Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на пр - Уляна Володимирівна Легета


Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів - М.О. Коваленко
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Фізіологічні основи високоефективного функціонування симбіотичних систем люцерни в агроценозах С.Я. Коць 70.0 КБ
Фізіологічні основи застосування продуктів термофільного метанового бродіння як стимулятора росту та Т.І. Маковейчук 45.7 КБ
Фізіологічні основи комплексного застосування гербіцидів Є.Ю. Мордерер 64.6 КБ
Фізіологічні основи регулювання активності гербіцидів за допомогою хімічних сполук В.В. Швартау 57.8 КБ
Фізіологічні основи та способи підвищення стійкості картоплі до посухи Т.П. Нижник 30.6 КБ
Фізіологічні особливості взаємодії сої та люпину з новими штамами повільнорослих бульбочкових бактер Вікторія Миколаївна Василюк 39.1 КБ
Фізіологічні особливості газоенергетичного та ліпідного обмінів у худоби сірої української породи рі Н.І. Суслова 30.5 КБ
Фізіологічні особливості клонального мікророзмноження троянди ефіроолійної О.А. Пілунська 35.7 КБ
Фізіологічні особливості культурних та природних форм лядвенця рогатого (Lotus corniculatus L.) Ірина Юріївна Фекета 61.3 КБ
Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини Dryopteridaceae Ching з різними ритма О.В. Вашека 34.3 КБ
Фізіологічні особливості травлення у поросят під впливом окремих нетрадиційних кормових добавок О.І. Мироненко 50.1 КБ
Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці М.П. Стахів 56.7 КБ
Фізіологічні особливості функціонування серцево-судинної та дихальної систем у слабозорих дітей моло Т.І. Щербина 86.9 КБ
Фізіологічні реакції еритроцитів людини на дію низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання н С.Ю. Рибалко 74.9 КБ
Фізіологічні реакції перцю (Capsicum annuum L.) на вірусну інфекцію О.О. Дьячкова 25.1 КБ
Фізіологічні та біохімічні особливості рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet): алел О.І. Дзюба 27.8 КБ
Фізіологічні фактори оптимізації умов розвитку в матці реципієнта ембріонів свині, трансплантованих О.Г. Чирков 158.0 КБ
Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання О.А. Гуменна 34.8 КБ
Фізіологічно активні речовини грибів і їх вплив на ріст та розвиток вищих рослин Л.О. Перепелиця 34.2 КБ
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhyzobium sp. (Lupinus) - Lupinus L.: алелопатичний аналіз Світлана Василівна Пида 221.9 КБ
Фізіолого-біохімічне обгрунтування використання амінокислот та препарату "Мікорм" для підвищення про М.П. Ніщеменко 69.6 КБ
Фізіолого-біохімічне обгрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур І.П. Якуба 65.1 КБ
Фізіолого-біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх В.І. Буцяк 103.7 КБ
Фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і яровизаційного контролю розвитку рослин В.В. Жмурко 76.0 КБ
Фізіолого-біохімічні властивості та функціональна роль запасних білків буряків Л.О. Лісневич 35.8 КБ
Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур В.Г. Кур'ята 46.2 КБ
Фізіолого-біохімічні механізми формування адаптивних реакцій рослин: роль активних форм кисню та іон Ю.Є. Колупаєв 51.3 КБ
Фізіолого-біохімічні особливості ксерофітів родів Aloe L. та Agave L. Любов Григорівна Маргітай 127.2 КБ
Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів ози В.М. Починок 33.4 КБ
Фізіолого-біохімічні показники крові, молока і тканин організму великої рогатої худоби при аліментар І.І. Ковальчук 233.6 КБ
Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність кролів залежно від умов годівлі та утриман Я.В. Лесик 83.0 КБ
Фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність картоплі залежно від застосування мікробіологічних пре С.Д. Петренко 119.8 КБ
Фізіолого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн при ботріоцефальозі коропа та хіміопрофілактик І.Д. Юськів 86.6 КБ
Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології рослин видів роду Gentiana L. Надія Михайлівна Дробик 72.7 КБ
Фізіолого-біохімічні та морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту телят у ран Ю.Т. Салига 22.2 КБ
