіпертонічний стрес і гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів ссавців при дії амфіфільних сполук Н.А. Писаренко 51.6 КБ
Гіпотермічне зберігання ізольованих гепатоцитів та печінки щурів у розчинах різного складу І.В. Шаніна 80.2 КБ
Глікозильованість фібронектинів і їх біологічна активність у нормі та при патологічних станах Н.В. Лутай 37.0 КБ
Гліцинові рецептори в пірамідних нейронах гіпокампу щура та механізми їх модуляції гінкголідами О.Л. Кондрацька 658.4 КБ
Глутатіонзалежна антиоксидантна система і толерантність проростків кукурудзи, сої й гороху за дії ка Д.В. Сищиков 30.0 КБ
Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини у радіаційно та хімічно забрудненом Н.М. Теплюк 907.9 КБ
Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану С.О. Усенко 33.0 КБ
Гормональний та антиоксидантний статус, показники обміну білків та ліпідів у поросят за дії хрому І.Я. Максимович 75.9 КБ
Гормональні та метаболічні механізми порушень інсуліночутливості у постраждалих дорослих і дітей вна Н.О. Зуєва 84.4 КБ
Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у від І.М. Муравйова 219.5 КБ
Гравічутливість одноклітинних організмів А.Ф. Попова 61.0 КБ
Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен О.В. Корольова 36.1 КБ
Гронова листовійка (Lobesia botrana Den. et Schiff) і чинники, що обмежують їх чисельність у виногра С.М. Лєбєдєв 27.3 КБ
Грунти Буг-Дніпровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ С.Ф. Топольний 48.3 КБ
Грунтові водорості заповідників Гірського Криму Т.М. Дарієнко 22.3 КБ
Грунтові водорості лісів Українських Карпат П.О. Романенко 27.2 КБ
Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональ В.Р. Бойко 37.8 КБ
Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південної частині Східного Лісостепу України Ольга Іванівна Віннікова 23.9 КБ
Двокрилі фітофаги овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних господарствах Г.М. Ткаленко 41.0 КБ
Двостулкові молюски родини Cardidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксон І.А. Мунасипова-Мотяш 605.0 КБ
Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем В.Я. Мар'юшкіна 226.8 КБ
Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації) В.В. Немерцалов 38.8 КБ
Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, шляхи збереження та розвитку Т.В. Панасенко 40.5 КБ
Дестабілізація хромосомного апарату в різних таксонах тварин як показник екологічних змін Т.Т. Глазко 58.0 КБ
Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних північного Степу України Т.Ф. Яковишина 78.6 КБ
Деякі гострофазні білки і ліпіди крові у динаміці дії синтетичних уреїдооксамидів Халіль Аль-Абдула 29.1 КБ
Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів С.О. Стеценко 101.7 КБ
Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів Ю.І. Федусенко 44.0 КБ
Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6-азапіримідинів М.О. Платонов 36.5 КБ
Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціон С.З. Храбра 34.6 КБ
Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у Чорному морі О.В. Кривенко 221.2 КБ
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської Г.В. Іванович 36.1 КБ
Динаміка генетико-демографічної структури луганської популяції та обтяженість вродженою та спадковою В.В. Анцупова 57.8 КБ
Динаміка генетичної структури природних популяцій деяких видів родини Pinaceae Lindl. в Україні Олена Анатоліївна Мудрик 87.5 КБ
Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлор Л.І. Алексєєва 70.3 КБ
Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування in vitro Іван Юрійович Парнікоза 49.6 КБ
Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України (нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взає С.В. Чернишенко 78.0 КБ
Динаміка накопичення nothing137Cs сільськогосподарськими культурами в умовах Українського В.Д. Виноградська 51.4 КБ