Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої худоби при додаванні до раціон - Я.М. Процик
Вивчено кількісний вміст пропіонової кислоти та різних форм (етерифікованої, неетерифікованої й аніонної), а також ізомерів (цис-, цис-, цис-, транс- і транс-, транс-) лінолевої кислоти у кормах, рідині рубця, крові, печінці та скелетних м'язах відгодівельних бугайців за умов додавання даних речовин до раціону, дефіцитного за протеїном, сечовини, метилендисечовини окремо та разом з сульфатом натрію. Установлено, що концентрація пропіонової кислоти у рідині рубця та крові бугайців вірогідно підвищується та зменшується її кількість у печінці та скелетних м'язах у разі додавання до їх раціону сечовини, метилендисечовини окремо та разом з сульфатом натрію. Виявлено, що загальна кількість лінолевої кислоти, лінолевої кислоти загальних ліпідів, етерифікованої, неетерифікованої й анонної форм лінолевої кислоти, а також ізомерний склад лінолевої кислоти у рубцевій рідині, крові, печінці та найдовшому м'язі спини відгодівельних бугайців залежить від часу після початку годівлі та форми сечовини. Відзначено, що показники середньодобового приросту живої маси тварин, до раціону яких додавали сечовину, метилендисечовину окремо та разом з сульфатом натрію, за період досліду мали значення відповідно на 10,2, 12,89 і 12,97 % більше у порівнянні з тваринами контрольної групи. Удосконалено газохроматографічні методи визначення вмісту окремих летких жирних кислот і високомолекулярних жирних кислот у біологічних об'єктах.

Геологічна будова та кореляція стратиграфічних розрізів метаосадових порід Овруцького палеорифта та - І.М. Подзігун
Вивчено кількісний вміст пропіонової кислоти та різних форм (етерифікованої, неетерифікованої й аніонної), а також ізомерів (цис-, цис-, цис-, транс- і транс-, транс-) лінолевої кислоти у кормах, рідині рубця, крові, печінці та скелетних м'язах відгодівельних бугайців за умов додавання даних речовин до раціону, дефіцитного за протеїном, сечовини, метилендисечовини окремо та разом з сульфатом натрію. Установлено, що концентрація пропіонової кислоти у рідині рубця та крові бугайців вірогідно підвищується та зменшується її кількість у печінці та скелетних м'язах у разі додавання до їх раціону сечовини, метилендисечовини окремо та разом з сульфатом натрію. Виявлено, що загальна кількість лінолевої кислоти, лінолевої кислоти загальних ліпідів, етерифікованої, неетерифікованої й анонної форм лінолевої кислоти, а також ізомерний склад лінолевої кислоти у рубцевій рідині, крові, печінці та найдовшому м'язі спини відгодівельних бугайців залежить від часу після початку годівлі та форми сечовини. Відзначено, що показники середньодобового приросту живої маси тварин, до раціону яких додавали сечовину, метилендисечовину окремо та разом з сульфатом натрію, за період досліду мали значення відповідно на 10,2, 12,89 і 12,97 % більше у порівнянні з тваринами контрольної групи. Удосконалено газохроматографічні методи визначення вмісту окремих летких жирних кислот і високомолекулярних жирних кислот у біологічних об'єктах.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Біологія розвитку видів роду Laelia Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної к Р.В. Іванніков 45.4 КБ
Біолого-екологічна характеристика асоціацій Poa pratensis L. і Poa angustifolia L. в у О.І. Лісовець 27.5 КБ
Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Є.Й. Андрик 38.0 КБ
Біолого-екологічні особливості Maclura pomifera (Rafin.) Schneid. при інтродукції в умовах Правобере В.А. Вітенко 122.1 КБ
Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) в умовах Лісосте О.В. Міщенко 36.0 КБ
Біолого-екологічні особливості стафілінід роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) у лісових біог Людмила Іванівна Фали 55.9 КБ
Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища південного сходу України О.В. Машталер 140.3 КБ
Біоморфологічні особливості Lilium hybridum hort. при інтродукції на південний схід України Аліна Юріївна Пугачова 52.9 КБ
Біоморфологія Gentiana Asclepiadea L. в Закарпатті К.М. Кишко 22.0 КБ
Біоморфологія видів роду Corydalis DC. Закарпаття Я.П. Пекар 35.0 КБ
Біономія бджіл-мегахілід (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) і еволюція їх гніздобудівельних інстин Сергій Петрович Іванов 76.4 КБ
Біорізноманіття та екологія грунтових водоростей лісових біогеоценозів справжніх степів України І.А. Мальцева 62.5 КБ
Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179 Людмила Олексіївна Білявська 55.4 КБ
Біотестування морської води та донних відкладів північно-західної частини Чорного моря А.Г. Петросян 40.6 КБ
Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мі О.Б. Таширев 132.3 КБ
Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин С.М. Дибкова 22.8 КБ
Біотехнологічні аспекти виробництва ентомологічного препарату трихограми (Hymenoptera, Trichogrammat Н.П. Дем'янчук 42.2 КБ
Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuber Ігор Олександрович Антіпов 35.8 КБ