Фізіолого-біохімічні та продуктивні показники карпатських бджіл за дії аліментарних чинників Ю.В. Ковальський 123.3 КБ
Фізіолого-морфологічна оцінка дії натрієвмісних препаратів У.І. Тесарівська 2.01 МБ
Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу Є.Д. Ткач 27.7 КБ
Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A.Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L Леся Василівна Войтенко 45.1 КБ
Фітоепіфітон і його функціональна активність у водоймах урбанізованих територій Г.В. Харченко 187.7 КБ
Фітоіндикація антропогенного забруднення водних екосистем Ю.Р. Гроховська 32.0 КБ
Фітоіндикація показників гідрологічного режиму екотопів долини р.Сули О.С. Родінка 30.2 КБ
Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку "Подільські Товтри" І.В. Федорчук 32.1 КБ
Фітонейстон літоралі Азовського моря та перспективи його використання в біомоніторингу Н.М. Лялюк 118.5 КБ
Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем пшениці та вівса Л.А. Пасічник 112.0 КБ
Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки Азовського моря та його біоіндикаційні особлив М.В. Борисюк 149.1 КБ
Фітопланктон Десни як показник стану річкової екосистеми Т.М. Середа 52.6 КБ
Фітопланктон різнотипних водойм м.Києва Н.Є. Семенюк 139.4 КБ
Фіторемедіація грунтів, забруднених стійкими хлорорганічними пестицидами О.А. Слободенюк 51.8 КБ
Фіторізноманітність Лівобережного Придніпров'я О.М. Смоляр 60.1 КБ
Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся Ю.І. Голубцова 138.8 КБ
Фітотрофні мікроміцети Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника В.В. Кузуб 62.8 КБ
Фітофільна макрофауна водойомів та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану К.Є. Зоріна-Сахарова 69.5 КБ
Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспект П.М. Устименко 83.7 КБ
Фітоценотичний аналіз Elytrigia repens (L.) Nevski та його алелопатичні особливості Н.П. Дідик 169.7 КБ
Флора водоростей водойм Дніпровсько-Орільського природного заповідника (Україна) О.В. Герасимова 75.7 КБ
Флора Волинської височини, її антропічна трансформація та охорона І.І. Кузьмішина 67.3 КБ
Флора і рослинність Гераклейського півострова Л.В. Бондарева 116.0 КБ
Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне знач В.М. Мирза-Сіденко 38.9 КБ
Флора Кам'янецького Придністров'я І.В Ковтун 60.2 КБ
Флора Луганської області (сучасний стан, структурно-порівняльний аналіз та охорона) О.М. Конопля 33.7 КБ
Флора Північного Присивашшя В.В. Павлов 57.9 КБ
Флора судинних рослин національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати): аналіз та охоро Ю.Ю. Тюх 41.8 КБ
Флора та популяції рідкісних видів Кремінського лісового масиву (Луганська область) Д.Ю. Шевченко 32.8 КБ
Флора та рослинність депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра В.В. Шаповал 74.3 КБ
Флора та рослинність Нижньодніпровських арен М.Ю. Карнатовська 39.4 КБ
Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз, порівняльна характеристика й охорон Т.Д. Никирса 37.2 КБ
Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати) І.І. Чорней 108.0 КБ
Флора Чивчинських гір (Українські Карпати): аналіз, созологічна характеристика й охорона М.В. Величко 67.0 КБ
Флора, рослинність та популяції модельних видів Старогутського лісового масиву (Сумська область) С.М. Панченко 28.6 КБ
Флори техногенних екотопів та їх розвиток (на прикладі південного сходу України) В.К. Тохтарь 59.7 КБ
Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Си В.П. Коломійчук 35.9 КБ
Флористичне та фітоценотичне різноманіття північно-східної частини Лісостепу України (Сумський геобо І.В. Гончаренко 50.5 КБ
Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона Г.О. Цуканова 37.8 КБ
Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" і його Н.П. Гальченко 31.7 КБ
Фолат-залежні процеси у плаценті людини: роль фолієвої кислоти, гомоцистеїну та поліморфізму гена ме О.П. Марценюк 153.4 КБ
Формування біоплівки моно- та бінарною культурою Thiobacillus thioparus та Stenotrophomonas maltophi Марія Олександрівна Борецька 44.3 КБ
