Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Локальні часи самоперетину для гауссівських випадкових полів та перенормування - Олексій Володимирович Руденко


Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній ко - О.П. Дацишин
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив дистальних мутацій на конформаційну рухливість ВІЛ-1 протеази: дослідження методом молекулярно Д.Б. Ковальський 31.0 КБ
Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку І.О. Батура 34.2 КБ
Вплив екологічних факторів на динаміку популяції озимої совки М.О. Кочерга 117.0 КБ
Вплив екологічних чинників на стан популяцій комах-фітофагів озимої пшениці в Лісостепу України Г.П. Козак 29.6 КБ
Вплив екскрецій Alces alces (L.) на хімічні властивості лісових грунтів Степового Придніпров'я О.М. Пилипко 42.9 КБ
Вплив експериментально-індукованого діабету і змін позаклітинного рівня pH на низькопорогові потенці В.О. Пінченко 214.1 КБ
Вплив екстремальних факторів на вміст цинку в клітинах Н.В. Григорова 33.1 КБ
Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій С.В. Калініченко 83.8 КБ
Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого гр Н.М. Бельдій 68.0 КБ
Вплив емоційно- больового стресу та інтероцептивного подразнення на вміст компонентів шлункового сли Ірина Дмитрівна Султанова 12.8 КБ
Вплив емоційно-больового стресу та інтероцептивного подразнення на вміст компонентів шлункового слиз І.Д. Султанова 12.8 КБ
Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів О.В. В'язовська 127.8 КБ
Вплив етанолу на властивості Na+ ,~K+-АТР-ази кори головного мозку щурів Д.О. Міщук 45.2 КБ
Вплив з'єднань йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид С.І. Вальчук 1.87 МБ
Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит О.Я. Беспалова 36.5 КБ
Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів К.С. Гальченко 36.3 КБ
Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекц Н.О. Бабій 30.1 КБ
Вплив зливових стоків на нафтове забруднення і бактеріологічний стан бухти Козачої (Чорне море) О.І. Бєляєва 514.8 КБ
Вплив зміненої сили тяжіння на цитоскелет рослинних клітин з верхівковим ростом Г.В. Шевченко 68.2 КБ
Вплив івермектину та його аналогів на функціональні властивості мембран зародків в'юна С.М. Мандзинець 43.2 КБ
Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження С.С. Кир'яченко 28.6 КБ
Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему пта А.С. Пустовалов 23.8 КБ
Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення О.Ф. Дунаєвська 43.3 КБ
Вплив інгібіторів аніонного траспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроциті О.О. Олійник 28.6 КБ
Вплив інкорпорованого 137Cs на біохімічні показники в шкірі курчат на ранніх етапах постн О.В. Міхайліна 33.6 КБ
Вплив інсуліну і глюкагону на секреторну функцію печінки І.А. Лук'яненко 25.2 КБ
Вплив інтервального гіпоксичного тренування і олії амаранту на окисний метаболізм при хронічній фтор У.В. Коник 92.4 КБ
Вплив інтервального гіпоксичного тренування на етаноліндуковані порушення пероксидних та антиоксидан Л.П. Козак 92.0 КБ
Вплив іонів важких металів на електричні параметри мембран зародків в'юна Misgurnus fossilis L Наталія Миколаївна Бойко 28.0 КБ
Вплив іонів важких металів на синтез РНК і фракційний склад білків кукурудзи та картоплі М.С. Рогозинський 260.0 КБ
Вплив іонів металів на стабільність і конформаційну рівновагу мультиланцюгових гомополінуклеотидів: Олена Анатоліївна Андрусь 103.1 КБ
Вплив іонізуючого випромінювання та протипухлинних препаратів на регуляторну систему трансформуючого І.В. Чорна 707.5 КБ
Вплив іонізуючого опромінення на стан еритроцитів у нормі та при злоякісних новоутвореннях Л.В. Батюк 27.3 КБ
Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту тк Г.Я. Клевета 113.3 КБ
Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно- антиоксидантної рівноваги та енерг Катерина Олександрівна Дворщенко 29.4 КБ
Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція М.К. Мельник 29.3 КБ
Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку І.А. Шепельова 42.2 КБ
Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів Л.С. Вовканич 30.3 КБ
Вплив кислотно-лужного стану на показники мінерального обміну в організмі щурів різного віку, отруєн Н.М. Ворошилова 41.2 КБ
Вплив комплексів пептидів тваринного походження на імунітет за умов норми та різних функціональних с О.В. Ганчо 35.5 КБ
Вплив конкурентних взаємодій між рослинами на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність дея С.М. Жалдак 111.0 КБ
Вплив концентрації кисню на особливості метаболізму і локомоції планктонних ракоподібних Moina micru О.С. Губарева 20.8 КБ
Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур Т.Є. Тітаренко 34.6 КБ
Вплив кормових факторів на обмін лінолевої кислоти в організмі тварин Й.Ф. Рівіс 40.4 КБ
Вплив коротколанцюгових жирних кислот на шлункову секрецію Т.М. Фалалєєва 33.7 КБ
Вплив кріоконсервованих ембріональних соматичних клітин на стан шкіри і хряща щурів після травматичн О.Б. Ревенко 30.1 КБ
Вплив кріоконсервованих продуктів ембріофетоплацетарного комплексу на процеси апоптозу при аутоімунн І.В. Рассоха 132.0 КБ
Вплив кріоконсервованих фетальних препаратів на функціональний стан гепатоцитів пацюків in vitro і i П.П. Пашинський 27.3 КБ
Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах А.К. Черемський 85.8 КБ
Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонент О.М. Боброва 31.7 КБ
Вплив кріопротекторів і режимів заморожування на механічне пошкодження клітин в області субевтектичн Г.Л. Кирилюк 140.1 КБ
Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку собак Лариса Анатоліївна Водоп'янова 33.8 КБ
Вплив лектинів на спонтанний та індукований мутагенез в Bacillus subtilis Наталія Віталіївна Корецька 45.9 КБ
Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки І.В. Слета 28.5 КБ
Вплив локально-катастрофічних сукцесій на еколого-біохімічні особливості амфібій в умовах степового О.О. Марченковська 179.3 КБ
Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин В.С. Мартинюк 68.7 КБ
Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків Ю.В. Цейслєр 37.1 КБ
Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка О.І. Цирюк 27.5 КБ
Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субалі Т.М. Фурзікова 33.9 КБ
Вплив медихроналу на функціональний стан мозкової системи позитивного підкріплення у щурів з вторинн Карімі Падша 137.2 КБ
Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів Полісся України О.С. Мороз 36.2 КБ
Вплив механічного навантаження на синтез колагену, еластину та в'язко-пружні властивості сполучної т О.Б. Гарбузенко 24.9 КБ
Вплив мікробіологічної ферментації кормів на співвідношення вільних амінокислот крові поросят та їх С.Г. Зінов'єв 184.3 КБ
Вплив мікроелементів і гідрогумату на показники газоенергетичного та білково-мінерального обмінів у В.Г. Єфімов 34.4 КБ
Вплив мікрохірургічних маніпуляцій на цитогенетичні особливості запліднення та доімплантаційного роз Д.М. Басовський 67.5 КБ
Вплив модифікаторів мембрани і форми еритроцитів на деякі функціональні властивості клітин Важді Кхалаф Жаміль Маданат 32.0 КБ
Вплив моноксиду вуглецю та гіпертермії на синтез ейкозаноїдів та гормонів, що регулюють загибель клі В.М. Сенчій 67.8 КБ
Вплив мутантних алелів генів API, BPI і TFL1 на структуру суцвіття Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Сергій Григорович Хаблак 84.7 КБ
Вплив надвисокочастотного опромінення як екологічного фактора на деякі гідробіонтні організми О.О. Григор'єва 37.2 КБ
Вплив надшвидкого заморожування ооцитів корів на їх подальший розвиток in vitro Петро Анатолійович Троцький 157.9 КБ
Вплив налоксона, саліцилової кислоти і її похідних на електричну активність і транссинаптичні зв'язк Д.Р. Хусаінов 33.3 КБ
Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пу О.С. Дворщенко 23.3 КБ
Вплив насіння амаранту на склад та пероксидне окислення ліпідів у підшлунковій залозі перепелів за д Н.В. Пономаренко 38.7 КБ
Вплив нейроендокринного диференціювання клітин карциноми простати на характеристики об'ємрегульовано Р.М. Лазаренко 48.8 КБ
Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу орга Н.О. Гарська 25.2 КБ
Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники ст Н.О. Постригач 28.5 КБ
Вплив низьких температур і кріопротекторів на структурний стан мікросомальних мембран О.В. Онищенко 129.2 КБ
Вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів мікрохвильового діапазону на фармакологічну аналгезію О.М. Несін 306.4 КБ
Вплив нікотину на функції клітин В-лімфоцитарного походження Л.М. Коваль 37.0 КБ
Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус орган В.М. Філь 35.2 КБ
Вплив оксиду азоту на властивості скорочувального апарату гладеньких м'язів О.Я. Андрухов 59.7 КБ
Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів Н.О. Боброва 28.4 КБ
Вплив пептидного комплексу нирок на процеси секреції та реабсорбції в цьому органі О.В. Квак 26.0 КБ
Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експеримент В.А. Ковальова 27.6 КБ
Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура О.Ю. Артеменко 36.7 КБ
Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при гіпотермічному зберіганні та кр І.В. Черкашина 27.6 КБ
Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворе О.Б. Мехед 57.6 КБ
Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr та 137Сs кормовим Віктор Володимирович Груша 37.6 КБ
Вплив поліненасичених жирних кислот родини w-3 і w-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі мор Олег Степанович Покотило 90.4 КБ
Вплив пониженої температури на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білка та активність дегідрогеназ у пр В.Ю. Джамєєв 25.1 КБ
Вплив постнатальної тимектомії у мишей лінії CBA/Сa на клітини-попередники кісткового мозку і формув А.М. Устименко 34.3 КБ
Вплив потужності дози на вихід пошкоджень ДНК в клітинах рослин С.В. Ісаєнков 18.9 КБ
Вплив препарату Ербісол на функціональну активність імунокомпетентних клітин В.Й. Фесенкова 30.3 КБ
Вплив прогестерону та 17 бета-естрадіолу на функціональну активність фактора некрозу пухлин С.П. Грекова 33.0 КБ
Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії РС-12 О.М. Калашник 56.0 КБ
Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів. Л.П. Савченко 121.6 КБ
Вплив радіаційних, термічних та хімічних чинників на різних стадіях онтогенезу на тривалість життя т Н. М. Кошель 106.6 КБ
Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких др С.І. Войчук 127.2 КБ
Вплив режимів кріоконсервування шкіри на склад водно-сольових екстрактів та їх ефективність при різн Н.Ю. Шкодовська 68.9 КБ
Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого В.В. Рогач 43.2 КБ
Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней О.З. Огородник 26.4 КБ
Вплив різних культуральних середовищ на мейотичне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок О.П. Гончарук 45.4 КБ
Вплив різних режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ембріональних нервови Н.М. Бабенко 36.8 КБ
Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності Т.Б. Шуган 27.1 КБ
Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м'яза жаби О.М. Мельничук 25.6 КБ
Вплив селену на пробіотичну асоціацію Aerococcus Viridans 167, Bacillus Subtilis 3, Escherihia Coli Д.О. Степанський 75.6 КБ
Вплив соціального стресу щурів у першому триместрі вагітності на репродуктивну систему нащадків О.В. Картавцева 37.0 КБ
Вплив сперміну на транспорт іонів Са в мітохондріях міометрія О.В. Пономаренко 44.4 КБ
Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах О.В. Шевченко 22.2 КБ
Вплив стрептокінази на активаційну ланку системи фібринолізу Є.М. Краснобрижа 34.5 КБ
Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа В.В. Кривопиша 30.0 КБ
Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивост І.І. Тубальцева 58.9 КБ
Вплив структури поверхні фібринового згустку на процеси взаємодії з компонентами фібринолітичної сис О.М. Савчук 28.3 КБ
Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі Т.П. Лященко 26.3 КБ
Вплив температури на агрегацію тромбоцитів у нормі та при дії гамма-опромінення В.П. Берест 77.2 КБ