Біотехнологічні аспекти оцінки асоціативних відносин бактерій Enterobacter aerogenes 30Ф з різними с Юрій Васильович Подоба 121.6 КБ
Біотехнологічні методи стимуляції статевої охоти і багатоплідності овець з використанням біологічно З.С. Топурко 32.8 КБ
Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м'яти котячої (Nepeta sp.) із застосуванням ант І.Р. Зільберварг 91.4 КБ
Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М Марина Анатоліївна Григор'єва 56.6 КБ
Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод А.О. Дичко 90.5 КБ
Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптив В.С. Бітюцький 60.6 КБ
Біотехнологія одержання та вивчення доцільності застосування вітчизняних препаратів для профілактики П.І. Веред 32.7 КБ
Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів Г.П. Ривак 36.3 КБ
Біотехнологія отримання молочної кислоти і її солей на основі вторинних продуктів переробки зерна О.В. Дишкантюк 86.5 КБ
Біотехнологія отримання пробіотика споробак та його застосування при відлучці поросят І.М. Кушнір 75.2 КБ
Біотехнологія отримання та використання йодбілкового препарату в годівлі сільськогосподарських твари Т.Р. Левицький 32.3 КБ
Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку О.М. Васянович 54.0 КБ
Біофізичні аспекти екології пелагіалі Ю.М. Токарев 65.8 КБ
Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболонки О.А. Федоренко 34.1 КБ
Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпіді В.А. Грищенко 92.1 КБ
Біохімічний статус і продуктивність норок за застосування препарату "Хутровіт плюс" Т.І. Шарій 33.5 КБ
Біохімічні аспекти вікової реактивності нирок при експериментальній оксалатній інтоксикації А.О. Міхєєв 19.6 КБ
Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів Світлана Володимирівна Прилуцька 81.9 КБ
Біохімічні закономірності розвитку помутнінь кришталика і підвищення стійкості організму до дії ката І.П. Метеліцина 147.3 КБ
Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку О.І. Гарбарчук 22.0 КБ
Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого Н.В. Давидова 75.7 КБ
Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів О.І. Першин 34.5 КБ
Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту Є.О. Торгало 22.7 КБ
Біохімічні механізми дії окситоцину на трансмембранний обмін іонів Ca в міометрії С.Г. Шликов 98.6 КБ
Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук О.М. Філінська 26.7 КБ
Біохімічні механізми підвищеної чутливості тромбоцитів до дії тромбіну при інсулінзалежному цукровом Т.Р. Махневич 24.0 КБ
Біохімічні механізми протипухлинної активності вітаміну А М.В. Пасайлюк 43.5 КБ
Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку О.І. Харченко 32.1 КБ
Біохімічні особливості антиоксидантних систем штамів Escherichia coli з різною толерантністю до кисн Г.М. Семчишин 14.1 КБ
Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації Т.В. Рибальченко 138.4 КБ
Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних (Coniferae) О.В. Берзеніна 33.0 КБ
Біохімічні особливості пріон-протеїну за норми та патології В.В. Стадник 41.2 КБ
Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого В.О. Хоменчук 44.9 КБ
Біохімічні особливості формування та регуляції імунної відповіді у телят і поросят у ранньому віці О.І. Віщур 53.8 КБ
Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней В.В. Чумаченко 63.3 КБ
Біохімічні та структурно-функціональні особливості клітин еритрону та тромбоцитів при інсулінзалежно М.В. Зарицька 28.7 КБ
Біоценотична діяльність домінуючих бактерій ризосфери озимої пшениці Л.Ю. Симочко 72.7 КБ
Біоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників в Лісостепу України В.Ф. Дрозда 82.1 КБ
Будова антиподального комплексу представників роду Hordeum L. Оксана Леонідівна Шестопал 57.7 КБ
Будова і функції нікотинових ацетилхолінових рецепторів B- лімфоцитів М.В. Скок 53.8 КБ
Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охо О.М. Корінько 73.1 КБ
Важкі метали в екосистемах висотного профілю Чорногори (Українські Карпати) В.І. Козловський 38.6 КБ
Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання Л.І. Кудій 91.2 КБ
Вдосконалення технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів Н.В. Лащук 57.7 КБ
Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннь В.М. Логвиненко 27.9 КБ
Великі ссавці Південної України в XX ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) А.М. Волох 132.9 КБ
Взаємовідносини асоціантів мукозної мікрофлори шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на запально- Н.І. Скляр 346.1 КБ
Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності Криму: алелопатичний аспект Н.О. Сімагіна 49.2 КБ
Взаємодія антиген-антитіло в умовах поверхневого плазмонного резонансу та застосування цього явища д П.М. Болтовець 43.5 КБ
Взаємодія біологічних систем з змінними магнітними полями, електричними струменями та механічними ко М.В. Нецветов 25.9 КБ
Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферо Олександр Павлович Манджос 26.8 КБ
Взаємодія вітамінів А і Е та ряду мікроелементів в організмі курей залежно від рівня в кормі В.П. Коц 44.6 КБ
Взаємодія впливів вестибулярної, зорової та слухової сенсорних систем на активність мотонейронів екс І.В. Дрегваль 40.1 КБ
Взаємодія екдистерону та інших C27 - стероїдів із мембранами еритроцитів А.В. Туганова 19.2 КБ
Взаємодія ендофітних бактерій з рослинами картоплі О.В. Подоліч 45.5 КБ
Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот М.В. Дегтяр 29.5 КБ
Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологіч В.О. Шишкін 26.7 КБ
Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами В.М. Трусова 73.1 КБ
Взаємодія мікроорганізмів кореневої зони ярого ячменю з біоагентами мікробних препаратів Є.П. Копилов 47.4 КБ
Взаємодія мультирезистентних до металів бактерій з іонами міді, кадмію і ванадію О.Д. Янєва 29.3 КБ
Взаємодія нікотинової кислоти з іншими вітамінами в реалізації її функцій за різних станів тварин А.В. Сорокін 32.9 КБ
Взаємодія регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну і конструювання штамів- надсинтетиків цього віта Василь Іванович Куцяба 56.1 КБ
Взаємодія трансгенних рослин картоплі з грунтовими мікроорганізмами Н.В. Карачинська 63.9 КБ
Взаємозв'язок азотфіксації і лектинової активності симбіотичної системи сої за різних рівнів її ефек Д.М. Ситніков 316.8 КБ
Взаємозв'язок біохімічних та ЯМР - релаксаційних показників крові з молочною продуктивністю корів І.А. Вишницька 32.8 КБ
Взаємозв'язок інтенсивності проліферації і ліпідно-каротиноїдного обміну в клітинах Dunaliella В.П. Комариста 98.4 КБ
Взаємозв'язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом суди Н.В. Рубан 32.7 КБ
Взаємозв'язок між стадіями відтворювального циклу та процесами перекисного окислення ліпідів і антио Р.В. Аніскіна-Левчук 35.9 КБ
Взаємозв'язок показників обміну речовин у крові гірськокарпатських овець (закарпатський тип) з росто В.В. Гавриляк 56.8 КБ
Взаємозв'язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у ді О.М. Гасюк 42.2 КБ
Взаємозв'язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової системи у здорових людей К.Б. Ківежді 32.6 КБ
Взаємозв'язок тироїдного стану організму та процесів перекисного окислення ліпідів О.В. Сомова 35.8 КБ
Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища А.Є. Мудра 156.4 КБ
Вивчення взаємозв'язку між процесами іонного транспорту і зміною форми еритроцитів Мохамад Хані Румієх 33.1 КБ
Вивчення видоспецифічності поверхневих компонентів Mycobacterium kansasii О.А. Грузевський 21.9 КБ
Вивчення впливу факторів кріоконсервування на клітини гемопоетичної системи в умовах розвитку аутоім Ю.О. Козлова 39.8 КБ
Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності С.А. Пчеловська 31.0 КБ
Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК си В.Г. Найдьонов 28.5 КБ
Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai Т.І. Тугай 85.3 КБ
Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph'- позитивних лейкеміях та їх д Анна Миколаївна Дубровська 37.4 КБ
Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpenti Катерина Василівна Спірідонова 25.6 КБ
Вивчення процесів, що відбуваються на різних етапах низькотемпературного консервування в суспензіях В.С. Холодний 45.2 КБ
Вивчення участі продуктів метаболізму арахідонової кислоти у функціонуванні гепатоцитів щурів в куль І.В. Лушнікова 21.0 КБ
Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акр Є.Р. Федотов 34.5 КБ
Вивчення функціональної активності гена інсуліну людини в складі аденоасоційованого вірусу як вектор Аджаміян Фарзам 139.6 КБ
Види роду Diospyros L. в Лісостепу України: інтродукція, біологічні особливості, репродукція Ольга Володимирівна Григор'єва 42.7 КБ
Види роду Fritillaria L. (Liliaceae) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона) Інна Петрівна Діденко 36.1 КБ
Види роду Galanthus L.(Amaryllidaceae) в природі і в культурі в Україні С.Я. Діденко 25.3 КБ
Види роду Juno Tratt. (Iridaceae) флори Середньої Азії і Казахстану та перспективи введення їх в кул А.Й. Сікура 26.3 КБ
Виділення низькомолекулярних термостабільних білків цитозолю та дослідження їхньої дії на проліферац А.В. Шмонін 18.7 КБ
Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberites Domuncula О.Л. Борейко 37.4 КБ
Виділення та зберігання біологічно активної низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) з кордової крові з О.С. Абакумова 40.6 КБ
Виділення та характеристика ферментного комплексу міцеліальних грибів з дріжджелітичною активністю Вікторія Ігорівна Облак 31.7 КБ
Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 а І.М. Ясинська 19.8 КБ
Видова специфічність реакцій рослин на дію органічних ксенобіотиків О.О. Мильнікова 104.8 КБ
Видові особливості антиоксидантного статусу у птахів та способи його корекції у ранньому постнатальн У.А. Мартинюк 31.1 КБ
Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних показників Н.М. Рябченко 67.1 КБ