Формування екологічного стану лісових біогеоценозів в зоні впливу хімічних підприємств м. Черкаси І.А. Чемерис 128.5 КБ
Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій О.М. Клімова 203.4 КБ
Формування мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за умов антропогенного впливу Л.П. Ярмошенко 48.4 КБ
Формування населення грунтових ногохвісток (Collembola) урбанізованих екосистем м.Львова Ю.Ю. Шрубович 25.5 КБ
Формування природної резистентності організму телят залежно від середовищних та генетичних факторів О.Д. Степанов 106.6 КБ
Формування скелета кінцівок в ембріогенезі нагніздних та виводкових птахів О.В. Шатковська 25.7 КБ
Формування структури фітобіоти степових антропогенних екосистем Г.В. Коломієць 35.7 КБ
Формування та активність мікробного угруповання ризосфери злакових культур за дії комплексу мікробни Я.В. Чабанюк 32.8 КБ
Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri - Cicer arietinum в агроценозах південног Світлана Віталіївна Дідович 44.5 КБ
Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі Н.В. Сверлова 45.1 КБ
Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників І.Є. Копко 204.8 КБ
Фотосинтез і розподіл асимілятів при зміні донорно-акцепторних відносин у рослин з недетермінованим Д.А. Кірізій 47.5 КБ
Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлоропластах вищих рослин О.Б. Онойко 115.4 КБ
Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв'язуюча активність за норми і при запальних проце Г.Б. Пелешенко 33.8 КБ
Функціональна адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на Заході України П.С. Гнатів 126.5 КБ
Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламі Вікторія Станіславівна Савченко 33.3 КБ
Функціональна активність нейтрофілів крові щурів при розвитку адаптаційних реакцій різного типу Н.П. Верко 24.8 КБ
Функціональна активність системи рецепторних тирозинових протеїнкіназ у лімфоцитах селезінки щурів з Т.О. Кірпенко 17.3 КБ
Функціональна активність та імуногенність тропоміозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дил О.М. Федоркова 27.2 КБ
Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 Г.Г. Панасюк 50.0 КБ
Функціональна динаміка осмосенситивної нейронної системи преоптичного/переднього гіпоталамуса І.Е. Кузнецов 68.1 КБ
Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia carotovora Ніна Володимирівна Черватюк 62.2 КБ
Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м'язової ді О.К. Дудник 63.4 КБ
Функціональна характеристика клітин-попередників кордової крові в умовах культивування in vitro Світлана Володимирівна Василовська 31.8 КБ
Функціональний стан гемоглобіну й еритроцитів морських риб, стійких до зовнішньої гіпоксії І.О. Парфьонова 106.7 КБ
Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його зм Ю.О. Матвієнко 1.7 КБ
Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у внутрішніх органах курей-несучок за впливу М.В. Скорик 77.9 КБ
Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенн Т.В. Радиш 86.5 КБ
Функціональний стан природної резистентності бугайців м'ясних порід залежно від генотипу, факторів н О.А. Цвігун 140.3 КБ
Функціональний стан та адаптаційні можливості підлітків, які проживають в зоні радіоактивного забруд С.А. Мельник 38.6 КБ
Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенез А.М. Бабський 44.1 КБ
Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожува В.Д. Устиченко 36.7 КБ
Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у дітей з гематологічною патологією, що постр О.І. Євко 332.7 КБ
Функціональні і біохімічні характеристики сперміїв людини при кріоконсервації в умовах понадшвидкого І.М. Кучков 16.8 КБ
Функціональні особливості гемодинамічних параметрів серцево-судинної системи під впливом факторів рі О.В. Степук 59.5 КБ
Функціональні особливості кардіореспіраторної системи слабозорих дітей дошкільного віку І.В. Редька 45.2 КБ
Функціональні особливості хімічного складу печінки, м'язів і гонад самців та самок чорноморської кам М.М. Басова 34.2 КБ
Функціональні реакції системи неспецифічного захисту та імунної системи при стресі за умов блокади о Я.А. Ушко 26.9 КБ