Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформ - О.В. Тимошенко
Розроблено метод оцінювання пошкоджуваності металічних конструкційних матеріалів і елементів конструкцій, що експлуатуються за умов складного пружно-пластичного деформування. Показано, що застосування вибраних параметрів (питомого електричного опору) за умов пружно-пластичного деформування дозволяє охарактеризувати кінетику накопичення мікропошкоджень у металічних конструкційних матеріалах і одержати надійні результати визначення межового стану на стадії зародження макротріщин. Проведено аналіз запропонованих рівнянь шляхом зміни модулів пружності E і G за даними визначення пошкоджуваності та застосованого методу. Розроблено залежність щодо визначення критичного значення пошкоджуваності для металевих конструкційних матеріалів від впливу пластичної деформації, виду напруженого стану та побудовано узагальнені поверхні пошкоджуваності для ряду сучасних конструкційних матеріалів.

Спектроскопія радіаційно стійких нелінійно-оптичних кристалів - О.Б. Біленька
Розроблено метод оцінювання пошкоджуваності металічних конструкційних матеріалів і елементів конструкцій, що експлуатуються за умов складного пружно-пластичного деформування. Показано, що застосування вибраних параметрів (питомого електричного опору) за умов пружно-пластичного деформування дозволяє охарактеризувати кінетику накопичення мікропошкоджень у металічних конструкційних матеріалах і одержати надійні результати визначення межового стану на стадії зародження макротріщин. Проведено аналіз запропонованих рівнянь шляхом зміни модулів пружності E і G за даними визначення пошкоджуваності та застосованого методу. Розроблено залежність щодо визначення критичного значення пошкоджуваності для металевих конструкційних матеріалів від впливу пластичної деформації, виду напруженого стану та побудовано узагальнені поверхні пошкоджуваності для ряду сучасних конструкційних матеріалів.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Викликана активність кори головного мозку в осіб з різним типом мануальної асиметрії (віковий аспект Тетяна Валеріївна Качинська 63.0 КБ
Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв'язок з індивідуальними особливостями уваги М.В. Борисова 29.9 КБ
Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків О.Р. Дмитроца 39.0 КБ
Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації грунтів від радіонуклідів Г.В. Кріпка 100.4 КБ
Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні грун С.Р. Трускавецький 254.3 КБ
Використання біологічно активних речовин і електроанальгезії для підвищення резистентності, продукти В.М. Сухін 22.9 КБ
Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю М.М. Можаренко 35.2 КБ
Використання електромагнітних полів для підвищення неспецифічної стійкості і продуктивності різних г О.А. Бойко 24.4 КБ
Використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней великої чорної породи І.Ф. Парасочка 142.5 КБ
Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику В.М. Попов 40.0 КБ
Використання нового біологічного препарату комплексної дії біограну як засобу оптимізації продукційн С.Б. Дімова 48.7 КБ
Використання пластівцевоутворюючого фактора для діагностики інфекцій стафілококової етіології В.Д. Іванова 32.0 КБ
Використання спектральних характеристик листків рослин для визначення їх фізіологічних показників Т.А. Казанцев 56.0 КБ
Вища водна рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона М.І. Козак 233.3 КБ
Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря Н.І. Копитіна 45.9 КБ
Виявлення видоспецифічного антигену серед поверхневих компонентів Mycobacterium avium Олександр Вікторович Філіповський 19.6 КБ
Віддалені генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі озимої пшениці) Р.А. Якимчук 30.0 КБ
Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чор Д.О. Білий 455.7 КБ
Відмінності ефектів генів фотоперіодичної реакції в озимої м'якої пшениці В.Р. Федорова 116.3 КБ
Відмірювання часових інтервалів: аналіз ЕЕГ і викликаних потенціалів С.А. Махін 25.8 КБ
Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату О.А. Романова 30.5 КБ
Відновлення родючості дерново-підзолистих супіщаних грунтів із токсичними ознаками О.М. Пузняк 55.6 КБ
Вікова динаміка особливостей функціонування серцево-судинної системи людини при циклічних фізичних н О.В. Лаврикова 34.6 КБ
Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності у індиків та їх корекція Є.М. Лівощенко 35.6 КБ
Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і впли Хаддад Айхам Алі 91.4 КБ
Вікові особливості вітамінної і коферментної регуляції 2- оксоглутаратдегідрогеназного комплекса в п Н.Л. Федорко 320.2 КБ
Вікові особливості впливу ішемії на структурно-функціональний стан мітохондрій і перекисне окислення Вікторія Миколаївна Дзюба 17.7 КБ
Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної функції ізольованого серця та а Т.О. Бадова 241.0 КБ
Вікові особливості емоційно-больового стресу та вмісту мікро- і макроелементів у щурів під впливом з О.Є. Кутіков 40.4 КБ
Вікові особливості змін енергетичного обміну міокарда при стресі та їхній взаємозв'язок з модуляцією В.М. Швець 74.9 КБ
Вікові особливості зміни активності ферментів катаболізму альдегідів у серці щурів при іммобілізацій Є.Р. Грабовецька 84.0 КБ
Вікові особливості метаболізму ліпідів печінки щурів на ранньому етапі дії тиреоїдних гормонів Н.С. Кавок 25.9 КБ
Вікові особливості мітохондріального дихання та перекисного окиснення ліпідів у тварин при активації К.М. Муращук 51.1 КБ
Вікові особливості модуляції обміну ліпідів та зовнішньосекреторної функції печінки щурів флавоноїда О.Г. Шахова 35.7 КБ
Вікові особливості нейрофізіологічних механізмів циклу неспання - сон у нормі і в умовах гострого та О.В. Веселовська 30.0 КБ
Вікові особливості обміну ліпідів, які беруть участь в процесах сигнальної трансдукції Х.М.Х. Лоай 31.9 КБ
Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх І.М. Кліщ 120.2 КБ
Вікові особливості порушень вільнорадикального і енергозабезпечувального окиснення при кадмієвому то С.О. Ястремська 36.6 КБ
Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаж Мохамад Салем Джазаерлі 30.7 КБ
Вікові особливості реакцій кардіо-респіраторної системи плавців в умовах адаптації до специфічних фі С.В. Погодіна 96.9 КБ
Вікові особливості розвитку метаболічних порушень у постраждалих з травмою опорно-рухового апарату ( Л.І. Донченко 132.8 КБ
Вікові особливості розвитку фізіологічного механізму стабілізації пози стояння людини С.З. Новак 31.4 КБ
Вікові особливості формування імунітету проти хвороби Гамборо і антиоксидантного статусу та методи ї М.Р. Сімонов 127.2 КБ
Вікові та статеві особливості рівня фізичного стану молоді і його залежність від способу життя О.О. Бекас 26.0 КБ
Вільні амінокислоти злаків на перших фазах пророщування під впливом деяких факторів О.О. Сорочан 129.6 КБ
Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику І.В. Новікова 39.8 КБ
Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції А.Ю. Моісеєв 27.4 КБ
Вільнорадикальні процеси в мозку і серці дорослих і старих щурів при іммобілізаційному стресі І.М. Суворова 89.6 КБ
Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічни Андрій Сергійович Бисов 34.9 КБ
Властивості вищої нервової діяльності у людей зрілого віку з порушеннями системного та церебрального Т.П. Козій 233.6 КБ
Властивості і функціональна роль систем Na+-залежного і Na+-незалежного виходу Ca2+ з мітохондрій пе Наталія Володимирівна Наливайко 32.6 КБ
Властивості іонних струмів, що активуються ГАМК, в соматичній мембрані ізольованих нейронів спинальн В.Г. Сидоренко 19.2 КБ
Властивості кальційактивованих та АТФ-індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci мо Василь Васильович Несін 1.18 МБ
Властивості клонових ліній сортів картоплі після оздоровлення та культивування in vitro Інга Володимирівна Демчук 42.2 КБ
Властивості нейродинамічних та психомоторних функцій у студентів з різним рівнем спортивної кваліфік Сергій Кіндратович Голяка 56.8 КБ
Властивості Са2+ -помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів Юліана Олександрівна Вац 29.8 КБ
Вміст і розподіл вітамінів А та Е в організмі м'ясних курей залежно від їх рівня у раціоні Ф.О. Ярошенко 30.1 КБ
Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря Л.В. Малахова 480.9 КБ
Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої худоби в різних ландшафтних зона Д.О. Янович 29.6 КБ
Вміст ліпідів у тканинах щурів за дії хлоридів важких металів та в умовах профілактичного введення п С.В. Оксененко 45.0 КБ
Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та швидкість газообміну при старін Н.О. Утко 37.1 КБ
Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за рі О.М. Ружицька 31.3 КБ
Вміст цинку в клітинах при різних функціональних станах інсулярного апарата підшлункової залози Ю.В. Єщенко 26.9 КБ
Внесок генетично детермінованої патології в частоту та спектр репродукційних втрат популяції Львівсь О.М. Маланчук 127.1 КБ
Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів Н.І. Руснак 46.6 КБ
Внутрішньомолекулярна конформаційна рухливість та РНК-зв'язувальні властивості С-модуля еукаріотної Марія Олександрівна Кордиш 46.6 КБ
Внутрішньосортова молекулярно-генетична мінливість винограду роду Vitis L. Інна Анатоліївна Баришева 54.6 КБ
Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae) поліської та лісостепової зон Лівобережної України Олександр Володимирович Говорун 32.1 КБ
Водорості водойм Ірану Д.Б. Зареї 194.9 КБ
Водорості Канівського природного заповідника (Україна) Т.І. Михайлюк 27.4 КБ
Водорості окультурених грунтів Правобережного Лісостепу України М.А. Березовська 33.0 КБ
Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов екс Л.М. Васіна 23.5 КБ
Вплив He-Ne лазера на прояв адаптивних кількісних ознак і біоелектричні властивості клітинних ядер у С.Б. Аленіна 23.4 КБ
Вплив L-аргініну та Nw-нітро-L-аргініну на функціональний стан мітохондрій печінки щурів з різною ре Оксана Володимирівна Іккерт 30.2 КБ
Вплив N-ацилетаноламінів на стероїдогенез у корі надниркових залоз О.Д. Жуков 26.1 КБ
Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин Т.О. Хмель 37.0 КБ
Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад міокарда за постішемічної реперфузії М.В. Артамонов 31.1 КБ
Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організм Г.В. Косякова 50.3 КБ
Вплив аденозинтрифосфатвмісних сполук на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу за умов інтенсивного Н.В. Вдовенко 36.8 КБ
Вплив адреналіну і карбахоліну на обмін азотистих речовин в молочній залозі лактуючих кіз О.М. Бобрицька 19.4 КБ
Вплив адреналіну на ліпідний обмін у скелетних м'язах тварин в онтогенезі А.П. Дідович 16.9 КБ
Вплив азотових, енергетичних і мінеральних сполук на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів р Н.З. Огородник 23.7 КБ
Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця С.М. Надточій 39.9 КБ
Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини А.В. Шарун 58.2 КБ
Вплив алкалоїдів і тритерпенів чистотілу (Chelidonium majus L.) на проліферативну активність та мета Юрій Леонідович Осип 264.7 КБ
Вплив амфіфільних сполук на гіпертонічний гемоліз еритроцитів О.П. Синчикова 87.4 КБ
Вплив амфіфільних сполук на осмотичну і температурну чутливість еритроцитів Н.В. Орлова 26.7 КБ
Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість еритроцитів до змін температурних Н.В. Прокопенко 26.2 КБ
Вплив антидіуретичного гормону на жовтоутворювальну функцію печінки Сепідех Парчамі Газає Мехді 34.2 КБ
Вплив антиоксидантів на міграцію та накопичення кадмію в організмі щурів різного віку Є.А. Деркач 37.4 КБ
Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої Т.В. Герасько 49.5 КБ
Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. і Тетяна Вікторівна Гамма 38.0 КБ
Вплив біотичних та абіотичних факторів на персистенцію та біологічні властивості збудника дифтерії Л.А. Ждамарова 38.2 КБ
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз ге Г.М. Корнійчук 29.5 КБ
Вплив блокаторів метаболізму арахідонової кислоти, ліпіну та гіпоксичних тренувань на перекисне окис Т.В. Кукоба 26.9 КБ
Вплив бокових ланцюгів ароматичних лігандів на процеси асоціації і конкурентного зв'язування з ДНК А.О. Лантушенко 42.0 КБ
Вплив важких металів на підсистему "грунт - рослина" в лісових культурбіогеоценозах м. Кременчука І.І. Сараненко 120.5 КБ
Вплив викидів цементного виробництва на стан агроекосистем Передкарпаття Д.М. Пузенко 235.4 КБ
Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної с М.А. Мельник 24.8 КБ
Вплив високих швидкостей охолодження на морфофункціональні властивості сперміїв людини при нормо- та А.В. Дунаєвська 35.3 КБ
Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіол Г.О. Задорожна 102.4 КБ
Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на функції органів травлення та крові (моделі та механіз О.М. Хоменко 31.9 КБ
Вплив віку і жирнокислотного складу жирових добавок до раціону на обмін ліпідів у тканинах курей та А.А. Седлик 28.2 КБ
Вплив вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanac В.З. Улинець 29.8 КБ
Вплив вітамінізації на резистентність жеребних кобил та інтенсивність росту їх лошат С.В. Фомін 30.0 КБ
Вплив гама-опромінення і температури на конформацію білків крові О.О. Горобченко 34.0 КБ
Вплив генотипу на особливості мікроклонального розмноження представників підродини Prunoidae А.В. Бленда 19.1 КБ
Вплив геометрії дендритів з тонічно активованими провідностями на формування електричної активності І.Б. Кулагіна 33.6 КБ
Вплив гідратації на динамічні властивості нуклеїнових кислот М.Є. Толсторуков 40.1 КБ
Вплив гідратації на стабільність спіральних форм нуклеїнових кислот різного АТ/GC - складу К.Г. Березняк 32.1 КБ
Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищення в прибережній зоні Чорного моря О.В. Соловйова 68.5 КБ
Вплив гіпоксії на життєздатність насіння та фізіологічний стан проростків озимої пшениці різних сорт П.С. Майор 77.8 КБ
Вплив гіпохлориду натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного Н.П. Головчак 35.9 КБ
Вплив гострого та хронічного стресу на вміст цинку в клітинах М.М. Малько 22.2 КБ
Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу Адіб Халаф Фадел Аламуш 131.7 КБ